Færingetidende - 13.05.1852, Blaðsíða 3

Færingetidende - 13.05.1852, Blaðsíða 3
Herredsfoged With, Elatsraad, Professor .1. E; [.arsen og Professor Krieger:*) „Udvalget indstiller, efterat have undersogt del fa'ioiske Valgbrev: 1) al lir. Niels Christopher Winther, uan- set de flere ved Valghandlingen begaaede Fejl, aiieikjeiides som Folketingsmand for Fær- oerne; 2•) at Sagen iovrigt henvises til Indenrigsministeren, li\ein en Gjenpart af Valgbrevet tilstilles.-' 1 det næste Mode. Tirsdagen d. 7. October, kom Sagm under Forhandling i Tbinget. Da denne Forhandling, om hyis Udfald man var meget usikker dajeg rejste fra Færoerne, vistnok interes- serer Dig, og den desuden niaaske kan tjene til Vejledning ved det næste Valg, vil jeg meddele Dig den helt og holdent.") -..Ordforeren (Krieger): Forsamlingen vil have set de tvende Indstillinger, som Udvalget efterat have overvejet Sagen har troet at maatte fremsætte; den forste Indstilling gaar ud paa, at Hr. Niels Christopher Winther, uanset de flere ved Valghandlingen begaaeucFejl, anerkjendes som Folkethingsmand for Færoerne, — den anden gaar ud paa. at Sagen iovrigt henvises til Inden- rigsministeren, hvem en Gjenpart af Valgbrevet tilstilles. Valgbrevet indeholder nendig følgende Oplysninger: „„Med Hensyn til Valget maa vi*" — hedder det i Valgbrevet — tilfoje følgende Bemærk- ninger: 1) Listerne fra Nor de ro Præstegjæld vare kun forsynede med Formandens Segl. Paa Valglisten var der ikke anført, hvorvidt det var den efter Valglovens § 14 berigtigede Liste, idet den blot var forsynet med-Formandens Underskrift, uden tilføjet Datum. Det oplystes, at det ene Medlem af Valg- navnet for Præstegjældet. Joen Absalonsen, lod Stemmelisten.føre ved den af Vælgerne, som efter ham havde erholdt de fleste Stemnier, da han ikke selv saa sig istand til at føre Listen; dog • blev den ført under hans Tilsyn, ligesom han og vedkjendte sig Tilførslernes Riglighed ved sit Navns Underskrift paa Listen. Ligeledes oplystes det. at de Valglister for Præstegjældet, som havde været henlagte til Efter- syri i de forskjellige Sogne, kun indeholdt en ) se \nl- in'/ B lit Kigsdagslidenilen Nr. 1, S. 1. i sp FolkeUiiugslidrndfn Nr. 4 S. 44) - 55. Fortegnelse over ile i vedkommende Sogn Valg- berettigede. 2) Stemmelisten fra Sydstromø Præste- gjæld udviste, at Valgnævnets Medlemmer ikke havde efter Valglovens § 25 tilført deres egne Stemmer ved Afstemningens Slutning, men tidli- gere. 3) Listerne for Nordstrømø Præstegjæld vare kua forsynede med Formandens Segl. Valg- listen var blot underskreven af Valgnajjnet, saa at man ikke kunde se, om det var den efter § 14 berigtigede Liste. 4) Listerne for Vaagø Præstegjæld vare blot forseglede af Formanden, og Valglisten kun underskreven af Valgnævaet. Premdeles oplystes det, at Valgstedet for dette Præstegjæld vat be- kjendtgjort til at skulle være.Sørvaag, men blev henlagt til Midvaag. Denne Forandring af Valg- stedet blev bekjendtgjort med et kort Varsel; imidlertid udviste Valglisten, at der var mødt Væl- gere fra alle Bygder i Præstegjældet, undtagen Slettenæs. 5) Fra Valgnævnet for Suderø Præste- gjæld meddeltes der skriftlig Underretning om, at Valgstedet var berammet til Kvalbø paa be- hørig Maadc, hvor ogsaa Valgmødet blev aabnet til den berammede Tid. Forinden Afstemningen begyndte, indtraf Grindebud. Efter de tilstede- værende Vælgeres Begjering indvilgede Valgfor- standerskabet i, at Valgmodet skulde fortsættes efter endt Grindedrab, i den Bygd, hvor Grinden var. Man samledes saaledes i Trangisvaag samme Dags Eftermiddag Klokken 5*, hvor Valghand- lingen fortsattes under Iagttagelse af de i Loven indeholdte Bestemmelser. Flerheden af Præsté- gjældets Valgnævn billigede denne Fremgangs- maade paa Grund af Omstændighederne. Det mødte Medlem af Valgnævnet oplyste nemlig, at en stor Del af Vælgerne ikke saa sig istand til at gaa tilbage til d<»t først bekjendtgjorte Valgsted, da Vejen dertil, som udgjør 1 Mil, gaar over Fjeldene.* Derefter hedder det: At iovrigt Alt, hvad der ifølge Valglovens" Forskrifter skal iagttages med Hensyn til Valget, er efterkommet (Latter), bekræftes herved med vor Underskrift."" Forsamlingen vil altsaa se, at der fra Valg- nævnet i Thorshavn er fremkommet authentis'ke Oplysninger om, hvorledes det er gaaet til ved Valget. 1 Ordets egentlige Forstand er der saa- •* • .

x

Færingetidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.