Ísafold - 20.12.1913, Blaðsíða 1

Ísafold - 20.12.1913, Blaðsíða 1
Kemur út tvisvar í viku. VerS árg. 4kr., erlendis 5 kr. eða l^dollar; borg- ist fyrir u-iðjan jiiíi eileiidis fyvirfram. Lausasala 5 a. eint. ISAFOLD Uppsögn (skrlfl.) bundin við áramót, er ógild nema kom- in só til útgefanda fyrir 1. oktbr. og só kaupandi skuld- laus viS blaðið. ísafoldarprentsmiðja. Rltstjóipi : Ólafur Björnssora. Talsimi 48. XXXX. árg. Reykjavík, laugardaginn 20. des. 1913. 100. tölublað I. O, O F. «512199. Alþýönfél.bókaaafn Templaras. 8 kl. 7— Angclæknine ókeypia i Lækjarg. 2 mvd. '- 8 Borgarstjðraskrifstofan opin yirka daga 1 : -8 Bæjarfógetaskrifstofan opin y. d. 10—2 og J -7 Bæjargjaldkerinn Laufásv. B kl. 12—8 og > -7 .Byrna- nef- balslækn. ók. AusturstrjBfstd ! • ~8 IslandBbanki opinn 10—2x/i og B'/t—7. K.F.U.M. Lestrar-og skrifstofa 8árd.—10 SM. Alm. fundir fid. og sd. 8'/t siod. landakotskirkja. Quösþj. 9 og 8 a heU m Jjtmdakotsspltali f. sjúkraviti. 11—1. Landsbankinn ll-2i/t, B'/t—6'/t. Bankastj. '2-2 I/andsbókasafn 12—8 og 6-8. Útlan 1—8 Landsbúnaoartélagsskrifstofan opin fra -i 2 Landsféhirðir 10—2 og B—6. Landsskialasafnio hyern yirkan dag kl. 18—8 Landssiminn opinn daglangt.(8—8) virka daga helga daga 10—12 og 4—7. Lækning ókeypis'Ausfurstr. 22 þd. ogfsd.12 -1 Nattúrugripasafnio opið l'/t—2'/l á sunnc¦-, SamébyrgS Islands 10—12 og 4—8. Stjðrnarráosfikrifstofurnar opnar 10—4 dagl. Talsimi Eeykjavikur Pðsth.8 opinn daglaDgt (8—10) virka daga helga daga 10—9. Tannlækning ókeypis Ansturstr. 22 þrd. 2 -8 Vifilstaoahælio. Heimsðki-artimi 12—1 Þjöomenjasafnio opio sd, þd. fmd. 12—8. Nýja Bíó sýnir í kvöld og næstu kvöld: Calaisbúar. Frá hundrað ára stríðinu íransk-enska. Mynd sögulegs efnis. Bostanjoclo-Cigaretter mesta úrval i bænum i tóbaks- og sælgætisverzluninni á Hótel Island. Með tækiferiswði eru Bostnnjoclo cigarettur seldar í tóbaksverzlun R. I*. LuVÍ. Verðið er langt fyrir neð- an það, sem áður hefir þekst. Sigíús Blöndahl Rödingsmarkt 57, Hambnrg 11. Inn- & útflutningsverzlun. Umboðsverzlun. Allar íslenzkar vörur seldar hæsta verði. Sfmnefni: Blöndahl. — Hambnrg. Egipzkar Cigarettur frá A. G. Cousis & Co. Cairo svo sem: Dubec Prince of Wales Mondiale og Nr. 3. eru áreiðanlega minst skaðlegar, og um leið bragðbeztar. Hver sá sem reykir af þeím 3— 4 búnt, reykir ekki annað upp írá því. Cigarettur þ^ssar hafa hlotið ótal meðmæli. Fást í Levís tóbaksverzlunum. Magnús Th. S. Blöndahl. Skrifstofa og sýnishornasafn. Lækjargata 6 B (uppi). Selur að eins kaupmönnum og kaupfélögum. Sparisjöður Landsbankans verður lokaður, eins og undanfarið, milli jóla og nýárs, dagana 27. til 31. desbr., að báðum þeim dögum meðtöldum. Bankastjórnin. I Erlendar símfregnir Grikkir og* Tyrkir. London 1$. des., kl. j siðd. England gerir pd tillðgu til sátta, að eyjarnar i Œgeahafi skuli skiýt- ast milli Grikkja 0% Tyrkja. Panamaskurðurinn. London 18. des. kl. 7 síðd. Símað er ýrá New-York, að stórkostleg ýjársvik hafi komist upp um pd, er við skurðgröýtinn á Panama eru riðnir. Eru pað sérstaklega birgða- salar peir, er selt haja eýni og áhöld til skurðgraýtarins. (Símskeytin hafa tafist vegna símslita). Njósnarmálið í Svíþjóð. Khöjn 19. des. kl. 4 siðd. Njósnarmálið mikla versnar með deqi hverjnm. Talið er vist, að aðal- aðsetur njósnarflokksins rússneska hafi verið í Khöýn, og báast má við rann- sókn mikilli út af pvi. Hugvekjan úr Yigur. 