Tíminn - 26.09.1944, Blaðsíða 4

Tíminn - 26.09.1944, Blaðsíða 4
360 TtMITClV, þriðjudagirin 26. sept. 1944 OO.blað Drengskaparforagd Búnaðarþíngs (Framh. af 1. síðu) að veita 30 miljónir úr ríkis- sjóði, án þess að sjá jafnframt fyrir tekjum, mundi hafa leitt af því að þessar »30 milj. hefðu verið taldar eftir sem greiðsla til bændastéttarinnar í heilt ár, en síðan hefði, þegar til efnd- anna hefði átt að koma og rík- issjóður var tæmdur, eigi verið staðið við samþykktirnar, því að það er alveg fyrirsjáanlegt og vitað nú þegar, að þessara 30 miljóna var ómögulegt að afla í ríkissjóð í þessu skyni. Einnig lá það fyrir, að ekki var til meirihluti á Alþingi fyrir því að færa niður "hlutfallslega kaupgjald og verðlag í landinu, eins og komið hafði glöggt fram i sambandi við frv. ríkisstjórnar. Að láta kylfu ráða kasti. Sú leið, sem þá var eftir, var að setja það hátt verð á land- búnaðarvörur á innlendum markaði að einhver líkindi væru talin fyrir því, að bændur fengju það verð, sem sexmannanefndin hafði áætlað. Kjötverðlagsnefnd hafði gefið út álit sitt um þetta atriði og taldi hún að verðleggja yrði hvert kg. nautakjöts á 18 krónur til að freista að fá upp- borinn hallann á því, sem erlendis yrði selt. Afleiðingin af þessari leið hefði orðið sú, að dýrtíðin hefði á örstuttum tíma komizt allverulega á fjórða hundrað stig. Mikið af fram- leiðslu landsins, þar á meðal sjávarútvegurinn.hefði stöðvast og þar með næsta tvísýnt um kaupgetu við sjávarsíðuna. Og þó að bændur ættu máske raun- verulega rétt á því, að selja fyrir 18 krónur á hvert kg. kjöts inn- anlands, geta menn gert sér í hugarlund, hvaða velvild hefði ríkt í þeirra garð við sjávarsíð- una, þegar svo var komið. Kær- komið- tækifæri hefðu þeir þá loks talið sig fá, sem einatt ala á úlfúð gegn bændastéttinni — og ef þetta tækifæri var notað í sambandi við 18 króna verðið, sem lítill vafi er á, er næsta auð- velt að segja fyrir um hvernig allt hefði farið. Það er t. d. víst, að lítil líkindi voru fyrir því, að það hefði verið mikill fúsleiki til þess eða fjármálalegir mögu- leikar að leggja fram fé til sveitarafveitna, húsbygginga, vélakaupa og stórræktunar. Og enn má minna á að vegna þess að bændur hafa verið á eftir í því að gera nauðsynlegar fram- kvæmdir á jörðum sínum, hafa nokkrir þeirra safnað peninga- innstæðum og það er hætt við, að þær hefðu orðið fremur lítils virði, ef kg. kjöts hefði komizt upp í 18 kr. með þeim afleiðing- um, sem það hefði haft fyrir ís- lenzk fjármál og verðgildi ís- lenzkra peninga. Niðurlagsorð. Við Framsóknarmenn höfum margsinnis á það bent hvert „hina frjáls leið" mundi bera fyrir atvinnulífið og fjárhag ríkissjóðs. Það kunna því að vera . til þeir menn, sem segja sem svo, að ekki sé nema mátulegt að af- leiðingarnar komi fram nú þeg- ar af þeirri röngu fjármála- stefnu, sem tekin var. En menn verða að gæta þess, hvaða af- leiðingar slíkt mundi hafa, og bónaðarþingið virðist hafa hug- leitt þessar afleiðingar áður en það gerði samþykktir sínar. Bændur hafa, eins og áður hefir verið sagt, hvað eftir annað boðið hlutfallslega lækkun. Það hefir ekki verið þegið. Og þrátt fyrir það þótt búnaðarþingið eigi enga sök á því hvernig kom- ið er, tekur það að sér forustuna í málinu og færir fyrstu fórnina, ef það mætti verða til þess að koma í veg fyrir hrun og í ann- an stað að opna augu annara stétta fyrir því að hætta þessu kapphlaupi, þessum dauðadansi, 'sem er að leiða hrun og eyðilegg- ingu yfir alla. Vitanlegt er það og, að þótt þessi víðsýni Búnaðarfélagsins bæri góðan árangur, getur hún naumast bjargað okkur frá miklum erfiðleikum, nema stutt- an tíma. Verðfall á aðalútflutn- ingsvöru okkar hlýtur