Alþýðublaðið - 08.01.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 08.01.1940, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝDUFLOKKURINN XXI. ÁRGANGUR. MÁNUDAGUR 8. JAN. 1940. 5. TÖLUBLAÐ Hótanir Rússa og Þjóðverja við Norðurlðnd halda áfram --------------------4-----------;—_ Segjast ekki munu þola að Finnum berizt brezk og frönsk hjálp yfir Svíþjóð og Noreg. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. j TMMÆLI þýzkra og rússneskra blaða um möguleikana *w' á því, að Norðurlönd dragist inn í styrjöldina, verða nú með degi hverjum ófriðlegri. Halda þau því fram, nú síðast í gær aðalfolað rússneska hersins, „Krasnaja Svjesda", að Bretar stefni að því af ráðn- um hug, að draga Norðurlönd inn í stríðið til þess að skapa sér aðstöðu til árásar á Þýzkaland úr nýrri átt. Þýzk blöð endurtaka þær hótanir, að Þýzkaland muni ekki láta það viðgangast, að brezk og frönsk vopn verði flutt yfir Noreg og Svíþjóð til Finnlands, hvað þá heldur brezkt eða franskt herlið. Svíar geta ekki hætf að bjálpa Finmim, seglr eitt af stærstu blSðum Svípjóðar ----------------» KHÖFN í gærkveldi. FÚ. „Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning" segir að stund úrslitanna nálgist, og séu miklir möguleikar á því, að Sví- þjóð dragist inn í styrjöldina. Enginn veit, segir blaðiS, hvort Rússar muni láta stað- ar numið í Finnlandi. Og því meir sem England og Frakk- land grípi inn í Finnlandsmálin, því meiri líkur séu fyrir því, að úrslit heimsstyrjaldarinnar muni verða á Norður- löndum. Aðstoð Svía við Finnland geti orðið til þess að draga Svíþjóð inn í stríðið, en þeirri aðstoð sé þó ekki hægt að hætta.'- Kaupmannahafnarblaðið — „Nationaltidenda" gerir aðvar- anir þýzkra blaða tii Norður- landaþjóðanna einnig að um- talsefni. Segir blaðið, að Danir óski þess af heilum hug, að Finnar fái sem mesta hjálp. Blaðið víkur að því, að erfitt sé að rökræða skoðanir þær, sem fram hafa komið í þýzkum blöðum varðandi hjálp þá, sem Finnum berst yfir Norðurlönd, og kemur með þá samlíkingu, er ræða er flutt í kennarastól og áheyiendum aðeins ætlað að hiýða á. lýjar varúðarráðstafanir i KAUPM.HÖFN í giae*v. FÚ. 1 Svíþjöð hefir verið gefin út ný tilskipun, sem leggwr strengi- liegt bann og þungar reYsingar við því, að láta miolkkruim í té upplýsingar um atvinniulíf og gtarfsemi í landiniu, hvort heldur er framleiðsla, flutningar eða viÖ- skipti, ef ætia má að slíkar upp- lýsiingar yrðu notaðar af útlend- um rílkjum í óvinisamlegium til- gangi. 16 rnssneskar flnpélar skotnar niður á 2 dðpm. ----------------» Flugvélafap Rússa fiu sfinmun meira en Finna frá stríðsnyrjun. LONDON í morgun. FÚ. *P RÉTTARITARAR frá * hlutlausum þjóðum síma frá Finnlandi, að 16 flugvél- ar hafi verið skotnar niður íyrir Rússum í loftárásum þeirra á finnskar borgir á föstucíag og laugardag. Finnskir flugmenn skutu ílestar þeirra niður, en á hin- ar var skotið af íoftvarna- byssum. Samkvæmt upplýsingum frá finnsku hermálastjórninni er gizkað á, að Rússar hafi misst samtals 200 flugvélar frá því að vopnaviðskipti Finna og Rússa byrjuðu. Flugvélatap Rússa er að minnsta kosti tíu sinnum m'eira en flugvélatap Finna. Samkvæmt seinustu fregnum frá Finnlandi halda Rússar