Tíminn - 24.03.1917, Blaðsíða 1

Tíminn - 24.03.1917, Blaðsíða 1
TÍMINN kemur út einu sinni i viku og kostar 4 kr. til áramóta. ÁEGREIÐSLA á Laugaveg 4 (Bóka- búðinni). Bar er tekið á móti áskrifendum. \ I. íír. Roykjavík, 24. marz 1917. Jafnvægi atvmnnveganna. Aldrei hefir mönnum verið eins ljóst eins og nú, síðan styrjöldin hófst, hve miklu skiftir hverja þjóð að vera sjálfstœð i atvinnumálum, •og að atvinnuvegirnir styðji hver annan. í Þýzkalandi heíir samræmi í framleiðslu og iðnaði verið höfuð- styrkur þjóðarinnar nú í ófriðnum, en í Bretlandi hefir ósamræmi at- vinnuveganna, einkum vanræksla jarðræktarinnar, verið Akkillesar- hæll þjóðarinnar. Bretar hafa getað séð hálfri veröldinni fyrir stálvör- um og klæðum, en þeir þola ekki fullkomið hafnbann í hálfan mán- uð, af því að þá skortir land- búnaðarafurðir. Áþekt óhagræði eiga menn nú við að búa í mörgum öðrum lönd- um, þótt hlutlaus séu, þar sem meginþorri manna lifir af iðnaði eða fiskveiðum. Hin minsta sigl- ingahindrun leiðir skjótt til vand- ræða og jafnvel hallæris. Sumir kixnna nú að segja, að þótt einhliða atvinnurekstur sé bagalegur á styrjaldartímum, þá megi ekki dæma alment eftir því. Á friðartímum verði annað uppi á teningnum. En þessu er ekki svo farið. Margföld reynsla allra þjóða s5Tnir, að að minsta kosti er til einn at- vinnuvegur sem engri þjóð hefir geíist vel að vanrækja til lengdar. Og sá atvinnuvegur er jarðrœktin. Það iná safna ineira fé með ýmsri annari iðju. En úr sveitinni kemur jafnan megnið af þeirri lik- amlegu og andlegu orku sem held- ur þjóðunum við. Af öllum atvinnu- vegum geta þjóðirnar er til lengd- ar lætur, sízt verið án landbún- aðar, hvort heldur er litið á efna- legt öryggi eða afl og heilsu þjóð- arstofnsins. Að vísu þarf þjóðar- búið margs annars með, en þetta frumskilyrði má aldrei vanta. Hér á landi er þetta jafnvægi að raskast svo að ískyggilegt má heita. Bæjir og sjóþorp hafa myndast, liskveiðar aukist stórkostlega, verzl- unin orðið innlend og hafinn iðn- aður í ýmsum greinum. Þetta er auðvitað gott. En það sem ekki er gott, er það, að sveitirnar legg- ist því nær í eyði og flestir íslend- ingar verði síldarvinuumenn tvo þrjá mánuði ársins, en iðjulílill bæjalýður hinn tímann. í þessa átt stefnir nú. Síldarútvegurinn gleypir fjár- magn bankanna og vinnuafl þjóð- arinnar. Hann virðist vera glæsi- legur fyrir þá sem gera út eða verzla með síld. En fyrir efna- hag verkalýðsins er hann óglæsi- legur. Og fyrir heilsu og menning fslendinga er síldaratvinnan óálit- leg. Nú er svq komið, að í mörgum héruðum landsins eru flestir bændur að verða einyrkjar. Unga fólkið og lausafólkið fer »í síldina« á sumr- in en tif Reykjavíkur á vetrum. Búin minka, jarða- og húsabætur minka, vegagerðir og opinberar framkvæmdir minka, af því að flestir »fara í sildina«. Ef jafnvægi atvinnuveganna á ekki algerlega að raskast hér á landi, þarf skjótra aðgerða við. Stjórn og þing verða að taka í taumnna ef nokkur á að gera það. Og einstaklingarnir verða að sætta sig við þótt þeir kunni að missa nokkurs af stundarhagnaði, ef al- þjóðarheill krefur. Slíkar ráðstafanir verða jafnan að miða að því, að atvinnuvegirn- ir styðji hver annan. Verði einhver þeirra ofjarl hinna um stund, þarf að jafna metin. Nú er sjávarfólkið viða í nauð af því að það vantar sumar land- afurðir, t. d. tólg og smjör. Þar verður landbúnaðurinn að hlaupa undir baggann og þola ráðstafanir sem miða að því að auka fitu- frainleiðsluna í landinu og síðan sanngjarnar verðtakmarkanir. Líf og heilsa fjölda manna getur legið við, að þar sé gætt hófs og sann- girni. Hinsvegar verða sjávarinenn að þola það, að bankarnir láti nú um stund bróðurpartinn af fjármagni sínu renna til ræktunar og land- náms i sveitum. Borið gæti nauðsyn til þess, að lagður yrði tollur á síldina, með- an sú veiði er svo arðsöin, að hún truflar allan annan atvinnurekstur í landinu. Sú álagning væri rétt- lætanleg bæði með því, að fram- þróum atvinnuveganna má ekki vera blind, heldur með forsjá snið- in eftir þörfum þjóðarinnar. Og í öðru lagi er það nokkurnveginn auðgefið, að því arðvænlegri sem einhver atvinnuvegur er, þvi meira má á hann leggja af byrðum þjóð- félagsins. Slíkur tollur væri bezt kominn, ef hann væri eigi notaður til hvers- dagsþarfa, ekki hafður að eyðslu- eyri. Gullnáman á Siglufirði ætti að skapa aðrar gullnámur. Og svo mundi verða ef því fé yrði varið lil