Tíminn - 25.08.1944, Blaðsíða 4

Tíminn - 25.08.1944, Blaðsíða 4
324 TÍMLW. föstndaginn 25. ágnst 1944 81. bla» ÚR BÆIVUM • Svargrein frá Jóhannesi Bjarnasyni vélaverk- fræðing til Árna G. Eylands birtist í næsta blaði. fljónaband. Fyrir nokkru voru gefin saman í hjónaband í Reykjavík ungfrú Guðrún Ásbjörnsdóttir og Björn Þórarinsson, bóndi í Kílakoti í Kelduhverfi. . Minningarathöfnin á Skólavörðustíg. Aftan af frásöfn Tímans um minn- ingarathöfnina á Skólavörðuholti síð- astliðinn sunnudag féllu niður nokkrar málsgreinar: - „Síðan varð þögn, en eftir það var sungið „Gefðu, að móðurmálið mitt".- Eftir það flutti séra Jakob Jónsson ræðu um Hallgrím Pétursson og hvað mest hefir að því stuðlað, að hann varð slíkt höfuðskáld, sem raun ber vitni. Var það hin snjallasta ræða. Að lokum var sungið „Son guðs ertu með sanni".' , Leiðrétting. í grein um Þorleif í Hólum, er birt- ist í siðasta blaði Timans er það mis- sagt, að þeim Þorleifi og Sigurborgu konu hans hafi aðeins orðið sjö barna auðið. Þau eignuðust tíu börn. Dóu tvö þeirra í bernsku, en hið þriðja á þrí- tugsaldri. Þá var og missagt, að Rósa, dóttir Þorleifs, sé búsett á Akareyri, hún býr í Reykjavík. Ðæjarbruní í fyrrinótt brann bærinn Neðri-Gufudalur í Gufudalssveit í Barðastrandarsýslu. Var þetta gamall torfbær og fuðraði hann mjög fljótt upp, en fólk', sem verið hafði í fasta svefni, er eld- urinn kom upp, slapp nauðulega út um glugga á baðstofu á nátt- klæðum einum og missti allt sitt í eldinum. r Ábúandi jarðarinnar Neðri- Gufudals heitir Bergsveinn Pinnsson. Hefir hann og heima- fólk hans órðið hér fyrir stór- kostlegu tjóni, þar eð allt, sem brann þarna, var óvátryggt.. Minnísmerkíhestsíns Fyrir nokkru sendi kona ein af Vesturlandi Hestamannafé- laginu Fák í Reykjavík peninga að gjöf, og skyldi það vera stofn- fé sjóðs, er verja átti til þess að reisa minnismerki um íslenzka hestinn. Sjóður þessi er nú orðinn við 3000 krónur, og er fjársöfnun haldið áfram. Hefir stjórn Fáks hug á að hraða henni, isvo að unnt sé að hefjast sem fyrst handa um framkvæmdir. Að sjálfsögðu verður leitazt við að fá samþykki 'til þess* að reisa minnismerkið á sem fall- egustum stað í bænum — því að gert er ráð fyrir, að það verði reist í Reykjavík — og ætti það mál að verða auðsótt. Hvalreki Búrhveli rak á mánudag við Fagradal í Vopnafirði. Bændur hafa þegar farið að skera hvalinn og er talið, að það sem nýtilegt er til manneldis sé fimmtán til tuttugu hestburðir. Hraðfrystihúsín (Framh. af 1. slðu) voru um 900 smálestir. Fiskur þessi var allur seldur til Bret- lands að undanteknum 200 smá- lestum af þorskflökum og 24 smálestum af freðinni murtu, sem seld var til Bandaríkjanna. Samningar um sölu á heil- frystri Faxaflóasíld strönduðu vegna verðágreinings. Bretar vildu greiða kr. 0,24 fyrir lbs., en hraðfrystihúsin töldu sig þurf,? að fá sem lágmark kr. 0,53 per •lbs. Tekjuafgangur ársins varð kr. 642.413,56. Á árinu 1942 var að því komið að rekstur hraðfrystihúsanna stöðvaðist vegna aukinnar dýr- tíðar, en Vilhjálmur Þór at- vinnumálaráðherra fékk því þá