Tímin - 09.09.1943, Blaðsíða 2

Tímin - 09.09.1943, Blaðsíða 2
Nr. 28. 1. árg. TIMIN 9. september 1943 ðp i m £ n Hósdagin 9. september 1943. Útgevari: Havnar Fraiiíburðsfelai. Ábyrgdarmaður: Einar Joensen Avgreiðsla: Telefon nr. 259; Prentsmiðja: B. Z. Jensens. Haldaragjalđ: 2 kr. ársfjórðingin, í leyásølu: 15 oyru eintakið. Lýsingarprísur: 12oyrupr. mm á forsíðuni, aðrastaðni: lOoyru. (Avsláttur fyri fastar lýsingar eftir avtalu). nýstovnaður á tingi A tingfundi míkudag 8. sepl., lá ið øl. valbrøv vóru góðkend og tingið fullskipað, las lingfor- maðurin upp hettar bræv: Til formann Føroya Løgtings. Undirskrivaðu tingmenn gera formannskapinum kunnngt við, at vit eru gingnir saman í ting- mannaflokk, Sjálvstýrisflokkin, við stevnuskrá Havnar Fram- tiurðsfelags og teTrra sjálvstýiis- manna, sum liava tikið undir við hesum felag. Vit hava á tingi valfelagsskap við Fólka- flokkin. R. Long: R. Rasmussen. Síðani las formaðurin upp hetta bræv: Til Føroya løglings. Havnar Framburðsfelag bevur í brævi, dagselt 30. august 1943, lil HavnarSjálvslýrisfelag boðað frá, »at okkara valdu menn skulu skipa Sjálvstýrisflokkln á tingi.« Felag okkara roknar við, at Rikard Long, sum segðisl at vera stillaður upp á fólkaflokks- lislan av Havnar Framburðs- felag, og onkur annar ætla at melda seg sum nýggjan flokk á tingi undir navninum Sjálv- slýrisflokkurin. Havnar Sjálvstýrisfelag mót- mælir, at tingmenn, sunt ikki eru valdir upp á Sjálvstýris- flokksins slevnuskrá tit løgtings- valið 24. august í ár, fáa loyvi at taka sær navnið Sjálvslýris- flokkurin og ynskir tingsins av- gerð í hesum máli við atkvøðu- greiðslu. Tórshavn, G. sept. 1943. Fyri Havnar Sjátvstýrisfelag Louis Zachariasen. Av hesum báðum brøvum kom orðaskifti millum P.M. Dam, A. Samuelsen og IL Long. Serliga P. M. Dam hell fram, at hetla var ein roynd al taka sjálvstýr- isflokksnavnið frá L. Zachari- asen, sum mátli eiga rættin til tess. R. Long mótmælti og lielt fram, at limiiv Havnar Fram- burðsfelags og aðrir eins sinn- aðir sjálvslýrismenn kundu ikki missa rættin til at kalla seg sjálvstýrismenn, fyri lað at L. Zachariasen og ein lítil flokkur við honum hevði sagt seg úr Framburðsfelagnum. Yit fóru á val sum sjálvstýrismenn, vit stillaðu upp á lista saman við Fólkaflokkinum, men gjørdu kunnugt, at okkara menn, um teir vórðu valdir, vildu skipa sjálvstýrisílokk á tingi. Tað hava teir nú gjørt. , At L. Z. biður tingið geva sæ& og sínum monnum einarætt til sjálvstýrisnavnið er ikki annað enn var at vænta av honum. Ilann blandar sjálv- stýrisnavnið og seg sjálvan sam- an, liann er sjálvstýrismaðurin, og teir, sum fylgja honum, kunna fáa loyvi at kanna sær hetta navn eisini. Tá ið liann sum tá var forinaður Havnar Framburðsfelags, segói seg úr felagnum, gav hann ikki leim eftirverandi neVndafmonnum bøkur felagsins, men lievói iær heima,til hann var kravdur eftir teimum. Tá sendi hann boð, al bøkurnar kundu heintasl hjá honum, innan 2 dagar, annars gav hann Føroya bókasavni lær. Hann kannaói sær altso bøk- urnar. Nú kannar hann sær sjálvstýrisflokksnavnið, men tað hevur hann ongan einarætt til. Tá ið J. Patursson fór úr Sjálvstýrisflokkinum á tingi og Fólkaflokkurin varð stovnaður lielt L. Z. fasl um, at hann, við taó bann stóð á Havnar Fram- burðsfelags-grund, var tann rælti