Vísir - 04.05.1916, Blaðsíða 2

Vísir - 04.05.1916, Blaðsíða 2
 V.ÍSIR VISIR Af grel ð s 1 a blaðsins á Hótel Island er opin frá kl. 8—8 á hverj- um degi. lnngangur frá Vallarstræti. Skrifstofa á sama stað, inng. frá Aðalstr. — Ritstjðrfnn til viðtals frá H. 3-4. Sfmi 400. — P. O. Box 367. Iðnaðarmanna- áfengið og umsjónarmaðurinn f allri sinni dýrð. . ------ NI. Umsjónarmaöurinn á auðsjáanlega ckki nema btdryrði í orðaforöa sfn- um. Af því honum finst, sem rétt er, að hann ekki geta sagt við beiðandann. sem fer fram á of mikið : »Þú Iýgur því að þú þurfir svona mikið«, þá segir hann ekk- er(, en skrifár það sem farið er fram á. Kæmi t. d. gullsmiður til hans, sletti fram frönskum máls- hætti að þættist þurfa 45 Iftra, þá yrði umsjónarmaðurinn orðlaus, sem von er, og léti hann hafa pottana, sem þó ekki ætti að vera eins mikil von til. Umsjónarmaðurinn er að ógna mér með þvf að ekki sé Ioku skot- ið fyrir að einhver af þessum iðn- áðarmðnnum, sem eg mintist á, kunni að þakka mér fyrir afskifti mín af þessu máli. Hann meinar líklega að þeir setjist við að skrifa mótmæli, eða hefir hann von um að þeir tefji sig á því að smíða einhvern kjörgrip handa mér í þakklætis skyni. Eg er ekki hrædd- ur. Þvf þó eg viti að spfritus get- ur losað um tunguhaft á mönnum, þá held eg ekki að þessir skamtar umsjónarmannsins svífi svo á þá, að þeir fái ritæði af þeim. Umsjónarmaðurinn segir að bann- lögin séu alls ekki búin til í þvf skyni að hnekkja atvinnu nokkurs iðnrekanda. En því hefir aldrei veriö haldið fratri, hvorki af mér néöðr- um. Hitt er annað mál, að eg tel ekki ölíklegt, að það geti hnekt atvinnu sumra iðnaðarmanna að láta þá fá tneira en þeir þurfa, og til þess var heldur ekki ætlast meö bannlögunum. Umsjónarmaðurinn segist vera goodtemplari og skammast sfn tyrir að vera í Reglunni með mér. Úr því að hann kann það, finst mér að hann ætti að beina blygðun sinni f aðra átt, því eg er ekki f Reglunni og hefi ekki veriðfmörg ár. - Að lokum vil eg ráða umsjónar- manninum til að búa sér til skrá yfir þá iðnaðarmenn þess* bejar, sem til mála geta komið, aðgæta hvaö hver þeirra hefir fengið í fyrra, Ifta á mismuninn, fá sér upplýsing- ar um starf þeirra og haga sér þar eftir, ef hann endilega vill halda þessu starfi. /?. I stað áfengisins. Þó að það sé á allra vitorði, að mikið flyst til landsins af áfengum drykkjum á ólöglegan hátt, auk þess sem flutt er mí undir umsjón umsjónarmanns áfengiskaupa, þá er þó vfst um það að innflutningur á því er nú miklu minni en áður en aðflutningsbannið gekk f gildi. Það verður þá heldur ekki um það deilt, að minna er drukkið af áfengi eftir en áður. — En sparar þá þjóöin mismuninn ? Um þaö hefir nokkuð verið deilt, hvort nokkur beinn fjárhagslegur gróði myndi verða af aðflutnings- banninu. Því verið haldiö fram, að því myndi verða eytt í annan óþarfa sem menn væru neyddir til að spara með því, að taka frá þeim vínið. Það er því einkar fróðlegt að at- huga á hvaða vörutegundum inn- flutningurinn hefir einkum aukist síðan aðflutningsbannið gekk f gildi. í ný útkomnum Hagtíðindum er skýrsla um innflultar tollvörur árið 1915 og gefur hún töluverö- ar upplýsingar um þetta efni. Árið 1912 voru fluttir til lands- ins 75 þús. Iítrar af óáfengu öli, 1913: 83 þús. lílrar, 1914: 125 þús. Htrar og 1015 229886 lítrar Árin 1906—1910 var alt innflutt öl að meðaltali 352 þús. lt'trar. — Nokkuð vantar þvf á, að innflutn- ingurinn verði jafn rnikill og áður en svo hröðum fetum hefir hann vaxið, að ekki er ólíklegt að hann verði brátt eins mikill. Af tóbaki voru flutt til landsins 83 þús. kg. áriö 1913 en 95462 kg. 1915. Af vindlum lOþtís. kg. 1913 en 18238 kg. 1915. Kaffinotkunin hefir vaxið afar mikið. Árið 1913 voru flutt til landsins 528892 kg., 1914: 499828 kg. en 621644 kg. áriö 1915. — Meðal innflutningur árin 1906—10 var líkur innflutningnum 1913. Af sykri hefir innflutningurinn einnig aukist mjög mikið árið 1915. Þá fluttust inn 2915694 kg. en árið 1914 2548000 kg. og 1913 2509000 kg. Innflutningur á te, súkkulaði og brjóstsykri er miklu meiri 1915 en árin 1913 og 14; stíkkulaði 59747 kg. á móti 45 þús. kg. 1914 og 43 þús. kg. 1913. Innflutningur á brjóstsykri og konfekt hefir nær tvöfaldast. 