Svör við níðgreinum Sigurðar Á. Gunnarssonar í sorpblaðinu Víðir - jan. 1932, Blaðsíða 3

Svör við níðgreinum Sigurðar Á. Gunnarssonar í sorpblaðinu Víðir - jan. 1932, Blaðsíða 3
ars, eins og eg hefi áður tekið fram, átti eg engan hlut að þessu fyrirlestrarhaldi Carlsons. — Eg kem8t ekki hjá því í sambandi við öll þessi 8krif Sigurðar Gunnarsson- ar, að víkja nánar að ástæðunni og hvötum Sigurðar til viðureignarinnar við Carlson. — Ástæðan til viðskifta þeirra Sigurðar og Carlsons er sú, að Sig- urður Gunnarsson ásamt fleiri mönnum gekk í víxilábyrgð fyrir Carlson, til þess að Carlson gæti keyþt hingað „luxu&bílu, til þess að aka Sigurði í hjer um eyj- una. Þó var fórnarlund Sigurðar ekki örlátari en það, að Sigurður var neðsti maður á víxlinum, og tryggði hann með þvi, að hann ætti aðgang að sam- ábyrgðarmönnum sínum á víxlinum. En þeir menn eru taldir það vel efnum búnir, að engin ástæða mun vera að óttast, að þeir væru ekki borgunarmenn fyrir víxli þessum, ef vanskil yrðu hjá Carlson. Hinsvegar mun Sigurður hafa gert það að skylyrði fyrir ábyrgð sinni, að CarlBon keypti bíl, sem Sigurður fékk sölulaun af, enda fyrirbauð Sigurður Carlson að kaupa annan bíl, sem hann átti kost á að kaupa fyrir lægra verð og sér á hagkvæmari hátt, en bíl þann er Sigurður var milligöngumaður um að selja honum. — Mér dettur ekki í hug annað en að tilgangur meðábyrgð- armanna Sigurðar hafi verið undir- hyggjulaus, og að þeir hafi gengið í ábyrgðina af greiðasemi og í von um að Carlson stæði í skilum, enda er á- stæða til þess að ætla, að þefta hefði alt getað farið vel eftir atvikum, og Carlson hefði með tíð og tíma getað greitt víxilinn, ef Sigurður Gunnarason hefði látið sér nægja gróða sinn af sölu bílsins. Hefði þetta þá farlð betur en til þess var stofnað í upphafi af Sigurði, þar sem fyllilega lítur út fyrir, að hann hafi gengið í ábyrgðina af fégræðgi og ágirnd. En þessu var ekki að heilsa, Sigurður lét sér ekki nægja sölulauna- gróða sinn af bílsölunni, heldur virðist honum hafa snemma leikið hugur á að eignast sjálfan bílinn, án þess þó að séð verði, að tilætlun hans hafi verið að láta verð koma fyrir hann til Carl- son. Það er því í beinu áframhaldi af þessu fjárgróðabraski Sigurðar, að hann sveik út umboð frá umboðsmönnum seljanda bílsins, firmanu Jóhann Ólafs- son & Co, Reykjavík, sér til handa, til þess að taka bílinn af Carlson vegna vanskila, og mun hann hafa gefið um- boðsgefendum falskar upplýsingar, til þess að hafa út úr þeim umboðið, og talið þeim trú um, að um vanskil væri að ræða hjá Carlson, þótt slíku væri ekki til að dreifa, því eins og eg tók fram í fyrri grein minni, dróst í fimm daga hjá Carlson að greiða á annað hundrað krónur, en umboðið, til þess að taka af honum bílinn, er ekki gefið út fyr en hálfum mánuði eftir að Carl- son greiddi umrædda upphæð. Umboð- ið er dagsett 23. oktober 1930, og svo ótakmörkuð er sviksemi Sigurðar í þessu sambandi, að hann notar borgaðan víx- il sem átyllu fyrir því að taka bílinn af Carlson og láta þannig svifta hann eign og