Vísir - 07.05.1938, Blaðsíða 2

Vísir - 07.05.1938, Blaðsíða 2
7~ VISIR VlSIR DAGBLAÐ Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H/F. Ritstjóri: Kristján Guðlaugsson. Skrifstofa:' Hverfisgötu 12. Afgreiðsla: Austurstræti 12. Sí m ar: Afgreiðsla 3400 Ritstjórn 4578 Auglýsingastjóri 2834 Verð 2 krónur á mánuði. Lausasala 10 aurar. Félagsprentsmiðjan h/f. Styrimaiina deiian. Otýrimannadeilunni er lokið, *"¦* og henni lauk með því, að ágreiningurinn um kjör stýri- manna var lagður í gerð. Deilan varð að vísu ekki langvinn, en hefir þó orðið báðum aðilum að talsverðu tjóni. Því tjóni hefði verið afstýrt, ef tekinn hefði verið þegar í upphafi sá kostur,.sem að lokum var horf- ið að. En hvers vegna var það ekki gert? Stýrimannafélagið var ekki allskostar einrátt um þessa deilu. Það hafði fyrir nokkuru látið leiðast til þess að ganga í Alþýðusamband íslands. Sú ráðabreytni félagsins hefir ekki orðið stýrimönnunum happa- drjúg, og var í rauninni aldrei líkleg til þess að verða það. Til þess eru m. a. kjör stýrimann- anna yfirleitt of ólík kjörum manna í öðrum stéttarfélögum, sem í Alþýðusambandinu eru. En félag, sem er í Alþýðusam- bandinu verður að sjálfsögðu í einu og öllu að hlíta þess lög- um og venjum og þá einnig grundvallarreglum þess i vinnu- deilum. Og ein af grundvallar- reglum Alþýðusambandsins er sú, að deila um kaup og kjör skuli aldrei útkljáð með gerðar- dómi, hvorki frjálsum né lög- boðnum. En þó að út af því hafi verið brugðið nú, þá eru til þess sérstakar ástæður, sem í rauninni áttu ekkert skylt við deiluna sjálfa eða hagsmuni stýrimanna. Hinsvegar benda allar líkur til þess, að sam- komulag hefði getað orðið um gerðardóm þegar i byrjun, ef Stýrimannaf élagið hef ði að öllu mátt fara sínu fram og virðing Alþýðusambandsins ekki þótt vera í veði, ekki síst eftir það, sem á undan var gengið um lög- skipun gerðardómsins í togara- deilunni. Nú lauk deilunni hinsvegar með því, að Alþýðusambandið sjálft beiddist þess, að endir yrði bundinn á hana með lög- skipuðiim gerðardómi. Það var þó á undan gengið, að Stýri- mannafélagið hafði fyrst hafnað frjálsum gerðardómi, en síðan samþykt hann, og að lokum beiðst aðstoðar Alþýðusam- bandsins til þess að fá gerðar- dóm lögskipaðan. En af þvi er auðráðið, að andslaðan gegn gerðardómslausninni, innan fé- lagsins, muni hafa stafað af ut- anaðkomandi áhrifum, og félag- ið sjálft verið þess reiðubúið, að fallast á þá lausn. Það eru áhrif fná ráðamönnum Alþýðu- sambandsins, sem valda þess- um snöggu veðrabrigðum í af- stöðu félagsins til gerðardóms- ins. Samkvæmt grundvallarreglu Alþýðusambandsins leggjast ráðamenn þess í fyrstu á móti frjálsa gerðardómnum, sem for- sætisráðherrann skoraði á deilu- aðilana að sættast á. Þess vegna var sú tillaga feld af samninga- nefnd Stýrimannafélagsins. En þegar svo var komið, og engin lausn virtist framundan í deil- unni, mun ráðherrann hinsveg- ar ekki hafa séð sér annað fært en að „láta hart mæta hörðu", og ákveðið að leggja fyrir -Al- þingi frumvarp um lögskipað- an gerðardóm. Yrði það gert, í trássi við Alþýðusambandið og Alþýðuflokkinn, hlaut það hins- vegar að valda samvinnuslitum á milli stjórnarflokkanna á ný. Til þess mátti því ekki koma, og nú var tillagan um frjálsan gerðardóm tekin upp aftur og lögð fyrir félagsfund Stýri- mannafélagsins og samþykt þar, til þess að firra þeim vandræð- um. Og þegar það ekki hlítti, varð að hverfa að þvi ráði að liáta Alþýðusambandið eiga frumkvæðið að því, að gerðar- dómurinn yrði lögskipaður. Þá var það ekki gert í trássi við Alþýðusambandið og Alþýðu- flokkurinn á Alþingi gat sætt sig við það og þurfti ekki að slíta samvinnu við Framsóknar- f lokkinn! En ef Stýrimannafélagið hef ði ekki verið i Alþýðusambandinu, hefði aldrei þurft að koma til allra þessara vafninga, og deilan því orðið fyr og með friðsam- legra hætti á enda kljáð, en orð- ið er. FLUGVÉLIN 1 ATHUGANA- LEIBANGRI FYRIR NORB- URLANDI í NÓTT. SKEMTIFLUG NYRÐRA í DAG. Forsætisráðherra hlutaðist til um það í gær, að flugvél- in yrði send í athugunarleið- angur fyrir Norðurlandi, en fregnir hafa að undanförnu borist um, að mikill ís sé fyrir Norðurlandi. Er hrafl við strendur, en ísbreiða lengra úti. Vísir átti tal við Akureyri í morgun. Sagðist heimildar- manni blaðsins svo frá: Flugvélin liggur hér nú — kom að sunnan kl. að ganga 8 í gærkveldi. 