til leiðar komið með atbeina samninganefndar utanríkisvið- skipta, að leyft var að láta þunnildin fylgja flökunum og að leyft var að nota pappakassa í stað trékassa, og kom þetta í veg fyrir stöðvun. Landburður af síld á Síglufírðí Verð á síldarmjöli ákveðið kr. 52,19 hver ÍOO kg. N Á Siglufirði heíir verið hinn mesti landburður af síld síðustu áægur. Eru allar þrær síldarverksmiðjanna fullar og mörg skip bíða lóndunar. Mun síldaraflinn vera orðinn framt að því eins mikill og í fyrra um þetta leyti. Var þó nú síldarlaust að kalla lengi framan af. í gær var ákveðið verð á síld- armjöl á innlendum markaði. Skal það vera kr. 52,19 hver 100 kg» frítt um borð, enda sé mjöl- ið greitt og tekið til flutnings fyrir 15. séptember í haust. Sé mjölið ekki greitt og tekið fyrir þann tíma, bætast við verð þess vextir og brunatryggingarkostn- aður. Sé það hins vegar greitt fyrir þann tíma, en eigi tekið bætist aðeins tryggingarkostn- aður við mjölverðið, enda hafi kaupandi ekki tilkynnt Síldar- verksmiðjum ríkisins fyrir þann tíma, að hann hafi sjálfur vá- tryggt það á fullnægjandi hátt. Allt síldarmjöl verður að panta fyrir 30. september, og allt síldarmjöl verður að vera greitt að fullu fyrir 10. nóvember í haust. Fjánnálaráðsíeínan í Brefton Wood (Framh. af 1. slSu) þing. Á fundinum tókst að ná allsherjarsamkomulagi um: 1. Gjaldeyrisjöfnunarsjóð og 2. Alþjóðabanka, og verða þær tillögur nú lagðar fyrir hlutaðeigandi stjórnir og þing til samþykktar eða synjun- ar, og er til þess ætlazt, að öll- um undirbúningi geti verið lok- ið fyrir árslok 1945. Tilgangur Gjaldeyrisjöfnunar- sjóðsins er: 1) að stuðla að alþjóðasam- vinnu í peningaviðskiptum, 2) að efla milliríkjaverzlun, auka atvinnu og tryggja launakjör, 3) að vinna að gengisfestingu og koma í veg fyrir óheil- brigða samkeppni, 4) að koma á peningagreiðsl- um þjóða á milli og draga úr höftum, sem spilla al- þj óðaviðskiptum, 5) að veita bráðabirgðalán til að jáfna greiðsluhalla og tryggja greiðslujöfnuð til frambúðar. Tilgangur Alþjóðabankans er: 1) að stuðla að endurreisn og þróun atvinnulífsins, 2) að ábyrgjasit viðreisnarlán eða veita þau að einhverju eða öllu leyti, þegar láns- kjör einkastofnana teljast ekki viðunandi, 3) að efla alþjóðalánsstarf- semi til atvinnu- og fram- leiðsluaukningar og til batnandi lífsskilyrða fyrir almenning, 4) að vinna að því, að fram- leiðsla til ófriðarþarfa geti sem fyrst breyzt í fram- leiðslu til almennings-' heilla. Sjóðurinn annars vegar og bankinn hins vegar skulu vera sjálfstæðar stofnanir og er sjóðn. um meira ætlað að veita stutt lán til að koma á viðskipta- jöfnuði, en bankanum lengri lán og ábyrgðir til eflingar atvinnu- lífi um langa framtíð. Reglur um stjórnarfyrirkomulag og framlög einstakra þjóða eru þó með líkum hætti fyrir báðar s^öfnanirnar. í fulltrúaráði Gjaldeyrisjöfn- unarsjóðsins eiga sæti einn full- trúi og varamaður fyrir hverja þjóð. Þeir eru kosnir til 5 ára í senn. Hver fulltrúi hefir 250 atkvæði að viðbættu einu at- kvæði fyrir hverja 100 þús. dollara, sem þjóð hans hefir lagt