atvinnumöguleikum. — Eftir að Sigurður hafði með sviksemi sinni fengið bílinn tekinn af Carlson, lét hann meina Carlson að greiða smávíxla þá er Carlson átti ógreidda til General Motor, seljanda bílsins, er bíllinn var af honum tekinn, enda voru víxlar þess- ir þá ekki fallnir í gjalddaga. Hinsveg- ar greiddi Sigurður svo eftir eigin yfir- lýsingu sinni víxla þessa, og mun hann svo hafa ætlað sér að eiga bílinn, enda gætti hann þess vandlega að láta selj- endur bílsins Genaral Motor, ekk- ert vita um alt þetta svikabrask sitt í sambandi við bílinn. Hvort Sigurður hefir svo upphaflega ætlað meðábyrgð- armönnum sínum einum að greiða víx- il Carlson, sem hann hafði með þessu svikaframferði sínu svift Carlson öllum möguleikum til þess að greiða, dæmi eg ekki um. Annars finst mér, að Sigurði Gunnars- syni hefði staðið nær að uppfylla eitt- hvað af sínum eigin vanefndu greiðslu- loforðum, en að fara að taka fram fyr- ir hendur Carlson með greiðslu á hans víxlum. Pleipur Sigurðar Gunnarssonar um að eg rangfæri ummæli þau er eg hafði eftir hr. Jóhanni Ólafssyni, Reykja- vík, í sambandi við umboðið til handa Sigurði og boð þau er eg bauð um greiðslu fyrir Carlson í sambandi við bíltökuna, hefi eg að engu, og er mér vitanlegt, að ummæli hans um að hann muni afsanna þessi ummæli, sem eg hefi réttilega eftir Jóhanni Ólafssyni, er aðeins ein af lygablekkingum Sigurð- ar. — Eg hefi ekki mikla trú á, að Jó- hann Ólafsson eða félaga hans langi ýkja mikið til þess að láta Sigurð Gunn: arsson draga sig niður í svika og lyga- foraðið með sér. — Sigurður Gunnarsson endurtekur þær lygar sínar í síðari níðgreinum sínum, að eg hafi aldrei látið Carlson hafa þær kr. 1500.00 er eg lánaði honum. — Carl- son hafði farið fram á að fá að birta smá leiðréttingu um þetta efni í Víði, en Kolka læknir og Hjálmur Konráðsson neituðu Carison um að birta þessa leið- réttingu, og segir Carlson, að Hjálmur hafi borið því við, að hann kynni illa^ við að láta gera Sigurð Gunnarsson ósann- indamann að þvi, sem hann hefði skrif- að í blaðið. — Eg tel því rétt að birta hér umrædda leiðréttingu Carlson, sem er þannig: „Leiðrétting. Það eru tilhæfulaus ósannindi, að eg hafi nokkumtíma sagt Siguiði'Gunnarssyni, eða öðrum, að eg hafi ekki fengið þær kr. 1500.00 sem Olafur Auðunnsson lánaði mér 1930 og eg tryggði með öðrum veð- rétti í bíl mínum, enda skal það sérstak- lega fram tekið, að eg fékk alla upphæð- ina án nokkurs frádráttar. — Einnig er það ósatt, að mér hafi verið komið til eða eg fenginn til þess að flytja fyrirlesturinn um réttarfarið í Vestmannaeyjum. Fyrir- lestur þenna flutti eg til þess að hrinda rógi, sem um mig var fluttur, í sambandi við fjárþrot mín vegna þess að bíllinn var af mér tekinn. Vestmannaeyjum, 29. desembsr 1931. Ferdinand Carlson.u Leiðrétting þessi þarf engra tkýringa við. Hún talar sínu máli. Sigurður Gunn- arsson er að dylgja um, að eg hafi í fórum mínum frá fyrri tímum, veðbréf, sem eigi að vera til orðin á óheiðar- legan hátt. Skora eg hérmeð á hann að sanna þessar lognu aðdróttanir