Vísir - 24.07.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 24.07.1940, Blaðsíða 1
 tug sson KHstj Ritstjóri: án Guðia ¦ Félacjsp „,, _„„. Skrifstofur 'crstsmið/an i (3. hæð). Ritstjóri Blaðamenn Auglýsingar Gjaldkeri Afgreiðsla Sími: 1660 5 línur 30. ár. Reykjavík, miðvikudaginn 24. júlí 1940. 168. tbl. Finnar verða enn að beygja sig fyrir Rússum, sem færa sig stöðugt upp á skaftið. Alger afvopnun finska hersins. Finskir iierforingjar ilýja land. — Æösta rád sovét- ríltjanna kallað saman. ÉINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. >¦ •.,........ Fregnir frá Stokkhólmi heriria, að ráðstjórnin rússneska hafi sent Finnum nýja úrslitakosti. Fyrir nokkurum dögum kröf ðust Rússar þess, að finski herinn yrði algerlega afvopnaður og taldi f inska stjórnin sig ekki haf a bolmagn til þess að haf na pessum nýju kröfum. Er afvopnun hersins nú hafin. Margir finskir herforingjar hafa farið úr landi af þess- uin sökum og dveljast þeir í Stokkhólmi. I>egar Finnar urðu loks að lúta í lægra haldi f yrir Rússum, eftir hina frækilegustu vörn, gerðu menn sér vonir um, að ekki yrði frekara þrengt að finsku þjóð- inni, og að hún gæti sint viðreisnarstarfi sínu í friði. — Rússar haf a f engið f ramgengt þeim kröf um, sem þeir ætluðu sér og væru nú ánægðir. En f yrir nokkuru gerðu beir kröfur til Finna varðandi Álandseyjar eins og um var getið, í skeyti til Vísis, og nú hafa Finnar enn orðið að ganga að nýjum kröfum. I>að hef ir sem vænta mátti vakið ugg í Finnlandi, að Rússar færa sig þannig upp á skaftið og það háir þjóð- inni í viðreisnarstarfinu. Hún stendur nú varnarlaus f yrir og ótti er vakinn um, að Rússar áf ormi sér að inn- lima Finnland eins og Austur-Pólland, Bessarabíu, Norður-Bukovinu og Litlu Eystrasaltsríkin. Æðsta ráð ráðstjórnarríkjasambandsins hefir verið kallað saman til annars f undar síns á yf irstandandi ári. Kemur það saman í Kreml í lok ágústmánaðar til þess að hlýða á ræðu Molotovs utanríkismálaráðherra um innlimun Eystrasaltsríkjanna. Það er einnig búist við, að Molotov muni gera grein fyrir stefnu ráðstjórnar- innar yfirleitt, og verði utanríkismálin ekki undan- skilin. Horfornar enn ískyggi- legar á Balkanskaga. Itiíiiiensktiin ogf lisíi^öfskiiiii váð- herrnm boðið íil Þýskalands. EINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. Horfurnará Balkanskaga eru enn mjög í óvissu og allískyggi- legar. Virðist svo sem möndulveldin (Þýskaland og ítalía) leggi nú aukna áherslu á að auka þar áhrif sín, en Rússar hafa, að því er sumar fregnir herma, aukin áform á prjónunum í Rúmeníu. Er sagt, að Rússar beiti áhrífum sínum til þess, að stofnuð verði róttæk stjórn, vinveitt Sovét-Rússhvndi, í Rúmeníu, en Italir, sem hafa beyg af áformum Rússa, birta aðvaranir til þeirra, um að ganga ekki í neinu á rétt möndulveldanna, og gefa í skyn, að Þýskaland murii þá grípa til sinna ráða. Eins og kunnugt ér höfðu Italir lýst því yfir oftar en einu sinni, áður en þeir fóru í stríð- ið, að þeir llti á Balkanskaga sem ítalskt áhrifasvæði og i sögðu ítalskir facistaleíðtogar, að þeir myndu aldréi þola Rúss- um að færa út kvíarnar suður á Balkanskaga. Það átti að vernda Balkanskagann gegn hinni „rauðu hættu" eins og Spán. En þegar Rússar gerðu kröfurnar á hendur Rúmenum fyrir skemstu og höfðu Bess- arabíu og Norður-Bukovíu upp úr krafsinu, höfðust Italir ekk- ert að, og talið var að þeir og Þjóðverjar hefði ráðlagt Ung- verjum að knýja ekki fram kröfur sínar um Transylvaníu, eins og þeir áformuðu, þegar Rússar tóku Bessarabíu. Var þvi Htið svo á, að möndulveldin teldi sig hafa öðru að sinna og gæti ekki hætt á að til ófriðar kæmi á Balkan. Þótt aðvaranirnar í garð Rússa komi fram á ítalíu, er það margra