Tíminn - 22.08.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 22.08.1947, Blaðsíða 1
> RJTSTJÓRl'. ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ÚTGEFANDI: PRAMSÓKNARFLOKKURINN Símar 2353 og 4373 PRENTSMIÐJAN EDL)A UX ITST JÓRASKRIFSTOFrjR: EDDUHÚSI. Lindargötu 9 A ísunar 2353 og 4373 AFGREIÐSLA, INNHEIMTA OQ AUGLÝSINGASKRIFSTOFA: EDDUHÚSI, Lindaxgöt<i 9A Slml 31. árg. Reykjavík, föstudagiiui 22. ágúst 1947 151. blað Af hending bens ínmiða hafin Um 2000 miðar af- lientÍH" í gær í gær hófst afhending á sérstökum kortum vegna út- hlutunar bensíns til eigenda skrásetira ökutækja hér í bæ. Voru alls afhent um 2000 slík kort í gær frá skrifstofu lögreglustjóra. í reglugerð er gefin var út af stjórnarráðinu um úthlutun- ina, var Skömmtunarskr.l£stofu ríkisins og lögreglustjórum ut- an lögsagnarumdæmis Rvíkur heimiluð undanþága til að af- henda vikuforða til notkunar fyrir dráttarvélar og aðrar jarð- yrkjuvélar, er nota bensín sem aflgjaf>. Verður sú úthlutun miðuð við hestaflafjölda við- komandi vélar og hversu marga klukkutíma, vélin er notuð á dag að öllum jafnaði. Un> Jeppa-bíla hefir verið ákveðið að skuli gilda hið sama og fólksbifreiðar, samkvæmt úr- skurði frá dómsmálaráðuneyt- inu fyrir nokkru síðan og er ekki sennilegt að neinn mismunur virði gerður á bensínúthlutun til þeirra,. hvort heldur þeir eru notaðir í sveit eða kaupstað, og er þó mikill munur á þvi hvort þeir eru notaðir til dráttar við sveitavinnu eða aksturs á göt- um og þjóðfegum. Síldveiðin í fyrrinótt ög gær barst nokk- uð af síld til Siglufjarðar og Raufarhafnar, en fá skip höfðu þó mikla veiði. Síldin veiddist aðallega við Rauðanúp og á Þistilfirði. Allgott veiðiveður var á mið- unum einkum vestan til, en eystra var nokkur kaldi. Síldarleitarflugvél sá í gær- morgun margar stórar síldar- torfur við Dalatanga' og vísaði skipum þangað. Lögðu nokkur af stað þangað, einkum hin stærri. Plugvélin sá einnig síld við Digranes og skammt undan Langanesi. í gær var byrjað að lesta síld- arlýsi um borð í rússneska skip- ið Azerbedjan, sem ligggur nú á Siglufirði. Skipið mun lesta um sjö þús- und smálestir af lýsi, sem Rúss- ar hafa ákveðið að kaupa. Það er að verðmæti 20 miljónir króna. ERLENDAR FRÉTTIR í Bretlandi hófst í gær fram- kvæmd nýrrar áætlunar um eflingu landbúnaðarins. Mark- miðið með 'henni er að auka framleiðsluna um 20%. Þetta er m. a. gert til að spara gjaldeyri. Brezka stjórnin tilkynnti í í^rrakvöld, að eftirleiðis yrði ekki hægt að fá dolllara fyrir sterlingspund, Þetta er ein af ráðstöfunum stjórnarinnar til að spara dollarainneignina. Stjórn Indónesíumanna hefir lýst yfir því, að hún muni geta sætt sig við gerðardóm í deil- um hennar og hollenzku stjórn- arinnar. Fulltrúi Brasilíumanna í Ör- yggisráðinu hefir lagt til að vísað verði frá ákæru Egipta á hendur Bretum, þar sem friðn- um stafaði ekki hætta af þess- um deilum og hlutaðeigandi þjóðir ættu að geta jafnað þær sjálfar. Vitað er, að allir fulltrú- ar ráðsins, nema fulltrúi Rússa, eru þessari tillögu fylgjandi. Hiroshima rís úr rústum Bændur ákveða stórfelldan niö- urskurð á sauðfé, án sam- þykkis stjórnarvaldanna Mðurskurðaar á