Kosningablaðið - 19.01.1934, Blaðsíða 2

Kosningablaðið - 19.01.1934, Blaðsíða 2
2 KOSNÍNQABLAÐIÐ verið meiri en svo, að þeir hafa engan fund haldið í sjóðsstjórn- inni, þótt hún sé launuð úr ríkis- sjóði samkvæmt lögunum, og hefir því fulltrúi Sjálfstæðismanna i sjöðsstjórninni, átt þar engan hlut að máli. Hvernig lízt ykkur á, ísfirzkir verkamenn. Er hægt að sýna vel- ferðarmálum ykkar meiri lítilsvirð- ingu og afskiftaleysi en hér er gert. Svo djúpt ristir Htilsvirðingin og afskiftaleysið um þetta mál, að þrátt fyrir brottflutning Vilmundar hefir enginn verið skipaður for- maður I hans stað. t>eir sitja þvi einir að sæmdinni, Finnur og Vilmundur, með fram- kvæmdina á þessu velferðarmáli verkamanna. Hver isfirzkur verkamaður og sjómaður mun nú við bæjarstjórn- arkosningarnar á morgun láta þessa blekkingaloddara fá maklegan dóm fyrir þessa frammistöðu sína. ísfirzkur verkalýður mun ekki láta þessa pilta blekkja sig oftar í velferðarmálum sínum. Fram til baráttu og sigurs. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til baráttu á morgun. 1. Gegn II ára óstjórn krat- anna, sem leitt hefir af sér örþrota bæjar- og hafnar- sjóðs að fé og ráðum. 2. Gegn sívaxandi atvinnu- leysi, með því að auka at- vinnulíf bæjarins. 3. Gegn hraðvaxandi fá- tækraframfæri margra manna, sem vinnufærir eru, og er að vaxa gjaldþoli bæjarbúa yfir höfuð. 4. Gegn flokkseínræði ör- fárra kratabrodda, til þess að allir bæjarbúar geti notið frelsis og sjálfstæðis um fram- kvæmdir sínar. 5. Gegn stéttaárásum, stétta- hatri, sundrungu og illdeilum, sem eru helztu vopnin í valda- baráttu kratabroddanna. 6. Gegn því fáheyrða óhæfu verki, að verkafólk og sjómenn sé rænt réttmætum og lög- skyiduðum framlögum, eins og kratabroddarnir hér hafa gert um framlög til verkamanna- bústaða. Sjálfstæðismenn! Markið hátt og fáum 5 fulltrúa í bæj- arstjórn. Kveðju svarað. í síðasta „Skutli" (16. þ.m.) sendi Hannibal Valdemarsson formaður verkamannafélagsins hér, hinu fyrirhugaða nýja útgerðarfélagi sem eg er að undirbúa stofnun að hér í bænum, sina venjulegu kratakveðju. Eg vii vekja athygli sjómanna og allra ísfirðinga, sem á annaðborð lesa Skutul, á vin- arhug kratanna til þeirra manna, sem vilja beita sér fyrir nýjum framkvæmdum i þessum bæ, á frjálsum og heiðarlegum grund- velli. Eg get sagt Hannibal það að það koma til mín fjöldi sjó- manna og annara ísfirðinga dag- lega, sem bjóðast til að styrkja útgerðarfélagið með fjárframlög- um. Hannibal getur ennfremur reitt sig á, að einokunarbrölt kratanna er á enda hér á ísafirði og með stofnun hins nýja útgerðarfélags verður það kveðið í kútinn. Hannibal getur sparað sér allar vonir af því, að gelt hans og kratanna hefir ekki nein áhrif á stofnun og framkvæmdir hins nýja útgerðarfélags. ísafirði, 19/1. 1934. Björgvin Bjarnason. Sameiginlegan undirbúningsfund fyrir bæjarstjórnarkosninguna á morgun héldu A, B og C listinn í Qood-Templarahúsinu í gær- kveldi. Var rafleiðsla frá Q. T.