Verklýðsblaðið

Tölublað

Verklýðsblaðið - 28.03.1933, Blaðsíða 1

Verklýðsblaðið - 28.03.1933, Blaðsíða 1
VERKT ÚTGEFANDI: KOMMÚNISTAFLOKKURISLANDS (DEILD ÚR A.K.) IV. á*g. Reykjavík 28. marz 1933 14. tbl. Álþjóðasambands Kommunista Bróðnrhönd til allra Yerkamanna, sem berjasí vilja á móti anðYaldssókninni mikln, fasisma og óftiði Til verkalýðs allra landa! Kreppan heldur óslitið áfram. Átvinnuleýsið eykst hröðum skrefum. Sultur og neyð nær Stöðugt til stærri og stærri hópa yerkamanna. — Auðvaldssóknin mikla skerpist með degi hverj- um. Bprgarastéttin er að hefja baráttu fyrir afnámi allra þeirra pólitísku og efnalegu réttinda, aem verkalýðurinn hefir aflað siér rmeð súrum sveita. Sótsvart fassisma-afturhald er að færast yfir hvert landið á fætur öðru. Stofnun grímujausrar fassista- harðstjórnar ,.í Þýzkalandi hefir ýtt yið miljónum verkamanna um állan heim, og gert þeim ljósa ,þá knýjandi nauðsyn, sem á því erj að skipuléggja baráttusam- ^fyllíingu gegn fassistiskri ógnar- Vsqkn .auðvaldsins. Baráttan verð: ;ur,, Íýrst pg frernst að beinast gégn bprgarastéttinni þýzku, sem nu er að ræna verkalýðinn ollúm hans pólitízku og efnálegu ... rfáttjndum, og reyna að ráða nið- , Tjriögum . ýerkajýðshreyfingarinn- ,ar með fantalegri harðneskju og ofsóknum. '.'.'," StærstJ þrbskuidurínn í vegin- ^ Tirri fyrir., samfyíkingu kommún- . jstiskra pg SQSÍal-demókratiskra . verkamanna, er sú stefna sósíal- dpmókratisku flokkanna, sem felr ur í sér samvinnu og samhræðslú yið . borgaraflokkana. Það eru fjpkkar sösíaldemókrata, er sök eiga á því, hvað verkalýðurinn stendur nú berskjaldaður fyrir höggum stéttarandstæðingsins. jyStéttasamvinnan", sem sósíal- demókratar hafa barizt fyrir bæði í orði og verki, hefir rutt þrautina fyrir sigurför fassista- harðstjórnarinnar í Þýzkalandi. Alþjóðasamband kommúnista og kommúnistaflokkar allra landa hafa hvað eftir annað rétt út höndina til sósíaldemókratiskra verkamanna og tjáð sig reiðu- búna til sameiginlegrar baráttu gegn ógnarsókn auðvaldsins, vax- , andi pólitískri harðstjórn og stríðshættunni. Og þrátt fyrir það mikla starf, sem leiðtogar sósíaldemókrata hafa lagt í skipulagðar klofningstilraunir ,á samfylkingu verkalýðsins, hafa kommúnistaflokkarnir komið upp sameiginlegri baráttufylkingu verkamanna, án tillits til hvort þeir eru kommúnistar, sósíal- demókratar eða flokksleysingjar. 20. júlí í fyrra rak von Papen ríkisstjórn sósíaldemókrata í Prússlandi frá völdum. Þýzki kommúnistaflokkurinn stakk þá upp á því við flokk sósíaldemó- krata og landssamband þýzkra verkalýðsfélaga, að allir þessir aðiljar skipuleggðu sameiginlegt allsherjarverkfall gegn fassism- anum. En sósíaldemókrataflokk- urinn og landssamband verka- lýðsfélaganna stimpluðu þetta, með fullu samþykki. Alþjóðasam- bands sósíaldemókrata, — sem herbragð af hálfu kommúnista. Þegar Hitler tók við völdunum, endurtóku kommúnistar tilboð um sameiginlegt allsherjarverk- fall og hvöttu stjórn