Norðurslóð - 27.03.1980, Blaðsíða 1

Norðurslóð - 27.03.1980, Blaðsíða 1
Svarfdælsk byggð & bær 4. árgangur Fimmtudaginn 27. mars 1980 3. tölublað Skólamál á Dalvík Nú fyrir skömmu lét skólastjóri Dalvíkurskóla frá sér fara bréf til foreldra um umgengnismál í skólanum. í framhaldi af því hefur kennararáð sett saman eftirfarandi grein um þau mál sem í áðurnefndu bréfi eru rædd. Undanfarna mánuði hefur hálfgert vandræðaástand verið ríkjandi í skólanum Fjarvistum eldri nemenda úr tímum hefur fjölgað verulega, umgengni stórversnað og virðing fyrir innanstokksmunum og starfs- liði skólans er í algjöru lág- marki. Auðvitað er hér ekki um alla nemendur að ræða, en svona er andinn í skólanum og freistast margir hæglátir nem- endur til kæruleysis og óknytta oft til þess að verða eins og hinir. Er nú svo komið að þessi mál vérður að taka til umræðu, ekki aðeins innan skólans (þar eru þau vissulega rædd), heldur einnig meðal almennings því foreldrar hljóta að láta sig einhverju varða starf skólans og af eigin reynslu vitum við að foreldrum er ekki sama hvernig börn þeirra standa sig í námi og hegðun í skóla. Hvað veldur? En af hverju stafar þetta og hvernig er hægt að ráða bót á þessu ástandi? Vitanlega eru margar ástæður og sumar al- menns eðlis. Má þar t.d. nefnd hinn svokallaða námsleiða unglinga sem verður til vegna þess að hugðarefni nemandans eru oft víðsfjarri þeim náms- greinum sem skólar hafa upp á að bjóða. Vera má að skólakerf- ið í heild sé ekki nógu sveigjan- legt og ekki sé nóg gert til að glæða áhuga á náminu en það er ekki til umfjöllunar hér. Hins vegar er ætlunin að nefna hugsanlegar skýringar á ástand- inu hér á Dalvík. Forfallakennsla I fyrsta lagi hafa talsverðir erfíðleikar skapast vegna fjar- veru kennara. Skólastjóri og yfirkennari hafa oft þurft að hlaupa í forfallakennslu og verður þá oft lítill tími fyrir þá til stjórnstarfa. Einnig skapar það mikla lausung meðal nem- enda og veldur öðrum kennur- um auknu álagi og óþægindum þegar oft þarf að gefa frí úr tímum. Þetta vandamál þekkist á flestum vinnustöðum, mis- mikið að vísu, og í mörgum skólum tíðkast að lausráða forfallakennara. Hins vegar er erfitt að fínna mann hér á staðnum sem er tilbúinn að hlaupa fyrirvaralaust úr annarri vinnu í forfallakennslu og kenna hvaða námsgrein sem er. Meðan svo er, verður þetta vandamál óleyst. Húsnœðisþrengsfí önnur ástæða fyrir þessu ástandi virðist ^ fljótu bragði langsótt en gæti þó vegið nokkuð þungt þegar um er að ræða hegðun og umgengni nemenda á göngum skólans. Hér er átt við þrengsli í híbýlum skólans. í frímínútum er ætlast til að nemendur fari fram á ganga. Gangapláss skólans er aðeins 130 fermetrar sem þýðir að í frímínútum eru aðeins o,8 ferm. á hvern nemanda og eru þá meðtalin fatahcngi og skó- geymslur skólans. Hætt er við því að sú tilfinning sem þessum þrengslum fylgir fái útrás í tíðum slagsmálum og skemmd- arstarfsemi nemenda í frímín- útum. Það er staðreynd að skólahúsnæðið er allt of lítið og eins og flestir vita fer kennsla fram á þrem stöðum utan skólans. Þetta lagast vænt- anlega í haust með 1. áfanga nýrrar skólabyggingar. A Imenningsátitið í þriðja lagi skal nefnd sem ástæða hinn sérkennilegi andi sem virðist ríkjandi meðal bæjarbúa gagnvart skólanum. Fólk einblínir um of á hinar neikvæðu hliðar skólastarfsins og lætur þá gjarnan misjöfn orð fjúka um skólann í áheyrn barnanna. Það segir sig sjálft að finnist foreldrum sjálfsagt að óvirða skólann