á- fram að grafa skotgrafir á Kyrj- álanesi. Kuldinn háir hermönn- unum mikið og meðal fanga, sem Finnar tóku í gær, voru menn svo illa haldnir af kulda, að þeir gáfust upp þegar í stað. Sögðu þeir felaga sína suma meðvitundarlausa. So¥étstjörniii lofarai Iðta ranosaka kaf- bátsárásina í Hels- ingjabotni. LONDON í miorgun. FÚ. C» ÆNSKA utanríkismála- *** ráðuneytið tilkynnir, að rússneska ráðstjórnin hafi lofað að láta athugun fara fram á því, hvort það hafi verið rúss- neskur kafbátur, sem sökkti sænska skipinu i Helsingjabotni fyrir skemmstu. Var skotið af fallbyssu kafbáts- iins á hið sænska skip umz kvikn- jaði í því. Eyðilagðist skipið, en áhöfninni var bjargað. Hélt á- höfnin því fram, áð kafbáturinn væri rússneskur, og þess vegna tók sænski siendiherramn í Moskva málið upp við sovétstjórnina. Þf zkt skip með málm flrý tisf arm sðkk mt nrafNoregiífpradag LONDON í gæxkveldi. FÚ. K 000 smálesta skip, þýzkt, ^ „Frankenwald", — eign Hamborg Ameríkulínunnar, — sökk um 60 km. út af vestur- strönd Noregs í gær. Skipið var á leið til Þýzkalands með málm grjót. Með hverjum hætti skipið sökk, 'er ekki kunnugt. Eistlenzku skipi var sökkt í gær. Var það statt tæpa 40 km. frá Noregsströndum, er flugvél gierði árás á það. Var varpað sprengikúlum á skipið og skotið af véibyssum á skipshöfnina. Tveir skipverjar biðu bana- Óvæntar heræfingar á Suðnr-Jéflandi. . KHÖFN í gærkveldi. FÚ. Þ. 9.—12. jan. fara fram í Danmörku mjög umfangsmikl- ar heræfingar á Suður-Jótlandi, og verða aðallega stórskotaliðs og loftvarnaæfingar. Fátítt er, að Danir hafi her- æfingar um þetta leyti árs. Issnköt í fprinétt. FYRRINÓTT var framið * innbrot í mjólkurbúðina á Ásyallagötu 1 og stolið þaðan um 120 krónum í peningum. Hafði verið farið inii um gl'uigga, sem var illa krókaðiur, ©n penin;garnir h&f ðu legið í .þúð- arskúffu. Járnbrautarstöðin í Helsingfors, sem Rússar hafa oft reynt að varpa sprengikúlum á, en aldrei hitt. Verzhnar- og skrifstofu- fólk vill fá lannanppbót eins og opinbert starf ssf ólk VERZLUNARMANNA-4' FÉLAG REYKJA- VÍKUR hefir ákveðið að beita sér fyrir þyí að fá launakjör skrifstofu- og verzlunarfólks bætt. Friðþjófur Johnson, for- maður Verzlunarmannafé- lagsins, sagði í samtali við Alþýðublaðið í morgun, að félagið myndi stefna að því að þetta starf sf ólk fengi sömu launauppbætur í hlut- falli við laun sín og opinbert starfsfólk fengi samkvæmt þeirri þingsályktunartillögu, sem samþykkt var á alþingi og gaf ríkisstjórninni heim- ild til að bæta launakjör op- inberra starfsmanna. Sagði Friðþjófur, að pað væri álít stjórnar félagsins, að verzl- usriar- og sforifstoíufólk væri ein- mitt ' sambærilegt við opinbert starfsfólk. Félajgið hefír kallað verzlunar- og skrifstiofufðik til skrásetning- ar í dag af þessu tilefni, og mættu strax í miorgiun allmargir í skrifstiofu félagsins. Eiga menn par áð gefa upp launákjör sín og ýmistogt annað, sem að peim lýtur. Lögin um kaupuppbótina náðu eins og kunnugt er alls ekki til i verzlunar- og skrifstöfufólks, sök- um þess, að það hefir ekki sam- eiginlega samninga eða sameigin- legan kauptaxta. En það verður vátanliega að teljast alveg sjálf- sagt, að að minnsta fcosti allir, sem hafa fremiur lá,g