svæðimi milli Bl&iadu og HéraSsvatna samþykktur af tilskildum mcirililuta sauðfjáreigcnda Eins og sakir standa eru fullar horfur á, að bændur á svæðinu milli Blöndu og Héraðsvatna skeri níður sauðfé sitt í háust vegna fjárpestanna, þótt stjórnarvöldin hafi ráðið frá því og ekki talið sig geta styrkt fjárskipti þar að þessu sinni. Hefir þegar farið fram atkvæðagreiðsla sauðfjáreigenda á þessu svæði, þar sem umrædd ákvörðun var samþykkt. Mynd þessi er frá Hiroshima, japönsku borginni, sem var'ð fyrir fyrstu atomsprengjunni. Hún sýnir, hvernig borgin lítur út í dag. Unnið er nú að 'endurbyggingu hennar og er nú búið að endurbyggja til bráðabirgða um % hluta af borginni. Varma hlíðarf undurinn. Þann 13. f. m. héldu fulltrúar bænda á þessu svæði fund i Varmahlíð, en nokkur undir- búningur hafði áður verið haf- inn varðandi þessi mál. Það lá fyrir á þessum fundi, að stjórn- arvöldin myndu ekki samþykkja (fjárskipti á þessu sinni. Fundurinn ars gerð vegna þess að vér telj- um, að dráttur á niðurskurði fjár á svæðinu geti orsakað það, að e£ki verði unnt sð útrýma garnaveikinni, þar sem það er sannað, að nautgripir geti tekið veikina og verið smitberar og frestur niðurskurðar hlýtur að svæði að orsaka útbreiðslu garnaveikinn- samþykkti ar og torvelda þar af leiðandi nýja skipiö í febrúar fær fyrsta Islendingar sæmdir norskum heiðurs- merkjum Miklar tafir hafa orðið við smíol þess Hinu fyrsta af skipum þeim, sem Eimskipafélag íslands hefir s smíðum, verður hleypt af stokkunum í Kaupmannahöfn 2. okt. næstk. Smíði þess hefir tafist mikið, því að það átti að vera til- búið til afhendingar í nóvembermánuði síðastliðnum. Þetta fyrsta skip v erður'Q væntanlega tilbúið í febrúar í vetur. ÁIJJB á EimskSpafélagið þrjú slík skip, sem hér er um að ræða í pöntun hjá skipa- smiðastöð Burmeister & Wain í Höfn. í desember s.l. var lagð- ur kjölurinn að öðru skipinu, en væntanlega verður lagður kjölur að þriðja skipinu á sama stað og fyrsta skipið stendur nú. Verður það gert skömmu eftir að því fyrsta hefir verið hleypt af stokkunum. Skip þessi eru flutninga- og farþegaskip. Þau eru 2600 DW smálestir að stærð og geta flutt um 2000 smálestir af varningi. Stærð lestarrúms er 150 þús- und rúmfet, af því er 80 þúsund rúmfet kælirúm, sem hægt er að flytja í frystar afurðir, m. a. 1300 smálestir af frystum fiski. í skipunum er farþísgarúm fyrir 12 manns, en það er há- markstala farþega, sem flytja má með flutningaskipum. . Þá hefir Eimskipafélagið samið um smíði á fjórða skip- inu, sem verður fyrst og fremst farþegaskip. Dý ýrasýningunni í Or- firisey senn lokið Samkvæmt upplýsingum er blaðinu hafa borizt frá Sýn- ingarnefnd Sjómannadagsráðs- ins mun dýrasýningunni í Örfir- isey senn lokið. Aðsókn að sýn- ingunni hefir verið mikil. Hafa alls 28,000 manns greitt fullan aðgangseyri, en auk Tpess er fjöldi barna og unglinga er hafa fengið ókeypis aðgang að sýn- ingunni. Er talið að sýningar- gestir séu nú alls orðnir um 40,000. Sýningin hefir staðið nokkuð á þriðja mánuð. Vitabyggingar í sumar í sumar hefir verið unnið að byggingu nýs vita á Gróttu og hefir hann nú verið steyptur í fulla hæð, en eftir er að ganga frá