fram. Fulltrúaráðsfund skal halda a. m. k. einu sinni á ári. Fulltrúaráð kýs 12 fram- kvæmdastjóra, en af þeim skulu þó 5 tilnefndir án atkvæða- greiðslu af þeim 5 þjóðum, sem greitt hafa hæst framlög. Tveir skulu kosnir af Suður-Ameríku- ríkjunum, en 5 af fulltrúum annara þjóða. Framkvæmda- stjórarnir velja síðan einn að- alf ramkvæmdastj óra. Með líkum hætti er stjórn Al- þjóðabankans byggð upp. •Stofnfé sjóðsins er áætlað 8.800 miljónir dollara og hluta-. fé bankans 9.100 miljónir doll- ara. Var því jafnað niður á fundinum með hliðsjón af all- flóknum reglum, sém þó eru ekki bindandi eða teknar upp í reglu- gerðum stofnananna. Var ís- lenzka ríkinu áætlað 1 miljónar dollara framlag til sjóðsins og einnar miljónar dollara hlutafé til bankans og voru 2—4 þjóðir lægri. * Þess ber að gæta, að hér er aðeins um tillögur að ræða, en enga skuldbindingu, eins og áð- ur er bent á. Og eirinig ber þess að gæta ,að af þessum framlög- um fellur ekki til útborgunar í upphafi nema 25% til sjóðsins, allt í gulli eða gullsígildi, og 20% til bankans, þar af 2% í gulli eða gullgildum gjaldeyri. Framlögin eru að öðru leyti nokkurs konar tryggingarfé^ sem innkalla má eftir settum'reglum. Fimm hæstu framlögin til Gjaldeyrisjöfnunarsjóðsins eru: 1. Bandaríkin $2750 milj. 2. Bretíand 1300 — 3. Rússland 1200 — 4. Kína 550 — 5. Frakkland 450 — og til Alþjóðabankans: 1. Bandaríkin $3175 milj. " 2. Bretland 1300 — 3. Rússland 1200 — 4. Kína ¦ 600 — 5. Frakkland 450 — Á fundinum voru fulltrúar fyrir allar hinar sameinuðu þjóðir og þær þjóðir, sem með þeim vinna. Reglur voru settar um síðari þátttöku annara þjóða og 'er þá heimild til að hækka stofnfé sjóðsins og bankans, hvors um sig, upp í 10.000 milj. dóllara. Ríkisstjórnin mun síðar leggja skýrslu sendinefndarinnar fyrir Alþingi, ásamt tillögum sínum um þátttöku. Merkur fornleíia- fundur í Svíþjóð Hjá Gautaborg í Svíþjóð fund- ust nýlega merkilegar fornmenj- ar^sem taldar eru um 9000 ára gamlar. Þykir sennilegt, að þær séu frá 7200 f. Kr. eða þar um bil. Við grött hafa fundizt um 1000 gripir og eru meðal þeirra um 30 axir, margir borar úr tinnu og örvaroddar. Lá þetta tvo metra í jörðu niðri. Fundur þessi mun vera annar merkilegasti fornminjafundur, sem gerður hefir verið á Norður- löndum, þar sem komið hefir verið niður á minjar frá stein- öldinni. TJARNARBÍÓ STEFNUMÓT í BERLÍN (Appointment in Berlin) Spennandi amerísk mynd um njósnir og leynistarf- semi. George Sanders. Marguerite Chapman, Sýnd kl. 5, 7 og 9. Bönnuð fyrir börn innan 16 ára. »-o**5» •GAMLA BÍÓ«m~~ STJORJ\UREVYA]\ (Star Spangled Rhythm). BETTY HUTTON, BING CROSBY, BOB HOPE, RAY MILLAND, DOROTHY LAMOUR o.fl. Sýnd kl, 7 og 9. Sýnd kl. 5, 7 og 9. ? NÝJA Efó. HETJUR HERSKÓLAIVS (Ten Gentlemen from West Point). Söguleg stórmynd frá byrj - un 19. aldar. MAUREEN O'HARA, JOHN SUTTONÍ GEORGE MOTGOMERY. Sýnd kl. 5, 7 og 9. Bönnuð yngri en 12 ára. Mý bók! Skáldsagan, „Á valdi örlaganna", eftir hinn þekkta enska skáldsagnahöfund, George Goodchiíd, er komin í bókaverzlanir. Bókin er heillandi og þróttmikil í frásögn, lýsir