Skutull - 03.12.1955, Blaðsíða 1

Skutull - 03.12.1955, Blaðsíða 1
XXXm. árgangur. ísaf jörður, 3. desember 1955. 9. tölublað. Jólakort um 200 gerðir fyrirliggjandi verð frá kr. 0,75—5,00. Kaupið jólakortin tímanlega það auðveldar afgreiðsluna og sparar yður tíma. Bókaverzlun Jónasar Tómassonar. Stjérnmálaályktun Alþýðuflokksins. Fundur í flokkstjórn Alþýðu- flokksins, haldinn í nóvember 1955, telur, að atvinnu- og efnahagsmál þjóðarinnar séu nú komin í alvar- legt öngþveiti og að stefna sú, sem núverandi stjórnarflokkar tóku upp 1950, hafi beðið fullkomið skipbrot. Vill fundurinn í því sam- bandi minna á þessar staðreyndir: 1) Höfuðatvinnuvegum þjóSarinn- ar er nú haldið uppi með bein- um styrkjum af opinberu fé, uppbótum og niðurgreiðslum og með gífurlegu álagi á neyzlu- vörur. 2) Þrátt fyrir vaxandi framleiðslu, greiða sölu útflutningsafurða og miklar gjaldeyristekjur vegna varnaliðsframkvæmda safnar þjóðin nú hraðvaxandi stór- skuldum erlendis. 3) Gjaldeyrisástandið er nú orðið svo ískyggilegt, að hið svokall- aða verzlunarf relsi er ekki nema nafnið tómt. 4) Húsnæðis- og byggingamál al- mennings eru í hinu mesta ófremdarástandi. Fjöldi fólks býr við óhæft húsnæði og ok- urleigu. Fjáröflun sú, sem rík- stjórnin lofaði til íbúðabygginga og að vísu var ófullnægjandi fyrir allan almenning, hefur að mestu brugðizt, og gróðabrall með nýbyggingar og húsnæði almennt sem og verðbréf er komið í algleyming. 5) Verðlag hefur hækkað um 72% síðan 1950 og fer enn hækkandi. Kauphækkanir eru að litlu eða engu gerðar með verðlagshækk- uiiiiiu, svo að hagur launþega fer sízt batnandi, en milliliðir og margskonar braskarar safna of fjár í skjóli hins sjúka fjár- kerfis. 6) Síðan»skráning krónunnar var breytt 1950 hefur gengi hennar raunverulega verið lækkað stór- kostlega, og ólögleg gjaldeyris- verzlun við okurverði farið í vöxt. Er nú svo komið að ein- stakir hagsmunahópar ákveða sjálfir verð á erlendum gjald- eyri, gegn mótmælum ríkis- stjórnarinnar og án afskipta Alþingis. lhaldið víki. Flokksstjórnarfundurinn telur, Hér fer á eftir stjórnmálaályktun sú, sem sam- þykkt var á flokksstjórnarfundi Alþýðuflokksins í s.L mánuði. Samþykkt þessi hefir vakið mikla at- hygli, og er nánar um hana rætt í leiðara blaðsins. að ekki verði ráðin bót á núver- andi öngþveiti, nauðsynlegum end- urbótum í framleiðslu og viðskipt- um komið fram né lífskjör almenn- ings tryggð og bætt nema með ger- breyttri stjórnarstefnu. Stefna sú, sem fylgt hefir verið síðan 1950 hefir fyrst og fremst verið miðuð við hagsmuni auð- stéttamanna og gróðamanna, en ekki alls almennings. Hún hefur verið ómenguð íhaldsstefna, sem vakið hefir óánægju meðal kjós- enda annars stjórnarflokksins, Framsóknarflokksins, og sætt gagnrýni af hans hálfu. Frumskilyrði þess, að upp verði tekin ný stefna með hagsmuni al- mennings fyrir augum, er því, að höfuðvígi íhaldsaflanna í landinu, Sjálfstæðisflokkurinn, verði úti- Iokaður frá áhrifum á stjórn landsins. Lýðræðissinnaðir and- stæðingar hans hafa hins vegar ekki meirihluta á Alþingi nú. Þar sem Sósíalistaflokkurinn heldur fast við kommúnistíska einræðis- hyggju og fylgir austrænum sjón- armiður í utanríkismálum og með- an einstakir þingmenn hans yfir- gefa ekki flokkinn og stefnu hans verður honum eða þeim ekki treyst til að standa að myndun heil- steypts meirihluta íhaldsandstæð- inga. Sömu skoðun hefir Fram- sóknarflokkurinn einnig lýst yfir. Þess vegna telur fundurinn, að gefa eigi þjóðinni kost á því að knýja fram nýja stjórnarstefnu með því að efnt verði til kosninga sem fyrst. Þriggja flokká samstarf. Fundurinn bendir á, að áhrif auð- stéttarinnar og gróðamanna eru allsráðandi í Sjálfstæðisflokknum, en kjósendur Alþýðuflokks, og megin þorri kjósenda Framsókn- arflokks og Þjóðvarnarflokks er fólk, sem aðhyllast svipaðar skoð- anir í þjóðfélagsmálum og er and- stætt hvoru tveggja, íhaldi og kommúnistum. 