honum á ýmsan hátt. Hann verður um 20 m. hár. Ljósatækin til hans verSa tekin úr gamla Gróttu- vitanum. Þá hefir í sumar verið reistur lítill innsiglingarviti fyrir Arn- arfjörð. Ljósatæki í hann eru ókomin. Þá hefir verið reistur minni- háttar viti á Jökulfjórðum utan vert við Hesteyrarfjörð. Er hann aðallega ætlaður til leiðbein- ingar skipum, er þurfa að leita þarna athvarfs í vondum veðr- um. Ljósatæki eru heldur ekki komin í þennan vita. Loks er verið að reisa litinn vita á Mal- arhorni við Drangsnes. Nýbúið er að kveikja á tveim vitum, á Selskerjum á Húnaflóa og á Digranesi á Austfjörðum. Vitar þessir voru reistir fyrir nokkrum árum, en Ijósatækin í þá hafa ekki fengizt fyrr en nú til landsins. Báðir eru þeir fremur stórir. Allmargir vitar eru fullgerðir að öðru leyti en því, að ljósa- tæki vantar. Orsök þessa skorts er sú, að síðan stríðinu lauk hef- ir eftirspurnin eftir vitaljósa- tækjum verið gífurleg, en það stafar aftur af því, að vitakerfi sumra landa ger-eyðilögðust í stríðinu. eigi að síður að leita eftir al- útrýmingu hennar." mennum samtökum fjáreigenda I Jafnframt var samþykkt að á svæðinu um að þeir skuld- , fela framkvæmdanefndinni að byndu sig til að lóga öllu sauðfé undirbúa niðurskurðinn, ef % sínu og geitfé á komandi hausti. I atkvæðisbærra sauðfjáreigenda Var fulltrúunum falið að fá at- samþykktu hann kvæðisbæra fjáreigendur til að undirrita svohljóðandi yfirlýs- ingu: „Vér undirritaðir atkvæðis- í tilefni af heimsókn Ólafs ríkisarfa Norðmanna og fujltrúa bærir fjáreigendur í ___hreppi Norðmanna á Snorrahátíðinni í á fjárskiptasvæðinumilliBlöndu júlí síðastliðnum, hafa nokkrir 0g Héraðsvatna, skuldbindum íslendingar verið sæmdir norsk- oss til að lóga öllu sauðfé voru um heiðursmerkjum í viður- 0g geitfé á næsta hausti — 1947 kenningarskyni fyrir störf — * því trausti að Alþingi og þeirra í þágu Norðmanna. ríkisstjórn láti oss njóta styrks Stórkrossi St. Ólafsorðunnar af rikisfé og stuðnings um líf- voru þessir menn sæmdir: Bjarni Benediktsson, utanríkis- málaráðherra, Ólafur Thors fyrrverandi forsætisráðherra, Vilhjálmur Þór, fyrrverandi ut- anríkismálaráðherra og Einar Jönsson myndhöggvari. Niðurskurðurinn samþykktur. Þann 27. f. m. kom svo fram- kvæmdanef nd f j árskiptamáls- ins saman að. Gunnsteinsstöð- um og lá þá fyrir niður- staða undirskriftasöfnunarinn- ar. Hafði hún farið á þessa leið (fremri talan er tala allra at- kvæðisbærra fjáreigenda í hreppnum, en síðari talan er tala þeirra fjáreigenda, sem lömb samkvæmt lögum um gáfu skuldbindingu) varnir gegn útbreiðslu næmra 1. Skagahreppur sauðfjársjúkdóma og útrým- ingu þeirra frá 9. inaí 1947. Ennfreum getum vér fallist á tillögur sauðfjársjúkdóma- Nefndar og óskir fjáreigenda 40 31 2. HÖfðahreppur 13 3 3. Vindhællshreppur 33 30 4. Blönduóshr. n. Blöndu 3 3 Kommandör með stjórnu af á fjárskiptasvæðinu vestan St. Ólafsorðunni: Agnar Kl. Blöndu um að hafa svæðið fjár- Jónsson, skrifstofustjóri. Komm- laust eitt ár. (Framhaid á 4. síðu) \ Þessi samtök eru meðal ann- íslendingar í Þýzkalandi þakklátir fyrir hjálpina að heiman Utanríkisráðuneytinu hefir fyrir nokkru borizt skýrsla frá Árna Siemsen