Alþýðublaðið - 01.08.1927, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 01.08.1927, Blaðsíða 2
2 ALÞÝÐUBLAÐIÐ Ialþýbublabið kemur út á hverjum virkum degi. 5 Afgreiðsla i Alpýðuhúsinu við ; Hverfisgötu 8 opin frá kl. 9 árd. til kl. 7 síðd. Skrifstofa á sama stað opin kl. í 9 »/a -10 Va árd. og kl. 8 - 9 síðd. j Simar: 988 (aigreiðsian) og 1294 (skrifstofan). Verðlag: Áskriftarverð kr. 1,50 á mánuði. Auglýsingaverð kr. 0,15 hver mm. eindálka. 5 Prentsmiðja: Alpýðuprentsmiðjan 1 (í sama húsi, sömu símar). Forherðing. I „Verði“ 16. júlí var grein um kosningarnar, par sem bent var á, að „gallar hinnar úreltu kjör- dæmaskipunar kpmu skýrt í ljós við þessar kosningar.“ Á líkan hátt hefir , Mgbl.“ komist að orði. Síðan hefir réttmæti pessara orða „Varðar“-ritstjórans, Kr. A., sann- ast berlegar. Búast hefði mátt við, að slík umroæli i aðalblaði flokks og eft- ir sjálfan ritstjórann hef'ðu ver- ið undanfari þess, að flokkuriran lýsti yfir því, að hann ætlaði að befta sér fyrir umbótum á þess- ari „úreltu“ og „ranglátu" kjör- dæmaskipun. Annað hefir þó orðið uppi á teningnum. íhaldsflokknum hefir farið eins og hinum verstu synd- urum. 1 stað þess að bæta ráð sitt hefir hann forherzt, og þegar ritstjóri flokksblaðsins, Kr. A„ sem hefir lýst kjördæmaskipun- ina úrelta, bregður sér í burtu, notar miðstjórnin færið til að lýsa yfir því, að réttlætistilfinning hans hafi engin áhrif á miðstjórn Ihalds- flokksins, og til að taka af skarið um það segir blaðið: „Út af ummælum, sem stóðu hér f bfaðinu um ranglæti kjör- dæmaskipunarinnar, þykir rétt aÖ geta þess, að íhaldsflokkurinn er andvígur breytingum á kjördæma- skipuninni.“ „Flokkurinn mun því framvegis -sem hingað til beitast gegn til- iögum þeim, sem fram kunna að koma og míða að því að draga úr áhrifum sveitanna á löggjöfina." Flokkurinn ætlar sér að halda áfram að lifa á ranglætinu. í fjarveru Kristjáns Albertsson- ar annast Árni frá Múla ritstjórn „Varðar". Alþýðublaðið mun taka ,rang- læti“ hinnar „úreltu“ kjördæma- skipunar til nánari athugunar siðar. Póstferðir. Vestan- og norðan-póstar fara héðan á morgun, en austanpóst- ur á fimtudaginn. Austanpóstur kemur hingað á föstudaginn. Sjómerki. Um hæstu mánaðamót verða gerðar breytingar á innsiglingar- merkjunum á innri höfninni á Súgandafirði. 1. árg. 3. faefti. Hér í blaðinu hefir tímarits þessa verið áður getíð og þá ræki- Iega vikið að 1. hefti þess. Þriðja heftíð er nú nýútkomið og byrjar á ljómandi fögru kvæði eftir Jó- liann Sigurjónsson, er heitir „Sorg“. Allmargar greinar eru i hefti þessu, og hafa sumar nokk- urn fróðleik að færa, sérstaklega grein eftir Ágúst H. Bjarnason: „Framfarir síðustu fimmtíu ára“. Aðrar eru fremur skemtílegar, eins og t. d. grein Sigurðar Nor dals: „Öræfi og Öræfingar“. En veigamésta greinin og athyglis- verðasta er eftír Ólaf Lárusson: „Stjórnarskrármálið“. Skýrir höf- undur þar frá stjórnarskrárbreyt ingu síðasta þings og tilraunum þeim á fyrri þingum, er miðað 'hafa í svipaóa átt. Fer hann hörð- um, en réttmætum orðum um hið innantóma sparnaðarhjal íhalds og „Framsóknar“, en bendir um leið réttilega á það, áð jafnaðar menn, sem ekki hafa „gert sparn aðinn