laun, fái latmauppbót vegna dýrtíöarinnar, binnaðhviort í samræmi við lögin eða í samræmi við þær launa- uppbætur, sem opinberir starfs- menn fá. Ean mun ríkisstjórnin engar á- kvarðanir hafa tekið í sambandi við það, en það verður að gera ráð fyrir því, að hún hafi tal af stéttarfélögum opinberra starfs- manna um málið. Verkakonar gefa 200 krónur íll Finnlands. P INNLANDSSAMSKOTIN * eru nú komin upp í 103 þúsundir króna. Fer nú að nálgast, að samstoot- in séu komin upp í 1 krónu á hvert miannjsbarn á Islandi. Einhver síðasta gjöfin, sem barst í samskotin, voru 200 kr. frá Verkakvennafélaginu Fram- sókn, en samþykkt var að gefa þessa upphæð á fundi félagsins síðast liðið föstudagskvöld. Here Belisha skfrir brezka |ta§íníi fri orsðknm lansnar- beiðni sinnar á morgnn. LONDON í morgun. FÚ. "ff^ AÐ flaug fyrir í London í ¦P^ gær, að Hore-Belisha myndi persónulega skýra neðri meðstofunni frá orsökum til þ'ess. að hann baðst lausnar frá hermálaráðherraembættinu, og í gærkveldi varð kunnugt, að hann mun gefa yfirlýsingu þessa efnis, er neðri málstofan kemur saman á þriðjudag. Það er talið, að greinargerð hans verði mjög stutt, en hins- vegar er búizt við, að fyrirspurn ir verði borna fram við forsæt- isráðherra, og að miklar um,i ræður verði um þ'etta mál. Öllum blöðum ber saman um, aS fráför Hore-Belisha breyti engu um styrjaldarfyrirætlanir eða stefnu stjórnarinnar yfir- leitt. f D A © Nætarlæknir er Karl S. Jonas- son, Sóleyjargötu 13, sími 3925. Mæturvörður er í Reykjavíkur- oig Iðwnnar-apáteki. ÚTVARPIÐ: ' 19,20 Þingfréttir. 19^0 Fréttir. 20,15 Um daginn og veginn (Sig- fús Halldórs frá Höfnum). 20,35 Hljömplötiur: Pjóðlög frá ýmsum löndum. 20,50 Kvennaþáttur: Hkttverk kioniuininar i imenningarsög- uinni (ungfrú Oddný Guð- mwndsdóttir). 21,10 Útvarpshljómisveitin: Hol- lenzk þ'jóðlög. — Einsöng- ur: (Skúli Sveinsson): 1) Sigv. ¦ Kaldalóns: a) Ave María. b) M eina hjartans yndið mitt. c) Við sundið. d) Sofðu, siofðu góði. c) Ég lít í anda. 2) Sig. Þérð- arson: Stjarna stjörnu fegri. Oa 10 vélbátar keypt til Reykjavfkur ? §m iiefii^arliiiiar, semi á að a framfærslumál Rvfknr. IN tiltölulega góða sala á ísfiski mun valda því, að lítið verður um saltfisks- framleiðslu hér fyrst um sinn. Auk þess er það mikið áhyggjuefni manna, hve lítil vinna er hjá verkamönnum hér í hænum við útgerðina. Þá hefir það og ekki bætt úr skák, að togurum fækkar sí- felt hér og að bátar héðan fara til Sandgerðis og Kefla- víkur til útgerðar á vertíð- inni. í fyrra var stofnuð nefnd til að athuga og gera tillögur um framfærslumál Reykja- víkur. í þessari nefnd eiga sæti Jónas Guðmundsson, eftirlitsmaður sveita og bæj- arfélaga, Jón Kjartansson ritstjóri og Helgi Hermann Eiríksson skólastjóri. Þessi nefnd hefir haldið allmarga fundi og rætt þessi *mál. Fyrir alllöngu ritaði nefndin bæjarráði bréf, þar sem hún benti á nauðsyn þess, að atvinna væri aufcin og iagði tii, að samvinna tækist um það milli bæjar og ríkis að kaupa allt að 10 vél- báta og láta þá stunda útgerð tíí saltfiskveiða hér i bænuim. Bentí nefndin á það, að heppi- legt myndi vera að leita fyrir sér um kaup á bátunum í Dan- (Frh. á 4. síðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.