Vísir - 13.03.1911, Blaðsíða 1

Vísir - 13.03.1911, Blaðsíða 1
21. VÍSIR 15. Kemur út virka daga kl. 11 árdegis, nema laugardaga kl. 6 síðd. Mánud. 13. mars 1911. Sól í hádegisstað kl. 12,37' Háflóð kl. 4,34' árd. og kl. 4,52' síðd. Háfjara kl. 10,46' árd. og kl. 11,4 síðd. Afm__li. Ekkjufrú Marie Ka*ne Jónsson, 65ára. ÞorgímurKristjánsson,cand.phiI.,26ára. Póstar. Hafnarfjarðarpóstur kemur kl. 12 fer kl. 4. Veðrátta í dag. ! bí £ í bíi ca « 1 o E ndhr :ðurl J > \ > Reykjavík 767,7 — 3,0 A 1 Alsk. ísafj. 766,8 + 0,2 NV 1 Skýjað Bl.ós 767,1 - 8.0 S 1 Ljettsk, Akureyri 763,7 - 1,2 s 3 Skýjað Qrímsst. 727,7 - 8,0 s 3 Ljettsk. Seyðisfj. 764,2 + 0,7 V 2 Heiðsk. Þorshöfn 760,7 -0,1 NNA 6 Skýjað Skýrlngar: N = norð- eða norðan, A = aust- eða austan, S = suð- eða sunnan, V = vest- eða vestan. Vindhæð er talin í stigum þannig: 0 = logn, 1 = andvari, 2 = kul, 3 = go!a, 4 = kaldi, 5 = stinningsgola, 6= stinningskaldi, 7 = snarpur vindur, 8 = hvassviðri, 9 = stormur, 10 = rok, 11 = ofsaveður, 12 = fárviðri. Á morgun. Afmæll. Ekkjufrú Marie Hansen 46 ára. Sigurður Björnsson kaupmaður 43. ára. Guðm. Loptsson bankabókari 40 ára. Kristján A. Möller trjesm. 45 ára. MF" Síðasti heimspekisfyrirlestur mag. Ouðm Finnbogasonar. Næsta bfað á miðvikud. Frá alþingi. Frumvarp til laga uní gjöld tll-holræsa og g ngstjetta ( jReykJavfk o. fl. [Bæjarstjórn vor er smám saman að ná sjer í heimildir til skattaálöga og er hjer ein. Þetta frumvarp var samþykt á síðasta bæjarstjórnarfundi og bera þingmenn Reykvíkinga það nú fram í neðri deild.] 1. gr. Þar sem bæjarstjórnin hefir lagt holræsi í götu, er hverjum húseig- anda skylt að gera á sinn kostnað 25 blöð (að minsta kosti) til marzioka. Eintakið kostar 3 au. ræsi, er flytji alt skolp frá húsi hans út í göturæsið. Skulu þau ræsi ekki vera lakari að gerð en göturæsin og gerð undir urasjón bæjarverkfræðingsins, samkvæmt reglugerð, er bæjarstjórnin setur um tilhögun skolpræsa innan húss og utan. Má í þeirri reglugerð ákveða, að regnvatn skuli leitt í göturæsið. Vanræki nokkur að gera þetta inn- an hæfilegs frests, sem bæarstjórnin setur, getur bæarstjórnin látið vinna verkið á kostnað húseigenda. 2. gr. Kostnaður við holræsagerð í göt- um bæarins greiöist sumpart úr bæarsjóði og sumpart af lóðareig- endum. Lóðareigendur skulu greiða: A. 2%o aI brunabótarvirðingarverði húseigna, sem standa á lóð þeirra. Sama glald skal greiða af húsum sem sfðar verða bygð við götu, sem holræsi er þegar lagt og sjeeldra hús rifið niður, greiðist gjaldið af mismun virðingarverðs húsanna. B. 45 aura fyrir hvern meter áf lengd lóða þeirra meðfrarri götu, þó því að eins, að lóðin nái fram að götu. Gjaldið greiðist, þegár búið er að gera holræsi í þá götu, sem lóðin telst til. Húseignir og lóðir, er liggja við tvær götur, sem holræsi hafa verið lögð í áður en lög þessi öðl- ast gildi, skulu einnig vera gjald- skildar eftir þessari grein, ef eigend- urnir hafa eigi áður greitt neitt gjald í þessu skyni. 3. gr. Steinlímdar, hellulagðar og aðrar jafnvandaðar gangstjettir skulu kost- aðar að 2/s úr bæarsjóði en að x/s af þeim, sem lóðir eiga, er teljast til götunnar þeim megin, sem gang- stjettin er. Kostnaði þeim, sem lóðareigend- um ber að greiða, skal jafnað nið- ur fyrir götu hverja eða þann^hluta Afgreiðsla i Pósthússtræti 14. Opin allan daginn. götunnar, sem gangstjett hefur yer- ið lögð í, að helmingi eftir lengd lóðanna meðfram götunni og að helm. eftir brunabótavirðingarverði húseigna þeirra, er á lóðunum standa. 4. gr. Kröfur þær, er bæarstjórnin fær á hendur lóðaeigendum og húséig- endum samkvæmt 1., 2. og 3. gr. eru trygðar með veðrjetti í hús- eignunum og hefursáveðrjetturfor- gangsrjett fyrir öllum veðskuldum eftir samningi. Bæarstjórnin getur veitt alt að 10 ára gjaldfrest á kröf- um þessum^ enda greiði skuldunaut- ur þá vexti. 5. gr. Þar sem bæarstjórnin hefur látíð gera steinlímda, hellulagða eða aðra jafnvandaða gangstjett, skal sjerhverj- um lóðareiganda skylt að Iáta hreinsa stjettina daglegafyrirlóð sinni, samkv. reglum, er gefnar verða í lögreglu- samþykt bæarins. Sje þetta'.vanrækt, getur bæarstjórnin látiö vinna verkið á kostnað lóðareiganda og sæti hann að auki í almennu lögreglumáli 5—10 kr. sekt ^fyrir vanræksluna, er renni í bæarsjóð. 6. gr. Bæarstjórnin getur tekið að sjer sorphreinsun og salernahreinsun í öllum bænum eöa nokkrum hluta hans og má fela einstökum mönn- um eða fjelögum að framkvæma það í umboði sínu. Til þess aö standast straum af kostnaði þeim, sem af hreinsúninni Ieiðir, má leggja gjald á hús þau, sem hreinsað er fyrir, eftir gjaldskrá,' sem bæarstjórnin semur ogstjórnar- ráðið staöfestir. Húseigaridi greiöir gjaldið. 7. gr. Allar kröfur og gjöld samkvæmt lögum þessum má lakaMögtaki, sem önnur gjöld til bæjarsjóðsins. 8. gr. Lög þessi öðlast gildi frá stað- festingardegi.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.