Hafnarfjörður - Garðabær - 14.10.2011, Blaðsíða 12

Hafnarfjörður - Garðabær - 14.10.2011, Blaðsíða 12
14. OKTÓBER 201112 Gaflarar, bifhjólaklúbbur Hafnfirðinga, fagnar fimm ára afmæli þessa dagana og hápunkturinn verður um helgina þegar þeir verða með hátíðardagskrá fyrir félagsmenn. Formaður og einn af stofnendum klúbbsins er Sigurjón Andersen, gaflari í húð og hár þó með danskt blóð í einhverju hlutfalli því hann á ættir að rekja til Danmerkur. „Klúburinn var formlega stofn- að ur 6. sept 2006 en formlegur afmælis fagnaður verður um helg ina“ sagði Sigurjón í samtali við HAFNARFJÖRÐ. „Það er full ástæða til að gleðjast á þessum degi, því klúbbnum hefur bara vaxið ásmeginn og í dag eru félagsmenn orðnir 115 þar af tveir heiðursfélagar, en þeim áfanga ná menn þegar þeir verða sjötugir“ segir formaðurinn og bætir við að yngsti meðlimurinn sé 25 ára. „Á þessu sést að það er ekki kynslóðaskipting í þessum klúbbi, þarna vinna kynslóðirnar saman að bættu öryggi og bættri umferðarmenningu bifhjólamanna og við erum síður en svo geggjað ir eins og sumir halda um bifhjóla- menn“ segir Sigurjón. Aðspurður um hve hættulegt sport þetta sé og hvort menn séu ekki að taka lífsins áhættu segir formaður inn „Þetta er vissulega hættulegt sport en það eitt sem við verðum að tileinka okkur og stimpla það inn, að það er ekkert í umferðinni sem heitir að eiga. Bæði er eins og sumir bílstjórar sjái okkur ekki og síðan verður skynsemin að ráða för. Það sýnir sig að við verðum að gæta fyllstu varúðar“ Algjör sprenging hefur orðið í bifhjólaeign í landinu þannig voru skráð bifhjól 1800 talsins árið 2000 en nú ellefu árum síðar er fjöldinn kominn yfir 10.000 hjól sem er tæplega sexföldun á 10–11 árum „Það er fjölmargir svona klúbbar í landinu og hver um sig á sinn vinaklúbb,og vinaklúbburinn okkar er frá Vestmannaeyjum og þeir kalla sig Drullusokkana. Þá erum við einnig aðilar að Sniglunum sem lyft hafa grettistaki í viðhorfum til bifhjólamanna og í umbótum í öryggismálum“ bifhjólamanna. Það eru margir sem héldu að þessir leðurklæddu menn væru allir eitthvað skrítnir og jafnvel hættu legir en það hefur breyst. Leður gallinn er fyrst og fremst vörn, okkar eina vörn, ásamt hjálminum þegar eitthvað bregður út af og því klæðumst við honum“ segir Sigur jón. Hann segir konur fáar í klúbbnum og aðspurður hvort þetta sé kallasport segir hann: „Nei alls ekki. Það eru reyndar ekki margar konurnar í Göflurunum en þær fara frekar í klúbb eins Skutlurnar. Þar eru margar konur en fáir ef nokkur karl“ segir Sigurjón að lokum. HAFNARFJÖRÐUR óskar Göflurunum til hamingju með afmælisáfangann. -/sþr „við erum ekkert geggjaðir“ – segir Sigurjón Anderen formaður Gaflaranna, bifhjólasamtökum Hafnarfjarðar en félagið fagnar fimm ára afmæli um þessar mundir Stjórn Gaflaranna fv. Jóhann Þorfinnsson ritari, Eiður Ármannsson meðstjórnandi, Sigurjón Andersen formaður, Ásgeir Úlfarsson varaformaður og Gunnlaugur Harðarson gjaldkeri. Nýr meirihluti, H og L lista hefur tekið við í sveitarfélaginu Vogum á Vatnsleysuströnd. Fyrri meirihluti klofnaði í afstöðu sinni til þess, hvort taka ætti upp aðalskipulag bæjarins og því breytt á þann veg að raflínur Landsnets til Suðurneja yrðu lagðar í jörðu. H, listi óháðra og E, listi Standa og Voga voru í meirihlutasamstarfi en klofningur kom upp í afstöðu til tilögunnar. Sigrún Inga Atladóttir forseti bæjarstjórnar (H), lagði tillöguna fram og var hún samþykkt með atkvæðum bæjarfulltrúa H-lista og L lista, lista fólksins, en E listinn var á móti. Hinn nýi meirihluti tók við á bæjarstjórnarfundi í liðinni viku. Eirný Vals, bæjarstóri segir að þetta muni eitthvað tefja lagningu línunnar en bendir á að þessi lína fari gegnum 12 sveitarfélög og landsvæði 150 landeigenda og eftir sé að semja við marga þeirra. Landsnet bendir á að þetta sé mun dýrari kostur eða allt að 7 sinnum dýrari en að leggja loftlínu. Eirný