sjálvslýrismaðurin. Nú liann er farin úr • Framburðsfelagnum, lievur bann tikið ræltin til sjálvstýrisnavnið við sær. So mikil maóur er hann, nú kunnu tiinir hava laó so gotl. Men L. Z. verður bar við undirlutan. Ilavnar Framburðsfelag er enn sum áður sjálvslýrisfelag og limir less og teir, ið velja tess menn, eiga fullan rætl til sjálv- -stýrisnavn. Svar til Daniel Klein Daniel Klein skrivar í bløð- unum um eina margháltliga lýsing, ið Føroya Skipara- og Navigalørfelag hevur í bløðunúm um línukontrakt fyri skiparar og bestumenn. Gerið so væl og dømi, hvør súm vil, her er konlraktin: Kontrakt for Langlinefiskeri. Forhyriifg til Langlinefiskeri med Skibe sker paa følgende Relingelser, foruden de i den almindelige Lovgivning inde- holdle Bestemmelser: § 1- Tjenesten tiltrædes ombord efter Tilsigelse og varer saa længe som ved Paamønstringen faslsal. Mandskabet er \iliglig al del- tage i alt forefaldende Arbejde ombord i Skibel saml Lastning og Losning af Fisk, Proviant, Is m. m. En Mand er afmøpslret, naar han efter endt Pfiskesæson fra=- træder, eller ved Overenskomst med Skipperen. § 2. Mandskabet maa ikke lage Spiritus ombord, eller begive •sig iland uden Tilladelse fra- Skipperen eller den, der har Befaling i hans Sted. § 3. Besælningens Andel faslsæltes saaledes: Forlods fradrages som Fællesomkoslninger følgende: Alle Udgifler paa Salgstedet, Provianl, Is, Kul, Olie, Agn, As- surance og Havneudgiffer paa h'ærøerne, og Omkoslninger ved Anløb ))aa Island. I Tilfælde af, at Laslen bliver suppleret med købl Fisk, skal Iíøb og alie Omkostninger i For- bindelse liermed forlods afdra- ges. Derefler fordeles Reslen med 50 pCl. til Besætningen og 50 pCl. til Rederiel. Mandskabels Part uđregnes efler føtgende Regel: Kapt. 2l/2 Parl, Bedslemanden 1 L/a Part, Motorpasseren lL/2 Part og Mandskabet hver 1 Parl. 8f . - Naar harløjet lager h ragl lil- liage fra Storbrilan'ieíi lil h’ær- øerne eller Island, erhohler Mandskabet, iierunder Motor- passer og Kok en Maanedshvie svarende lil 15 Kr. pr. Dag, l>e- regnet fra den Dag, Skibel af- sejler fra Salgsledel til den Dag Fraglen er udlosset, begge Dage incl. For Smáaparlier af Varei', der ikke kan siges al forsinke Skibel og for Isforsyning fra Salgsbavn ydes ingen Hyre. §5. • Bjærgeløn fordeles efler Sø- lovens Bestemmelse. § 9- Efler endl Fiskeri skal Ivolc- ken være pliglig at gøre alle Kokkegrejer rene og sørge for, at de kommer i Land, ligesaa skal Molorpasseren gøre Moloren ren, inden ban forladór Skibel, § 7. * I Tilfælđe af al en Tur ikke giver imrre end Lslrl. 1000 eller under i Brultosalg skal de i §3 specificerede Omkoslninger ikke .kunne fradrages med mere end 33 pCt. af det samlede Salg. Ovenstaaende Konlrakt gælder for 1943 og kan derefter opsiges af en af Parterne med 1 Maa- neds Varsel lil 1. Január 1944. Tórsbavn, 19. Januar 1943. Færøernes Rederiforening Jens av Reyni. Føroya Fiskimannafelag Daniel Klein. Skiparafelagið vildi aldri gingið við til eina slíka konlrakt. Daniel Klein sigur, at Jens av Reyni skal hava tosað við for- mann Skiparafelagsinsframman- undan hesari sállmálagerð, men hetla er beinur og reinur ósann- leiki. Jens av Reyni og formað- urin í Skiparafelagnum . losaðu um benda sátlmála um miðan februar, meðan valdgerðarrætt- urin sal, ið dømá skuldi millum