ævin- týralegum atburðum í gulllandinu „Klondyke", hetjulegri björgun söguhetjunnar úr sjáv- arháska, leit að auðæfum, og baráttu við glæpamenn Lundúnaborgar, þvingun á geðveiðra- hæli, og dularfullri undankomu, rómantískum og töfrandi ástum, mikilli fórn og flótta til Norður-Kanada, fífldjarfri baráttu við hina köldu Kanadavetur, og stigamenn óbyggðanna. Að síðustu fær söguhetjan uppfylltar óskir sínar á hinn undraverðasta hátt. Bókin er hin vandaðasta á allan hátt, um 300 bls. aðeins kr. 20,00. ( SUMARUTGÁFAN. Kominn heím. ÓfcigEii* J. Ófeigsson, læknir. NYKOMIÐ Einlit kjólaefni og ljósleit flauel. H. Toft Skólavörðustíg 5. Sími Í035. Brennimark mitt er: ÖRN. Örn Ingóíf sson, Melum, Fljótsdal,' N.-Múlasýslu. ^ QÆFAN fylgir trúlofunarhrlngunum frá SIGURÞÓR, HAFNARSTR. 4. Sent mót póstkröfu. Sendlð nákvæmt mál. Fylgízt meö Allir, sem fylgjast vilja með almennummálum, verða að lesa Tímann. • Gerist áskrifendur, séuð þið það ekki ennþá. Sími 2323. ORDSENIÍIIVG til kaupenda Tímans. . Ef kaupendur Tímans verða fyrir vanskilum á blaðinu, eru þeir vinsamlega beðnir að snúa sér STRAX til Reykjavík. Sími 1249. Simnefni: Sláturfélao. Reykhús. - FrystiJiiis. Mðursuðuverksmiðja. — BjúgnaKerð. Framleiðir og selur í heildsölu og smásölu: Niður- soöið kjöt og fiskmeti, fjölbreytt úrval. Bjúgu og aUs- konar áskurð á brauð, mest og bezt úrval á landinu. Hangikjöt, ávallt nýreykt, viðurkennt fyrir gœði. Frosið kjöt allskonar, fryst og geymt í vélfrystihúsi, eftir fyllstu nútímakröfum. Verðskrár sendar eftir óskum, og pantanir afgreiddar um allt land. ÍVÓg Nýslátrað JVautakjöt Nú og Næstu daga. Frystihúsíð HERÐUBREIÐ Síffli 2678. Tilkyniiiiig frá viðskiptamálaráðuneytinu. RáSuneytið hefir ákveðið að veittur verði 3ja kg. aukaskammt- ur af sykri til sultugerðar handa hverjum manni. Sykur pennan mega verzlanir afhenda, frá og með 23. þ. m., gegn stofnauka nr. 6 af núgildandi matvælaseðli, og er stofnauki þessi frá þeim degi og til 1. október n. k. lögleg innkaupsheimild fyrir 3 kg. af sykri. Viðskiptamálaráðuneytið, 22. ágúst 1944. Veggjaplotur (Bestwall) mjög hentugar til innanhússþiljunar. Fyrirliggjandi. J. ÞORLÁKSSON & rVORÐMANN, Bankastræti 11. Sími 1280. N r »>»»»»»oo>i The Wotld's News Seen Through The Christian SaeiŒ Monítor An Intematiottal Daily Newsþaprr u Tt-utlifni—Construciivc—UnbiaMd—Frce from Sensationol- itra — Etiitorials Are Timely nnd Instruetive and Its DaUy Features, Together witli the Wecijy Magazine Section, Maka th* Monitor an Ideal Newspaper for tlie Hofflt. Thc C3iristian Science Publisning Soci«ty One, Norway Strcet, Boston, Massaehusettt Ptíco ^12.00 Yearly, or íl.00 a Month. I«ue, including Magazine Section, $1.60 a Ye Introductory Offer, 6 Issues 2$ Cents. SAMPLH GOPY ON RHQUEST • Orðsending: til mnheimtumanna 1 ínians. I Þar sem hú er alllangt liðið frá gjalddaga Tímans (1. júlí), þá eru þeir innheimtumenn blaðsins, sem ekki hafa ennþa sent skilagreinar, vinsamlega beðnir að gera það hið allra fyrsta. Innlieimta Tímans.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.