- húsinu í Bíóhúsið og þar sett upp gjallarhorn og til þess ætlast, að fólk gæti í Bíóhúsinu einnig hlýtt á mál manna, en mikill misbrestur var á því. Fjöldi fólks varð að hverfa frá G. T.-húsinu, sökum þrengsla, og var því margt kjós- enda, sem hvergi komst að. Upphaflega hafði verið til þess ætlast, að fundinum yrði útvarpað með lítilli sendistöð á stuttbylgjum (200 metr.) en fórst fyrir. Hafði slfkt fyrirkomulag þö verið hið ákjósanlegasta fyrir alla. Á fundinn var ekki mikinn fróð- leik að sækja um bæjarmál eða bæjarmálahorfur. Sérstaklega vör- uðust kratarnír að koma tnjög nærri slikum málum, en notuðu i þess stað óspart persónulegar ýfingat og stóryrði. í byrjuti fundarins gaf Jón Auðunn Jónsson glögt yfirlit yfir hag bæjarins, samanborið við hag ýmsra annara kaupstaða hér á landi og lítur sá samanburður þannig út: ísafjörður: Skattskyldar eignir 1.998.800 kr. skattskyldar tekjur 934.430 kr. útsvör 1932 205 þús. kr. Útsvör af samanlögðum skatt- skyldum tekjum og eignum 7%, af skattskyldum íekjum 22°/0. Akureyri: skattskyldar eignir 8.240.000 kr., skattskyldar tekjur 1.860.000 kr. Útsvör 1932 252 þús. kr. Útsvör af skattskyldum tekjum og eignum 2,50/°, af skattskyldum tekjum 13^/a^/o- Reykjavík: Skattskyldar eignir 55.674.000 kr., skattkyldar tekjur 26.200.000 kr. Útsvör 1932 2.480 þús. kr. sem er af skattskyldum eignunt og tekjum 3%, af skatt- skyldum tekjum 91/a°/o tii þess að. útsvarsbyrði ísafjarðar væri í hlut- falli við Reykjavík og Akureyri miðað við skattskyldar tekjur ætti húr. að vera um 110 þús. krónur, eða nálega helmingi lægri en þau eru riú. bað hefir verið reynt að blekkja ísfirðinga í útsvarsmálunum, en tölurnar segja sitt um gjaldþung- ann, sem hvílir eins og mara á flestra herðum. Fátækraframfæri af skattskyld- um tekjum: ísafjörður 82.480 kr. ca. 9%. Reykjavik 690.000 kr. ca. 23/4%. Akureyri 69.000 kr. ca. 3%0/0. Siglufjörður 39.000 kr. ca. 5V4°/0. Skattskyldar eignir á hvern íbúa: ísafjörður um 830 kr. Akureyri um 2000 kr. Reykjavik um 1800 kr. Skuldir bæjarsjóðanna af skatt- skyldum eignum bæjarbúa: ísa- fjörður 670 þús. kr. um 33%. Ak- ureyri 650 þús. kr. um 8°/0. Reykja- vík 3540 þús. kr. um 6V20/0- Sigiu- fjörður 300 þús. kr. um 18%. Í skuldunum eru ekki taldar skuldir fyrirtækja bæjanna, þeirra sem gefa árlegan arð. Finnur forstjóri reyndi af veik- um mætti að bera í bætifláka fyrir stjórn þeirra kratanna. En hann gleymdi f þvi 'sambandi mörgurn sjóðum, sem bærinn átti í handbæru fé, og hann og fylg- istnenn hans áttu að varðveila, en hafa löngu eytt og uppetið. Sigurjón Jónsson benti Finni á, hvernig framkoma hans hefði reynst á Alþingi gagnvart nauð- synjamálum alþýðu í kaupstöðum. Bar Finnur þær sakir ekki af sér. Hagalín sagði gamansögur og kitlaði hláturtaugarnar; það er hans sérstaka hlutverk, en Hanni- bal óð elginn, eins og vant er. Hafði hanti ekkert sér til máls- bóta, siðar á fundinum, að sögn, annað en nazistaræðu, sem hann hefir vist sjálfur samið. Af ræðum þeirra kommúnist- anna er ekkert sérlega