stórkaupmanni, sem er fulltrúi Rauða Kross íslands og framkvæmdastjóri félags íslendinga í Þýzkalandi. Lætur hann i þar í ljós mikið þakklæti íslendinga fyrir hina miklu hjálpar- starfsemi Rauða Kross íslands, er hófst síðari hluta ársins 1945. Nánari frásögn utanríkisráðuneytisins fer hér á eftir: Fram að hernámi Danmerkur lendinganna búa, gerðist brátt önnyðust danskir ræðismenn: þróngt fyrir dyrum, þegar fyrirsvar og vernd íslendinga í flóttafólk tók að streyma þang- Þýzkalandi, en frá þeim tíma að úr öllum áttum. Var það og Og til ófriðarloka ræðismenn ósjaldan fyrir hreina tilviljun og fulltrúar Svía. Bæði hinir að-íslenzkt flóttafólk gat náð dönsku og hinir sænsku ræðis- '; sambandi við Árna. Oft var menn sýndu málefnum íslend- örðugt að greiða fyrir fólki inga mikinn áhuga og höfðu þessu, en honum tókst jafnan jafnan góða samvinnu við fé- að greiða götu þess með þolin- lag íslendinga um ölll vanda- ' mæði og dugnaði. mál. | Stuðningur Rauða Kross ís- í ófriðarlok hættu hinir lands hófst með sendiför Lúð- sænsku ræðismenn að annast víks Guðmundssonar skólastjóra íslenzk málefni, og var þá ekk- til Þýzkalands siðari hluta sjim- fyrirsvar lengur af hálfu . ars 1945. Safnaði .hann upplýs- ert Islehdinga í Þýzkalandi. En bæði danskir og sænskir ræðis- menn héldu áfram að gera ís- lendingafélaginu margháttaða greiða, einnig sænski, danski og norski Rauði Krossinn og aðrir norrænir aðilar. í Lubeck, þar sem Árni Siemsen er búsettur og á öðrum stöðum í Norður- Þýzkalandi, þar sem flestir ís- ingum um Islendinga í Þýzka- landi og tókst að ná sambandi við allflesta þeirra. Næsta skref- ið var þáð, að Rauði Krossinn- tók að senda matarböggla til íslendinga. Veitti Árni Siemsen þeim flestum móttöku og sendi þá áfram, en Einar óperusöngv- ari Kristjánsson tók að sér að (Framhald á 4. síðu) 5. Engihlíðarhreppur 37 34 6. Bólstaðahlíðarhr. 49 48 7. Lýtingsstaðahr. 67 65 8. Akrahreppur 3 2 9. Seyluhreppur 45 32 10. Staðarhreppur 28 22 1.1. Rípurhreppur (áætlað) 6 12. Sauðárkrókshrepþur 8 3 13. Skarðshreppur 20 19 14. Skefilstaðahreppur 31 29 Alls hafa því 321 fjáreigandi af 383 alls tekið á sig skuldbind- inguna. Hafa þannig 83.81% þeirra, sem atkvæðisrétt hafa, samkvæmt kjörskránum, skuld- bundið sig með undirskriftum (Framhald á 4. slðu) Snorrahátíðin vakti mikla athygli í Noregi Af norskum blöðum og blaða- úrklippum, sem hingað hafa borizt, er j)að ljóst að Snorra- hátiðin hefir vakið mikla at- hygli í Noregi og átt mikinn þátt í að treysta vináttubödnin milli íslendinga og Norðmanna. Meðan á heimsókninni stöð birtust daglg#;a fregnir af henni í öllum blöðum Noregs, en jafn- framt tóku blaðamennirnir, sem hingað komu, að senda greinar sínar heim í flugpósti. í öllum þessum greinum er lat- in 1 lj ós mikil hrifning yfir mót- tökunum, og lofa blaðamenn- irnir gestrisni og hlýju íslend- inga á hvert reipi. Það þykir nú sennilegt, að Snorralíkneskið í Björgvin-verði ekki afhjúpað i haust, eins og ráðgert hafði verið, heldur í júnímánuði að vori, og er þá hugmyndin að bjóða íslending- um og Færeyingum til heim- sóknar og hátíðar í því tilefni.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.