1915: 12697 kg. 1913: 6800 kg. En þó aö munaðarvörunotkun hafi þannig aukist að mun, þá er ekki unt að segja neitt um það, að hve tniklu leyti sú aukning stafar af áfengisieysi. Fjöldi manna hefir haft miklu meiru úr að spila síð- asta ár og af því stafar hún auð- vitað að nokkru leyti. Bending. í fyrirlestrum þeim sem séra Oddur V. Oíslason hélt 1888— 1889 um »Líf og lífsvon sjó- manna« lýsir hann stjóra þeim, sem þeir hr. Sveinbjörn Egilsson og hr. Þorst. Finnbogason hafa verið aö skrifa um í Vísi í vetur Mér virðist þeir ekki þekkja fyr- irlestra þessa og hið heppilega nafn sem séra Oddur sál. Oísla- son gaf þeim, en það var a n d - þóf s s t jóri. Ágrip af fyrirlestrunum er prent- að 1889 og er margt í þeim sem sjómenn hefðu gott af að athuga sérstaklega um notkun lýsis, báru- fleyga, andþófsstjóra og kjölfestu- poka o. fl. — Um notkun lýsis í sjávarháska, má einnig benda á ritgerðir í ísafold IX. 15, 1882, eftir Tryggva Ounnarsson, ísa- fold XI. 4, 1884, eftir ritstjórann, ísafold XI. 6, s. ár, eftir Árna Thorsteinsson (landfógeta), ísa- fold XIV. 14, 1887, eftir Scher- beck (landlækni). - Að lfkindum hefir séra Oddur sál. Oíslason átt einna fyrstur manna besta þáttinní þvíhversu fiskverkunin er kominí gotthorf hér á landi og eg tel ómaksins vert að taka ýmislegt það er í fyrirlestrunum stendur upp í tfma- rit sjómanna, »Ægic, jafnvel þó róðrabátaútgerðin sé nú að miklu leyti úr sögunni, a. m. k. hér sunnanlands. í þau rúm 20 ár sem eg stundaði sjómensku á opnum skipum í mestu brimveiðistöðum landsins, fékk eg óræka reynslu fyrir þvf að hjálparmeðöl þau sem að of- an eru nefnd og séra Oddur sál. Gíslason var að berjast fyir a0 sjómenn notuðu, höföu oft og einatt tilætlaðan árangur og voru til mikillar tryggingar Iífi og heilsu sjómanna og vil því benda mönn- um á að nota þau þar sem þau enn kunna að eiga við. Rvík Vb 1916. Jón Pálsson. i TIL M I NN IS: Baðhiisið opiö v. d. 8-8, ld.kv. til 11 Borgarst.skrilöt. i brunastðð opin v. d 11-3 Bæjarfóg.skrífst. Hverfisg. op. v. d. 10-2 og 4-7 Bæjargjaldk, Laufásv. kl. 12-3 og 5-7 v.d Islandsbanki opinn 10-4. K. F. U. M. Alm. samk. sunnd. 81/, siðd Landakotsspit. Sjúkravitj.tími kl. 11-1. Landsbankinn 10-3. Bankastjðrn til við- tals 10-12 Landsbðkasafn 12-3 og 5-8. Utlán 1-3 Landssfminn opinn v. d. daglangt (8-9) Helga daga 10-12 og4-7 Náttúrugripasafnið bpið lVr^/f 8»ðd. Pðsthiisið opið v. d. 9-7. 9unnd. 9-1 Samábyrgðin 12-2 og 4-6; Stjðrnarráðsskrifstofurnar opn. 10-4 v. d. Vífilsstaðahælið. Hcimsðknartími 12-1 Þjóðmenjasafnið opið sd. þd. fmd. 12-2 Ókeypis lækning háskólans Kirkjustræti 12: Alm. lækningar á þriðjud. og föstud. kl. 12—1. Eyrna-, nef- og hálslækningar á fðstud. kl. 2—3. Tannlækningar á þriðjud. kl. 2—3. Augnlækningar S Lækjargötu 2 á rniö- vikud. kl. 2—3. Landsféhirðir kl. 10—2 og 5—6. 1 skósmiður getur fengið atvinnu strax. Bjarni Sigurðsson Laugav. 22 B. Símfréttir. Miðlnir. í símskeyti, sem h/f KveldtSIfur hefir fengið frá Kaupmannahöfn, dags. 1. þ. m., er það haft eftir móttakanda Mjölnisfarmsins í Berg- en, að Englendingar hafi látið skip- ið laust á laugardaginn var. Um það ætti honum þá að hafa borist skeyti frá enskum stjórnarvöldum, eða skipstjóranum á Mjölni. — En undarlegt er það, að hingað hefir ekki borist neitt skeyti frá skip- stjóra, og hafði þó verið lagt fyrír hann að sfma til eiganda skípsins hér (Kveldúlfs) og umboðsmanns félagsins f Kaupmannahöfn ef skip- iö yröi iátið laust. Það er þá Þrer»t til: aðskipstjóra hafi verið bannað aö síma, skeyti hans verið stððvuö eða Bretar haf séð sig titu hönd og haldi skipinu enn. Pósturinn úr Gullfossi. f skeyti þvf sem Kveldúlfi barst frá Kaupmannahöfn, viðvikjandi Mjölni, er getið bréfa, sem send voru héðan með Gullfossi, og virð- ist þá pósturinn, sem Bretar tóku á útleið, vera kominn til skila til Kaupmannahafnar.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.