Færingetidende - 13.05.1852, Blaðsíða 2

Færingetidende - 13.05.1852, Blaðsíða 2
ForliaiMlliitgci-iic «e>ih I'ivrofinu' l»aa den sidste IS i »*«!¦:«£. (^ 1 Bro»c fra Fgerinperncs Folkethiiiasiiuiiiil Niels Winther.) I. Idet Færingerne ifjor lik Lejlighed til selv al vælge de Mænd, der skulde mode for dem paa Danmarks Rigsdag, bleve de delagtige i den fri Statsforfatning, der forundtes det danske Folk d. 5. Juni 1849. Det er derfor naturligt nok. at Færin- gerne ønske at vide, hvad de Mænd have foretaget sig, til hvilke de overdroge et saa vigtigt Hverv samt hvad der i det Hele taget paa den sidste Rigs- dag er sagt om de færoiske Anliggender. At dette Ønsk* næres i det Mindste af Mange, derom over- bevises man let ved i disse Dage at færdes mellem Færingerne. Vi anse det derfor for hensigtsmæs- sigt, at offre vore Spalter for efterfølgende Breve fra Færingernes Folkethingsmand, hvori der med- deles hvad der med Hensyn til Færoerne er føre- gaaet paa Rigsdagen. Dertil fole vi os saa meget mere opfordrede som Sandheden ikke lidet er for- vansket ved de Rygter, der i denne Henseende alle- rede ere i Omløb. — Vi haabe ogsaa. at En eller Anden, eftcrat være kommen til Kundskab om hvad der er sket, vil fole Trang til at udtale sig derom. Brevene lyde saaledes: Min kjære Ven og Landsmand! • Efter Dit Ønske vil jeg nu begynde med at fortælle Dig hvad der er gaaet for sig paa Rigsdagen. Ud- tal Dig kun frit og aabent derom! Det onsker In- gen hellere end jeg. Men inden Du afsiger Din Dom, da tænk lidt paa, at jeg er uvant med at træde frem i en stor Forsamling, hvor saa mange af Danmarks dygtigste Mænd sidde, og hvor ethvert Ord, der siges, bliver gjengivet paa Tryk. Du begriber derfor let, at jeg mangen en Gang, naar jeg rejste . mig for at tale, blev betaget af en Ængstelighed, som jeg sjælden Brite naar jerr traadte op imeiiem Dig og mine øvrige Landsmænd. Du maa ogsaa tro, at selv om man er nok saa indviet i de fære- iske Forholds Ejendommelighed, er det ingenlunde let at gjore dem begribelige far Folk. der ingen- sinde have levet under slige Forhold og for hvilke Færoerne i det Hele have været ligesom en lukket Rog. Jeg følte mig derfor ofte ilde tilmode naar jeg \ai aldeles overbevist om, at saaledes og sva- ledes burde det være, og dog ikke forøaaede at bibringe den i Forholdene Uindviede den samme Oveilievisning. Tænk ogsaa paa. al Samlingens Rost og Ønsket om at omstøbe del Bestaacnde — naar de udlales højt og lydeligt — ofte li i-fe den haai'de Skjæbne her i Verden, al møde den bittre- sle Modstand, og at jeg havde en Krig Modstauder i en Mand. der tidligere havde været den Øverste her i Landet. — Hvis Du mulig bliver utilfreds over. at Frugterne af denne Rigsdag ikke svare lil f)in Forventning, da tænk paa, at Ordningen af det, hvorfor det danske Folk i 3 Aar har kæmpet, fæng- slede Manges Opmærksombed og at alt Andet derfor i det Mindste for en Tid blev stillet i Baggrunden. samt at mangt et Ord. der er sagt, se!\ om det tilsyneladende er frugtesløst, dog inaaske er el Sæde- korn, ¦ hvoraf der siden vil fremspire herlige Frug- ter, Noget, hvorefter vi a!t længe have tragtet, er der i alt Fald opnaaet i det gjenfødle Lagthing; og selv om Loven derom ingenlunde i Et og All er tilfredsstillende, saa er den dog et vigligt Skridt fremad. Ja. selv om »lens enkelte Bestemmelser underkastes de spidsfindigste Fortolkninger, saa er den dog — saafrenit Færingerne selv ville — del virk- somste Middel til, at den hidtil eneherskende Em- bedsmagt kan vige Pladsen for Folkets egen \ illie. Jeg vil ikke meddele Dig Forhandlingerne efter deres Tidsfølge, men derimod adskille de forskje!- lige Sager, der ere komne paa Bane. og under Et meddele Dig hvad der saa\el i Folkethinget som i Landsthinget er sagt om hver enkelt Sag før sig. A. Folkciliingsvalgcts Prøvelse. Loverdagcn d. 4. October, da Rigsdagen aahne- des, blev mit Valgbrev tilligemed de evrige Valgbreve overleveret til det Udvalg, der de foregaaende \ar har gjennemgaaet disse. De eneste Ya'g. mod hvilke der var rejst Indsigelser, vare Amtmand Orla Lehmanns og mit Valg. Amtmand Lehmanns Valg blev samme Dag erkjendt for gyldigt. Med Hensyn til mit Valg yltrede derimod et af Udvalgets Medlemmer, Justitsraad, Herredsfoged With*): „Hvad det færoiske Valg angaar. er der derimod gjort saa mange Indsigelser, at Udvalget • ikke ser sig istand til idag at gaa ind paa at gjeu- nemgaa dem alle og \il derfor forbeholde »i.: sin Betænkning ti! næste Mede angaaende dette Jeg var derfor i en underlig Spænding indtil der om Mandagen blev omdelt følgende Betænkning fra det ommeldte Udvalg, bestaaende af Justitsraad, )'•:'. n len Xr. 1. s. •').

x

Færingetidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.