Alþýðublaðið - 09.03.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 09.03.1939, Blaðsíða 1
¦ ALÞYÐU RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANBI? alþýðuflokkurinn XX. ÁRGANGUR FIMTUDAG 9. MABZ 1939 57. TÖLUBLAÐ UMmm Hélm Eilfsfeð; Ég er á fðrum. Kvæðið fallega, sem áHír syngja við lagið Folkvlsa títtt Merikanto, er komið út f 5. út« gáfu. •— Upplagið e* Iffflg. Aðalútsala í Bókabúðinnl, Hafin arstræti 16, og BókavenluB Sigfúsar Eymundssonar. Vestmannaeyjar; Ihaldíð sker niður útgjöld til roenn- ingar- og heilbrigðismála bælarins . —-------¦¦¦ ¦»......:-----¦——- -'Xr-; Reiknlngar bæjarins fyrlr 1936 lágueúfypst fyrirenvarvísaðfráf -:—— ? ......... Atvinnubótafé var iækkað og laun hrein gerningarmanna lækkuð um 30 prósent. TT> ÆJARSTJÓRNARFUNDUR var haldinn í Vest- •¦*-* mannaeyjum fyrir nokkrum dögum og var hann með 'þeim hætti, að hans mun lengi minnst, ekki aðeins í Vestmannaeyjum, heldur og víða um land. Mun verða litið á hann sem ljóst dæmi um menningu flialdsmanna og stjórnsemi þeirra í bæjarmáiefnum. Nýtt met i Mstðkkl á innanf élagsmóu K.B. FYRSTA innanhúss í í- þróttamót hér á landi fór fram að tilhlutun K.R. í gser- kvöldi. Setti Erlendur Péturs- son mótið með stuttri ræðu. — Hófust keppnirnar því næst. Helztu úrslit urðu þessi: Langstökk með atrennu: 1, Jóhann Bernhard K.R. 6.07 m. 2, Guðjón Sigurjónsson F.H. 5,78 m. 3, Sigurður Sigurðsson Í.R. 5,60 m. Kúluvarp: l.Sigurður Finnsson K.R. 12,38 m. 2. Ólafur Guðmundsson Í.R. 11.94 m. 3. Jens* Magnússon Á. 11,93 Langstökk án atrennu: 1. Sveinn Ingvarsson K.R. 2.Q9 m. Sigurður Sigurðssori Í.R. 2.93 m. 3. Ólafur Guðmundsson Í.R. 2»#Ó m. Hástökk me'ð atrennu: 1. Sigurður Sigurðsson Í.R. 1,64 m. 2. Guðjón Sigurjónsson F.H, 1,59 m. 3. Óskar Sigurðsson, K.R. 1,1)9 m. Hástökk án atrennu: 1. Sveinn Ingvarsson K.R. 1,36 m. 2. Sigurður Sigurðsson Í.R. 1.31 m. 3. Sigurgeir Ársælsson Á. 1.21 m. Atrennubrautin í langstökk- inu er takmörkuð, svo að árang- urihn þar má heita ágætur. í kúluvarpi hefir sjaldan fengist eins jafngóður árangur og nú. í langstökki án atrennu er met- ié 3.03 m., og eru því keppend- ur mjög nærri því hér. í met- tilraun, sém Sveinn Ingvarsspn gérði í hástökki án atrennu, •—¦_ stökk hann 1.42 m., sem er nýtt met. Fyrra metið, sem var 1.41 m, átti Sigurður Sigurðsson. Um aðstæðurnar til íþrótta- iðkana í húsinu, sem keppt var í, er það að segja, að í stökk- unum er atrennan takmörkuð, en aðeíns hægt aðj iðka eitt (Frh. é 4. síðu.) Fjárhagsáætlun bæjarins fyrir yfirstandandi ár lá nú loks fyrir bæjarstjórninni, en eins og vitað er, bykir það sjálfsögð regla að afgreiða fjárhagsáætl- anir í byrjun hvers árs. Niðurstöðutölur fjárhagsáætl- unarinnar eru 400 þúsund kr. Aðaltekjuliðirnir eru þessir: Útsvör 204 þús. kr. og er það lækkun um 14 þús. kr. Fast- eignagjöld 55 þús. kr., vöru- gjöld 30 þús. kr. Tillag hafnar- sjóðs 18 þús. kr. Jöfnunarsjóðs 18 þús. kr. Tekjuafgangur raf- veitu 34 þúsund kr., en verður áreiðanlega hærri. Fé áætlað til atvinnubóta var lækkað um 16 þús. kr., úr 55 þús. kr. niður í 39 þús. kr. Útgjöld til barnaskólans voru lækkuð um 12 þús. kr. úr 53 þús. kr. niður í 41.500 kr. eða um %. Útgjöld til gagnfræðaskólans vorii lækkuð um 10 þús. kr., úr 23 þús. kr. niður í 13 