segir þá tölu ýkta. Þetta sé vissulega dýrari kostur og nær sé að tala um allt að þrisvar sinnum dýrara en ekki sjö eins og Landsnet heldur fram. -/sþr nýr meirihluti í bÆjar stjórn voga – vill raflínur Landsnets í jörðu ÁSÞÉTTI Eigum mikið úrval á lager og getum útvegað fl estar gerðir með stuttum fyrirvara Vatnagörðum 16, 104 Reykjavík, Sími 568 6625, velar@velarehf.is Allar gerðir lampa sérsmíðaðir og staðlaðir. Hágæða vörur til nota innan sem utandyra. Bjóðum einnig allar gerðir af Narva perum á góðu verði Áratugareynsla sannar gæðin FIMMTUDAGUR 19. maí 2011 7 Sími 512 5407 gunny@365.is arnarut@365.is sigurlaug@365.is HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS Málun bílastæða Vélsópun Malbiksviðgerðir Bílastæðaskilti Hellulagnir 5514000-www.verktak.is Trjáklippingar Trjáfellingar Sláttur Heimapúttvellir Fáið tilboð ykkur að kostnaðarlausu! 577 4444 OSEA Öryggiskerfi Vertu þinn eigin öryggisvörður og áttu þitt eigið öryggiskerfi. 1 stk. hreyfiskynjari 1 stk. hurðaskynjari 2 stk. fjarstýringar Tilboðsverð kr. 36.136 Dalvegi 16b s:554-2727 Vefhýsing og heimasíðugerð Vefhýsing: 500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr. (ATH verð án vsk.) Bemar.is Álhella 4 Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 Uppl. í s. 893 3985. 3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. Mail:se1@internet.is Húsnæði óskast Óska eftir 4-5 herb íbúð Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem hugsa um eign þín sem sína eigin þá erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. Uppl. í s. 868 4904. Sumarbústaðir Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615- 2500. Geymsluhúsnæði geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 Bílskúr BÍLSKÚRSHURÐIR OG OPNARAR UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285 Gisting Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 8.000 per nótt. S. 824 6692. ATVINNA Atvinna í boði Óska eftir stýrimanni. Vantar stýrimann á Valgerði BA45 skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. í 893 1687 Óskar Gísla. Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi virka daga. Heildverslun Öflugt heildsölufyrirtæki óskar eftir að ráða sumarstarfsmann í fullt starf við afgreiðslu, pökkun og nótútskrift. Lágmarksaldur 18 ár Áhugasamir sendi umsóknir / fyrirspurnir á netfangið: vinnukraftar@gmail.com Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. Uppl. Einar 7732100 http://lrisland. is/einar Óska eftir vönum manni á hjólavél sem getur séð um lóðafrágang og hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 896 1018 / byggben@simnet.is Getum tekið nema á samning í húsasmíði einnig ósakð eftir verkamönnum í allskyns sumarstörf 896 1018 / byggben@simnet.is Þríund óskar eftir að ráða starfsmann til bar og umsjónastarfa. Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic skills required. Áhugasamir sendi umsókn á thriund@simnet.is Atvinna óskast Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is TILKYNNINGAR Tapað - Fundið Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt saknað. Grá/svart bröndóttur högni með hvítar loppur, er gæfur og kelin en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :) Rauðri kerru með svörtum Polan Pro Slátturtraktor og Partner sláttuvél var stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. Fundarlaun. S 7779848 Tilkynningar Við viljum hjálpa öðrum Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt það til þín. Við munum gera við það og nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í s. 849 9872. Einkamál Kaplahrauni 20 - Sími 555-4060 / 550-1300 flurlampar@flurlampar.is Flúrperur Sparperur Glóperur Halogenperur Háþrýstiperur

x

Hafnarfjörður - Garðabær

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Hafnarfjörður - Garðabær
https://timarit.is/publication/1080

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.