Mjölnir


Mjölnir - 05.04.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 05.04.1950, Blaðsíða 1
^^ ^^ 11. töhlblað. Miðvikudagur 5. apríl 1950. 13. árgangur. »Þróttur« ákveður að segja upp samningum Skorar á tetjórn A. S. I. og stjórn Fulltrúaráðs verkalýðsf élaganna í ÍReykjavík að hef jast þegar handa um Igagnaðgerðir nióti lárásum ríkisvalds- ins og atvinnurekenda á hagsmuni verkalýðsins, og á Sósíalistafl. og [Alþýðufl. að veita honum allan þann stuðning er þeir mega í þeirri baráttu Á fundi í verkamannaf élaginu Þrótti s. 1. miðvikudag var sam- þykkt einróma að fela stjórn félagsins að segja upp samning- Um við atvinnurekendur hér fyrir 1. mad. Falla núgildandi siamningar þá úr gildi 1. júní. — Ennfremur var samþykkt að segja upp gildandi samningum um kaup og kjör á togurum. Þá vor og einróma samþykkt á þessum fundi eftirfarandi ályktun: „Fundur í Verkamannafélag- inu Þrótti, haldinn 29. marz '50, lýsir sig sammála ályktun þeirri sem samþykfct var ein róma á nýafstaðinni verkalýðs- ráðstefnu í Reykjavílk, um af- stöðu verkalýðssamtakanna til gengislækkunarlaganna. — Sér- staklega telur fundurinn það mikilsvert atriði, að full eining skyldi nást um samþyklkt álykt- unarinnar. — Þá skorar fundur inn á Alþýðusamband íslands og stjórn Fulltrúaráðs verkalýðs- félaganna í Reykjavík, að hef ja nú þegar undirbúning að sam- eiginlegri baráttu á móti hinum sívaxandi árásum níkisvaldsins og atvinnurekenda á hágsmuni verkalýðsins, sem skýrast hefur komið fram með samþykkt gengislækkunarlaganna. Að lokum lýsir fundurinn yfir því, að hann telur hina mestu nauðsyn að hin pólitísku samtök lalþýðunnar, Alþýðuflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn, veiti verkalýðssamtökunum allan þann stuðning er þeir geta, í þeirri hagsmunabaráttu, sem framundan er, og skorar á þá að hefja samvinnu sín á milli á þeim grundvelli." J?á var á þessum fundi fcosin 1. maí-nefnd. Eiga sæti í henni eftirtaldir 9 menn: Gunmar Jó- hannsson, Einar Ásgriímsson, Jónas Jónasson, Bjarni Þor- steinsson, Njáll Sigurðsson, Eberg Ellefsen, Gísli Sigurðs- sbn, Þóroddur Guðmundsson og Arthúr Sumarliðason. Fyrri umræða um fjárhagsáætiun bæjar- ins fór fram í fyrradag Síðari umræða um f járhagsáætlunina fer fram að líkindum á f östudaginn 15. apríl. Fjárhagsáætlun Siglufjarðar- fcaupstaðar fyrir áxið 1950 var tekin til fyrri umræðu á bæjar- stjórnarfundi í fyrradag. Um- ræður urðu ekki milklar, og var áætluninni vísað til síðari um- ræðu, sem að líkindum fer fram föstudaginn 15. apríl. Heildarupphæð útsvara er áætluð 1750 þús. krónur á þessu ári, eða 400þús. krónum lægri en í fyrra. Eins og við er að búast, eftir síldarleysið og krataóstjórnina undanfarin ár, getur bærinn ekki farið út í neinar teljandi f ramkvæmdir á þessu ári, en þvi fé, sem bærinn ver til fram- Ikvæmda mun verða ráðstafað Adalfundur „Brynju" Skíðamót íslands 1950 fer fram hér á Síglufirði dagana 6—10 apríl. —- 'AHs haf a verið skráðir 89 keppendur til mótsins, og eru í Iþeim hópi flestir eða allir kunnustu skíðamenn landsins Að þessu sinni sér Skíðaráð Sigluf jarðar um landsmót Skíða manna, seni hef st hér á morgun. Hefur skíðaráðið valið fimm manna nefnd til að sjá um fram- kvæmd mótsins og er Helgi Syeinsson íþróttakennari for- maður hennar. Þátttakendur í mótinu eru Skiðaráð Reykjavíkur, sem hef- ur