Tíminn - 14.10.1922, Blaðsíða 4

Tíminn - 14.10.1922, Blaðsíða 4
140 T 1 M I N N Notið að eins íslenskar vörur. Kaupið að eins íslenskar vörur. Hafið þér séð nýju dúkana frá Klæðasmiðjunni Álafoss ? Þeir eru bæði til notkunar í fatnað, dyratjöld, útsaumsdúka o. m. fl. til prýðis á íslensku heimili. íslenskir dúkar klæða íslendinga best. p. t. Reykjavík. Klæðasmiðjan Álafoss, Jorð tíl sölu. Jörðin Melar í Melasveit í Borgarfjarðarsýslu fæst til kaups og á- búðar frá næstu fardögum ásamt hjáleigunni Hrisás. A jörðinni eru: Steinbær 7 X 12 álnir með kjallara til íbúðar. Ennfremur er hlaða sem tekur um 800 hesta af heyi, fjós fyrir 10 — 12 stórgripi og fjár- hús er tekur yfir 100 fjár, alt undir sama þaki, járnvarið. Á meðal hlunninda jarðarinnar eru bæði æðar og kríuvarp, seladráp og hrogn- kelsaveiði. Tún heimajarðarinnar er um 18 dagsláttur, engjar góðar og beitiland ágætt. Skifti á húseign í Reykjavík gæti komið til greina. Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Ólafs Nýjabæ Seltjarnar- nesi. Sími 452 C. Jörð óskast til kaups og ábúðar í næstu fardögum. Tilboð sendist Gísla Guðmundssyni gerlafræðing Smiðjustíg 11 með nákvæmri lýsingu á húsum, beitargæðum, heyafla hvernig engjum er háttað og öðru, sem máli skiftir, um kosti og annmarka jarðarinnar. Æskilegast að bústofn gæti fylgt. Jörðín Kalastaðir á Hvalfjarðarströnd fæst til kaups og ábúðar á vori komanda. Jörðin er hin mesta flutningsjörð. Matjurtagarðar miklir og í góðri rækt. Tún um 30 dagsl., vel ræktað, girt og sléttað; engjar allmiklar og stutt á þær. Sauðbeit ágæt og hrossaganga svo að nálega ekki bregst. Sumar- hagi fyrir hross er afgirtur. Mótak ágætt. Beitutekja og selveiði. Bygg- ingar eru miklar og vandaðar. Jörðin liggur ágætlega við samgöngum bæði á sjó og landi. Allar frekari upplýsingar gefa Pétur Ottesen alþingismaður og Snæbjörn Jóiisson stjórnarráðsritari. sýna okkur nokkra linkind á þess- um örðugleika tímum. J>að er von mín, að þessi ósanngirni verslun- arinnar megi þó verða til nokkurs góðs, er stundir líða. Við ættum að geta sameinast gegn selstöðu- valdinu, hver einasti bóndi, smár og stór. Við ættum að leggja dæg- urmál og smádeilur á hilluna og beita allri orku til eflingar kaup- félaginu. Við ættum að hætta að láta reyta okkur og rýja eins og sauði í rétt ..". ------o------ hbié á ilsilíi. þið Vífilsstaðanemendur, hr. Valtýr Albertsson stud. med. og hr. Jónas Sveinsson stud. med., hafið lýst yfir því í síðasta tbl. Tímans, að eg fari með rangt mál á einum stað í frásögn þeirri, er eg birti í Tímanum, um dvöl mína á Vífilsstöðum. pó gott sé að hafa lært það, að vera fljótur til að lýsa yfir því — þegar við á — að Pétur og Páll fari með rangt mál, þá er þó enn- þá betra að hafa lært að, að skýra frá því skýrt og greinilega, í hverju rangfærslurnar eru fólgn- ar. En sökum þess, að ykkur hef- ir láðst að geta þessa í yfirlýs- ingu ykkar, en lesendur Tímans munu hinsvegar kjósa fremur að vita rétt, en hyggja rangt, þá vænti eg þess, að þið munið reyn- ast fúsir til þess, að leiða þá í allan sannleika þessa máls. Eg ieyfi mér því að skora á ykkur að svara í Tímanum eftirfarandi spurningum svo ljóst og ákveðið, að hver meðalgreindur maður megi fullkomlega skilja: 1. Hvers vegna finst ykkur „óþarft" að gefa yfirlýsingu ykk- ar, er stendur í 42. tbl. Tímans, og hvers vegna gefið þið hana þó, þrátt fyrir það? 2. Hvert var hið „gefna til- efni" yfirlýsingar ykkar? 