Dúgvan - 13.05.1897, Blaðsíða 1

Dúgvan - 13.05.1897, Blaðsíða 1
Nr. 5. 13. MAJ 1897. 4. Aarg. København, den 15de Marts 1897. Rigsdagen har i indeværende Samling til Behandling et af Regeringen forelagt Forslag til Lov om Beværtning og Handel med Brændevin, Vin og skattepligtigt 01. Uagtet denne Lov af flere Grunde ikke kan gælde for Færøerne, er det formentlig af ikke ringe Interesse for færøske Af holds- mænd at se, hvad den gaar ud paa og hvorledes Folketinget har stillet sig til den. Jeg skal derfor i saa Henseende meddele, at det af Folketinget i Sagen nedsatte Ud- valg i sin Betænkning har udtalt: »Hovedspørgsmaalet ved Behandlingen af det foreliggende Lovforslag er det, om Adgangen til at! faa Næringsadkomst som Beværter og som brændevinshandlende skal være fri, eller om den skal være be- grænset. I Udvalget har den Mening været mest fremherskende, at Adgangen bør være begrænset. Man har nemlig ment, at medens Arbej det for Ædruelighed, Sæde- lighed og Sparsommelighed maa udføres og bliver udført væsentlig ved aandelige Midler og mest ved personligt Eksempel, personlig Meddelelse, Oplysning og Op- muntring, vilde Betingelserne for dette Arbejde forringes ved den Talrighed af Beværtere og brændevinshandlende, som vilde følge af en ubegrænset Adgang til Næringsrettens Erhvervelse.« Hvor langt Begrænsningen skal gaa, og om den for hver enkelt Kommunes Vedkommende skal endelig fastsættes af vedkommende Kommunalbestyrelse eller af Indenrigsministeriet, derom er der endnu ikke opnaaet fuld Enighed mellem Rege- ring og Folketing, ligesom der ogsaa fore- løbig er Uenighed om flere, andre Punkter f. Eks., hvorvidt de saakaldte Forbrugs- foreninger. naar vedkommende Kommune- raad anbefalar det, skal have Ret til at fordele berusende Drikkevarer mellem sine Medlemmer eller ikke. Det maa derfor anses for tvivlsomt, om man ved Behand- lingen af Lovforslaget kommer til noget endeligt Resultat i denne Samling, men naar man erindrer, hvilken Skæbne de for- skellige Forslag til Lov om Forandring i og Tillæg til Loven af 3dje Marts 1860 angaaende Brændevinshandel og Brænde- vinsudskænkning paa Færøerne i de for- løbne Aar have faaet i Folketinget, kan man ikke andet end glædes ved den vel- villige Holdning, som dette Ting har ind- taget overfor den heromhandlede l ov. Vi have saa meget mere Grund til at tro, at denne Velvilje maa komme den færøske »Brændevinslov« til Gode, naar den atter, forhaabentlig inden lang Tid, bliver fremsat i Rigsdagen, som forannævnte Udvalgs Ordfører (Borgmester Krabbe) i Folke- tinget har udtalt: »Efter at Udvalget har afgivet sin Be- tænkning, er min Opmærksomhed bleven henvendt paa, at der for et Par Aar siden fra Færøernes Lagting er afgivet en Indstilling til Jutitsministeriet angaaende Brændevins- handel paa Færøerne. Ved Velvilje fra den højtærede Justitsminister fik jeg denne Indstilling udlaant. I den er der foreslaaet en Del, som er meget sympativækkende ved Siden af nogle formentlige Ufuld- kommenheder.« F. P. Jeg kom engang til Stede, hvor tre Mænd arbejdede sammen. Een af dem var Afholdsmand, de to andre ikke. Idet jeg standsede for at se paa Arbejdet, hørte jeg, at Afholdsmanden blev drillet. »Du er ufri, du er »bunden«, du staar under Formynderskab og dér staar en af dine Formyndere,« sagde den ene, idet han pegede hen til mig. — Jeg var nemlig Med- lem af Bestyrelsen for Afholdsforeningen. — »Tidligere var du en fri Mand,« sagde den anden; »da turde du drikke naar du vilde og saa meget du vilde, nu har du ikke I ,ov til at drikke saa meget som een eneste Snaps. Nej, at være saaledes trælbunden, det vilde jeg ikke finde mig i.« Afholds- manden søgte at forsvare sig saa godt

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.