1 nó'tt fór hún í athugunar- leiðangur að tilhlutan f orsæt- isráðherra. Var í ráði að leggja af stað kl. 3—4, en það dróst nokkuð. Með í f örinni voru Stef án Jónasson skipstjóri og Edvard Sigur- geirsson ljósmyndari. Mikill ís sást fyrir norðan land. Flogið var 180 km. til norð- urs frá Siglunesi og fyrir Norðurlandi, bæði vestur og austur á bóginn. Skýrsla um athuganirnar mun verða send i dag. Óvíst er að flugvélin fari suður í dag. Sennilega verður farið í nokkur skemtiflug héðan — fyrir Norðurlandi. Leikur mörgum hugur á að bregða sér í „loftsali upp" og líta niður á „landsins forna fjanda" úr upphæðum. Gerðardóoinrinn. Hæstiréttur útnefnir kl. lYz í dag fulltrúa í gerðardóm til að útkljá stýrimannadeiluna. Aðilar munu síðan ryðja ein- um fulltrúa hvor úr dóminum og verður hann þá fullskipaður samkvæmt lögunum og tekur þá strax til starfa. Hitler vill leysa vandamálín í Tékköslóvakio á irið- samlegan hátt og mefl vinsamlega hlutieysi Itaia. Náiii samvinna milli Hitlers Mussolini og Franeos. EINKASKEYTI TIL VlSIS London, í morgun. rréttaritari United Press í Rómaborg símaði það- an í morgun, að hann hefði aflað sér upplýs- inga um það frá áreiðanlegum heimildum, að Hitler og Mússólíni muni ekki gera með sér neitt sam- komulag um hernaðarlegt bandalag milli ítalíu og Þýskalands. Það er fullvíst, að Hitler og Mússólíni hafa rætt öll þau vandamál, sem nú eru á döfinni, m. a. kröfu Su- deten-Þjóðverja í Tékkóslóvakíu og afstöðu Þýska- lands í þeim málum.___ «.»._.-» srvZÍIEBS Eftir viðræðurnar milli Hitlers og Mússólíni mun mega fullyrða, að Hitler sé fastákveðinn í að leitast við að fá deilumálin í Tékkó-Slóvakíu leyst með frið- samlegu móti, en ítalir muni ástunda „vinsamlegt hlut- leysi" í þeim málum, sem varða Tékkóslóvakíu og Þýskaland. j Hitler og Mússólíni ræddu einnig Spánarmálin og snerust umræður þeirra aðallega um að treysta sam- vinnu Spánverja, Itala og Þjóðverja í framtíðinni, en um það eru þeir Hitler og Mússólíni sannfærðir, að sigur Francos á Spáni sé skamt undan. Samvinnan milli þeirra þriggja þjóða verður mjög aukin á sviði viðskift- anna, er f riður kemst á aftur á Spáni. lií United Press. EINKASKEYTI TIL VÍSIS. London, í morgun. Bukarestfregnir herma, að ríkisstjórnin hafi tek- ið ákvörðun um að ákæra Codreanu, leiðtoga járnvarðliðsmanna eða f asistanna, f yrir land- ráð. Er hann sakaður um að hafa aflað sér opinberra skjala, sem innihalda hernaðarleg leyndarmál, en einn- ig hafi hann skipulagt stjórnmálafélög á hernaðarvísu og útbreitt þjóðhættulegar skoðanir, í því augnamiði, að valda tvístringi og óeiningu og brjótast til valda. — United Press. Breska stjórnin sér fyrir fridsamlegri lausn deilanna íTékkó slóvakíu. EINKASKEYTI TIL VlSIS. London, í morgun. Samkvæmt Lundúnadagblöðunum í morgun byrjar breska stjórnin í dag tilraunir sínar til þess að koma því til leiðar, að deilurnar í Tékkó-Slóvakíú verði leystar friðsamlega. Breski sendi- herrann í Berlín fer í dag á fund Görings og mun hvetja hann til þess að leiða Henlein, foringja Sudeten-Þjóð- verja í Tékkó-Slóvakíu fyrir sjónir, að heppilegast væri að taka til vinsamlegrar íhugunar þær tillögur til lausn- ar deilunni, sem sendiherra Breta í Prag muni samtímis ræða við stjórn Tékkó-Slóvakíu. United Press. STÝRIMANNADEILAN NORSKA. — LAUN STÝRI- MANNA A NORSKUM STRANDFERÖASKIPUM. Oslo 6. mai. Eins og getið var í skeyti í gær hefir náðst samkomulag í stýrimannadeilunni. Féllust