og starfslið hans þá finnst börnunum það einnig og sýna það i verki með góðri samvisku. í þessu sambandi má geta þess að í fundargerðum skólanefndar, sem eru öllum heimilar til aflestrar, má oftar lesa fyrirspurnir um fjarvistir kennara sem eru þá nákvæm- lega tíundaðar, heldur en já- kvæðar ályktanir eða viljayfir- lýsingar skólanum til stuðnings. Vera má að einhverjum finn- ist að hér séu ósanngjörn orð látin falla og ómaklega sé ráðist að foreldrum. Vissulega er margt foreldra sem sýnir bæði í orði og verki sanna velvild til skólans en eins og oft vill verða, lætur hæst í þeim óánægðu sem af einhverjum sökum e.t.v. vegna misskilnings, taka fremur eftir hinu neikvæða í skólastarf- inu. Auðvitað á skóhnn hér líka sök á, með því t.d. að huga ekki nægilega að upplýsingum til foreldra um skólastarfið því eins og flestir vita tekur ímynd- unaraflið oft við þar . sem þekkingu þrýtur. Fólk er því hvatt til þess að kynna sér skólastarfið, með heimsóknum hringingum og hverjum þeim hætti sem hugsast getur svo það geti betur dæmt um ástand mála þar. Góður skólaandi Vonandi skilur enginn þessi skrif svo að starfsfólk skólans reyni ekkert til þess að leysa vandamál hans. Margt hefur verið gert til þess að sporna við fótum við fjarvistum og slæmri umgengni. Eftirlit hefur verið hert með skólasókn nemenda og allströng gangavarsla verið tekin upp í frímínútum. Það segjr þó e.t.v. meira um ástand mála að þörf sé á að grípa til slíkra aðgerða. Æskilegast væri að ná upp þeim anda meðal nemenda að umgengni þeirra og skólasókn sé þannig að aðgerðir af þessu tagi sé óþarfar. Því miður hefur mistekist að skapa þennan anda, hverju sem um er að kenna. Menn geta að sjálf- sögðu dundað sér við að finna sökudólg en þær ástæður sem upp hafa verið taldar vega þungt. Það er því mikilvægt að viðleitni okkar í skólanum til að skapa góðan skólaanda sem er forsendan fyrir árangri í starfi sé studd af foreldrum. Ástandið er ekki gott þegar nemendur hrópa ókvæðisorð að starfs- mönnum skólans, gera sér leik að því að skemma innanstokks- muni hans og dreifa pappír og rusli um ganga og stofur með því fororði að ræstingarfólk verði að hafa eitthvað að gera. Ef foreldrum finnst þetta í lagi þá eru þessi skrif tilgangslaus. Okkur finnst þetta ekki í lagi og því spyrjum við: Getum við ekki öll, foreldrar, nemendur og kennarar, tekið höndum saman og unnið að betra skólalífi á Dalvík? Kennararáð Dalvíkurskóla Kristján Aðalsteinsson Ólafur Sigurðsson Svanhildur Björgvinsdóttir (Millifyrirsagnir: Norðurslóð) V Aflikominn áland a vetrarvertíð Netabátar 1/1 - 15/3 '80 Kg. Sjóferðú kg/sjóferð Haraldur 179.320 40 4.483 Vinur 102.130 37 2.760 Otur 123.770 39 3.174 Stafnes 125.720 34 3.698 Hafsæll 68.670 32 2.146 Blíki 196.990 29 6.793 Sæljón 79.660 29 2.747 Sólfaxi 76.380 26 2.938 Búi 24.340 10 2.434 Njörður 20.250 16 1.266 Tryggvi Jóns. 5.280 4 1.320 Samtals óslægt 1.052.820 326 3.230 Sama tíma *79 Tnnavoi1 1/1 1.630.340 _ tti /1 '8ft 410 3.976 Björgvin Björgúlfur Þar af landað eriendis Dalborg Þar af landað á Húsavík Landað á Dalvík Samt. síægt m/haus 1980 969.234 (8 veiðif.) 865.896 (8 veiðif.) 413.544 (7 veiðif.) 233.649 Frá 1/1-31/3'79 1.020.218 (8 veiðtf.) 843.679 (7 veiðif.) 