Tíminn - 20.11.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 20.11.1947, Blaðsíða 1
Ritstjóri: I Þórarinn Þórarinsson : Fréttaritstjóri: | Jón Helgason I l/í&e/awdi 1 Framsóknarflokkurinn Skrijstofur í Edduhúsinu Ritstjórnarsímar: 4373 Ofif 2353 Afgreiðsla og auglýsinga- sími 2323 Prentsmiöjan Ed&a 31. árg. Reykjavík, fimmtudaginn 20. nóv. 1947 213. blads Vi/cíona fcemur að Wi X; Nú er aftur komið veiðiveSur í Hvalfirði, og tocir bátar, sem búnir cru aS losa, búast sem óðast til nýrrar veiðiferðar. Á myndinni hér að ofan sést Viktoría koma til hafnar, hlaðin síld. Hún er eitt af aflahæstu skipunum. skipstjóri er Ársæll Jóhannsson. a símstöðin í R um 2000 nu Föstum starfsmönnum flugvall anna fækkao um 27 Spárnaourinn nenaur mörg nundruð þúsuncl krénum á ári Eysteinn Jónsson menntamálaráðherra gaf í sameinuðu þingi í gær ítarlega skýrslu um rekstur flugmálanna. M. a. iraplýsti hann að fösíum starfsmönnum ríkisins við Reykja- Víkurflugvöllinn og Keflavíkurflugvöllinn hefði verið fækk- að um 27 síffan húv. ríkisstjórn kom til valda. VertSur a«$ anka húsakœst liemaar íi! pess að frekari stsekkun sé franakvsemanleg' Um þessar mundir eru að kovia til landsins vélar og tœki til þess að stækka sjálfvirku símastööina í Reykjavik um j 2000 númer. Verið er að leggja simalínur í nýja bœjarhluta, i Hlíðahverfi og Kleppsholt. Þrátt fyrir það verður ekki hœgt að fullnœgja simaþörf bœjarbúa í náinni framtíð. Símavandræðin í Reyki a- vík eru öllum bæjarbúum kunn. Mörg fyrirtæki vantar síma og sömuleiðis fjöldann allan af einstakiingum, sem þyrftu hans atvinnu sinnar vegna. Þeir, sem búa í nýj- ustu bæjarhverfunum, svo sem í Hlíðahverfinu hafa ekki getað fengið síma sína flutta þangað, jafnvel þótt læknar eða Ijósmæður ættu í hlut. Verið að leggja jarðstrengi í nýju hverfin. Nú er verið að ráða bót á þessu, að því er bæjarsíma- stjóri hefir tjáð blaðinu. Er verið að leggja símalínur í jórð í Hlíðahverfi, Lang- holtshverfi og Laugarnes- hverfi. Er að mestu búið að leggja jarðstrengina í hin tvö síðast nefndu, en eftir að tengja að mestu leyti. í Hlíðahverfi er aftur á móti nýlega byrjað að leggja strengina, og verður því verki ekki lokið fyrr en seint í vetur, þó að vel viðri og lítið verði umfrost. Þegar búið er að ganga frá jarðsímalögnum í þessi hverfi, geta þeir, sem eiga símanúmer, fengið símana flutta. Hins vegar fást engir nýir símar fyrr en stækkun sjálfvirku stöðvarinnar er lokið. Vélarnar eru komnar. Fyrir nokkru er kominn hingað til lands mestur hluti þeirra véla og tækja, sém þarf til stækkunar sjálfvirku 1 öðvr/'nn'nar'. Það, sem ó- komið er, keniur sennilega bráðlega. En það tekur lang- an tíma að koma þessum vél- um fyrir, svo a'5 stækkun þessi komizt í gagnið. Ver'ður það varla fyrr en efti'r eitt ár. Þá er hægt að bæta tvö þúsund simum við bæjar- kerfið. Fullnægir sú viðbót hvergi nærri þörfinni, því að eins og sakir standa er búið að panta á fjórða þúsund nýja síma hjá bæjarsiman- um. Veröur ekki hægt að bæta við svo mörgum símum, fyrr en stööin hefir verið