Skaftfellingur - 29.09.1949, Blaðsíða 3

Skaftfellingur - 29.09.1949, Blaðsíða 3
Fimmtudagur 29. sept. 1949. SKAFTFELLINGUR 3 Farið á fjörur Sekir sýknaðir Hæstiréttur hefur nú fyrir nokkru sýknað Alþýðuflokks- broddana, sem seldu sjálfum sér húseignir verkalýðsfélaganna í Reykjavík, þegar þeir sáu fram á að „frægðartíð“ þeirra þar var á enda. Samkvæmt þessum hæstaréttardómi var eignunum löglega stolið, eins og réttilega var að orði komizt í merku blaði, er undirréttardómur féll í málinu. í stéttaþjóðfélagi er réttarfar og dómstólar sjaldnast óhlutdrægir í málum, sem eru í eðli sínu pólitísk eða snerta stéttabaráttu og þarf því enginn að láta slíkan dóm, sem þennan villa dómgreind sína. Enn stend- ur sá dómur heilbrigðs almenn- ingsálits óhaggaður, að athæfi kratabroddanna hafi ekki verið annað en auðvirðilegt eigin- hagsmunabröit og misbeiting á valdi, sem þeir voru illa að komn- ir. Slíkum mönnum er til alJs trúandi, en fyrir engu. Kosningabaráttan er hafin. Það sem hefur ein- kennt hana af hálfu stjórnar- liðsins er alger skortur á mál- efnum, er hresst gætu uppá þess póhtísku æru. Stjórnarflokkarn- ir virðast jafnvel vera í vand- ræðum með skammaefni hver á annan í þetta sinn, sem reyndar er eðlilegt. Tíminn talar lítið um gengislækkunina, sem hét þó að vera tilefni þingrofsins. Blaðið segir blátt áfram, að eftir kosn- ingarnar verði „enginn ágrein- ingur um það milli þeirra flokka, sem staðið hafa að núverandi ríkisstjórn, að grípa verði til rót- tækra ráðstafana til hjálpar framleiðslunni eins og niður- færslu gengislækkunar eða ann- arra þvílíkra". Þetta mun vera rétt. Alþýðublaðið reynir að láta líta svo út sem það sé að berjast gegn gengislækkun. Það gerði Alþýðuflokkurinn líka 1937. Eftir tvö ár samþykkti hann 18% gengislækkun. Tíminn segir: „Eftir kosningarnar------ er líka víst að það verður jafn auðvelt og að leggja saman tvo og tvo að fá Stefán Jóhann til að fallast á niðurfærslu eða geng- islækkun." Það er líka mjög trú- legt. Morgunblaðið segir að all- ur ófarnaðurinn sé því að kenna að stefnu „Sjálfstæðis“flokksins í dýrtíðarmálunum sé ekki fylgt. Hvaða stefnu? Enginn hefur nokkru sinni séð örla á stefnu í dýrtíðarmálunum hjá flokki Mbl., enda verður dýrtíðarmálið ekki leyst, nema á kostnað pen- ingalegra húsbænda þess. Mbl. vill þvert á móti gera þá einráð- ari í verzlun og atvinnurekstri en nú er og hamast gegn nefndum og ráðum, sem „Sjálfstæðis- flokkurinn“ hefur átt drjúgan þátt í að koma á laggir og skip- að að nokkru sínum mönnum. Ekki skal það undan dregið, að starfsemi ráða þessara hefur oft orðið til ills eins, enda ekki þjónað hagsmunum almennings. Milli stjórnarflokkanna er engin barátta. Kosningabaráttan er milli stjórnarflokkanna ann- ars vegar og Sósíalistaflokksins hins vegar og á úrslitunum velt- ur, hvort sömu stjói'narstefnu verður haldið framvegis eða ekki. Slefsögm íhaldsins Alkunnugt er, að íhaldssálir í Reykjavík breiddu út þá slef- sögu i vor, að sósíalistar hefðu kveikt í netjagerðinni sem brann, til þess