Dúgvan - 14.01.1897, Blaðsíða 1

Dúgvan - 14.01.1897, Blaðsíða 1
AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE- Nr. i. 14. JANUAR 1897. 4. Aarg. Som man af omstaaende Omtale af den af Danmarks Afholdsforening udsendte Aarsberetning vil se, har den nævnte For- ening i det forløbne Aar haft en Frem- gang af over 6000 Medlemmer — imod 2000 f. A. —, hvilket unægtelig er et stor- artet Resultat, der til fulde viser, med hvilken Iver og Nidkærhed der arbejdes for Afholdssagen nede i Danmark. Hvis nu vor Afholdsvirksomhed her paa Øerne i det forløbne Aar kunde have fremvist et efter vore Forhold lignende Resultat, saa vilde det i Sandhed været glædeligt, men det kan den des værre ikke. Den nuværende Afholdsbevægelse her paa Øerne tog sin Begyndelse i 1878; nede i Danmark begyndte den først Aaret efter. Vi have altsaa været et Aar forud til at begynde, men hvad hjælper det, at vi have begyndt at kæmpe, naar vi saa ikke over- alt med Kraft, Iver og Udholdenhed fort- sætte Kampen, saalecles at vor Sag kan vinde fremad? Ganske vist ere Betingel- serne for en saadan Kamp ikke saa gode her som i de fleste andre Lande, hvor f. Eks. mange indflydelsesrige, lærde og dygtige Mænd stille sig i Spidsen som Sagens Banebrydere og Forkæmpere; men selv om vi ikke kunne faa saadanne Per- soner med til at lede og støtte vort Ar- bejde, saa føle vi os overbeviste om, at vi dog med vore smaa Evner vilde kunne drive Sagen frem, naar blot enhver, der har lært at indse, hvor ødelæggende Drikke- riet er, tillige kunde faa Øjnene op for Afholdssagens store Betydning, dernæst slutte sig til den og med Alvor og Nid- kærhed virke for dens Udbredelse. Naar vi nu Dag for Dag se Drikke- riets skadelige Virkninger, se, hvorledes mange, ja altfor mange, »tumle sig«, som Digteren siger, »i Syndens Rus, som om de Gud ej kendte«, maa da ikke ethvert følende Hjerte svulme af Smerte og Med- lidenhed ved Tanken om alle dem, der lide og gaa til Grunde som Følge heraf? Og naar saa Tanken vender sig til de kære smaa, af hvilke desto værre altfor mange før eller senere, hvis ikke Sam- fundet rejser sig til Kamp, ville rives med af Drikkeskikkene og nedstyrtes i Fylde- nets rædsomme Dyb, bør vi da ikke alle som een, saamange som elske vore Børn og vort Land, slutte os sammen for med Kraft og Energi at bekæmpe dette af- skyelige Samfundsonde, som paafører os saa mange og sørgelige Ulykker. Fædre og Mødre, yngre og ældre, slut Jer til os! Lad os ikke .vedblivende forgæves anraabe Eder om Hjælp og Bi- stand. Og i Iiaab om, at det Aar, som vi nu have begyndt, maa bringe Held og Velsignelse med sig ogsaa for Afholds- sagens Vedkommenee, ønske vi Bladets Læsere et glædeligt Nytaar! Red. ra Bestyrelsen for Danmarks Afholds- forening have vi modtaget en »Beret- ning om Foreningens Virksomhed i dens 16de Regnskabsaar fra iste April 1895 til 31te Marts 1896«. Der er i 1895—96 afholdt 3276 Fore- drag, og ved Beretningens Affattelse var Medlemsantallet 39,840 -f- Medlemsantallet i de Foreninger, som ikke havde indberettet samme. Fremgangen har i Aarets Løb været over 6000. Til Indenrigsministeriet er der fra Hovedbestyrelsen i Henhold til Forhand- lingerne paa Danmarks Afholdsforenings

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.