látið skrá 31 keppenda til tmótsins; Skíðaráð Akureyrar isendir 12 keppendur; Skíðaráð Isafjarðar 9 keppendur; Skíða- íáð Sigluf jarðar 17 keppendur; Heraðssamband Strandamanina 6 keppendur; Héraðssamband ^úigeyimga 5 keppendur; Skíða- *élag Fljótamanna 7 keppendur ^§ Jróttafélagið „Samemmg" í ö,afsfirði 2 keppendur. Qsrt er ráð fyrir að keppni verði hagað sem hér segir, ef veður ekki hamlar; Fimmtudagmn 6. apríl: Kl. 10 f. h. fer fram svig kvenna í A- og B-tflokki. — Kl. 16,00 (hefst 18 km. ganga í A- og B- flokki. — Kl. 16,30 hefst ganga 17—19 ára flokks. Laugardaginn 8. apríl: Kl. 10,00 hefst sveitartkeppni S svigi. — Kl. 16,00 hefst boð- ganga 4x10 km. ISummdagiuii 9. apríl: Kl. 12 hefst brunkeppni í A- og B-flokki karla, og A- og B- flokki kvenna. Lagt verður af stað í keppnina kl. 8 f. h. frá TJtvegöbankanum. Mánudaginm 10. apríl: Kl. 14,00 hefst skíðastökk í A-. og B-íflokki. — KI. 14,30 &kíðastökk 17—19 ára fl. — Kl. 16,00 svig karla A-flokkur. Ki 17,30 svig karla B-flokkur. Aðalfudur verkakvennaféJags ins' Brynju var haldinn þann 23. marz s.l. í Suðurgötu 10. þetta gerðist m.a. á fundinum: Gjaldkeri félagsins, Guðrún Sigurhjartar flutti skýrslu um f járhag f élagsins s.l. ár. Eignaaukning var þetta ár að eins kr. 7905,92. ÍEignir félagsins um s.l. ára- mót voru alis kr. 95.946,04. 'Eftir að reikningar félagsins höfðu verið lagðir fram og sam- þykktir, flutti form. skýrslu um helztu störf félagsins á árinu. Kom þar í Ijós að starfsemin var mjög með Hkum hætti og undanfarin ár. Helzti viðburð- ur var hinnn nýji kaupsamning- ur, er gerður var á s.l. vori, þar sem kaup hækikaði um 10% í al- mennri tímavinnu svo og ákvæð isvinna. Þá sagði félagið upp sérsamningi sínum um hrað- frystihúsvinnu. Verður þess at riðis nánar getið síðar í grein- inni. Látist höfðu á árinu tvær fé- lagskonur, þær Guðbjörg Guðj- Stökkképpnin fer fram í stöktobrautinni í Nautaskála- háhiím. — Svigkeppnin fer fram í Nautaskálahólum. — Brun- keppnin hefst uppá Illviðris- hnjúk. Endamarkið verður d Skarðdal, skammt fyrir ofan svonðfndan Hansenskofa . iGöngumarkið verður hjá Leik skálum. Gengið verður um Hóls- dal, Sfcútudal og „f jörðinn." — Nafnakall verður klukikutíima áður en hver keppni hef st, nema í bruni við endamark, þrem klukkutímum fyrr. Úthlutun verðlauna fer fram 'á Hótel Höfn mánudagskvöidið 10. apríl kl. 9,30 og iíkur mótinu þar með dansleik. Merki skíðamótsins verða seld alla dagana, sem mótið stendur yfir. Agóðinn af merkjasölunni fer til þess að standa undir þeim kostnaði, sem mótið óhjákvæmi lega hefur í för með sér. Er því miikil nauðsyn á því, að hún. gangi sem bezt. ónsdóttir og Jóhanna Kristjáns- dóttir, vottuðu fundarkonur þessum látnu félögum virðingu sina með því að rása úr sætum, Að lokinni skýrslu form. tók form. uppstillingarnefndar, Sig- ríður Þorleifsdóttir, til máls. Kvað hún þá uppástungu nefnd arinnar að stjórn og trúnaðar- ráð yrði áfram hið sama Stjórn og trúnaðarmannaráð var síðan endurkjörið; og er nú þannig skipað: Form. Ásta Ólafsdóttir; yara- form. Halldóra Eiríksdótir; rit- ari: Ólína Hjálmarsdóttir; gjald keri: Guðrún Sigurhjartar; með stjórnandi: Hólmfríður Guðm- undsdóttir; vara ritari:Sigríður Albertsdóttir; vara gj.k. Sig- ríður Þorleifsdóttir; vara m.stj. Ingibjörg Sveimsdottir. Kauplagsnefd j Sigr. Guðmundsdóttir Ásta