3. Á hvern hátt og að hverju leyti er frásögn mín í 41. tbl. Tímans, sú er greinir frá viðræð- um okkar Sig. Magnússonar lækn- is þ. 14. júlí síðastliðinn, „mjög villandi", og 4. Hvar er sú frásögn „alger- lega röng"? Reykjavík 12. okt. 1922. Páll Vigfússon. Svar frá læknanemendunum kemur væntanlega í næsta blaði. Ritstj. ------o------ Frá laumupésanum. Alstaðar þar sem Tíminn fréttir til úr samvinnuhéruðunum hefir pésa B. Kr. verið tekið með einstakri lít- ilsvirðingu, og liggur mikið af hon- um puppúrskorið á bæjum. Gamlir Heimastjórnarmenn segjast ekki þurfa að sækja verslunarfróðleik til B. Kr. og vitna i dóma Lögréttu um hann árum saman, hvað karltetrið væri litið áreiðanlegur i munninum. Sjálfstæðismenn hafa sömu sögu að segja eftir ísafold. Einstöku menn hafa haft sig gegnum pésann, og segja að hann sé eins og allir hafi mátt vita sundurlaust rugl, fávíslegt skraf, ósannindi um alþekt mál og blekkingar. Langkýmilegast er samt sjálfhólið sem B. Kr. skrifar nú um sjálfan sig i Mbl. eða lætur skrifa, undir dularnefndum utan af landi. En það skal játað, að ef einhver vesalingur er svo lítilsigldur að dást að andlegum afrekum B. Kr., þá a B. Kr. það lof skilið. í Englandi er það máltæki, að á írlandi sé enginn sá öreigi til, sem ekki hafi annan enn snauðari í eftirdragi. Hafi B. Kr. trúaða meðhaldsmenn á þessari sið- ustu píslargöngu sinni, er það ein- mitt sú fylgd, sem hæfir manninum og málefninu -------O------- Eldgosið. Fáar nýjar fréttir hafa borist af gosinu og engar síðustu dagana. Mun mega telja víst að því sé lokið a. m. k. í bili. ------o------ r 4.^ %earf NAVY CUT CIGARETTES Kaldar og Ijúffengar. Smásöluverð 65 aura pakkinn, 10 stykki. THOMAS BEAR & SONS, LTD., LONDON. Kaupfólag Reykyíkinga selur allskonar nauðsynjavörur og tóbaksvörur. Verslið við það hvar sem þér eruð á landinu. Ávalt nýjar. vörur með lægsta verði. Viðskiftin greið og áreiðanleg. Símar 728 & 1026. Pósthólf 516. Símnefni: Solidum. Arnesingar og Eg undirritaður hefi útsölu á hinu ódýra baðlyfi, sem landsstjórn- in hefir útvegað. Verðið að eins 1 kr. og 50 aurar literinn. Hgiii Gr. Thorarensen, Sigtúnum. Nýprenfaðar baekur Sigurjón Jónsson: Silkikjólar og vaðmálsbuxur. Theódór Fpiðpíksson: ÚHagar. Fpiðpik Bjapnason: Tólf sönglög. Bækurnar fást hjá bóksölum og í Bókaverslun flrinbjapnar Sveinbjarnarsonar, Laugavegi 41. ftökin og B. Kr. —'—.* Mbl. íinst Tíminn ekki taka B. Kr. nógu hatíðlega í sambandi við laumu- pésann. Gleymir þá þessum og mörg- um öðrum rökum: 1. Að síðan á yngri árum hefir B. Kr. verið opinber andstæðingur sam- vinnunnar, og átt i löngum útistöð- um við leiðtoga samvinnumanna >á, eins og Pétur Jónsson og Jón i Múla. Að hann hélt hinu sama fram í Land- inu og var þa kveðinn í kútinn af Tímamönnum. 2. Að höfuðritstjóri kaupmanna, p. G. hefir árum saman lýst B. Kr. sem lítið gefnum og þekkingarlitlum manni. Og um siðferðishliðina og manndóminn var dómur p. G. á sömu lund, eins og Timinn hefir sannað með tilvitnunum. Og skoðun p. G. var eins og útdráttur úr skoðunum Heímastjórnarmanna um B. Kr. Sér- staklega hafði Hannes Hafstein alla tið haft rótgróna lítilsvirðingu á karli. 3. Að B. Kr. margbrýtur sin eigin boðorð, telur að menn eigi að vera eitthvað eitt, og gera það vel, en gutlar sjálfur í mörgu, þó að það gangi alt illa. Hví fylgir hann ekki eigin heilræðum og stundar þá eina iðn, sem hann hefir lært? 4. B. Kr. skrifar um Sambandið, en veit sýnilega ekkert um það, eða fer annars með vísvitandi blekkingar. Fyrsta verkið við slíkan andstæðing ei' að sýna honum hvar hann stend- ur, áður en spilaborg fáfræðinnar er feld. 5. B. Kr. er sífelt að blanda sócial- isma inn í umræður um verslunar- samtök íslenskra bænda, alveg tilefn- islaust. Er þetta því einkennilegra þar sem B. Kr. hefir barist eins og ljón fyrir að koma tveim sócíalistum inn á þing 1916, móti Jóni Magnús- syni og Knúti Zimsen, og hafði viður- kendan sócíalista, Jakob Smára, fyr- ir ritstjóra að blaði sínu