Tíminn - 12.04.1924, Blaðsíða 1

Tíminn - 12.04.1924, Blaðsíða 1
(Sjafbfctx oq, afgrei&slur’aöur Cimans er Stgurgetr ^ri^rtfsfon, Sambanösþústnu, Keyfjat>íf. íimans er i Sambanbs^ústnu. ©pin öaglega 9—{2 f. I?. Sírni *96. VIII. ár. Reykjayík 12. apríl 1924 Framtíð þjóðarinnar. Framtíð landbúnaðarins. Allshexjarmót í. S. í. verður háð á íþróttavellinum í Reykjavík 17.—22. júní næstkomandi. Kept verður í þessum íþróttum: . I. íslensk g’líma i þrem þyngdarflokkum. II. Hlanp: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 og 10.000 stikur. Boðhlaup 4X100 stikur. III. Kappganga 5000 stikur. IV. Stökk: a) Hástökk með atrennu. b) Langstökk með atrennu. c) Stangarstökk. V. Köst: a) Spjótkast. b) Kringlukast. c) Kúluvarp. Öll köstin eru samanlögð beggja handa. VI. Fimtarþrant (1. Langstökk með atrennu. 2. Spjótkast betri hendi. 3. Hlaup 200 stikur. 4. Kringlukast betri hendi. 5. 1500 stiku hlaup). VII. Keipdráttnr: (8 manna sveitir). VIII. Snnd: 1) Fyrir konur 50 stikur (frjáls aðferð) 2) fyrir drengi innan 18 ára 50 st. (frjáls aðferð) 3) Fyrir karla 100 st. (frjáls aðferð) a) 200 stiku bringu- sund, b) 100 stiku baksund (fjáls aðferð), IX. Fiinleikar í flokkum (minst 8 menn). Kept verður um „Farandbikar Christi- ania Turnforening. X. í SL AND SGLÍ.M AN . Kept umglímubelti í. S. í. (HandhafiSigurður Greipsson). I hverri íþrótt verða veitt þrenn verðlaun (þó eftir þátttöku). Auk þess fær sá keppandi, er flesta vinninga hlýtur á mótinu, sérstök verðlaun. Það félag er flesta vinninga fær á mótinu, hlýtur „Farandbikar í. S. í“. (Hand- hafi Glimufélag'ið Armann). öllum félögum innan í. S. í. er heimil þátttaka i mótinu. Þátttaka sé tilkynt skriflega fyrir 1. júni n. k. til einhvers af undirrituðum er gefa allar nánarí upplýsingar. F. h. Glimufélagsins Armann I framkvæmdanefnd Allsherjarmóts í. S. í. Byjólfur Jóhannsson Bggert Kristjánsson Pálmi Jónsson , formaður Oðinsgötu 5 - Talsimi 517 Lúðvík Bjarnason Bjarni Einarsson. Fyr og nú. Öldum saman var Islandi stjórn- að nálega eingöngu með hags- muni útlendra manna fyrir augum. Var sú frumorsökin til hnignunar íslands og veldur miklu meiru en öll óblíða náttúrunnar. Bar það oft við á þeim öldum og lengur, að ritaðar voru alvöru- þungar ritgerðir um framtíð ís- lands. Var ekki að undra, undir þeim kringumstæðum, að jafnvel hinir vitrustu, bestu og bjartsýn- ustu af landsins sonum yrðu alvar- legir um framtíð landsins. Og þó mistu þeir aldrei til fulls traustið á landið. Alveg jafnhliða því sem sjálf- stæði landsins var rýmkað, hófst framsóknin, og varð því örari því meir sem íslendingar fengu sjálfir vald á sínum málum. Síðustu mannsaldrana hefir verið sótt fast fram og landinu vaxið þróttur og álit. Sjálfstæði íslands er meginmun- urinn um afstöðuna nú og á fyrri öldum. þjóðin og landgæði eru hin sömu. Er nú sú framsókn stöðvuð í bili? Ekki vantar að það sé hátíð- lega og með krafti auglýst. Hefir verið stofnaður mikill stjórnmála- flokkur með því nafni og verkefni einu að halda í, en sækja ekki fram. Verður * ekki um það fengist frekar að þessu sinni, þótt svo stór hópur íslendinga virðist hafa glat- að að nokkru a. m, k. traustinu á landið. En hitt skal játað, að við stöndum nú íslendingar á mjög al- varlegum