sínar. Sigurður Gunnarsson er með aðdrótt- anir þess efnis, að fleira mætti nefna í fari þessa trúnarmanns bæjarbúa, þ. e. mín, til dæmis stjórn mína á ísfélaginu, og að hann myndi koma að því síðar. — Eg var því að vonast eftir, að Sig- urður gerði einhverja tilraun til þess að finna þessu fiapri sínu stað, en til þess þess hefir hann ekki treyst sér. Var þó ekkert undarlegt þótt eg byggist við, að Sigurður endurtæki söguburð sinn hér á götum bæjarins, og enda við mig sjálfan, um það, að eg væri að setja ísfélagið á hausinn. — Mér datt í því sambandi í hug, að Sigurður myndi birta árangurinn af starfsemi sinni í félags- firma sínu „Gunnar Ólafsson & Co.“, og bjóða mér að við bærum saman árang- ur og reikningslega afkomu þessa firma og ísfélagsins síðastliðin tvö ár, sem við báðir höfum haft aðstöðu til að beita áhrifuui okkar í sínu fyrirtækinu hvor. Mér til sárra vonbrigða gerði Sigurður þetta þó ekki. Hinsvegar væri mér ekk- ert að vanbúnaði að ræða þetta opin- berlega við Sigurð, svo að almenningi gæfist kostur á að dæma um og meta að verðleikum atvinnurekstrar- og fjár- málastjórnar yfirburði og hæfileika Sig- urðar Gunnarssonar. Hins vegar finnst mér og félögum mínu í 8tjórn ísfélagsins, Sigurður Gunn- arsson og félagar hans vera helzt til hlutsamir um rekstur ísfélagsins, ekki sízt síðan þeir sjálfir hættu að skifta við félagið og fóru að keppa við atvinnu- rekstur þess. — Þótt margt mætti segja um afskifti Sigurðar Gunnarssonar og félaga hans af stjórn og rekstri íshúss- ins, tel eg ekki ástæðu að víkja frekar að því, að svo komnu máli, nema sér- stakt tilefni verði gefið til þess. Sigurður Gunnarsson segir að eg end- urtaki þá lygi, sem Carlson hafi flutt í fyrirlestri sínum, að Sigurður hafi lagt hart að Carlson um að veðsetja sér bíl- inn, eftir að Carlson hafði veðsett mér bílinn. Eg bjóst satt að seigja ekki við að Sigurður Gunnarsson myndi óska eft- ir frekari umræðum um þessa veðsetn- ingartilraun sína og hótanir þær og þvingunarráðstafanir er hann vildi beita Carlson í því sambandi. Eg vil því í sambandi við það, sem eg tók fram f fyrri grein minni þessu viðvíkjandi, geta þess, að Carlson kom beina leið til mín frá Sigurði með afrit af veð- setningarbréfinu sem Sigurður vildi kúgá hann til að undirskrifa, og var Carlsön með skilaboð til mín frá Sigurði þess efnis, að eg gæfi veð mitt eftir, sem var lokatilraun Sigurðar til þess að fá veðið í bílnum, eftir að hann hafði gefizt uþp við að þvínga Carlson út í tvöfalda og ólögmæta veðsetningu. — Einnig skaí það tekið fram, að eg lét bóka um þetta veðsetningartilraunabrask Sig. Gunnars- sonar í fógetarétti Vestmannaeyja 4. nóvember 1930, ér bíllinn var tekinn af Carlson, og voru þeir þar viðstaddir f réttinum Sigurður Gunnarsson og StefáB

x

Svör við níðgreinum Sigurðar Á. Gunnarssonar í sorpblaðinu Víðir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Svör við níðgreinum Sigurðar Á. Gunnarssonar í sorpblaðinu Víðir
https://timarit.is/publication/1674

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.