að koma og þá um leið megin erfiðleik- arnir, þar/sem framleiðslukostn- aður okkar er nú meira en helm- ingi hærri en nágrannaþjóða okkar, sem framleiða samskonar vöru og selja á sama markaði. En þeir erfiðleikar koma utan að Búnaðarþingið hefir komið í veg fyrir það í bráðina, að við frammi fyrir öllum heimi fellum hús yfir okkur sjálf í hrunadans- inum um gullkálfinn. En hvað gera nú aðrar stéttir? Verður kaupstreitunni haldið áfram til hækkunar eftir að bændur hafa boðið 10% af þvi, sem þeir áttu tilkall til. Það vakti almenna athygli við atkvæðagreiðsluna um sjálf- stæðismálið, að í heilum strjál- býlum sveitum hafði hver einasti kjósandi mætt á kjörstað og greitt atkvæði nokkrum klukku- stundum eftir að atkvæða- greiðsla hófst. Sveitirnar voru sterkasta vígið í sjálfstæðismál- inu. Nokkrum mánuðum síðar er þetta sjálfstæða ríki komið í sjálfheldu með dýrtíðarmál sín og atvinnumál. Allir heimta hækkanir og hrifsa til sín. Bændunum er sagt, að þeir eiga rétt á að heimta 18 krónur fyrir hvert kílógr. kjöts, sem selt verði á innlendum markaði. Það er sama upphæð og greitt var fyrir dilkinn fyrir stríð. Aftur hafa íslenzkir bændur svarað. Þeir gera sér áreiðanlega ljóst, að það s'var viðkemur sjálfstæði okkar meira en marg- ir hugleiða. Bændurnir minna á, hvar fjármálum þjóðarinhar er komið. Þeir minna á sjónarmið heildarinnar, — það sé þeim nú ríkara í hug en 18 króna verð. Samþykktir Búnaðarþings láta ekki mikið yfir.sér,.— en þær tala skýru máli. Og nú er að sjá hvernig þessari framréttu bróð- urhönd verður mætt. Ennþá er ósýnt hvort þessar tillögur Búnaðarþings koma til framkvæmda. — Um það er ekki unnt að vita á þessu stigi. — Það verður undir því komið hvernig tilboðinu verður tekið og hvort stjórn og þing tryggja það að uppfyllt verði þau skil- orð, sem Búnaöarþingið hefir sett fyrir tilboði sínu beinlínis og ekki síður þeim, sem milli línanna liggja. fS**^#>.»S»K Beztu þakkir til allra þeirra, er sýndu mér vináttu hlýjan hug á fimmtugsafmœli minu. PÁLMI LOFTSSON. og Allir vita að Gerber's Barnamjöl hefir reynzt bezta ©g hætiefnaríkasta fæða, sem hingað hefir flutzt. Fæst í VERZLUN SIMI 4205 NB. Sencli út um land gegn postkröfu. Tilkyuniiig um bæjarhreinsun Samkvæmt 86. gr. lögreglusamþykktar Reykjavíkur er óheimilt að skilja eftir á almannafæri muni, er valda óþrifnaði, tálmun eða óprýði. Hreinsun og brottflutningur slíkra muna af bæjar- svæðinu fer fram um þessar mundir á ábyrgð og kostnað eiganda, en öllu því, sem lögreglan telur lítið verðmæti í, verður fleygt. Ennfremur er hús- og lóðareigendum skylt, skv. 92. gr. lógreglusamþykktarinnar, að sj'á um að haldið sé hreinum portum og.annarri óbyggðri lóð í kringum hús þeirra, eða óbyggðri lóð, þar £. meðal rústum. Hreinsun af svæðinu Skerjafirði og Grímsstaðaholti hefst mánudaginn 2. okt. n. k. Verða þá fluttir af því svæði slíkir munir, er að ofan greinir, hafi þeim eigi verið ráðstafað af eigendum þeirra. Lögreglustjórinn í Reykjavík, 23. september 1944. Matstofan Criillf os$ hef ir opnað af tur ef tir miklar endur- bætur ©g lagfæringar á veitingasöl- unum. Eins og áður: Sérstök áherzla lögð á gótí- an mat og mikínn. TJARNARBÍÓ KVENHETJUR („So Proudly We Hail") Amerísk stórmynd um afrek hjúkrunarkvenna í ófriðnum. Aðalhlutverkin leika: CLAUDETTE COLBERT PAULETTE GODDARD VERONICA LAKE. Sýnd kl. 7 og 9 KVENKOSTUR What a Woman) ROSALIND IUSSEL, BRIAN AHERNE, Sýnd kl. 5. •QAMLA BÍÓ- KATHLEEN Skemmtileg og hrífandi mynd. SHIRLEY TEMPLE Laraine Day Herbert Marshall. Sýnd kl. 3, 5, 7 og 9. -NÝJA Eíó. Ástir dans- $.