Skiparafelagið og Reiðarafelagið um koiilraklina fyi i sigling við keyplum fiski. Spyrjið bert ein av teim monnum, ið sólu ívald- geróariætlinum. Tá svaraði .Tens av Reyni for- manninum í Skiparafel(ignum aflur soleiðis: Fyri tað fyrsta skal einki skip lijá mær lil Islands af keypa íisk í liesum árinnm,og umegsendi Royndina til línufiskarí, so kundi eg hugsa mær sama sáttmála stim í fjør við smáum broyting- um. Leggið til merkis, hetla er um miðjan februar, meðan konlr- aktin er undirskrivað av Daniel Klein og J. av Reyni 19. januar Skiparafelagnum lieilt óavvil- andi. Nú fer Skiparafelagið til vald- gerðarrættin við hesum máli, sum rímiligt er. Thomas Thomasen, formaður Føroya Skipara- og Navigatørfelags. Kunngerð amtmann Hllberts Orsakað av leirri kunngerð, ið Hilberl amtmaður las upp fyri linginum 7. september, liava Sjálvslýrismenn og Fólkaflokks- menn á lingfundi 8. seplember talið niðanfyrisíandundi fýri- varni føra í gerðabókina: = Á fundi á Løglingi 7. sepl. 191 3 selli danski statsins um- ijoðsmaðm liarri Hilbert fram eina knungerð lil lingiðOg legði aflural, al liansara oró skuldu verða kunngjørd bæði í Føroy- mn og utlanfvri Føroyar. Í knnngei’ðini verður m. a. sagl: »For Færøernes Vedkommen- de kan jeg sige, at del.der hid- Ii 1 er sket, ikke kan medføre nogen Ændring i Amtmandens Stilling eller Opgaver. Jeg vil sladig ndøve mit Embede, som Kongen har betroel mig, og jeg vil forlsat sammen med Laglin- get søge al løse de Opgaver, som Tiđen byder. Laglinget ved, at jeg siden 9. April 1910 har værel uden nogen Forbindelse med den danske Regering, og del medfører derfor ingenprak- tisk Ændring, al en dansk Re- gering ikke længere eksisterer. Jeg vil uđøve mit Embede un- der Ansvar overfor Kongen og overfor den danske Regering, som paany vil komme, naar Danmark er befriet. Del er en Selvfølge, al jeg forlsal, og oin muligl i højere Grad end hidlil vil søge Samarbejde og Kónlakt med de bíiliske Myndigheder, uden hvis sladige og forslaaende Iljælp og Stolte det vilde være umuligt at bringe Færøerne frelst gennem Krigens Yanskeligheder. Saalænge Krigen varer, viljeg som bidtil holde mig i nøjeste Kontakt med den danske Ge- sandt i London og med d*en frie danske Bevægelse, som jeg alle- rede længe bar været lilslullet.« Vil nndirskrivaðu lingmenn gera kunnugt, at liesi’ orð eru kunngjørd utlan samráðing frammanundan við* lingið, og ullan at lingið hevur tikið sløðu til teirra. 'l’ey standa tí sum eill persónligl úllalilsi. Hella fyrivarni verðural kunn- gera brelsku ríkissljórnini gjøgn- um less konsul í Føroyum. Á løglingi, t. 7. seplember 1943. Jóannes Patursson. Th. Petersen. S. Ellefsen. ]. F. Kjølhro. Ole Jacob Jensen. Rob. Joensen. Johs. Sleltences. R. Long. R. Rasmussen. A. Sørensen. P. Petersen. P. Dahl. Skipshaiidilin hevur stórt úrval av dekksgløsum, í ymsum stødd- um við metal flansuip, logg- línur, flagglínur, húkar,karbid- lampur, eldsløkkjari við eyka- fylling, skipsblokkar einkultir og dupultir 9”, klódir, bluss- kannir, oljusproytir, dveylar við skøftum, skipsrættur, dekkspípur, undirklæðir og yvirklífcðir, oljuklæðir, patró- nir kal. 12 og 16.

x

Tímin

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tímin
https://timarit.is/publication/642

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.