að pólitisku trúaratriði, eins og bæði ihald og „Framsókn" hafi P6 borið fram á síðasta alþingi stjórnarskrárbreytíngar, sem hötfðu í sér fólgnar þær mestu sparnað- artillögur (fækkun þingmanna og að eins ein þingdeild), sem komið hafa fram í þessu máli. Greinar- höfundurinn sýnir einnig með töl- um' og útreikningum ‘fram á það', að „tveggja ára fjárhagstímabil- 18 átti vissulega sinn þátt í fjár- hagsörðugleikunum, sem dundu yfir landið eftir ófriðinn." Vafa laust er sú ályktun höfundarins rétt, að það „að taka nú tveggja ára fjárhagstímabilið upp aftur,_ er að stíga spor aftur á bak.“ Er þessi skoÖun i fyllsta sam ræmi við það, sem jafnaðarmenn hafa haldið fram nú fyrir kosn- ingarnar, og styðst hún einnig við kenningar allra fræðimanna, er um lengd fjárhagstímabils rita og tala. Þannig hefir einn af fræg- ustu fjárhagsfræðingum Norð- manna, dr. Oskar 'Jœger, próf. við háskóiann í Osió, komist svo að orði, í nýútkominni bók sinni, „Finans]ære“ (fjárhagsfræði): ,Eins árs fjáihagstímabil er það eina, sem er í fullu samræmi við tíngræðisstjórn nútímans." Greinarhöfundur lætur skýrt í ijósi skoöun sina um galla þing- xæðisfyrirkomulagsins og bendir um Ieið á ósamræmi það, er ríkir hér á landi á milli þingræðis og þjóðræðis, og hversu meginregl- an um þjóðræðið sé hér „skýlaust brotin með ýmsum hætti, t. d. með ákvæðunum um kosningar- réttinn og kjördæmaskipunina.“ Einnig sýnir höfundurinn fram á það, hversu það sé fráleit leið að hverfa aftur að einveldinu eða fámennisstjórninni. Fer hann um það svo feldurn orðum: „Þá til- raun er nú verið að gera á Itaiíu og viðar, en það mun reynast, að þar verður seinni villan verri hinni fyrri. Það mun sannast, aö leiðina út úr ógöngimum er hvergi að finna nema á grundveili þjóð- ræðisins, og það er hið mikla verkefni framtíðarinnar að bjarga þjóðræðinu úr klóm fámennis- stjórnarinnar. En til þess þarf mikið meira en stjórharskrár- breytingu. Til þess þarf gerbreytingu á öllu atvinnulifinu og gerbreytíngu á hugsunarhætti manna.“ , Þessí á!yktunarorð höfundar eru hárrétt. Að eins vildi ég mega bæta þvi við, að leiðin út úr ó- göngunum fæst að eins með skipulagi jafnaðarstefnunnar á fullkomnum þjóðræðisgrundveiii. Það er eftirtektarvert, að tvær beztu greinarnar, sem birzt hafa í þeim þremur heftum „Vöku“, er út hafa komið, eru báðar eftir Óiaf Lárusson. Sú fyrri var í 1. heftinu og heitir „Lög og lands- lýður“, prýðiiega skrifuð grein um merkilegt mál. Sú síðari, urn stjórnarskrárhreytínguna, sýnir einnig rökfestu og réttláta hugs- un, og er greinin yfirleitt þörf órð í tíma töluð. f þessu hefti „Vöku“ eru einnig nokkrar aðrar smágreinar og þýddar sögur, flest sæmilegt af- Iestrar. Sömuleiðis eru þar nokkrir ritdómar, þar á meðal tveir um „Vefarann mikla frá Kasmír“. Sá fyrri, eftir Kristján Albertsson er langur og allítariegur. Hinn síð- ari, eftir Guðmund Finnbogason, er örstuttur, að eins þrjár línur, lítíð smellinn sleggjudómur. St. J. St. Kappróðuriira ogg sumdið. Kappróðurinn á laugardags- kvöldið milii Dana og fslendinga fór þannig, að Danir sigruðu. Taldi dómnefnd, að fyrri bátur þeirra hefði verið hálfum meter framar, er þeir skriðxi yfir lín- una. Tíminn