þús. kr. Gamall kennari átti að fá 500 kr. hækkun, en það var fellt.i Starf heilbrigfðisfulltrúa var lagt niður og laun sorp- og salernahreinsara voru lækkuð um 30 af hundraði. Það kom fram við umræð- urnar, að á árinu 1936 átti að vinna í atvinnubótum fyrir 46 þús. kr. en var ekki unnið fyrir meira en 40 þús. krónum. Frh. 4 Hinn ægilegi vígbúnaður Englands: Vopnaverksmiðja í Nottingham með risavöxnum lo'ft- varnabyssum, sem eiga að sendast til London. England her yfir viðbúíð að senda á meginlandið, ef á Frakkland verður ráðW __———, ».....¦......¦............ Yfirlýsing hermálaráðherrans á þlngi í gær. Argentinpkeppnin: ÁsmundDr ¥ain 6la rislmundsson. 0< Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. Kaupmannahöfn i morgun. OOSE-BELISHA hermálaráðherra Breta lýsti því yfir í * •* rœöu í neðri málstofu enska þingsins í gær, að England væri ráðið í því, að senda her yfir á meginland Evrópu undir eins, ef ráðist væri á Frakkland, og vígbúnaði lands- ins væri hagað samkvæmt því. Hann minnti í þessu sambandi á yfirlýsingu Chamberlains fyrir nokkru síðan, að öllum her Englands væri að mæta, ef á Frakkland væri ráðizt, og sagði að við slíkt loforð yrði ekki staðið með öðruin hætti en þehn, að senda tafarlaust her til Frakklands til aðstoðar franska hernum, ef til ófriðar kæmi. skylda stjórnaitínnar, að Hermálaráðherrann lét þessi alvöruorð falla við umræður í neðri málstofunni um útgjöldin til vígbúnaðarins. Hann sagði, að ef til ófriðar kæmi, þá yrði öllum að vera það ljóst, að England gæti ekki uppfylt skyldur sínar með nein- um hálfum ráðstöfunum. Þá yrði það að taka á öllu því, sem það ætti til. Það væri að vísu' fyrsta Frumvarp til fþrótta- laga lagt tram á alplngi , -—----- . ?......- :-----—. Merkllegt mál fyrir æskulýðinn í landinu ¦ ¦' ' — » ' Snnð skyldnnámsgrein f narnaskólum. M ENNTAMÁLANEFND neðrideildar Alþingis flytur frumvarp til íþrótta- laga, sem vekja munu mikla athygli £ landinu. Grípur þetta frumvarp inn á flest svið íþróttamála — og ber að f agna framkomu þess, þó að seint sé. Frv. er frá immlíaimáíLam. Flm'. Páliní Hainoiiesson jgjeröi glöiggva gnein fyrir (emi frtumvairpsfiinis og tílgaiigl iþesis. MiöntaKntáliainieifnd flytoir pettia fiiainiviarp fyrir tlknæli fioísætáls- ráítara. Eimteðitr »«f»id«tv tniewn áskilija sér rétt til ao gera bneytingartillögiur. Aoaliefei griewiargerMiininiaB' ©r á þessa Imiö: Rá'ðiuineytib tetar naiui'ðsyn til bera arð .tajkal ípróttaimárin í llainíd- imu til ýtarliegmir athuguinar og yörvegiimar. MeBail amnars, sem rajwnsiatoai þairf, eru fjáröfluiniair- mðguleikar I|»ótta:sitatrflsiamfainaT, hverniig fé pvi er varfó, siem til ijþj^ttamáilaininaí gengiuir, bæði £rá því opinibera og aminairs staí&ar frá. Atihiuga þiarf, hvemig abstao- an er ná tM íþrótraiðikiainfli og Wbi. 4 'síoUt' " tryggja þjóðina heima fyrir gegn öllum árásum, og að því væri unnið af fremsta megni. En jafnframt væri vígbúnaður- inn miðaður við það, að geta á örstuttum tíma flutt öflugan her yfir til Fraklands, og lægju þegar fyrir nákvæmar áætlanir um slíka herf lutninga yf ir Erm- arsund. Jafnframt væri unnið að því af öllum kröftum, að styrkja varnir brezka heimsveldisins í öðrum heimsálfum, sérstaklega í Suðaustur-Asíu, þar sem þær hefðu hingað