Dúgvan - 01.02.1913, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.02.1913, Blaðsíða 1
UDKOMMER ABONNEMENTSPRIS I GANG HVER MAANED. I KR. PR. AAR. AF HOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. Nr. 2. FEBRUAR 1913. 20. Aarg. AfhoIdsbladet „Dugvari* kan bestilles paa alle Posthuse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorshavn. Ved Forudbetaling af i Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan“ for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan“s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. Mine Oplevelser. Af R-n. [Ombord paa „Anden11. — En Velkomsthilsen. — Et livligt Spil Kort. — Storm og urolig Sø. — Visit til Hovedstaden.] (Fortsat.) Umiddelbart efter, at vi var komne ombord, lettede »Anden« Anker og stod ud af Fjorden. Kutteren var bleven fuldt udrustet og provianteret, før den afhentede os, og det var Meningen, at vi med det samme skulde begive os til Fiskegrundene vest for Myggenæs. Stolt og veltilfreds var jeg, da jeg efter at have svunget mig over Lønningen, følte det gyn- gende Dæk under mig. Kun lidet betænkte jeg, hvor farefuld en Livsvej jeg var slaaet ind paa, og hvor mange af dem, der havde betroet deres Liv til den skrøbelige Planke, aldrig var vendt til- bage til den hjemlige Arne. Med en vis Vemod be- tragtede jeg Husene i Bygden K., og da særlig det, som hidtil havde været mit Hjem, indtil Skuden drejede om den yderste Pynt, og Bygden skjultes for mit Blik. For en frisk Brise stod vi udefter og holdt derpaa Kursen mod Myggenæs. Bedstemanden, en ung og temmelig opblæst Fyr, førte mig ned i Lugaret og anviste mig min Køje, som jeg dog, da der kun var Plads til faa Køjer, maatte dele med en anden af Mandskabet. Mørkt og utiltalende saa Rummet ud, og dér var en slem Stank af Pumpelugt og andet. Omkring et lille fastgjort Bord sad nogle Mænd og »skaffede«. De saa kun lige op fra Bordet, da vi kom ned, medens den ene af dem — en undersætsig og duknakket Fyr —, der flittig førte et Krus med Brændevin til sine Læber, spydigt bemærkede, at her var nok igen en af de Grønskollinger, der ikke før havde følt Lugten af Saltvand, men tilbragt Tiden med at varme sig ved sin Moders Skørter. Den duknak- kede fremførte disse Ord med en Slags overlegen Pathos, og tilføjede, idet han slog Næven i Bordet, saa det dundrede efter, og henvendte Talen direkte til mig, af jeg kunde glæde mig over at være kommet i saa gode Hænder. »Anden«s Mandskab skulde nok vide at faa sat Skik paa mig, og op- drage mig til en god og uforfærdet Sømand. Med en kraftig Ed sluttede han dette sit Velkomst- er^ Foredrag, og bad mig i en nedladende Tone om at sætte mig til Bordet og tage for mig af Ret- terne. Ud paa Eftermiddagen naaede vi til Fiske- grundene; da det imidlertid blæste op, og Søen var daarlig, fik vi ikke »kastet« Snørerne den Dag, men blev nødt til at lægge bak for Natten. Jeg havde ikke været helt fri for Søsyge, og var et Par Gange nødt til at erlægge Offer til Havguden. Som almindelig bekendt, er det ofte saa, at selv en til Søen nok saa vant Yngling gerne bliver søsyg, førsté Gang han befinder sig paa et Skibsdæk. Ved Aftensmaaltidet regnede det igen ned over mig med Spottegloser. Jeg blev meget forbavset over den usømmelige Tale, Mændene førte, og de Eder, som brugtes for at bekræfte ethvert Udtryk. Hjemme var jeg jo ikke vant til at saadan Tale, og jeg maa sige, at jeg ikke senere paa nogen af de Fiskerskibe, jeg har været enga- geret med, har truffet en Besætning, der gennem- gaaende har ført saa usømmelig og letfærdig Tale, som disse mine første Skibsfæller. — Det gik kun smaat for mig med »Skafningen«, thi der var en svær Dønning, og Skibet fik nu og da stærke Overhalinger. Snart var det Tallerkenen, som løb fra mig, snart hoppede Kiksen mig ned paa Skø- det og snart spildte jeg Theen paa Bordet. Dette var til stor Moro for mine Bordfæller, der udsendte den ene Lattersalve stærkere end den anden. Dog skylder jeg Sandheden at sige, at en af mine Bygdemænd hjalp paa mig og trøstede mig med, at det blev nok bedre senere. Jeg var paa Skipperens Vagt, og det traf sig nu saaledes, at denne min første Vagt paa et Skibsdæk skulde blive den ofte ubehagelige »Hundevagt«. Det gjaldt derfor om, at faa lidt Søvn i Øjnene. Jeg »tørnede saa ind«, men uvant som jeg var med denne min nye »Seng«, der ustandselig gyngede frem og tilbage, vilde det ikke rigtig lykkes for mig at falde i Søvn. I temmelig opløftet Stemning havde 4 af Mandskabet sat sig til at spille Kort. De 3 af dem dampede stærkt paa deres Snadder, saa Lukafet snart var fyldt med Tobaksrøg, medens den 4. med regel- mæssige Mellemrum udsprøjtede store Skraaspyt. En firkantet Flaske passerede flittig rundt, og som det saa ofte plejer at gaa: naar Brændevinen gaar ind, gaar Forstanden ud, saaledes gik det ogsaa her. Den tabende Part kom i bitter Stemning og lod hvasse Ord falde om utilbørligt og svigagtigt mK ^TS

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.