Færöernes Kundgörelsessamling - 14.10.1940, Síða 4

Færöernes Kundgörelsessamling - 14.10.1940, Síða 4
40 Nr. 32. 14. Oktober. Midlertidige Bestemmelser for Færøerne om Seddeludstedelse. I Overensstemmelse med Ved- tagelse af Færøernes Lagting stad- fæster og udfærdiger undertegnede Amtmand over Færøerne herved følgende § 1. Til Supplering af den paa Fær- øerne cirkulerende Seddelbeholdning (de af Danmarks Nationalbank ud- stedte og i Henhold til Kundgørelse Nr. 8 af 31. Maj 1940 afstemplede Pengesedler) kan Amtmanden efter Indstilling fra Lagtingets Lands- nævn paa Nationalbankens Vegne udstede nye Pengesedler til et samlet Paalydende af indtil 2 Mili. Kroner. § 2. De af Amtmanden i Henhold til § 1 udstedte Pengesedler skal være dækket med tilsvarende Beløb i britisk Valuta efter Kurs 22 Kr. 40 Øre lig med Pund Sterling 1. § 3. De i § 1 omhandlede Pengesed- ler er indtil videre lovligt Betalings- middel ved Siden af og lige med de afstemplede Nationalbanksedler. Bestemmelse om Sedlernes Ind- kaldelse og Omveksling med andre Pengesedler træffes af Amtmanden efter Indstilling af Lagtinget, og naar dette ikke er samlet, af Lands- nævnet. § 4. Der føres af Lagtingets Lands- nævn Tilsyn med Seddeludstedelsen og Sedlernes Dækning. § 5. Nærværende Bestemmelser træder i Kraft straks. Færø Amt, den 14. Oktober 1940. Hilbert.

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinleiðis leinki

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.