hafnarbóta, til þess að skapa ný akuiiönd með stór- felduin áveitum, og til samgöngu- bóta á sjó og landi. Ekki er það óhugsandi, að sú geti komið tíðin, að sjóriun bregð- ist, en hlutur landbúnaðar og iðn- aðar standi þá með svipuðum blóma og sildveiðin nú. Þá ætti útvegurinn skilið eigi minni stuðn- ing en hann þarf nú að veita. Þörf væri á að þetta mál yrði rækilega athugað til næsta þings. Þjóðin þarf að láta skýrt og ó- tvírætt í ljós, hvort hún vill taka afleiðingunum af blindri samkeppni atvinnuveganna, eða hvort hún krefst þess af fulltrúum sínum, að þeir finni ráð til þess að viðhalda heilbrigðu jafnvægi. fískiskipajlotmn. í almanaki handa islenzkum fiskimönnum 1917, er skj'rsla um íslenzk fiskiskip, og er eftirfarandi fróðleikur unninn úr þeirri skýrslu. Botnvörpungar eru alls 21 á land- inu, þar af eru 17 eign Reyk- víkinga. Þeir eru samtals 5191 smál. eða 247,21 smál. að meðal- tali. Þeir eru eign 13 hlutafélaga og 5 einstakra manna. Gnfnskip af öðru tagi 11, sam- tals 1417 smálestir, meðalstærðin 129 smálestir. Eigendur þessara skipa eru 8, þrír þeirra í Reykja- vík. Seghkip eru 100, þar af 18 i Reykjavik, 25 í Barðarstrandasýslu, 21 í ísafjarðarsýslu, 22 í Eyjafjarð- arsjTslu, 9 í Gullbringu og Kjósar- sýslu. Þau eru samtals 4009 smá- lestir, bera því að meðaltali rúmar 40 smálestir. Mótorslcipin eru 86, þar af 18 í Reykjavík, 32 í ísafjarðarsýslu, 13 í Eyjafjarðars<rslu. Samtals 2060 smálestir. Að ineðaltali 24 smálestir. Eru þetta skip sem bera 12 smá- lestir eða meira. Alls eru þetla 218 skip, og er burðarmagnið samtals 12677 smálestir. Nærri lætur að tvö skip til jafnaðar komi á hvern eiganda. Helztu skipaeigendurnir eru þessir: H. P. Duus á 11 skip, sem bera 904 smál. Fiskveiðahlutafé- lagið Bragi á 2 skip 582,10 smál. Fiskveiðafélagið ísland á 2 skip, 557,83 smál. Elías Stefánsson á 3 skip, 254,48 smál. Bræðurnir Proppé Þingeyri eiga 8 skip, 296, 82 smál. Ásgeir Pétursson Akur- eyri á 5 skip, 247,44 smál. Ásgeir Ásgeirsson ísafirði á 9 skip 217, 3S smálestir. Það mun nú láta nærri að smá- lestin í liverju skipi um sig kosti um 1000 kr., og gela menn þá séð hve miklu hefir þurft að kosta til þess, að koma upp þessum fiski- skipaflota, en það yrði rúm hálf þrettánda miljón króna. Auk þess er allur sá kostnaður sem liggur 2. blað. í veiðarfærunum. Og miklum meiri liluta þessarar útgerðar hefir verið komið á laggirnar síðasta áratug- inn. Þá er og þess að gæta, að auk þessa hefir verið komið upp öðr- urn flota, að mestu á sama tíma- bili, mótorbátaflotanum, sem minni er en 12 smálestir, en tala þeira skiftir hundruðum umhverfis landið. Gróði útgerðarmanna er auðvitað misjafn, og á þar hver um sig mest undir mönnunum sem með fara, eins og annarstaðar. En satt mun það vera, að botnvörpungarnir sumir hafi borgað sig að fullu á tveim árum, meðan þeir stunduðu þorskveiðar einar, gefið 50°/o i hreinan ágóða árlega, og þó sé gróðinn enn meiri siðan síldveið- ina var farið að stunda líka. Enda verið sagt frá því opinberlega að sum útgerðarfélögin hafi greitt 100°/» ársarð, og það jafnvel þau, sem talin hafa verið að hafa orðið fyrir margskonar óhöppum. Þá munu og sum mótorskipin sem haldið hefir verið út til síld- veiða, liafa að fullu borgað sig fyrsta síldartímann — á tveim þrem mánuðum. Það þykir dýr jörð í sveit, sem kostar með allri áhöfn eins og meðal mótorskip, en þau munu á- samt veiðarfærum kosta um 30 þús. krónur. Og ekki veitti af fjór- um helztu höfuðbólum landsins til þess að jafnast á við einn botn- vörpung með öllum útbúnaði. Enda eru þetta höfuðból sjávar- bændanna, liöfuðból sem geta hald- ið sig í grasveðrinu á vorin, þurk- inum á sumrin og hagbeitinni á veturna. 6. Sv. og jrájærurnar. Það er engu líkara, en að grein hr. Hermanns Jónassonar, um frá- færurnar i ísafold á dögunum, hafi stórhneixlað hr. G. Sv. — eða svo er að sjá á grein er hann ritar í ísafold 17. þ. mán. Vér biðjum H. J. afsökunar á því, að vér blöndum oss í umræð- ur um ágreining hans og G. Sv., teljum oss sem sé samseka Hermanni fyrir þá sök, að vér teljum lieilræði hans viturlegt. Hermann segir vænlanlega til þess sjálfur, hvort honum hafi verið það vitanlegt að enn séu frá- færur tíðkaðar liér á landi, eða hvort hann telji það »eilthvað spánýtt«. G. Sv. spyr að þvi hvernig eigi að fá þá bændur til þess að færa frá, sem hvorki vilji það af því að

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.