Austurland


Austurland - 06.09.1979, Blaðsíða 2

Austurland - 06.09.1979, Blaðsíða 2
ÍUSTURLAND. Málgagn Alþýðubandalagsins á Austurlandi Ritnefnd: Ágúst Jónsson, Ámi Þormóðsson, Bjarni Þórðarson, Guðmundur Bjarnason og Kristinn V. Jóhannsson. Rttstjóri: Ólöf Þorvaldsdóttir s. 7571 — h. %. 7374. Anglýsingar og dreifing: Birna Geirsdóttir ». 7571 og 7454. Pósthólf 31 — 740 Ncskaupstað. Rltsrjórn, afgreiðsla, anglýcingar: Egilsbraut 11, Neskaupstað ¦fml 7571. Arentnn: Nesprent. Útgefandi kjördæmisráð Alþýðubandalagsins Fjandskaparbragð í nokkur ár hefur Síldarvinnslan hf. í Neskaupstað reynt að selja elsta skip sitt Barða og kaupa í hans stað annað skip nýrra og hentugra. Fyrr á þessu ári tókust svo samningar um sölu á skipinu úr landi og um kaup á öðru skipi. Leyfi frá viðskiptaráðuneyt- inu til pessara viðskipta voru fyrir hendi og ekki var annað eftir en að ganga frá málinu gagnvart Fiskveiðasjóði, en það var nánast talið formsatriði. En \>á gerist J>að, að sjávarútvegs- ráðherra tekur með reglugerðarbreytingu valdið til lánveitinga úr Fiskveiðasjóði í eigin hendur í þeim tilgangi einum, að koma í veg fyrir að þessi skipti ættu sér stað. En J>ar sem Akurnes- ingar voru um sama leyti að skipta um skip, lenti höggið sem Norðfirðingum var ætlað, á Þeim einnig. Mikil blaðaskrif urðu um þessi fantabrögð ráðherra. Aust- urland gat ekki tekið Jmtt í þeim, J?ar sem J>að var í sínu árlega sumarleyfi. Yfirleitt var framkoma ráðherrans fordæmd. Meðal peirra, sem Jmð gerðu, var Matthías Bjarnason, fyrrver. sjávarútvegs- ráðherra. Honum fórst pó ekki að gera sig breiðan. Hann reyndi að koma í veg fyrir að Síldarvinnslan gæti keypt Birting. Lán úr Fiskveiðasjóði voru 67% til kaupa á skipum erlendis frá. Matthías hleypti skipi inn í landið í sitt kjördæmi með þessum kjörum, en lækkaði jafnframt lánin í 50%. Lánsbeiðni til kaupa á Birtingi lá J>á fyrir. Þessi reglugerðarbreyting átti að koma í veg fyrir, að Síldarvinnslan gæti keypt skipið. En henni tókst að klífa J>rítugan hamarinn. Þessi framkoma Matthíasar minnir á J>á framkomu Kjartans nú, að leyfa kaup á skipum í eigu útlendinga í sitt kjördæmi og það pótt kaupin séu að ýmsu leyti tortryggileg og ekkert skip flutt úr landi í staðin. Rök þau, sem Kjartan sjávarútvegsráðherra færir einkum fyrir hegðun sinni, eru }>au, að hann vilji fækka fiskiskipum. í þessu tilfelli fær röksemdin ekki staðist. Hér var eingöngu um skipaskipti að ræða, að fá nýlegt og hengtugt skip í stað gamals og óhentugs. Með framkomu sinni hefur sjávarútvegs- ráðherra bakað fyrirtækinu tjón svo og öllum peim Norðfirð- ingum, sem eiga afkomu sína undir fiskveiðum og fiskvinnslu, og þjóðarbúinu í heild. Aðfarir ráðherrans eru mjög fjandsamlegar í garð Norðfirð- inga og er þetta ekki fyrsta fjandskaparbragð hans í þeirra garð. Áður hafði hann komið í veg fyrir að Norðfirðingar keyptu sérhannað kolmunnaveiðiskip. Skýtur J?að nokkuð skökku við skrafið um að beina sókninni í vannýtta fiskstofha. En hversvegna er ráðherranum svona uppsigað við Norð- firðinga? Getur verið að hann sé að hefna þess hve lítinn Norð- firðingar hafa gert hlut Alpýðuflokksins? En J>að má hann vita, að þessar aðfarir eru síst til þess fallnar að rétta hlut hans. Norðfirðingar eiga ekki svona framkomu að venjast af hálfu ráðherra, þótt verið hafi á annarri þjóðmálaskoðun en þorri þeirra. Og víst er um það, að enginn ráðherra hefur verið jafn óvinsæll í Neskaupstað og Kjartan Jóhannsson er nú. Mjög orkar tvímælis, svo ekki sé meira sagt, hvort ráðherr- ann hefur vald til að breyta reglugerð Fiskveiðasjóðs eins og hann hefur gert. Enginn véfengir rétt ráðherrans til að setja sjóðnum reglur, en þær verða að vera innan marka laganna. Lög segja, að stjórn Fiskveiðasjóðs skuli veita lán úr sjóðnum, Prjónakonur Sænskt innflutningsfyrirtæki óskar eftir konum til að prjóna peysur, sokka, vettlinga og fleira úr lopa. Einnig umboðsmanni (konu) með góða þekkingu á prjónaskap. Allar frekari upplýsingar er að fá hjá Handelsbolaget VASI & CO., P.o. box 2056 Varberg 2 Sverige Heilbrigðisfulltriii Neskaupstaðar Viðtalstímar heilbrigðisfulltrúa verða Jjriðjudaga og fimmtudaga frá