var sá sami hiá báð- um fyrri bátunum, 10 mín. 30 'sek. Sá þriðji varð hinn danski báturinn, á 10 mín. 54 sek„ og fjórði hinn íslenzki báturinn á 11 mín. 14 sék. JJóðurinn hófst niður undan Mýrarhúsum og endaði við Sund- skálann. Voru mældir út 1500 metrar og sett niður merki sitt hvorum megin. Hefði þurft að ganga betur frá því, sérstaklega þar, sem þeir fóru af stað. Þar þurftu „baujurnar“ að vera tvær á sömu línu, tíl þess að alveg væri örugt, að allir færu sömu vega- lengd; en eins og nú var, átti ræsirinn mjög örðugt með að koma bátunum á Sömu skálínu qg mörkin úti við Skálann voru í. Og er ekki ósennilegt, að einhverju hafi skakkað, og ef svo var, hefir það komið niður á tveimur seinni bátunum sérstakiega. — Annars er margt, sem við höfum 'lært við þenna fyrsta kappróður, sem háður hefir verið hér í Reykjavík. Við höfum séð, að íslenzku bát- arnir og árarnar eru ekki vel fall- in til kappróðra. Ræðara eigum \tíð bæði sterka og þolna, en róðrarlag okkar þyrfti að fegra. Róðrarmót þarf að verða hér á hverju ári eftirleiðis, og þá mun ekki líða á löngu, þar til íslend- ingar geta getið sér góðan orð- stír í þessari hollu og þörfu í- þrótt, því að þegar á alt er litið, þá hafa íslendingarnir staðið sig ljómandi vel á þessu móti. Þeir hafa iil áhöld og enga samæf- ingu, en sjóliðsmennirnir eru þaul- æfðir og bersýnilega afbragðs- ræðarar, og þó munar ekki meiru. Er þakkarvert, að þetta mót skyldi komast á, því að það verður á- reiðanlega til þess, að íslending- ar fara að æfa róður til kapp- þrauta meira en vérið hefir. Má sérstakiega þakka sjóliðsmönnun- um, að þeir vildu taka þátt í þessum leik. Áður en róðurinn hófst, keptu sjö menn um sundþrautarmerki 1. S. í„ þ. e. syntu 100 metra, og áttu þeir að gera það á ekki lengri tíma en 26 mínútum. Fjór- um af þessum keppendum tókst að ná markinu á tilsettum tíma. Voru það þessir: Einar S. Magn- ússon varð skarpastur. Hann laufc sundinu á 22 mín. 55 sek. Vilhelm Sigurðsson synti það á 23 mín. 12 sek., Óskar Þorkelsson á 24 mín. 1,5 sek. og Kjartan Péturs- son 25 m. 1,5 sek. siBnskeyti* Khöfn, FB„ 30. júlí. Styrjaldahugur Bandarikjanna. Frá Washington er símað; Stjorn Bandaríkjanna hefir afráð'ið að nota fjárveitingarheimild síð- asta þings til þess að byggja sex stór beitiskip, og er búist við, að stjórnin látí ’byrja á byggingu herskipanna nú þegar. Vatnsflóð i Kina, mannatjönr uppskerutjón. Frá Shanghai er símað: Mikið flóð hefir hlaupið í Kuling-fljótið. Sagt er, að tíu þúsundir manna hafi drukknað. 1 Chang-Chow-Fu- héraði eru hundrað þúsund manna heimilislausix. Uppskerutjón a£ völdum flóðsins er áætlað að vera fimm milljónir dollara. Farpegaskip ferst. 40 manns drukkna. Frá Chioago er simað: Farþega- skip sökk á Michiganvatni, er ofsaveður skall á mjög snögg- lega. Fjörutíu drukknuðu, flest konur og börn. Khöfn, FB„ 31. júlí. Órói af atvinnuleysi i PortúgaL Frá Berlín er símað: Nýr ó- rói er í Portúgal af þeim orsök- um, að fjárhagserfiðleikarnir eru mjög miklir og hinum atvinnu^ lausu fer sífelt fjölgandi. Margir stjómmálamenn hafa verið hand- teknir, en hundrað menn réðast á

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.