1. Með viku fyrirvara boðaði Lög- rétta þau tíðindi, að von væri i næsta blaði á stjórnmálahugvekju frá síra Sigurði Steýánssyni í Vigur. Lögréttu þótti þetta auðsjáanlega tíðindi. Og ætli öðrum hafi eigi líka þótt það tiðindi, að eiga von á að sjá á stjórnmálakoll Vigurklerks upp úr þeirri pontu ? Hátið er til heilla bezt! Það var urfi páskana í vor, að Sigurður Hjör- leifsson vigðist ug fiatti sína nafn- kunnu páskaprédikun i Lögréttu. Og nú siglir nafni hans Stefáns- son í kjölfarið með sína jólahugvekju. Þessi nýi fagnaðarboðskapur úr Vigur er þann veg úr garði gerður, að all-rækilega verður að svara; en í dag verður Isajold að láta sér'nægja nokkurar almennar athugasemdir. Eins og margsinnis heíir verið skýrt frá hér í blaðinu — og aldrei verið mótmœlt —, var það fyrirfram ákveðið af Sjalfstæðismönnum þeim, er upptökin áttu að samkomulags- tilraununum 1912, að eý eigi fengist framgengt þeim kröfum, skyldi í ýyrsta lagi hætt samningatilraunum við Dani fyrst um sinn, og í 'óðru lagi lýst skýrt stefnumarki voru, þ. e. meirihluta stefnunni frá 1909. Allir þeir, sem i þessum upptök- um áttu þátt, voru sammAla um fyrra atriðið. En «Heimastj.mennirnir« í samtökunum vildu halda aðra leið eða hafa aðra aðferð til að svara Dönum en þá, er að ofan getur. Þegar hin alkunnu svör Dana, nýja uppkastið, eða »grúturinn« svo nefndi, bárust hingað, var það eigi nema í samræmi við það, er á undan var gengið, að vér Sjálfstæðismenn alment snerumst gegn þessum »vænt- anlega fáanlegu kostum« og beitt- umst fyrir hil'ulagning sambands- málsins. Eins og menn muna, var það að eins einn Sjálfstæðismaður, sem opin- berlega rauf bundin fastmæli, það var pdskaprédikari Löqréttu. Á hinn bóginn gerðist Lögrétta og hennar skyldulið til þess að bregðast fast- mælunum, með því að sverja við grútinn. Sambandsflokkurinn var til þess eins stofnaður, að fylgja fram bræðings- tillögum þingmanna. Þegar þær voru úr sögunni, þ. e. þegar nýja uppkastið reyndist hið eina »væntanlega fáanlega«, var undir- staðan undir þeim flokki eigi leng- ur til. Hann átti þvi að hverfa úr sög- unni, þvi að tilveruréttur hans bygð- ist í því, sem eigi var lengur til. En er til þings kemur, verður sú hin furðulega niðurstaða ofan á, að halda Sambands-flokknum áýram. og einna fremstur allra nð halda því til streitu, var jólahuqvekjusmiður Lög- réttu, síra Sigurður í Vigur. Með þessu baktjaldi, þar sem þeir nafnar, páska- og jóla-prédikari Lög- réttu, standa með svipaðri aðstöðu, — verður þvi að líta á hugvekjuna úr Vigur. Hefðisira SigurðurStefánsson, með sínum miklu hæfileikum, beizt fyrir því í þingbyrjun í vor, að leggja niður sambaiui^jlolkii:.!! n^ Jcggja all- ar saminqatilraumr við Dani d hill- una — þá hefði ef til vill verið hugsanlegt, að það hefði komist í kring, sem hann nú telur vera hið eina rétta og eðlilega, að menn skifti sér í flokka eftir innanlands- málum, i framsóknar og íhaldsflokk. En í stað þess hélt sira Sig. Stef. dauðahaldi í sambandsflokkinn ! Því gerði hann það? Vildi hann halda sambandsflokkn- uppi til þess að færa nýja uppkastið yfir höfuð oss ? Eða til þess að útvega oss enn lakari kosti ? Það er býsna ótrúlegt um mann, er svo ötullega reif niður Uppkastið 1908 (sbr. grein í ísafold i júlí 1908). Síra Sigurður Stefánsson verður að gera grein fyrir afstöðu sinni í þessu efni, áður en hann getur vænzt þess, að traust