að „flýta íyrir hruni“. Svo sannaðist að piltur sá, er í kveikti, var úr íhalds- herbúðunum, sonur „heldri“ borgara í bænum og gerðist þó enginn sekur um þá fávizku, að gera „Sjálfstæðis“flokkinn á- byrgan fyrir verkinu. Þessi hrelling hefur síðan ýerið eins og bögglað roð fyrir brjósti Morgunblaðsins. Hefur það einskis látið ófreistað til þess að koma slefberaorðinu af sínu liði yfir á sósíalista. Vitað er, að meðal manna hafa gengið miður þokkalegar myndir frá Kefia- víkurflugvelli, meðal annars kom eitt sinn maður með slík- ar myndir inn á skrifstofu æsku- lýðsfylkingarinnar í Reykjavík. Þetta varð að stórmáli hjá „rétt- vísinni" í landinu (hvað halda menn að gerzt hefði, ef brennu- vargur hefði fundizt í liði sósíal- ista?) íhaldið hélt að þetta væri til- valið rógsefni fyrir sig og hóf nú Morgunblaðið rógsherferð mikla. Þannig segir Mbl. 30. ág., að „klámmyndaskoðun" sé „eitt helzta viðfangsefnið“ í félags- skap ungra sósíalista!! Með sama rétti mætti segja, að klám- myndaskoðun sé aðalviðfangs- efnið á skrifstofum Mbl., eða í dómsmálaráðuneytinu, því ætla má að greinarhöfundur Mbl. (sem mun vera dómsmálaráð- herrann sjálfur) hafi séð mynd- irnar, sem hann segir að séu |„viðbjóðslegar saurlífismyndir“, svo kunnuglega talar hann um þær. Séu þau orð rétt lýsing á myndum, sem áreiðanlega munu vera frá Keflavíkurflugvelli, eru þær sönnun þess, að þar fari fram viðbjóðslegur saurlifnaður, óátalið af þeim íslenzkum stjórn- arvöldum, sem a. m. k. í orði kveðnu hafa yfirstjórn á vellin- um. Þeir sem þar eiga hlut að máli eru því sekir um að hilma yfir ósómann og ættu því sam- kvæmt hinni hárfínu siðgæðis- kennd Mbl. að vera „viðbjóðs- legir“. Aftmhaldstillögu,' i stjórnarskrármálinu Nokkrir pólitískir skipbrots- menn hafa nýlega haldið Þing- vallafund, að íornum hætti, til að ræða um stjórnarskrármálið og hafa þeir notið til þess full- tingis nokkurra góðra bænda af Suðurlandi. Fengu þeir einir fundarréttindi, er tjáðu sig £yr- irfram samþykka ákveðnum til- lögum í málinu, enda ríkti „mik- ill einhugur“ á fundinum, að sögn blaðanna. Stjórnarskrártil- lögur fundarins voru að mestu sniðnar eftir hinu þrönga lýð- ræðisformi Bandaríkjanna, enda sumir helztu áhrifamenn fund- arins bandóðir landsölumenn. Aðalefni tillagnanna er: Afnám þingræðis, forsetaeinræði, ein- menningskj ördæmi og að nokkru óbeinar kosningar (kjörmanna- kosningar). Á þetta fyrirkomu- lag að hnekkja lýðræðinu og tryggja afturhaldinu völdin í framtíðinni. Einnig á að skipta landinu í fylki (sbr. Bandarík- in!), sem eiga að hafa fjármál, fræðslumál .samgöngumál, heil- brigðismál, hafnarmál og skipu- lags- og byggingamál sér. Að- altekjustofnar fylkjanna eiga að vera fasteignaskattur úr þeim, hverju fyrir sig og hluti af tolla- og skattatekjum ríkisins. Þetta er manni sagt að tryggja eigi að hagur einstakra lands- hluta sé ekki fyrir borð borinn. Heldur er það hæpið, þegar á það er litið hvað aðstaða fylkj- anna til fjáröflunar hlyti að verða geysimisjöfn. Að vísu hef- ur ekkert komið