ætlan, að Þjóðverj- ar séu jafn óánægðir og ítalir yfir afskif tum Rússa af Balkan- málum. Nú hefir von Ribbentrop boð- ið forsætisráðherra Búlgaríu og utanríkismálaráðherra til Þýskalands, en Gigurtu forsæt- isráðherra Rúmeníu og Manu- lescu utanrikismálaráðherra Rúmeniu, eru einnig boðnir. Koma þeir til Salzburg á föstu- dag, en búlgörsku ráðherrarnir fara til Berlínar og munu verða þar á laugardag. Búlgarar hafa gert kröfur til þess að fá suð- ur hluta Dobrujahéraðs i Rúm- eníu, en vilja fá kröfunum framgengt friðsamlega. Á ráð- stefnunni i Þýskalandi á föstu- dag og laugardag mun verða rætt um Balkanmálin, aðallega með tilliti til Rúnmeniu, og jafnvel Sovét-Rússlands, en hin- ir rússnesku leiðtogar hafa, að því er margir álita, mörg áform á prjónunum, og eins og sjá má af öðru skeyti, sem birt er i blaðinu i dag, halda þeir áfram að gera kröfur i garð Finna. Tékkóslóvakisk ríkis- stjórn mynduð. Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Það var tilkynt i breska þing- inu i gær, að breska ríkisstjórn- in hefði veitt tékkóslóvakisku þjóðnefndinni i London viður- kenningu sem bráðabirgða- stjórn Tékkóslóvakíu og eru þar með endurtekin og staðfest á ný fyrri heit Breta um endurreisn TékkóslóVakíu, ef Bretar og bandamenn þeirra sigra i strið- inu. Forseti þjóðnefndarinnar er dr. Benes, mun hann verða for- sætisráðherra hinnar nýju stjórnar, eh Jan Masaryk, sendi- herra Tékkóslóvakíu i London þar til hún leið Undir lok. Jan Masaryk er sonur Masaryk, fyrsta forseta og „föður Tékkó- slóvakíu". Fjðlda margir Frakkar sviftir Jiegiiréttindum. Fransklr ráðherrar fyrir réttl Daladier fyrv. forsætlsráð' herra meðal þeirra. Franska stjórnin hefir fyrir- skipað, að allir þeir, sem flýðu land 10. maí til 30. júní, í óleyfi ríkisstjórnarinnar, skuh sviftír borgararéttindum. Ýmsir franskir ráðherrar verða nú leiddir fyrir rannsókn- arrétt, og eru meðal þeirra Da- ladier, Delbos og Móndell, sem allir eru meðal kunnustu franskra ráðherra á síðari tím- um. Daladier og nokkurir þing- menn sem komu frá Marokko til Marseille í gær voru kyrrsettir. — Nokkurum ráðherrum verður stefnt fyrir herrétt fyrir að flýja land meðan FrakÍdand átti í ófriði. iK-iiBÍÍS:- HÉR BIRTIST MYND af nýliðum i breska flugberniu». Gífurlegar skattahækk- anir í Bretlandi vegna styrjaldarinnar. 2800 miljónir sterlingspunda nepnaðapútgjalda að eins. til EHNKASKEYTI FRÁ UNITED PRESS. — London í morgun. Sir Kingsley Wood, fjármálaráðherra Bretlands, flutti ræðu í neðri málstofunni í gær og lagði fram nýtt fjárlagafrumvarp vegna styrjaldarinnar. Verður að hækka skattana gífurelga, bæði beina og óbeina, vegna styrjaldarútgjaldanna, sem aukasí gífurlega með viku hverri og eru nú komnir upp í 57 miljónir sterlingspunda á viku. Með þessari eyðslu — en það verður að gera ráð fyrir því, að útgjöldin vegna styrjaldarinnar fari mjög vaxandi — verða styrjaldarútgjöldin á ári 2800 miljónir sterlingspunda og út- gjöldin alls á yfirstandandi fjárhagsári 3467 milj. stpd. Tekjuskatturinn verður hækk- aður um 1 shilling í 8% af hverju sterlingspundi og yfir- skattur af tekjvim yfir 2000 stdp. í 2 shillinga af sterlingspundi. Af tekjum yfir 20.000 stpd. greiðast 8 sh. af sterlingspundi. Skattur á bjór, léttum vinum, sterkum vínum og tóbaki hefir verið hækkaður. Skemtana- skattur hefir verið hækkaður. Viðskiftaskattur eða söluskatt- ur verður lögfestur og mun hann nema alt að % af andvirði varnings sem ekki telst nauðsyn- legur (luxury goods) en skatt- urinn nær ekki til gass, raf- magns o. fl. Sir Kingsley Wood lagði á- herslu á það, að þjóðin öll yrði að leggja á sig þungar og lang- varandi byrðar vegna stríðsins. Hann kvað nauðsynlegt að beina sem mestum f járstraum í