tímamótum, eigi síður al- varlegum en þeim, er á fyrri öld- um gáfu landsins bestu sonum til- efni til að rita alvöruþungar rit- gerðir um framtíð Islands. En hið allra alvarlegasta er ekki það, sem mörgum er nú mest í munni. Fjárhagsástandið. Fjárhagsmál þjóðarinnar er vissulega mjög alvarlégt mál. Ríkisskuldirnar, hinn mikli tekjuhalli ríkissjóðs árum saman, og erfið fjárhagsafkoma framleið- endanna — alt eru þetta hin alvar- legustu mál. En á liðnum öldum hafa fjár- hagsmál þjóðarinnar í heild og einstaklinga oft verið miklu erfið- ari en nú og framtíðin enn skugga- legri. Engum dettur þó nú í hug að flytja Islendinga á jósku heiðarn- ar og Ameríkuferðií heyrast vart nefndar. Stöndum við að því leyti betur að vígi en löngum áður, og skift- ir það mestu, að nú ráðum við al- gerlega einir málum okkar, og landinu er vitanlega stjórnað með hagsmuni Islendinga fyrir augum. Ef við höfum betra traust á sjálfum okkur en forsjá Dana, þá megum við ekki efast um, að við leysum okkur úr fjárhagsvand- ræðunum. Við höfum svo miklu betri aðstöðu til þess, en er svipað bar að á liðnum öldum. Verður því og ekki neitað, að þjóðin er fyllilega vöknuð til með- vitundar um hættuna sem af fjár- hagsástandinu stafar. Alþingi sem nú situr hefir, það sem af er a. m. k., sýnt meiri festu um að bæta fjárhaginn en undanfarið. Við megum því vona hið besta um það,að við rísum að hygnari úr f j árhagsvandræðunum. Vitanlega kostar það langan tíma. Vitanlega kostar mikla áreynslu og sjálfsaf- neitun. pó að gera megi ráð fýrir að íhaldsmeirihlutinn ónýti að meira eða minna leyti eina stór- feldustu sparnaðarviðleitni hins fráfarna ráðherra Framsóknar- flokksins, innflutningshöftin, og muni neita um ýmsar aðrar ráð- stafanir Framsóknarflokksins um gengismálið, sem vitanlega myndu flýta stórum lausn málsins — þá megum við samt vera vongóðir um að komast úr fjárkreppunni. Liggja til þess hin sterkustu rök, sem fundin verða, sem er sjálf saga landsins, sem gefur okkur hinn fylsta rétt til trausts á landið. „Má vera að betra sé en þú seg- ir; svellur njósnarmönnum oft í munni mjög“, sagði þorgils skarði forðum, og varð að þeim orðum. Og þó vill sá síst, er þetta skrif- ar, gera lítið úr fjárhagserfiðleik- unum og hefir ekki gert né viljað spara harðar og róttækar ráðstaf- anir til viðreisnar. Miklu alvarlegra mál. það er annað mál sem er miklu alvarlegra mál en hið örðuga fjár- hagsástand ríkisins. það er annað mál, sem er svo al- varlegt, að fylsta ástæða væri til að rituð væri sérstök bók um framtíð íslands, í ljósi þeirrar hættu, sem í því efni getur verið fram undan — eigi síður en gert hefir verið á undanförnum öldum. Hafa oft komið áföllin yfir þetta land af völdum eldgosa og jökul- hlaupa, sem lagt hafa nálæg héröð nálega í rústir í bili. En einn af bændum Framsóknarflokksins kvað svo að orði um þetta mál, að það gæti orðið það Kötlugos, sem kæmi með allri ógn yfir hvern ein- asta bónda og búaliða á öllu land- inu. Yfir hinum íslenska landbúnaði vofir nú sú hætta, sem er meiri öll- um eldgosum, því að það liggur við borð að aðalframleiðsluvaran reyn- ist óseljanleg í bili, nema langt und- ir framleiðslukostnaði. Sú þjóð, sem að mestu hefir keypt vöru þessa, beitir íslenska bændur þeim afarkostum