Færingetidende - 13.05.1852, Blaðsíða 4

Færingetidende - 13.05.1852, Blaðsíða 4
ledes vel ikke fremkommet nogen Indsigelse mod Valget, men det" er ligefuldt Thiugels Pligt at undersøge og paakjende Valgets Gyldigbod efter de Oplysninger, der saaledes ere komne Thinget tilhænde; dog fnaa det ikke. overses, at der ved Afgjørelsen af Spørgsmaalet kan tages noget Hensyn til, at der ikke er fremkommen en bestemt Indsigelse, idet det af den Grund maaske vil være* mindre, nødvendigt at suge authentiske Oplysninger om Punkter, der ikke ere aldeles klare,-itaen med Hensyn til hvilke man dog med en vis Sandsynlighed kan komme til et Resultat. (Fortsættes.) liyhedcr paa Fæs ocriee. •—Onsdagen den 21. Aprd blev der i Sundet (imellejri Stromø ogJ3stero)dræbt en Grind paa 141 Hvale, vurderede til 56 Gylden (foruden en efter Delingen opflydt Hval. vurderet til 5 Skind). Den blev Tirsdag Middag set tæt ved Hvidenæs og drevet til Kollefjord, hvor den blev holdt til, uagtet det anses for meget tvivlsomt, om Ikigten egner sig til Hvalfangst, men efter, gjentagne mislykkede Forsøg paa at drive den paa Land, med megen Besvær drevet derfra til Sundet, hvor den paa Grund af det indtraadte Mørke bier gjemt indtil den i Dag- brækningen dreves paa Land og efter omtrent en Times Forløb laa udstrakt paa Strandbredden. Der var. saaledes som ofte er Tilfældet. Strid om, hvem, der som først ankommen til Grinden tilkom findingafiskjin (3: den største Hval), og denne Strid blev saaledes afgjort, at en Baad fra Hvidenæs blev tilkjendt de to Trediedele og en Baad fra Ejde, der kom fra Thorshavn, derimod en Trediedel af Hvalen. De, der erholdt hele Parter, fik 4 Skind til hver Baad; og da det lykkedes ikke faa Baade udenfor Districtet paa Grund af den langsomme Drivning at deltage i Drabet og diss.e saaledes ogsaa erholdt hele Parter, var denne første Grindefangst iaar en sand Velsignelse for en stor Del af Bebo- erne, og det saa meget mere som Hvalene vare ual- mindelig fede. — Der gaa i denne- Tid nogle aabne Breve omkring i Ø.sterø og paa Vaagø — om de ere naaede videre, vides ikke-, hvori nogle Jagere u-J de« herværende Garnison anbefale deres Commaiitlaii.. Amtmand Dahlerup, til Folketingsmand. Man kan baade le og græde over en saa besvmlerhg Virksomhed i politisk Retning. Mon det vil I] .*k<;> Jægerne, at commandere Folket ligesom de selv commandcres?! Saafremt Landets højeste Embeds- mand bliver Folkets Repræsentant (o: Istcdtræder > i Rigsdagen, da er den Folket indrommede Delag- tighed i den lovgivende Myndighed betydningsløs. og Amtmandens Myndighed er stegen saa højt, at man tør vent«, at den vil styrte omkuld. - Tirsdagen d. 27. April sejlede den kgl. llan- delsskonnert Havfruen, ført af Capt. Dahl, herfra, og med den Kammerraad, Landfoged Luhddahl. Man siger, at derme milde og meget yndede Embeds- mand vil vende tilbage hertil* henad Sommeren og at han saaledes ikke vil følge Præsternes Excmpel. •at ligge i Kjøbenhavn og vente paa Befordring. Da•• han imidlertid har været ansat heroppe en 13 a 14 Aar, tør det antages, at han>eget snart vil erholde et andet Embede, hvilket han — rimeligvis paa Grund af det spændte Forhold, hvori han slaar td 'en vis anden Embedsmand - nu meget skal tragte efter. imedens han saavidt vi vide tidligere havde besluttet, ingensinde at- forlade Landet. Kammerraaden Hev ledsaget ombord af Provsten, 2 Præstev, Lægen. 2 Sysselmænd og nogle unge Mænd herfra Byen; — Sorenskriveren holdt Auction; — men Amtmanden, der har baade en rod og en grøn Baad samt 2 Tyl- ter bevæbnede Rorkarle til sin fiaadighed, og ikke ved en slig Lejlighed plejer at sky at sætte disse line Undergivne ii Bevægelse og lade Dannebrog vaje. værdigede ikke at følge denne sin Embedsbrnder ombord. — Løverdagen d. 1. Maj afsejlede den Ugl. Han-, delsskonnert Hector, ført af Capt. Sejstrop. Ben havde 3 Passagever nie/1, nemlig en Mand fra Vestmanhavn med en privat Ansøgning I il RfHrgen og 2 unge Mennesker, af hvilke den ene har isiude at gaa tilsøs- og den anden at læve Landvæsenet. — Den 27. og 28. April blev der holdt \uetion over Pastov Schrotevs Efterladenskaber. \i agte, engang senere at dvæle nogle Øjeblikke ml drnin- sit Fødeland meget hengivire Mand. VcUf Biml, der for del Fcrste udkommer til ubestemte Tider, i del Hojeste én Gang om Ugen, koster 1 Sk. hjert Norner.- der betates ved {Indtagelsen. Forudbestillinger, der gjaMde for 4 Numere. modtages af Uilgherca, d«tTbe.rshavn l, g ; i, tiladet olrilwagl <>- udenfor Thorshavn oinsendt ved Lejlighed. i;.!;.vel og trykt i Thorshavn paa Færoerne af Niels Winther. ¦i

x

Færingetidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.