Landinu, meðan það lifði Getur B. Kr. gefið nokkra sennilega skýringu á því, að Sigurður i Ystafelli og aðrir leiðandi menn kaupfélaganna hafi verið sam- eignarmenn án þess að vita það sjálf- ir, og svo á hinn bóginn að B. Kr. elur sócíalisma við brjóst sér í Rvík, hefir sócíalista fyrir ritstjóra, kýs sócíalista á þing móti kaupmanna- sinnum, þiggur stuðning af þeim sócíalista, sem komst á þing með hans atfylgi, til að komast í ráðherra- tign o. s. frv.? Er þetta „einlægni"? Eða er B. Kr. sífelt að spila falskt, til að þjóna augnablikshagsmunum? petta alt þarf þjóðin að vita um áð- ur en farið er að „reikna með" karl- anganum. A + B. ---------O--------- Klofningur er orðinn milli sócíal- istanna hér í bænum. Var sú til- laga borin fram í Jafnaðarmanna- félaginu að senda Ólaf Friðriks- son ritstjóra til Moskva á fund Bolchewicka þar. Sætti tillagan andmælum, en var samþykt með 60 atkvæðum gegn 30. J>á sögðu ýmsir helstu leiðtogar sócíalist- anna sig úr félaginu, t. d. Jón Baldvinsson alþingismaður, Héð- inn Valdimarsson, Ágúst Jósefs- son, Jón Jónatansson, Pétur Guð- mundsson og Pétur Lárusson. Talið er það víst, að þótt úrslit yrðu þessi í Jafnaðarmannafélag- inu, þá muni mikill meiri hluti flokksins fylgja að málum hinum meir hægfara sóríalistum, sem gengu af fundinum. Morgunblaðið ber það ekki af Sigurði Sigurðssyni búfræðing að hann hafi ritað greinina móti Tímanum um kjöttollinn. Guðmundur Magnússon prófess- or hefir verið kosinn heiðursfélagi í læknafélaga Dana. Hnekt atvinnurógi. Út af rógi, dylgjum, ósannindum og blekk- Laugaveg' 20 B. Sími 830. Við sendum gegn eftirkröfu: Ljósakrónur og allskonar hengi- lampa, borðlampa, straujárn, suðu- plötur ýmsar stærðir o. fl. Ennfremur allskonar efni til inn- lagninga, svo sem: Pípur, vír, slökkvara tengla og fieira. Aðeins fyrsta flokks vörur. Grreið viðskifti. 5iM MERRE5 £ TEMME Nykomið s Mjög ódýr sending af grammó- fónum, aðeins kr. 75,00; með fylgja ókeypis 4 lög og 200 nálar. Stórt úrval af plötum með niður- settu verði kr. 4,00, áður kr. 6,00. Grammófónuálar, askjan kr. 2,00, 2,25 og 3,25. Grammófónverk með öllu tilheyr- andi kr. 18,00, 20,00 og 40,00 — með tvöfaldri fjöður kr. 45,00 og 55,00. Nýjung: fallegar póleraðar nála- öskjur með 2 hólfum kr. 2,00,' með 4 hólfum kr. 3,25. Sent burðargjaldsfrítt, ef borgað er fyrirfram. Pantanir sem eiga að afgreiðast fyrir jól, verða að koma sem fyrst. Hljóðfærahús Reykjavíkur. Símnefni: Bljóðfærahús. Nýprentað: s Tólf söngiög eftir Friðrik Bjarnason. Fást hjá bóksölum. Héraðsskóli Suðurlands. Ýmsir menn, sem hafa áhuga á skólastofnun á Suðurláglendinu, hafa ráðgert að halda fund um málið við ölfusárbrú um næstu mánaðamót. Grein um þetta mál kemur í næsta blaði. ignum, áem mjög hefir bólað á frá hálfu samkepnismanna undan- farna mánuði, sérstaklega í pésa B. Kr., verður innan skamms gef- ið út sérstakt hefti af Tímariti samvinnufélaganna með skýring- um á öllu þessu atferli. Jafnframt verður tækifærið notað til að fræða þá, sem þess þurfa með, um sögu samvínnuhreyfingarinnar hér á landi. Halldóra Bjarnadóttir, erindreki Heimilisiðnaðarfélagsns, dvelur hér í bænum í vetur. Orðabálkur. bíi (-a, -ar), kk., gælunafn á barnskodda. Suðursv. bíill (-s, -ilar eða -lar?), kk., svæfill. Vestf. bíill, nýgotinn kópur. Vestf. (var alg., en dautt nú). bíilsskinn (-s, -skinn), kl., skinn af nýgotnum kóp. Vestf. (var al- gengara en bíill; dautt nú). bíldóttur, 1., blendinn: bíldótt- ur í blettum er | Bjarnason Guð- mundur. Vísupartur af Austf. bíri (-a, -ar), kk., stór þorskur, Isf. (var alg., varla til nú), sbr.: Ritstjóri: Tryggvi pórhallsson Laufási. Sími 91. Prentsmiðjan Acta.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.