í tollaálögum, harðari kostum en nokkra aðra þjóð, að nálega er sama sem balmaður væri innflutningur vörunnar. það eru norsku frændurnir sem þannig leika íslenska bændur. Eru engar fregnir komnar af samningunum við Norðmenn, sem almenningi eru kunnar. Spáir það ekki góðu, er sú þögn verður um málið, eftir að alkunnugt er að samningar eru byrjaðir fyrir löngu. Vegna afleiðinganna sem fram- undan geta verið um þetta mál, er hér um að ræða miklu alvarlegra atriði viðvíkjandi framtíð Islands en fjárhagsmálið. Eru nokkur ráð önnur? Vitanlega lítum við fyrst og fremst í aðrar áttir um markaðs- horfur. Saltkjötsmarkaðurinn hefir ver- ið nálega allur í Noregi undanfar- ið. Verði honum áfram lokað, sem nú horfir, verður ekki saltkjöt selt í neitt líkum mæli sem nú, nema með stórafföllum. Útflutningur lifandi fjár getur ekki orðið nema mjög takmarkað- ur. England, aðal markaðsvonin, er harðlega lokað og engar vonir að breytist. Helstu vonirnar reistar, á út- flutningi á kældu og frystu kjöti. En margir hafa gert sér alt of glæstar vonir um bráða úrlausn, sem um munar, á því sviði. Kostn- aðurinn verður geysimikill. Og England er fult af kjöti, ódýrara kjöti frá Argentínu og Ástralíu en íslenska kjötið, en almenningur verður líká að horfa í skildinginn þar. Er enski markaðurinn svo fullur af kjöti og aðstaða okkar sú, að hæstu vonirnar fyrst um sinn eru að geta selt þar 10 þús. skrokka á ári og það er ekki nema 5% af útflutta kjötinu íslenska. Verður vitanlega að leggja megin- áherslu á að greiða veginn í þessu efni. En þeir menn gera sér full- komlega tálvonir, sem vænta hér bráðrar úrlausnar. það síðasta sem komið gæti til greina væri fullkomin breyting á búskaparlaginu íslenska — fram- leiðsla annara landbúnaðarafurða en kjöts aðallega. En þó að vitan- lega beri að keppa aö pvi að gera framleiðsluna fjölbreyttari, er það öldungis víst, að sú breyting getur ekki komist á nema á mjög löngum tíma og er mjög háð öðrum atrið- um t. d. einkum bættum samgöng- um, sem ekki eru nú fyrir hendi. það er því öldungis víst, að af- koma hins íslenska landbúnaðar verður næstu árin langsamlega að- allega komin undir saltkjötsmark- aðinum, og þarafleiðandi undir úr- slitum kjöttollssamninganna. Meginstoðir framtíðar Islands. I þúsund ár hefir landbúnaður verið sá atvinnuvegur, sem megin- hluti þjóðarinnar íslensku hefir al- ist upp við. Ávöxturinn er sá, að Islending- ar munu fullkomlega standast samanburð við aðrar menningar- þjóðir heims um manndóm allan, andlega og líkamlega hreysti og heilbrigði, námfýsi og gáfur. þar sem íslendingurinn hefir þreytt kapp við annara þjóða menn, úti í hinni víðu veröld, mun hann yfir- leitt hafa haldið hlut sínum. Væri litið á þann skerf, sem hin fámenna íslenska þjóð hefir lagt fram í menningarlegu tilliti hlut- fallslega, á umliðnum öldum, mundi dómurinn og verða mjög á einn veg. Síðasta mannsaldurinn hefir fyrst orðið veruleg hreyfing í því efni að meginhluti þjóðarinnar al- ist upp við landbúnað. Er þó svo enn, að bændur eru langfjölmenn- asta stétt íslenskra atvinnurek- enda. þorskveiðamar voru það, sem fyrst og fremst drógu mehn frá sveitinni og hin nýju vinnutæki við þær eiga sinn mikla þátt í hinum gríðarmikla vexti kaupstaða og sjávarþorpa