frásagnar- vert. Þær voru sama gamla ræðan endurtekinn: Nýjar kröfur, auknar kröfur. Margt manna talaðí á fundinum og stóð til kl. 4Va um nóttina. En rúm blaðsins leyfir ekki að rekja frekar fundartíðindin. Finnur forstjóri. Finnur forstjóri heldur þvi mjög á lofti, bæði i blöðutn og á mann- fundum, að Sjálfstæðismenn of- sæki Samvinnufélag ísfirðinga. Þetta er með öllu rangt. Það er einmitt Finnur, sem hvervetna hefir dregið Samvinnufélagið inn f aðrar deilur. Við alþingiskosn- ingarnar í sumar hrópaði Finnur: Að nú skildi kjósa um Samvinnu- féfagið. Áður en bæjartnáladeilurnar hér byrjuðu fyrir alvöru, hefir Finnur tekið upp sama siðinn: Nú skyldi kjósa um Samvinnu- félagið. Þegar Finnur kvað upp þessi heróp, mátti honum bezt vera Ijóst, sem forstjóra félagsins, hve hættulegt þetta var, þar sem hag- ur félagsins, eins og nú stendur, er sýnilega mjög örðugur. Einmitt þessi heróp forstjórans ollu því, að frá hlið Sjálfstæðis- manna voru dregin fram i dags- Ijósið nokkur atriði úr starfrækslu félagsins, sem beint snertu við- skifti þess við hafnarsjóð og að gefnu tilliti eftir athugasemd frá endurskoðanda. Þá strax var orðið upplýst um ýms önnur athugaverð atriði í starfræksiu félagsins, sem þó voru ekki birt. En að þessu gefna tilefni frá forstjóra félagsins sjálfs, þykir rétt að upplýsa, að Samvinnufé- lagið skuldaði rfkissjóði nú um áramótin 48 029,44 auk vaxta — frekleg fjörutíu og átta þúsund krónur. Þá hefir einnig verið minnst lítillega á loforð forstjórans um uppbótargreiðslur, sömuleiðis að gefnu tilefni frá forstjóranum. Það er svo langt frá þvf, að Sjálfstæðismenn hafi stutt að, eða óskað þess, að Samvinnufé- laginu farnaðist illa, enda hefði forstjórinn ekki látið þá taka af sér ráðin um þá hluti. Forstjórinn hefir varðveitt eign- ir og sjóði félagsins, og hann, ásamt stjórn félagsins, verður að metast um hvernig komið er. Um ástand Samvinnufélagsins er alveg óþarft að ræða vegna bæjarbúa. Flestir þeirra þekkja það af eigin reynd. Og þó engir betur en sjómennirnir sjálfir. Samvinnufélagið er ekkert venju- legt einkafyrirtæki, þar sem það hefir bæði ábyrgð rikis og bæjar og starfræksla þess öll grípur svo mjög inn í afkomu hafnarsjóðs. Finnur myndi sfzt allra láta ástand Samvinnufélagsins liggja I þagnargildi, ef Sjálfstæðismenn væru þar við stjórn. Þá myndi sjáffsagt vera hafið ramaóp og heimtuð opinber rannsókn. Finnur hefir sýnt áður, og sýn- ir nú þessa dagana, hvaða tökum hann tekur þau einkafyrirtæki, sem sjálfstæðismenn veitaforstöðu. Þar hafa menn satnanburðinn. Þeir sem hans þurfa með. Hitt þarf engan að undra, að Finnur, Hannibal, Baldvin og aðrir, sem hafa fastar stöður eða bein hlunnindi hjá Santvinnufél., reyni í Hf og blóð að verja starf- rækslu þess, eins og hún er nú. Þeir eru þar að verja sitt eigið hreiður. A-iistinn er

x

Kosningablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kosningablaðið
https://timarit.is/publication/1891

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.