stækkuð frekar. En að því er nú unnið. Þarf þá að auka húsakost. Verður því aillöng bið á því, að hægt verði^að f ullnægj a simaef tirspúrn bæjarbúa. Maávextirair ere Wlutt inn fyrir eina mlljén króna Ákveðið hefir verið að inn verði fluttir fyrir jólin á veg- um viðskiptanefndar ávextjr, er .samsvari einni miljón króna. Mun nefndin úthluta þessum ávöxtum milli inn- flytjenda.sambandssin.s og Sambands ísl. samvinnufé- laga. Ekki er enn vitað jive- nær ávextirnir koma eða hvaða tegundir þeir verða. Fækkun starfsmanna. Samkvæmt upplýsingum ráoherrans voru fastir starfs- menn á Reykjavíkurflugvell- inum í októbermánuöi 28, en á Keflavíkurflugvellinum 19 (þar af 12 löggæzlumenn og 4 tollþjónar). Þegar flugráð- ið tók til starfa, fól ráðherr- ann því að vinna að fækkun fastra starfsmanna á völlun"- um, en í ráöherratíð Áka Jakobssonar hafði verið hrúgað þangað miklum f jölda starfsfólks. Þessi starf- semi flugráðs hefir þegar borið þann árangur, að búið er að fækka föstum starfs- mönnum um 27 frá því, sem var í tíð Áka. Mun þetta spara útgjöld við rekstur flugvallanna, sem nemur mörgum hundruðum þús. kr. á áíi. Ráðherrann kvaðst myndi gefa fjárveitinganefnd nán- ari skýrslu um starfsmanna- haldið og þann kostnað, sem þvi myndi fylgja. En kapp yrði lagt á, aö lækka þennan kostnað sem mest. ílallinn á Hótel Winston. Þá upplýsti ráðherrann, að 1 tíð fyrrv. stjórnar hefði verið rekið sérstakt hótel á Reykjavíkurvellinum á kostn að ríkissjóðs, Hótel Winston. Þessi hótehekstur var lagð- ur niður í sumar, og var þá tapið á rekstrinum á 1 imabil- inu frá 1. mal 1946 til 1. júlí 1947 orðio 165 þú3. kr., auk þess, sem endurbætur á húsakynnum hótelsins höfðu kostað 401 þús. Vera má þó, að hallinn reynist meiri, því að reikningsuppgjörinu er enn ekki lokið. Kótelið hefir nú verið leigt út og mun rikið því ekki verða lengur fyrir halla af rekstri þess. Rá'ðherrann kvað það yfir- leitt vera stefnu stiórnarinn- ar að draga úr hvers konar útgjöldum við rekstur flug- vallanna, svo að meira fé verði hahdbært til nýrra framkvæmda í þágu flug- málanna. Einkum verði kappkostað að bæta öryggis- þjónustuna. Kosínaður við flug- þjónustuna. Vegna .aukinna flugferða um ísland hefir kostnaður ýmsra stofnana, semannast öryggisþjónustu, aukizt stór- kostlega. Þessar stofnanir eru veðurstcfan, landssíminn óg stöð á Keflavíkurvellinum. þús. kr. á síðastl. ári og er Þessi kostnaður nam 2.044 áætlaður 3.733 þús. kr. í ár. Lofað hefir verið, að erlendir aðilar endurgreiði þennan kostnað, en það hefir enn ekki verið gert, en eins og nú horfir virðist þó mega örugg- lega treysta því. Páist hann ekki endurgreiddur, er aug- ljóst, að draga verður úr þessari þjónustu, enda þótt það kunni að hafa þær af- leiðingar, að fsland verði ekki sú miðstöð á alþjóðaleiðum, sem ráðgert hefir verið. Auk þessa hefir verið starf- rækt miðunarstöð í Vik í Mýrdal, en samkomulag er um, að erlendir aðilar greiði 95% af rekstrarkostnaði hennar. Viðkomur á flug- völlunum. Þá gaf ráðherrann upplýs- ingar um viðkomur flugvéla á