síðastliðinn manns- aldur. þorskveiðarnar eru hin ágætasta auðsuppspretta og víst hafa þær orðið landi voru farsælar, en undir þeim einum mundu fáir vitrir menn vilja eiga framtíð þessa lands, og ber margt til. En væru þeir tveir atvinnuvegir, landbúnað- ur og þorskveiðar, og báðir af kappi reknir, meginstoðir þessa lands, þá myndi margur telja að vel væri fyrir séð framtíðinni. En þriðji atvinnuvegurinn hef- ir og látið mjög til sín taka upp á síðkastið og hefir ekki átt ódrýgst- an þáttinn um að sópa fólkinu úr sveitunum til kaupstaðanna. það er síldveiðin. Og þó að sá at- vinnuvegur hafi oft gefið drjúgar tekjur, og þó að gera megi sér von- 15. blað * 1 ir um, að hann verði þannig rek- inn í framtíðinni, að verði meir til farsældar landinu, þá er það víst, að jafnframt hefir landinu af hon- um staðið bæði stórkostlegt fjár- tjón á stundum og vafalaust ekki minni spjöll á landslýðnum, er á alt er litið. Svo sem þá má teljast vel fyrir séð, að landbúnaður og þorskveið- ar. verði í framtíðinni meginstoðir hins íslenska þjóðfélags, svo auð- sætt ætti það að vera hverjum manni, að ættu síldveiðarnar að koma í landbúnaðarins stað og verða með þorskveiðunum önnur meginstoð Islands, þá verður ekki með neinni skynsemd ráð fyrir því gert, að sú kynslóð íslendinga, sem þá vex upp, verði um manndóm allan og menningu jafnoki nútíð- ar kynslóðar, eða samboðinn arf- taki fyrri kynslóða Islands. þessara hluta vegna allra er það svo, að hættan sem nú vofir yfir um framtíð landbúnaðarins ís- lenska, vofir og yfir um framtíð íslands, og það á því sviði, sem er allra hættulegast. Á krossgötunum. Alþingi sem nú situr leggur úr- skurð á mál þetta, að sínu leyti, sem svo mjög sker úr um framtíð íslands í nútíð og framtíð. þetta mál er miklu alvarlegra mál en fjárhagsmálið. Landbúnað- urinn íslenski, tryggasti og farsæl- asti atvinnuvegur þjóðarinnar í þúsund ár er í meiri hættu stadd- ur en nokkru sinni áður á umliðn- um öldum. Ekki svo að skilja, að hætta þessi muni æ og æfinlega yfir hon- um vofa, því að besta von er um að eftir fá ár verðum við óháðir norska markaðinum. En það skal játað, að hættan dundi yfir að óvörum, því að síst munu Islend- ingar hafa vænst þeirrar sending- ar frá Noregi. — Löggjafarnir íslensku hafa mál- ið í hendi sér. þeir eiga að meta hVers virði landbúnaðurinn hefir verið þess- ari þjóð í þúsund ár, og hversu mjög framtíð hennar er undir hon- um komin. Sundrung íslendinga olli því er æðsti maður Noregs forðum fékk talið íslendinga á að sverja sér skatt og þegna. Sundrungin ein og skammsýni getur því ráðið ef löggjöfunum ís- lensku skjátlast í einhverju um þetta mikla mál. þúsund ára saga íslands er óljúgfróð um það, hvaðan þjóð- inni hefir komið mergurinn. Á því-munu spakir menn henda þau miðin, að enginn nýr atvinnu- vegur geti sest í sess landbúnaðar- ins, utan til stórtjóns öldum og óbornum. Hvort sem hún vofir yfir þessi hætta langan eða skamman tíma, þá verður að bjarga landbúnaðin- um íslenska yfir hana. Undir lausn þessa máls er fram- tíð þjóðarinnar komin öllum öðrum málum fremur sem nú bíða úr- lausnar löggjafarvaldsins. ----0----- Ágætur afli hefir verið á Aust- fjörðum undanfarið.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.