89.750 2.015.025 1.774.147 Frá Þorsteini Svörfuði Sunnudaginn 9. mars, síðastlið- inn var aðalfundur ungmenna- félagsins Þorsteins Svarfaðar haldinn á Þinghúsinu Grund. í starfskýrslu stjórnar kom fram að starf félagsins hefur gengið með sæmilega góðu móti, eink- um á sviði íþrótta Ráðinn var íþróttaþjálfari til starfa síðast liðið sumar og var það Inga S. Matthíasdóttir frá Dalvík. Þar með tók íþrótta- áhugi félagsmanna og annarra sveitunga mikinn fjörkipp. fþróttanefnd starfaði af miklum ákafa og sendi í samráði við þjálfara allstóran hóp keppenda á hin ýmsu mót innan U.M.S.E., og vöktu þeir þar talsverða athygli einkum á drengjamótihu þar sem félagið sigraði mjög óvænt. íþróttanefnd sendir Ingu Matthíasdóttur sínar bestu kveðjur með þakklæti fyrir vel unnið starf á síðast liðnu sumri. Fjáröflun félagsins gekk vel á árinu. Helstu fjáröflunarleiðir félagsins síðasta ár voru sala á gosdrykkjum og sælgæti á Þinghúsinu Grund, dansleikja- hald, kaffisala og fiskveiðar, en tvisvar skruppu félagar á sjó og seldu aflann í sveitinni og gaf það allgóðar tekjur. Fjárhagur félagsins lagaðist mikið ogernú vel við unandi, en hann var vægast sagt hálf skuggalegur í ársbyrjun. En betur má ef duga skal. í dag er helsta vandamál félagsins það að ungt fólk hefur ekkert gengið í félagið síðastliðin 2-3 ár, og telur félagið nú 58 félaga en aðeins 1 af þeim er undir 16 ára aldri. Þessi þróun er mjög slæm og skora ég á alla þá unglinga sveitarinnar sem hafa aldur til og ekki eru í félaginu að ganga í það hið bráðasta, en unglingsárin eru hvað besti tím- inn til að starfa í ungmennafé- lagi. Um starfsemina á þessu ári _þá er hún hafin af miklum krafti. Sendir voru þátttakend- ur á Bridgemót U.M.S.E. sem nú er nýlokið, og spilaði sveit okkar í B riðli, og sigraði glæsi- lega með 80 stigum af 80 mögu- legum, og unnu sér þar með rétt til þátttöku í A riðli næsta vetur. A sigur þennan skyggði þó að mínu mati, slælegt skipulag á mótinu hjá U.M.S.E. og viður- kenningarleysi sem B riðili er sýndur í keppni þessari. f spila- sveit U.M.F. Þorsteins Svarf- aðar voru þeirGunnar Jónsson, Klemens Vilhjálmsson, Símon Helgason, Þorgils Gunnlaugs- son, Gunnlaugur Sigvaldason og Jósavin Helgason. Stjórn félagsins þakkar þessum mönn- um af einhug vasklega fram- göngu og frábæran árangur, og óskar þess að þeir eigi eftir að verða sveit sinni til sóma við spilaborðið í framtíðinni. f bígerð er að festa kaup á 15- 20 íþróttabúningum fyrir félag- ið, og er verið að kanna hvort eitthvert fyrirtæki vill auglýsa á búningunum og styrkja félagið þar með Einnin er í athugun gerð félagsmerkis fyrir félagið, (sjá auglýsingu á öðrum stað í blaðinu) sem myndi koma til með að skreyta búninga félags- ins. Ný íþróttanefnd hefur hafið störf og er hún áreiðanlega með margt á prjónunum, þó svo að svæði það sem hún hefur til um- ráða til íþróttaiðkana sé meira og minna þýft og grýtt, og verð- ur nú á næsta ári eða árum að koma til betra og nýtt svæði til íþróttaiðkana eða að reyna að laga íþróttavöll félagsins á Flötutungu. Kaffinefnd og Sjoppunefnd hafa hafið störf og Fjáröfluiiar- og skemmtinefnd mun nú mjög fljótlega hefja sín störf. Félagið mun sjá áfram um rekstur Þinghússins að Grund, og hefur Haraldur Hjartarson haft umsjón með rekstri hússins síðasta ár, en hefur sagt starfi Framhald á bls. 3. Dýpkunarskipið Grettír að starfi í Dalvíkurhöfn f miðjum mars 1980. Það var óvenju stórstreymt svo flakið af gamla VALESKA var á þurru. Nú er Grettir búinn að fjarlægja það og sökkva út í hafsauga.

x

Norðurslóð

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðurslóð
https://timarit.is/publication/1253

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.