1 því skyni, að kosningar leiði til myndunar lýðræðissinnaðrar umbótastjórnar, er miði stefnu sína við hagsmuni alþýðustétt- anna, telur fundurinn því, að kjós- endur þessara þriggja flokka, ættu að efna til bandalags í kosningun- um og fá til fylgis við sig aðra þá kjósendur, er sömu hagsmuna hafa að gæta, með það fyrir augum að ná hreinum meirihluta á alþingi. Drög að stef nuskrá. Höfuðatriðin í stefnu flokkanna í kosningunum og þá um leið stefnu þeirrar ríkisstjórnar, er þeir mynduðu eftir kosningar, telur fundurinn að eigi vera þessi: 1) Gert verði samfellt átak til þess að tryggja aukna tækni og bæta skipulagshætti í útgerð, land- búnaði, iðnaði og við vörudreif- ingu, jafnframt því sem unnið verði að öflun nýrra framleiðslu- tækja, einkum til þeirra staða, þar sem atvinnuskilyrði hafa verið rýr. Rafvæðingu landsins verði hraðað og stofnað til nýrra iðn- greina, svo sem sementsfram- leiðslu, saltvinnslu og annarrar stóriðju, sem skilyrði eru fyrir hér á Iandi. 2) Sett verði löggjöf til að stuðla að því, að fyrirtæki þau, sem vinna úr sjávarafla lands- manna, verði rekin af bæjarfélög- um eða samvinnufélögum sjó- manna og eigenda fiskibáta, og lögð áherzla á að tryggja sjómönn- um fullt andvirði aflans. Bæjarút- gerðir verði efldar og komið á fót ríkisútgerð togara til atvinnujöfn- unar. Bátagjaldeyriskerfið verði afnumið, en meðan afkoma báta- flotans er slík að ekki verði kom- izt hjá að styrkja hann, verði með innflutningsgjaldi aflað fjár í sjóð í því skyni, en aðstoðin háð því skilyrði, að um hagkvæmt skipu- lag og hagkvæman rekstur sé að ræða. Togaraútgerðinni verði sköp- uð skilyrði til hagkvæmari rekst- urs með því að henni verði fengin í hendur tæki til að fullvinna afl- ann í landi, og möguleikar til að kaupa rekstursvörur sínar beint. Vextir og tryggingagjöld verði lækkuð. 3) trtflutningsverzlunin verði endurskilulögð í því skyni, að markaSsskilyrði öll hagnýtist sem bezt og það sé tryggt, að sann- virði aflans falli í skaut sjómanna og eigenda fiskiskipanna. 4) Tekið verði upp eftirlit með öllu verðlagi í landinu, og að þyí stefnt að ekki þurfi að beita inn- flutningshöftum. Innkaupastofnun ríkisins verði endurskipulögð og efld. Ríkið taki í sínar hendur inn- flutning á olíum og benzíni, helztu tegundum byggingarefnis (sem- enti, timbri, steypustyrktarjárni) og lyfjum. Samvinnuhreyfingin sé studd, enda verði tryggt, að hún heyi harða samkeppni á viðskipta- sviðinu til þess að þrýsta verðlagi niður á við. 5) Höfð verði náin samvinna við hagsmunasamtök launþega og bænda, og unnið að því, að full- trúar þessara aðila og atvinnu- rekenda ásamt íulltrúum ríkis- stjórnarinnar nái samkomulagi um grundvallaratriði í launamálum og verðlagsmálum. 6), Gert verði stórfellt átak íil lausnar húsnæðismálum kaupstaða og kauptúna með byggingu verka- mannabústaða, bæjar- og sam- vinnubygginga, og með því að beina því fé, sem fáanlegt er, til byggingar íbúða við almennings- hæfi. 7) Almannatryggingar verði efldar, og þátttaka ríkissjóðs í kostnaði við þær aukin. Atvinuu stofnun ríkisins verði komið á fót og henni falið að annast skráningu vinnuaf lsins, vinnumiðhm, m. a. til unglinga og Öryrkja, úthhittín. at- vinnubótafjár, og að gerá tillög- ur um ráðstöfun þess f jár, sem hið opinbera leggur fram til atvinnu- aukningar. 8) Skatta- og tollalöggjöf verði hagað svo, að skattabyrðin hvíli Framhald á 2. síðu.

x

Skutull

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skutull
https://timarit.is/publication/626

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.