Norðlýsi - 31.12.1915, Blaðsíða 2

Norðlýsi - 31.12.1915, Blaðsíða 2
Ordene: »Fred paa Jord«l lyilt tidt og inange Gange, men Ordene kan langt fra møntes paa det Folk, der for Øje- blikket betræder Europas Rlagmarker. Skont cler er gaaet baade Vinter og Vaar og Sommer med. síden, Krigon brød ud, og vi nu' har Højvinter 'igen, saa kan ví ikke .endnu solnoget, der i tyder paa, í át Slutningseehen i Krigs- dramaet snart vil komme. De uhyre Krigsudrnstninger, som Europas Stormagter havde'.:; of ret ,store ¦ Summer paa f de senere Aar, maatte faa deres Anvendelse i Virkeligheden. Inter Under, at Vittighedsblade bragte Billeder- af Landenes. Kepræsentantor, som kom til Fredskonferensen i Haag slæbende med Kanoner, Vaaben og alt muligt Krigsmaíeriel i den Heneigt at bringe Fred paa Jorden. Disse Kari- katurbilleder, Vittighedsblade dengang bragte af.-do: »íredsven!ige« 'Magters TJdsendinge,,. er nu Spaadomme, som er bieyet opfydte undor den nuværende Verdenskrig. • Og skønt Fredsudsendin- gernes Modested, Haag, ikko er blevet betraadt af den »Krigsstøvle,:.'sóm blev baáreti i Striastunvmeie.n.«, saá har vi i ' de. heiu'undiiø Aar været Vidno til' den 'BlodsudgydeIs.0, som Europas stærkeste Magíer har ladet tilkoinme deres gæve Sønner. Skent ío. af Erroyns Smaastater er blevet ødelagt !'¦ Kiigen og lagt ind under ínuimed llerredcnniie; kr.n vi her paa Eærøerne v.æro gkcio íor, at dtt Land hvortil vi horer, er blevet' uskadt til Dato.. øg ctet er at haabe at Danmmark i .dot komníende Aar vil kunne fortsættø sin .neutrale Poliíik' som det i dicso van'nkelige Krígstider har ført med hel.dig Haand. Denne Krig har tydeligt vist, at. do smaa Natiouer,' selv oin diase staar i Foibnnd med stær- kere og mægtigere Magter, er gaaet deros TJndergang imøde: Belgien, Ser- bicn. Og om Oprejsningens Dag nogen- sinde vil komme for disso nlykkelig stillede Nationer vil 191(5 maaske brin- 80 Besked om. tíl at skabe Fesístomning—. Ved Nyt- aar vil Tjaldur íurmodentíig være ude i AtlanteiTiavet paa Vejen til København gjort det til en líøverkugle*. Pastor Evensen falte em gairlo Kirkeakikke og udviklede hvor stort bolydendo disso havde været for Kirken i avundne Tider. D. „Tjaldair' Det er' vist for første Gang at Dampskibet Tjaldur har holdt Juí her paa Færøerne. D» do vedvarende, stærke Østenvindo hindredo Skibet i" at' kunne losse i Thorshavn, laa det derfor i to Dage paa Kongshavn, men maatte, da man havdo opgivet Haabet om at kunne losso i Thorshavn før Jul,' dampe afsted her til Klaksvig, hvortil det an- kom Juleaí'ten, og forblev her til anden Juledags Aften. . ••• "' Skønt laugt fra Hjemmot tilbragte, Skibets Mandskab og Officerer en hyg- gelig Jul: Alt . om Bord var indrettet l>e3í!>ef®i'íli."iiEg. Hr) Bedaktør! d6 bedes opta.ge nedenstaaende i dores ærede Blad: Da en Kalsingur er fremkommot her i Bladet med nogle Bemærkninger angaaende Postbesørgelsentil Mygledal, kan jeg som Postfører ikkø undlade at svare hertil. At bringe Post til Mygledal om Vinteren er ikke noget behageligt Ar- bejde, især da man bestræber 'sig for at udføre 'Posttnrene saa regelmæssig som muligt — Naar Hr. »Kalsingnr« skriver, at det godt kuiido lade sig gø- re at gaa til Mygledal, sfcal'jeg hcfríil : svare, at det nævnte Dag, da jeg und- locl a$ gaa til