háðir aðilar á tillögu sátta- semjara. Laun stýrimanna á slrandferðaskipum hækka að meðáltali um 12.5%. Sam- kvæmt hinum nýja launataxta verða byrjunarlaun stýrimanna á strandferðaskipum 314 kr. á mánuði, en hámarkslaun 443 kr. eftir 11 ára starf, laun ann- ars stýrimanns 255 kr., en há- markslaun 334 kr., en þriðja stýrimanns 220 og 235 kr. Sam- komulagið gildir til 1. apríl 1939. NRP—FB. LÍKAN AF HITLER. I tilefni af afmæli Hitlers 20. apríl hefir hin fagra Barbara von Kalckreuth, myndhöggvari í Berlín, gert líkan af leiðtog- anum. Síldarsala íslands til Eist~ lands hefii* aukist á síðari árnm, þrátt fyrir samkepní Skota* JEistlendingar munu ekkí gera út síldarleið— angur til íslands á þessu ári. I Aberdeen Press & Journal var fyrir nokkuru birt allítarleg grein um síldarmarkaðinn í Eistlandi og m. a. gert að um- talsefni að breskir síldarútflytj- endur eigi það á hættu, að missa markað þann, sem þeir hafa haft þar í landi, vegna samkepni frá öðrum þjóðum — síldarsala Breta til Eistlands hafi minkað ár frá ári, vegna þess, að kröfum þeim, sem Eist- lendingar geri um góða og ó- dýra vöru, sé ekki sint, en keppinautarnir geri alt sem í þeirra valdi standi, til þess að verða við þeim." Utflutningur á Skotlandssíld til Eistlands minkaði um 5000 tn. árið sem leið. Frá íslandi, segir blaðið, keyptu Eistlendingar 19.561 tn. eða nokkru meira (300 tn.) en frá Skotlandi. tslendingar seldu ekki eins mikið af síld til Eist- lands og 1936 (þá 22.774 tn.), en árið 1935 þegar Skotar fluttu út 26.568 tn. til Eistlands seldu íslendingar þangað aðeins 7522 tn. Hátt verð á fyrstu sending- um og léleg vara var meginor- sök þess hversu illa tókst til með sölu á Skotlandssíld til Eistlands 1937. I bréfi, sem blaðið bilrtir frá Eistlandi, er lögð mikil áhersla á, að ef Bret- ar ætli að halda markaði sínum i Eistlandi verði þeir að senda þangað góða vöru við lágu verði — síldarkaupendur í Eist-r landi kvarti yfir því, að þeir fái ekki eins góða vöru fra Skotandi og áður, en aðrar þjóðir, sem selji síld til Eist- lands leggi mikla áherslu á að senda þangað fyrsta flokks vöru við hóflegu verði. — I rit- stjórnargrein í sama blaði ert einnig vikið að þessu máli, nauðsyn þess, að síldin sé vel verkuð, en kvartað hafi verið yfir verkun skotskrar síldar —< hún geymist ekki vel. Rússar, sem Bretar leitist nú við að fá til þess að kaupa af sér meira af síld, segir blaðið loks, leggja og mikla áherslu á, að um fyrsta flokks verkun síldarinn- ar sé að ræða og að verðið sé hóflegt. I sambandi við þetta er vert að drepa á það, sem segir í nýkomnum Ægi, að Eist- lendingar, sem hafa stundað sildveiðar við Island í 5 sumur, hafi ákveðið að stunda ekki síldveiðar hér við land í sumar þar sem tap hafi orðið á þess- ari sildarútgerð þeirra. (FB). ! Af yeiðum hafa þessir togarar komiÖ: Gull- toppur meÖ no föt lifrar, Þórólf- ur með 105 föt og Ólafur með 23 föt eftir 2ja daga útivist. Kom hann með veikan mann. Hekla fer vestur og norSur í kvöld. Rfkisábypgð fypip hitaveituláninn. Borgarstjóri Pétur Halldórsson flytur svohljóðandi frv. til laga í neðri deild Alþingis: 1. gr. Ríkisstjórninni er heimilt, gegn tryggingum, er hún metur gildar, að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán fyrir Reykjavíkur- kaupstað til hitaveitu, alt að 7 miljónum króna, eða jafngildi þeirrar f járhæðar í erlendri mynt. 2. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. í upphafi greinargerðar segir svo: Eftir að fram er komið frv. til Iaga um heimild fyrir ríkis- stjórnina til þess að taka lán, á þskj. 344, þykir líklegt, að tæp- lega verði hjá því komist, að ábyrgðar ríkissjóðsins verði um sinn krafist fyrir lánum hingað til opinberra fyrirtækja, sem eiga að standa skil á vöxtum og afborgunum í erlendu fé. Er því farið fram á ríkissjóðsábyrgð á hitaveituláni fyrir Reykjavík

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.