Reykjavíkurvellinum og Keflavíkurvellinum. Á tíma- bilinu 6. júli 1946—1. október 1947 hafa viðkomur milli- (Framhald á 7. síöu) skeið S.U.F. í gærkvöldl va'r 2. fundur bands ungra Framsóknar- manna. - Plutti Ólafur Jó- stjórnmálanámskeiðs Sam- hannesson prófessor skemmti. legt erindi um fundarreglur og fundastjórn. Að er-indi hans loknu hófst umræðu- fundur. Rætt var um skóla- mál. Næsti í'undur er á morgun í Baðstofu iðnaðarmanna, Búnaðarfélagshúsinu. Fundurinn hefst kl. 8.30. Fundarefni: Stefna Framsóknarflokks- ins, Eysteinn Jónsson, menntamálaráðherra. Landbúnaðarmál: Bjarni Ásgeirsson atvinnumálaráð- herra. Mjög er áriðandi að nem- endur mæti stundvíslega. Hafin skömmtun á kolnm Viðskiptanefndin hefir nú fyrirskipað skömmtun á kol- um. Ekki verða gefnir út neinir sérstakir skömmtunar- seðlar fyrst um sinn, heldur er aðeins bæjarstjórum eða odd- vitum falið að' veita einstök- um notendum þær inhkaupa- heimildir fyrir kolum, er þeir telja að nægja muni viðkom- anda í einn mánuð í senn. Þá fá þeir, sem búa i meiri fjar- lægð en 10 km. frá kolasala, að kaupa meiri kol í einu. Sömu reglur gilda um vélar og verksmiðjur, sem nota kol til reksturs síns. Þær fá' að- eins eins mánaðar birgðir i einu. Undantekningar eru þó með skip. Þau fá kol til lengri tíma. Má því búast við, að allgest- kvæmt verði í skrifstofu borg- arstjóra næstu dagana, þegar íbúum 50 þúsunda bæjar er stefnt þangað af skömmtun- aryfirvöldunum, til þess að sækja kolaskammtinn sinn, jafnvel þótt hitaveita sé i Reykjavík. Þó mun sú leið geta gengið líka að láta kolasalann útvega innkaupaheimildina hjá borgarstjóra. Óhemju fannfergi á Akureyri Bærinn mjólkurlaus Undanfarna daga hefir geysað stórhríð á Akureyri og um allt Norður- og Austur- land. Mikil ófærð er orðin víða vegna snjóanna, og hefir hún valdið bændum erfiðleikum við að koma mjólk og mjólk- urafurðumfrá sér. Akureyringar hafa orðið mjög fyrir barðinu á mjólkur- leysinu, og verður sennilega alveg mjólkurlaust þar í dag, ef ekki styttir upp, svo að hægt sé að kpma þangað mjólk sjóveg utan úr firði. í gær var sú mj ólk, sem til • var, skómmtuð, og er eitthvað eftir í dag af mjólkinni frá því í gær. Engin m'jólk barst til Akureyrar i gær. Ekki var heldur hægt að koma til Reykjavíkur fjögur þúsund lítrum af rjóma, sem biða suð- urflutnings á Akureyri. Er það bót í máli fyrir Akureyringa í mj ólkurskortinum. Öll umferö um Akureyrarbæ er að mestu stöðvuð. Háir skaflar, sem gnæfa við hús- þökin, stö'ðva alla bifreiðaum- ferð ogtorvelda mjög umferð gangandi í'ólks. Eru engir á ferli í bænum, sem ekki eiga brýn erindi aö reka. í gær var gerð tilraun til að ryðfa aðalumferöargöturnar, en sú tilraun misheppnaðist sökum fannfergisins, og eru bifreiðastöðvar bæjarins nú lokaðar. Við allt þetta bættist svo rafmagnsleysið í gær. Raf- magnið hvarf af bænum skömmu eftir hádegi og fékkst ekki aftur fyrr en í morgun. Var þetta sérstaklega bagalegt í kuldanum, þar sem flest hús á Akureyri eru hituð upp með rafmagni.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.