fram, er sýnir hvernig tillögumenn hugsa sér tilhögun fylkjanna, en vitanlegt er að Reykjavík hlyti að verða fylki sér. Hugsum okkur að Suðurland, frá Skeiðarársandi Hellisheiði eða lengra, yrði eitt fylki. Suðurlandsfylkið hefði enga innflutningshöfn, þangað til það gæti byggt hana fyrir eigið fé, yrði það að fá allan innflutn- ing um Reykjavíkurhöfn. Þannig gæti Reykjavíkurfylkið skattlagt Suðurlandsfylkið án þess nokk- uð kæmi í staðinn. Reykjavík hefur þegar hvorttveggja í senn, mest þægindi og mesta tekju- stofna. Suðurlandsfylkið mundi hafa hverfandi lítil þæg- indi og hverfandi litla tekju- stofna á borð við Reykjavík. Þ. e. a. s. hlutfallslega margföld verkefni að vinna miðað við Reykjavík og margfalt minna fé til framkvæmdanna. Fasteigna- skatturinn úr fylkinu ásamt hluta þess úr toll- og skatta- tekjunum mundi varla hrökkva lengra en til þeirra mála, er ríkið kostar nú, svo sem til við- halds vega, skólamála, heil- brigðismála, ásamt kostnaði víð stjórn fylkisins. Nei, þessi fylkja- skipting er ekki annað en heimska, okkar litla og strjál- byggða land er, ekki til skipt- anna. Við þurfum samstillt átak allra til þess að gera það byggi- legra, þar sem annars byggilegt er á nútímans mælikvarða. En að því þarf að vinna skipulegar og markvissara en viðgengist hefur til þessa. HEIMILISVÉLAR Framhald af 4. síðu. hyggju stjórnarflokkanna fyrir almenningi í landinu. Sumir kunna að halda, að þessir gjaldeyriskattar nái þó jafnt til allra þegna þjóðfélagsins, hinir ríku verði vissulega að borga þá eigi síður en fátæklingarnir. Þetta er einnig misskilningur. Auðmenn landsins hafa á undan- förnum árum veitt sér þessi þæg indi sem önnur löngu áður en al- þýðufólki tókst að spara saman til slíkra kaupa. En þegar vitað var, að almenningur hafði af af- spurn kynnzt þessum þægindum og skildi nauðsyn þeirra, þá sáu hinir ríku sér leik á borði einu sinni enn, að láta nú almúgann bera þyngstu byrðarnar áfram í þjóðfélaginu. Þeir nýríku, sem enn þurfa að kaupa slík tæki, munu víst varla sjó í botn pyngju sinnar, þótt þeir verði að sætta sig við að greiða „lúxusskattinn." Skaftfellskar konur. Eg skora á ykkur að íhuga vel, hverjir sí- fellt tefja fyrir bættum lífskjör- um ykkar. Spyrjið frambjóðend- urna um afstöðu þeirra til þess- ara og þvílíkra mála í fortíð og framtíð. Svörin verða að lokum á eina lund: Frambjóðendur ríkis- stjórnarflokkanna bera siðferði- lega ábyrgð þessara álaga og munu raunar naumast fá þeim aflétt, þótt þeir vildu. Auðmenn Reykjavíkur hafa öll ráð þessara flokka í hendi sér, þótt þeim þyki oft hentara að láta myndarbænd- ur eins og Jón Gíslason eða vel kynnta embættismenn sem Jón Kjartansson framkvæma óþurtar verkin og annast síðan atkvæða- veiðarnar, ef ekki barf „gull- kálf“ til að vinna kjósendur til „réttrar" trúar". — Þessj dæmi ættu að nægja. Síðu-llallur.

x

Skaftfellingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skaftfellingur
https://timarit.is/publication/1922

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.