til verið ófull- nægjandi, en nú væri verið að byggja tvöfaldar víggirðingar, þar sem áður hefðu verið að- eins einfaldar. Olbraltar í hætts? Það vekur mikla athygli í sambandi við umræðurnar um hinn gífurlega striðsundirbún- ing, sem nú fer fram, að jap- anskt blað hefir nú kveðið upp úr um það, að herskipahöfn og víggirðingar Breta í Gibraltar á suðurodda Spánar, við siglinga- leiðina inn í Miðjarðarhaf áð vestan, sé ekki lengur óvinn- andi eins og hingað til hafi ver- ið talið. Blaðið bendir á það í því sam- bandi, að ítalir ög Þjóðverjar hafi nú komið fyrir risavöxn- um fallbyssum í næsta ná- grenni Gibraltar, bæði Spánar- megin og í viggirðingunum í Ceuta á norðurströnd Afriku, beint á móti Gibrftltar. -<» Hore-Belísha. NNUR UMFERÐ i Argen- tíniufceppnimini var tefW'i: gærkveidi. Leikar fóru sem hér segir: • .._•'; Ólafur Kristmundsisoin og Baid- ur Möller gerðu jafntefli. Sturia. Pétiurason og Sæonuindur ólafssiðn bi&skák. Eggert Gilfer og Ás- itttaidur Ásgeinsison» Einar Þor- valdason og SteingrimUr Gu&" tniundsison áttu ao tefla samaín- Hvonug þeírra sfcáka var þé t^fld vegna forfala þeinta Ásimiupdar og Steingrlms. Þær eru því bfö- sikákir. Baldiur lék á svart gegn ÖMi og tefldi Ortbodosta vöxr£m~ gegn drottrdmgarbmgoi. Þeir tefldu báðir mjög ðn^jg- Iega til jafniteflis. ..... = " Sæmlundiur haf M svart á motí Sturlu; haam tefldi Uka Ortho- dosiku vörnina, þó amwai© af- brigoi (Capabiamoa varijaintlnia}.,'— prslit skákaritínair enu mjðg tvi-; sýn. Bi&akák þeirxa Asmwrndair og ólafs laoik þawnig, tað Asmuuidttr vawn. Leiikar sttamdf; því þawnig nA: Asimiundur 1 vimning, Giifier i, Sturla og Steingrímur % hvor, BaMiur og ólafur Va- Nœst verður fieflit á surnniuicJiag. Topra hwolfir f ofn feMUiliD. manos ðrnktaniki.' LONDON í morgun. FÚ, OFSAVEÐUR hefir geisaB um austurstrðnd og sn.8- vesturströnd Englands. í Hull drukknuðu niu menn* er togara hvolfdi á Humber- fljóti, og i Cardiff svipti storm- urinn hlið af húsl. Um aðrar slysfarir er ekki ennþá kunnugt. Upprelsn komiiiAatsta f Had ríd ekU enn að fulln bæld? .— ?---------------- Og Franco búinn að safna hálfri mlil- jón manna tli úrslitaárásar á borgina. Jnk LONDON í morgun. FÚ. STANDIÐ í MADRID er ennþá mjög óljóst, eftir að orustur hafa gengið þar í borginni í tvo daga. f f regnum frá varnarráði Madridborgar segir, að allt sé nú rólegt og að foringjar kom- múnista, sem óeirðunum hafi valdið, hafi annaðhvort gefizt upp eða horfið aftur til stöðva sinna, en í síðari fregnum frá París segir, að bardögum haldi áfram í úthverfunum og einnig í öðrum borgum lýðveldissinna. Síðustu fregnir frá Spáni herma, að Franco hafi safnað hálfri milljón hermanna þrem megin við Madrid og búist nú til ásrésar á borgina,- Sú fregn hefir einnig veriö staðfest að nýju, að Fraiaeo- stjórnin muni ekki ganga að neinum skilmálum öðrum en- skilyrðislausri uppgjöf. orpi ðelrölr i flelri undanfarna LONDON í gærkveldi. FÚ, Svo virðist sem hið nýja varnarráð í Madrid hafí ekki enn fullt vald á ástandinu, og frá því er skýrt í fréttum, að allmikilr bardagar eigi sér sfað milli stuðningsmanha yamar- ráðsins annars vegar og komm- únista og annarra stuðningfr - '> «*• ' Frh.'á.C"gtttt.-.-'

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.