Magnúsdóttir; Sigurrós tíuð- jónsdóttir; Stefanía Guðmunds- dóttir. i Meðstjórnendur í tfuUtrúaráði: Sigríður Sigurðardóttir \ og Guðný Guðnadóttir., , 1 húsnefnd Alþýðuhússins Voru kjörnar þær Guðrún Sigur- hjartar og Guðrún Meyvants- dóttir; til vara ÓMna Hjálmars- dóttir. Endurskoðendur voru endur- Ikjörnir, þær Sigurbjörg Hóhn og Anney Jónsdóttir. Eorm. þakkaði fundarlkonum sín vegna og annara stjórnar- meðlima það traust að fela þeim 'áfram forystu félagsins, hvatti konur að standa vel saman á við verðum tímum. Þá var kosin 1. maí-nefnd. 1 henni eiga sæti: Halldóra Eiríks dóttir, Sigríður Þorleifsdóttir, María Benediktsdóttir, Björg Guðmundsdóttir, Guðhý Guðna- dóttir, Sólveig Kristjánsdóttir og Guðrún Brynjólfsdóttir. Samlþykkt var að halda hinn árlega bazar félagsins í ágúst- mánuði. Var kosin bazarnefnd, og eru það vinsamleg tilmæli til allra félagskvenna, að þær (Franduild á 4. síðu) þannig, að það skapi sem mesta atvinnu. En framkvæmdir á vegum bæjarins eru nú undir iþví komnar, að það takizt að útvega lánsfé, svo bær- 'inn geti staðið við skuld bindingar sínar x því sambandi skal þess getið, að send hefur verið til Alþingis beiðni um f jár hagslega aðstoð. Er gert ráð fyrir, að bæjarstjóri og ein- hverjir af bæjarfuiltrúunum fari til Reykjavíkur strax og f járhagsáætlunin hefur verið af greidd, til viðræðna við Alþingi og rílkisstjórn um þetta mál'. Ýmsir tekjuliðir áætlunarinn- ar eru varlegar áætlaðir nú en undanfarin ár, svo sem gjöld síldarverksmiðjanna til> bæjar- ins. Eru þau nú áætluð í sam- ræmi við það, sem þau bafa reynzt að meðaltali undanfarin 5 síldarleysisár. Á þessum fundi var nokkuð rætt um atvinnuástandið á bæn- um og nauðsyn þess að atvinnu- iframkvæmdir yrðu hafnar eins fljótt og auðið er. Gunnar Jó- hannsson beindi þeirri fyrir- spurn til framfcvæmdastjóra Sxldarútvegsnefndar, Jóns Stef- ánssonar bæjarfulltrúa, hvað liði framfcvæmdum við byggingu nýju tunnuverksmiðjunnar, og hvort trýggt væri, að ekfci kæmi til stöðvunar á rekstri hennar næsta vetur, vegna þess, að stæði á afgreiðslu efnis. Varð- andi nýibygginguna gaf Jón þau svör, að verksmiðjan yrði byggð í vor. Yrði gengið að byggingu hennar af fullum krafti eins fijótt og aðstæður leyfðu. Fullyrti hann, að fram- kvæmdirnar yrðu ekki dregnar á langinn að óþörfu, t.d. með það f yrir augum að láta verka- menn hjá SjR. vinna við bygg- inguna í ígripum, eins og átti sér stað í fyrrasumar. Þá upp- lýstihann, að S.Ú.N. hefðu bor- izt tilboð um tunnuefni með svo stuttum afgreiðslufresti, að efcki ætti þurfa að kama til stöðvunar næsta ár vegna efnis- skorts, ef ekfci stæði á nauð- synlegum leyfum. Atvinnuástandið í bænum er svo hörmulegt nú, að það getur varla verra verið. Er vonandi, að eitthvað rætist úr bráðlega. Atvinnumálanefnd Þróttar hef- ur átt viðtöl við atvinnurek- endur her undanfarið, en þær hafa engan teljandi árangur borið til þessa. 1 ráði er, að frekari viðræður fari fram við framkvæmdastjóra SR strax þegar hann kemur heim aif fundi stjórnar. SR, sem nú stendur yfir í Reykjavík. A fundinum var kosið í skóia- nefndir, sáttanefnd og sjódóm. Eru skólanefndimar þannig skipaðar: Skólanefnd barnaskólains: — Guðbrandur Miagnússon, Sr. Óskar J. Þorláfcsson, Sigurður Gunnlaugsson og Jóhann Jó- Irainliald ú 4. wðu

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.