verði fest á tali hans ná, um að leggja niður flokkana. En því virðist hann halda fram i hugvekju sinni. Það sé ekkert, sem skilji nii í aðalmálum þjóðarinnar. Sambands- Sjálfstæðis- og Heima- stjórnarflokkar sé að eins nöjn, en stefnumunur enginn. Hann er því hinn gustmesti útaf Ávarpi Sjálfstæðismanna, er hann telur vera til þess, »að alaá g'ómlum flokkaríg og vekja tortrygni og óhug«. En fyrr í hugvekjunni segir hann þó, að ávarpið sé þann veg, að það megi »telja pað nokkurn veginn sjdlj- gefið, að hvert einasta mannsbarn á Islandi geti skrijað undir pettadvazp*. Oss er nii spurn: Hvernig á ávarp, sem hvert einasta mannsbarn á Tslandi getur skrifað undir, að geta alið á gömlum flokkaríg og vakið tortrygni og óhug milli beztu manna? Þetta er lokleysa, — sem aldrei hefði hent þann mikilhæfa mann í Vigur, ef hann væn eigi kominn útá villigötur, sem hann alls eigi ratar um. Og þó að eins væri tekin hin fyrri fnllyrðing hans, — sem hér er bent á — þá hún er lika lokleysa. — Þvi miður. Ávarpsmenn segja, að ej sambands- malið verði tekið upp aftur, eigi ekki að láta sér nægja minni kröfur, en meirihlutakröfurnar frá 1909. Hvernig fer síra Sig. Stef. að full- yrða, að hvert marinsbarn á íslandi skrifi undir þessa kröfu? Eftir því, sem nú er komið, telj- um vér meira en vafasamt, að síra Sig. Stef. geti ábyrgst, að hvert mannsbarn i Vigur skrifi undir hana. Mræðisafmæli frú Melsteð. Frú Melsteð var hálflasin á afmæli sínu og hafði eigi fótavist. Tók samt á móti fjölda fólks, sem kom til að votta henni virðing og flytja henni heillaóskir. Símskeyti bárust henni mjög mörg héðan úr bænum, utan af landi og utan pollsins. Skólarnir sendu sím- kveðjur, háskólinn, mentaskólinn o. s. frv., sömuleiðis borgarstjóri fyrir hönd bæjarstjórnar. Ymsar konur í bænum ætluðu að heiðra frúna með d uiverðarveizlu, en TilYaldar jólagjaflr. Þið eruð komin í öngþveitisvand- ræði með það, hvað þið eigið að velja í jólagjöf handa vinum yðar, vandamönnum og kunningjum! En því í dauðanum kaupið þið ekki góðar íslenzkar bækur? Þvi kaupið þið ekki? Gull eftir Einar Hjörleifsson. Á guðs vegum eftir Björnson (í íslenzkri þýðing). Frið á jörðu eftir Guðmund Guðmundsson. Ljósaskifti eftir Guðmund Guð- mundsson. Barnabibjlíuna í einu bindi. Bernskuna hans Sigurbjarnar, handa börnunum. Þessar bækur fást í öllum bóka- verzlunum. fresta varð henni vegna lasleika frú- arinnar. Námsmeyjar í kvennaskólanum fluttu henni eftirfarandi kvæði, er ort hafði Guðm. Magnússon: Heill sé þér, móðir menta og snilli! Hjörtu, sem þakka, þú hvarvetna átt. Kvenlegra dygða, kvenlegrar prýði blessandi Ijósi þú lyft hefir hátt. Hjá þér i vöggu hamingjustjarna landinu fagra ljómaði skær. Hjá þér í elli einnig hún brosir, hátignar-ljóma um höfuð þitt slær. Ljós fyrir öðrum, leiðandi blíða, alúð og yndi ætíð þú varst. Því skín svo fagurt, því skín svo viða móðurlands bygðum það merki', er þú barst. Ljós fyrir öðrum —, lifandi kærleik, heiður og hreinleik þii hæst hefir sett. Hver veit hve mikla hamingju skapað hefir hin göfgaða húsfreyjustétt ? Heill sé þér, móðir menta og snilli! Göfgandi dæmi þii gefur i arf. Lýsi þitt lifskvöld landsins þíns elskal Alþjóðar-þökk fyrir æfinnar starf! Fjölgun vélbáta. Þeim fjölgar smátt og smátt um land alt. Til dæmis má nefna, að á Stokkseyri bætast í vetur 4 við þá 7, sem fyrir eru.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.