sósíaldémó- krataflokksins og landssambands- ins til að skipuleggja baráttu gegp fassismanum, En þetta var ekki þegið. Og ekki nóg með það. Þegar flutningaverkamenn í Ber- lín gerðu einhuga verkfall í nóv- ember sl., sprengdu sósíal-demÓT .kratar 't samfylkinguna. í verka- íýðshreyfingunni um heim allan úir og gruir áf siíkum dæmum. : t. En X9. febr. sj. ;tilkynnir, aðalr skrifstöfa Alþjóðasambands sós- íalistiskra verkamánnaT (S- A. I.), að állir. þeir sósíaldemókratisku flokkar,. sém, tilheyri þessu al- þjoðasambandi, séu reiðubúnir til þess ,að ;mynda baráttufylkingu .með'. kpmmúnistum gegn fassista- harðstjórn Þýzkalands. Þessi yfr irjýsíng .er• í fyllstu mótsögn við 'alla.. frámkomu S. A- I; og sósíal- demökrataflokkanna hingað itil. Stefna pg starf S. A. I. hefir enn sem komið er verið á þann veg, að það réttlætir fullkomlega vantrú Alþjóðasambands kom- múnista á einlægni þessarar yf- irlýsingar, sem er þá fyrst gef- in út, þegar verkalýðurinn sjálf- ur er í mörgum löndum, og þá fyrst og fremst í Þýzkalandi, vel á veg kominn með að skapa sam- fylkinguna. En þrátt fyrir þetta, og méð tilliti til árásar fassismans á þýzka verkalýðinn, — árásar, sem leysir úr læðingi öll afturhalds- öfl heimsins, hvetur Alþjóðasam- band kommúnista allra kommún- istaflokka til þess að gera enn eina tilraun til að skapa baráttu- samfylkingu með sósíaldemókrat- iskum verkamönnum. Fram- kvæmdanefnd Alþjóðasambands kommúnista gerir þessa tilraun með þeirri bjargföstu sannfær- ingu, að samfylking verkalýðs- ins á grundvelli stéttabaráttu sé fær um að hrinda af sér ógnar- sókn auðvaldsins, og flýta fyrir óhjákvæmilegum endalokum hverskonar arðráns auðstéttanna. í þessari baráttu verður að taka tillit til þeirrar aðstöðu, sem um er að ræða í hverju landi fyrir sig. Aðkallandi vandamál verkalýðsins eru ekki allsstaðar þau sömu. Þess vegna er mest von um árangur, ef kommún- ista- og sósíaldemókrataflokkar hvers lands gætu orðið á eitt sáttir um ákveðnar baráttufram- kvæmdir gegn borgarastétt síns lands. Af þessum ástæbum ráð- leggur Alþjóðasamband kom- múnista deildum sínum í hverju landi fyrir sig, að bjóða miðstjórn þess eða þeirra flokka, sem til- heyra S. A. I., sameiginlega bar- áttu gegn fassismanum og árás- um auðvaldsins. Samningar milli flokkanna . um slíka samvinnu yrðu að vera byggðir á þeim ein- földustu grúndvallarreglum, sem hægt er að setja fyrir sameigin- lega báráttu. Én sé ekki einhver ákveðin baráttu-stefnuskrá til- tekin í slíkum samningum, hljóta þeir að skaða hagsmuni verka- Íýðsins. Framkvæmdarnefnd Al- þjóðásambands kommúnista legg- ur því til, að eftirfarandi atriði yerði allsstaðar lögð til' grund- yallar fyrir samningum:.. a) Komnuiiiistar og sósíaldemö- kratar byrja ím þegar að skipu- leggja og framkvæma varnir gega fassismamun og árásum afturbalds- aflanna á hverskonar samtök verka- manna, hvort sem það éru pólitisk féiög, vcrkalýðsfclög, samvinnufélög eða önnur svipúð, — á verkalýðs- blöðin