kl. 17—18 á skrifstofu bygginga- fulltrúa Egilsbraut 11, sími 7521. Geymið auglýsinguna. Heilbrigðisfulltrúi Frá frystihúsinu í Neskaupstað Það fólk sem ætlar að vinna hjá okkur á komandi hausti, vinsamlega hafi samband við verkstjóra strax. Sími 7505. Frystihús S. V. N. Frá Heilsuverndarstöð Neskaupstaðar Lokað verður föstudaginn 7. september. Barnaeftirlit föstudaginn 14. september. Mæðraskoðun föstudaginn 21. september. Heilsuverndarstöðin Laus staða Staða forstöðumanns við félagsheimilið Egilsbúð er laus ril umsóknar. Umsækjendur gefi upp fyrri störf. Umsóknarfrestur er til 25. september 1979. Veitist frá 1. október 1979. Umsókn sendist til stjórnarfor- manns Sigfinns Karlssonar, pósthólf 53, Neskaupstað. STJÓRNIN en nú hefur ráðherra hrifsað J>að vald til sín. Full ástæða er, vegna framtíðarinnar, að fá úr J?essu skorið. Til er í landinu sérstakur dómstóll, landsdómur, sem fjalla skal um brot ráðherra. Aldrei hefur verið talin ástæða til að kveðja þennan dóm saman. Ákæruvaldið er í höndum Aljjingis. Sýnist full ástæða til að kveðja dóminn nú saman og láta hann úrskurða um rétt Kjartans Jóhannssonar til að breyta lögum með reglugerð. Og það má Kjartan Jóhannsson vita, að áfram verður haldið tilraunum til að skipta á Barða og hentugra skipi. Seinna koma sumir dagar en koma þó. — B. Þ. Þörf á efIdu... Framhald af 1. síðu. ar til þess að gefa þessu a málum meiri gaum en ver ð hefur. 2. Að auka þarf skrá um náttúr - minjar og vinna að friðlýsinj í þeirra svæða er verðmætust ei í og hætta steðjar að. Sérsta - lega þarf að huga að svæðu í sem sérstæð eru hvað varð: r steintegundir, bergtegundir < ; steingervinga. Setja þarf skor. - ur við stórfelldri steinasöfm i og raski sem henni fylgir. 3. Að bæta þarf aðstöðu fólks I I að ferðast og fræðast um lan- og kynna betur gildandi re<?; ur um náttúruvernd og un gengni, m. a. erlendum ferðí, mönnum. 4. Að sérstakt átak verður að gei á næstunni til að girða fyr mengun frá fiskmjölsverksmið, um. 5. Að sorpeyðingu, fráganj skólplagna og meðferð úrganj. frá vinnslustöðvum er enn víc ast mjög ábótavant. 6. Að þegar í stað verði hætt a nota hafið og hafsbotninn sei ruslakistu, t. d. verði hætt a sökkva gömlum skiþum sei auðveldlega má eyða með öðt um hætti. 7. Að auka þarf skilning á bætti umhirðu og sparnaði, m. ;¦ vegna breyttra viðhorfa í orku málum, og stuðla ber að full nýtingu hráefna og endur vinnslu, eins og frekast er unnl t .d. má benda á að enn e öllu slógi úr bolfiski hent, e^ það er stór hluti af aflamagni 2. TJm eflingn stofnana er sinna umhverfis- málum Aðalfundur NAUST 1979 telu árfðandi að vel sé búið að opin berum stofnunum, svo sem Nátt líruverndarráði og Heilbrigðiseft irliti rfkisins, sem lögum sam kvæmt er ætlað mikið og vaxand hlutverk á sviði umhverfismála Varðar aðstaða þessara stofnani' ekki síst þá landshluta, sem fjarr eru höfuðstaðnum. Telur fundur inn brýnt að komið verði á fót o' efldar miðstöðvar í landshlutunun til að hafa svæðisbundna forystt í umhverfismálum í samvinnu vii sveitarstjórnir og samtök áhuga manna um náttúruvernd. Opinber gjöld Framhald af 1. sfðu. ana era: Tekjuskatt. kr. 32.307.74.-. aðstöðugjóld kr. 33.563.400, launa skattur kr. 27.922.104, lífeyris tryggingagjald kr. 26.330.200 o eignarskattur kr. 12.945.660. Sérstaka athygli mfna vakti, vic samanburð við Neskaupstað, aí launaskattur fyrirtækja á Eskifirð er til mikilla muna hærri, sem aft ur bendir til hærri launagreiðsl? á Eskifirði, sem verður að teljas' ótnilegt. Útsvör eru lögð á 429 einstak linga, tekjuskattur á 320 einstak linga og 6 félög, sjúkratrygginga- gjald á 417 einstaklinga, aðstöðu- gjöld á 46 einstaklinga og 17 félöfc og eignaskattur á 35 einstaklinga og 16 félðg. Álagning- bæjargjalda og áæ-tlun Fjárhagsáætlun kaupstaðarin:. gerir ráð fyrir útsvarstekjum af upphæð kr. 153.000.000, en sem áður segir eru þau álögð kr. 163.003.300 og fara fram Ur áætl- un um kr. 10.003.300 eða 6,5%. Aðstöðugjöld voru áætluð kr. 35.700.000 en álögð eru þau kr. 37.096.300 og fara fram lír áætlun um kr. 1.396.300 eða 3,9%. — B. Þ. Framh. í næsta blaði.

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.