Mygledal, ansaas for at væro farligt for Sneskred. Jeg skal ogsaa, om det fordres, bevise, at det skred slemt, den Dag. Dot er ca. ,12 Aa'r siclen, jeg bo- g.yndte at gaa med Post til Kalso — Kuno, og det er ikkeiførste Gang, jeg ikke hai- kunnet komme til My;>,To;lal og der er ingen der har besværet isig' derover, dcrfor maa jeg sigo, át dot harmer. mig lidt, at jeg or kommen i Bladets Spaltor.for denno Tur i Vinter. Jeg kan fortælle Hr, Kalsfhg, at jeg har ligget i a 2 Dage i, Kalsøen fordi do ikke har kunnet faa mig Skyds i langt bedre:, Vejr,, end i mange Postttirejeg har haft, hvor jeg, har ta- get Skyds fra Klaksvig—og tllbage igen. Men jog kan godt indrømmo med Hr. »Kalsingur«,. at det ,er ¦ kedeligt ikke at faa Post, naar roan venter at faa de'n., l'ngen er berettiget til at kla- ge, naar det yirko.lig ¦ skønnea, at dcr var god Grund for, hvorfor .jeg ikko kunde komme til Mj'gledal nævnte Dag. Samsou.Joensen, (Postforer).-. Kirkcn i Myg'kdíJ' blov indviet Onsdagd.15. December af konst. Pro\'st, Pastor Evonsen. Eejiræsentaiiter for Geistligheden var Præaterne J. Dalil •og' Abselon Joensen tilstede. Anit- mandon overvrerede HøjtidcíligiK'den. Pastor "Evensen talto over Teksten hos Mathæus 21 Kap. 13; »Mit'Hus skal kaldes ' ' et Bedehus ' men I have MAVARI. Dagen for Juleaften fik man frft Fu2;lø Øje paa et Fartøj, der Øst fva kom drivende ind i Fugløfjord. I Først- ningen troede man, at det var en ha- vareret Ti'awler, men det viste sig ved nojere lagttagelse at være en Motor- baad. Baaden var købt i Norge af en Islæncier og var paa Vej op, til Island. Ft'1* den naaede Færøerno ítavdo , deti miste't Boret. Efter at være drevet, ind i Fugløfjord, forsogto, dor at kasto Anker, men den- uroligo Sø, Strømroen og Stormen bevirk'ede' at Baadcn rev si^ løs fra Ankergi-ejcrne og drev, længere Nord paa gennem Fugløfjord. Den stærke. Brænding hindrcde Fttglin- ; gór i át konime Baaden til Hjælp. Juleaften traf det saa heldi gt at en Baad fra Svino kom ud til . Fuglø , for at landsætte iio.?]e Mænd. Og sam- me Baad førte et,"Pa'r Mænd.fra Fugl- ø til Kvannesnnd for at disse kunde bri;ige Bud om det nylig tildragne. En Trawler som laa ber paa Klaksvig gik straks af Sted for at oplede Vraget. ' Første Julemorgen var var Trawleren kommen til Klaksvig'me'l den havarerede Motorbaad. Motorbaaclen hvis Navn er Svancn maaler 30 Tnns og har 25 Hk. Ma- skino. Len kom hor ind paa Klaksvig udon Master, og Maskinen var i uorden. Motorbaadfen, som ikke er helt ny er købt i Norge for 15000 Kr. Fra Fuglø skrivos til os angaaen- 'de sammeFerhold: ^ ¦ Om Afienen don 23 December kom en Motorbaad, som rar ude bf Stand til at manovroie, diivendo hor genncm Fjordcn, nyntes i'et, som den skulde an- kre.hvi'ketLavdoværet dens visse TJnder- garg i Fald den íkke blov le» igen, da Havct var i et vældigt Opror. ¦ Omkring Kl.. 7 om Affenen kcm dott drivende forbi Bygden Kirke, saa nar at den netop gik fri av blamámtm. Vi kunde høro. do onibordværendos 'líaab.men' tt- den at kiinne yde de.n mindste HjaTp.. '.Dot -var smevt.eligt Øjebiik for, et Trjælp- Bomt Foík ikke at kuimo række sino Brødro en hjadpende Haand i Nodens Tid; in.cn det var sem sagt umnligt den Aften, clols paa Gírund. af den yoldsom-

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.