og á funda-, kröfugðugu- og verkfallsréttinu. pcir skipuleggja í félagi varnir gegn árásuin vopnaSra óaldarflokka fassistanna, nueð fjðlda- mótmœlum, krofugöngum og póli- tískum verkföllum í stórum stíl. pcir byrja enufreuiur að skipuleggja framkyæmdanefndir og sjálfsvarnar- hópa á vinnustöðvum og í verka- mannahverfum. b) Með fundum, kröfugöngum og vcrkföllum byrja kommúnistar og sósialdemókratar nú þegar að skipu- leggja voldug verkamannamótmæli gegn launalækkun, versnandi vinnu- skilyrðum, gegn því að hröflaö verði við tryggingarlöggjöfinni, gegn lækk'un atvinnuleysisstyrks og úpp- sögn vinnu. c) Verði gengizt undir þessi tvö skilyrði og þeim framfylgt, telur framkvæmdarnefnd Alþjóðasambands kommúnista sér fært að ráðleggja kommúnistaflokkunum að láta árás- ir á samtök sósialdemókrata niður falla, meðan stendur á sameiginlegri baráttu við auðvaldið og fassismann. En jafnframt verður að gæta þess, að heyja hlífðarlausa baráttu gegn öllum þeim, sem brjóta ákvæði samkomulagsins, og skoða þá, sem kljúfa samfylkinguna, sem fyrirlitlega verkfallsbrjóta. Þessi skilyrði, sem S. A. I. eru sett, gilda einnig fyrir þá flokka, — eins og t. d. óháða verka- lýðsflokkinn enska, sem hafa boðið A. K. baráttusamfylkingu. . Framkvæmdarnefnd Alþjóða- sambands kommúnista, sem legg- ur þessar tillögur fram fyrir verkalýð allra landa, hvetur alla kommúnistaflokka og þó fyrst og fremst þann þýzka, til að byrja hú tafarlaust á skipulagn- ingu sameiginlegrá baráttu- stjórna fyrir verkamenn, hvort sem þeir eru kommúnistarj sós- íaldemókratar eða telja sig til- heyra öðrum fíokkum, — án þess að bíða eftir árangri samn- inganna \ við spsíaldemókratisku flokkana. Kommúnistar hafa sýnt það með margra ára baráttu sinni, að þeir standa alltaf í fremstu röð í baráttunni fyrir samfylk- ingu um framkværnd stærsta vandamála verkalýðsstéttarinnar, bæði í orði og verki. Framkvæmdarnefnd Alþjóða- sambands kommúnista er sann- færð um það, að sósíaldemókrat- iskir verkamenn og flokksleys- ingjar úr verkalýðsstétt muni sigrast á öllum erfiðleikum, og ásamt kommúnistum skapa sam- fylkinguna, og það án tillits til þess, hvernig afstöðu leiðtogar sósíaldemókrata taka til þessa máls. Einmitt núna, þegar þýzki fasisminn hefir skipulagt heila lygaherferð (íkveikja ríkisdags- hússins, fölsuð skjöl um upp- reisnaráform) til þess að mola verkalýðshreyfinguna, — einmitt núna verður hver einasti verka- maður að finna til stéttarskyldu sinnar í baráttunni gegn ógnar- sókn auðvaldsins og harðstjórn- arafturhaldi fassismans. Niður með fasistiska aftur- haldið og grimmdaræðið gegn verkalýðsstéttíiuii! Lifi baráttusamfylking öreiga- lýðsins! Öreigar alli-a landa, sameinist til baráttu gegn ógnarsókn auð- valdsins og fassismanum! Framkvæmdarnefnd Alþjóðasamb. kommúnista.

x

Verklýðsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verklýðsblaðið
https://timarit.is/publication/345

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.