*> & meyjarinnar („The Men in her Life") Fögur og tilkomumikil mynd. Aðalhlutv. leika: LORETTA YOUNG, CONRAD VEIDT, DEAN JAGGER, OTTO KRUGER. Sýnd kl. 5, 7 og 9. Lánsútbod Byggingarsjóður verkamanna hefir ákveðið að bjóða út 2 handhafaskuldabréfa- lán, annað að upphæð 1.300.000 kr., hitt að upphæð 700.000 kr. Verður and- yirði þeirra varið til byggingar verkamannabústaða á Akranesi, í Neskaupstað, á ísafirði og í Vestmannaeyjum. Til tryp-gingar lánunum er skuldlaus eign Byggingarsjóðs, ábyrgð ríkissjóðs og bakábyrgð hlutaðeigandi bæjarfélaga. Annað lánið, að upphæð 1.300.000 kr., endurgreiðist á 42 árum (1946-1987) og eru vextir af því 4% p. a. Hitt lánið, að upphæð 700.000 kr., endurgreiðist á 15 árum (1946 -1960) og eru vextir af því 3V2% p. a. Bæði lánin endurgreiðast með sem næst jöfnum afborgunum eftir hlutkesti, sem notarius publicus framkvæmir í júlímánuði ár hvert. Gjalddagi útdreginna bréfa er 2. janúar, í fyrsta sinni 2. janúar 1946. Vextir greiðast eftir á, gegn af- hendingu vaxtamiða, 2. janúar ár hvert, í fyrsta sinni 2. janúar 1945. Innlausn útdreginna bréfa og vaxtamiða fer frámhjá Landsbanka íslands. Skuldabréf 4% lánsins eru að fjárhæð 2000 kr., en af hinu láninu eru gefin út 2000 kr. og 1000 kr. skuldabréf. Miðvikudaginn 27. þ. m. og næstu daga verður mönnum gefinn kostur á að skrifa sig fyrir skuldabréfum í Landsbanka Islands9 Reykjavík. Skuldahréf beggja lána eru boðin út á nafnverði, en bréf 15-ára lánsins fást aðeins keypt í sambandi við kaup á bréfum lengra láns- ins. Kaup á hinum síðarnefndu bréfum gefa forkaupsrétt að bréfum styttra lánsins allt að helmingi þeirrar upphæðar, sein keypt er af foréfum lengra lánsins. Kaupverð skuldabréfa greiðist Landsbanka íslands mánudaginn 2. október 1944, gegn kvittun, sem gefur rétt til að'fá bréfin afhent þegar prentun þeirra er lokið. — Skuldabréfin bera vexti frá 1. október 1944. Þeir, sem greiða skuldabréf, sem þeir hafa skrifað sig fyrir, síðar en 2. október næstk., greiði til viðbótar kaupverðinu exti frá 1. október 1944 til greiðludags. Reykjavík, 25. september 1944. STJÓRN BYGGINGARSJOÐS VERKAMANNA Magnús Sigurðsson Jahob Möílea' Stefán Jóhann Stefánsson Gu&lauf/ur Rósinhranz Arnfinnur Jónsson ORÐSENDING til kaupenda Tímans. Ef kaupendur Tímans verða fyrir vanskilum á blaðinu, eru þeir vinsamlega beðnir að snúa sér STBAX til ÞÓR»AR ÞORSTEINSSONAR, afgreiðslumanns, Fylgizt med AUir, sem íylgjast vilja með almennum málum, verða að lesa Tímann. Gerist áskrifendur, séuð þið það ekki ennþá. Simi 2323. íþróttabandalag Reykjavíkur hefir nýlega verið stofnað með þátt- töku 16 íþróttafélaga. — FormaSur þess er Gunnar Þorsteinsson hæsta- réttarmálaflutningsmaður. Vinnan, septemberhefti ársins 1944, er komið út. Eíni þess er: Tvö ljóð eftir Jón úr Vör, Alþýðan krefst reikningsskila eftir Stef án Ögmundsson, Þættir úr baráttu ellefu alda eftir Björn Sigfússon, mag. Krossanesverkfallið árið 1930 eftir Að- albjörn Pétursson, Örlög skáldanna þýtt kvæði eftir Herman Wildenwey, Hvíld, fegurð og menning eftir Dags- brúnarfélaga, Tveir brautryðjendur eftir Guðgeir Jónsson, Smásaga eftir William garoyan, Síldin eftir Óskar Jónsson, framhaldssaga eftir Ignazio Silone, Sparnaður almennings og innra fíelsi eftir Halldór Pétursson, bókasíða og íleira. Haustmarkáður f heilum skrokkum ..... kr. 3.00 kg. í frampörtum.......... — 2.40 — í lærum...............! - 3.40 - Söltuð skata pr. 25 kg....... - 87.50 Saltaður þorskur pr. 25 kg. ... — 77.50 Saltaður þorskur pr. 50 kg. ... — 155.00 Rófur pr. 50 kg............ - 95.00 Sviðahausar minnst 5 hausar á 5.25 pr. kg. Marf/ra ára reunsla í söltun og meðferð h§öts- W5BP" ins tryggir viðshiptavinum ohhar beztu fáanlega vöru. HAUSTMARKAÐUR KRON Hverfisgötu 52. Sími 1727.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.