ríkis- sjóðinn. Útflutningsverslunina yrði að auka sem mest, til þess að standast straum af kaupum á hráefnum, hergögnum og öðru, sem fyltja þarf inn. Lundúnablöðin í morgun gagnrýna ræðu Sir Kíngsley Wood f jármálaráðherra, á þeim grundvelli, að hann hafi ekki gripið til nógu viðtækra ráð- stafana til þess að afla tekna til styrjáldarþárfa. Daily Telegraph segir, að fjár- málaráðherran hafi bakað mönnum vonbrigði með tillög- unx sinum, því að hann hafi alls ekki gripið til nógu víðtækra ráðstafana til f járöflunar. Segir blaðið, áð nauðsyniegt sé að táka þessi mál fastari tökum. Þjóðin hafi búist við því, að hanik hefði sýnt meiri rogg af sér. — News (CrohÍcle segir, að fjármálaráðherran hafi ekki horfst í augu við veruleikann. Daily Herald segir, að hann skorti ekki aðeins hugrekki, heldur og hugkvæmni. Bresku fjái'lögin eru aðal- umræðuefni Lundúnablaðanna, og taka flest þeirra miklu dýjjra i árinni en fjármálaráðherrann og telja að ráðstafanir hans til tekjuaukningar fyrir rikissjóð hafi gengið of skamt. „Daily Telegraph": Fjárlög Sir Kingsley Wood urðu mönnum að nokkuru leyti vonbrigði, vegna þess, að flest- um finst víst að ekki sé nærri nógu langt gengið á tekjuöflun- arleiðinni. Fyrir nokkuru hafði fjármálai-áðherrann látið þess getið, að skattar og tollar myndu verða „hinir mestu, sem sögur fara af", og voru þvi allir | við þvi búnir að greiðsluþol al- j mennings yrði reynt til hins itr- | asta. Höfðu menn búist við djarflegum fjármálaaðgerðum og karlmannlegri tilraun til að láta tekjur mæta gjöldum. En Sir Kingsley hefir sýnt merki- lega litla hugkvæmni i að finna upp nýja tekjustofna." „News Chronicle": „Sir Kingsley hefir mist af þvi tækifæri sem honum bauðst. Skattarnir koma harðast niður á lágtekjumönnum, miðtekjurn- ár verða að vísu illa úti, en það hefði áreiðanlega verið hægt að leggja meiri hátekjuskátt á. Það er vafalaust röng pölitik að reyna ekki að ná meirá en 40% af útgjaldaaukningunni nieð nýjum tekjuliðum. Það átti að stefna að þvi að ná öllum gjald- aukanum með tekjuauká. Besta ákvæðið í hinum nýju f járlÖgum er ákvæðið um að innheimta Framh. á 3. siðú. Innrásar-fyrir- ætlanir Hitlers. London í morgua- „Þó að innrásarfyrirætlanir Hitlers hafi tafist eitthvað, virð- ist engin ástæða til að ætla að hann sé hættur við þær," segir hernaðarsérfræðingur „Yorks- hire Post" i grein í blaðinu í morgun. „Fengist hefir nokkurnveginn áreiðanleg vissa fyrir því, að honum mislikar stórum sá drátt- ur, sem orðið hefir á fram- kvæmd fyrirætlananna, og mun hann hafa tekið þeim aðvörun- um, sem æðstu ráðunautar hans í hernaðarmálum hafa látið í ljósi, mjög illa. Er alment álitið, að enginn af æðstu herforingjum hans, nema Göring, sé fylgjandi innrásinni, og að meira að segja muni Hess, Himmler og Göbbels hafa látið sannfærast af röksemdum hers- höfðingjanna, að innnásin væri óframkvæmanleg. En hvað sem þessu líður, verð- ur að reikna með því, að vilji Hitlers verði í-áðandi og að inn- rásin verði gerð, hvað sem það kann að kosta Þjóðverja. Frá sjónarmiði Breta er flést, sem mælir á móti því, að innrás- in geti tekist, og er þetta helst: 1. Tilraunir til að ná jafn- vígisaðstöðu á sjó hafa mistekist fyrir Þjóðverjum. 2. Italía hefir fult í fangi með að verjast og gétiir ekkert liðsinnt Þjóðverjum á Norður- sjó. 3. Þjóðverjar hafa ekki ná- lægt því nægan f lotastyrk til að aðstoða flutning herliðs yfir sjó. 4. Loftárés er möguíeg en stórkostlega tvieggjuð. 5. Breskar landvarnir hafa aldrei verið öflugri. 6. Föðurlandssvik og njósn- arstarf i Bretlandi hefir Þjóð- verjum mistekist. 7. Þjóðverjar hafa ekki næg- an hraðskreiðan skipakbst til að flytja stóran her, þótt flotavernd væri fyrir héndi. 8. Ef Þjóðverjar táka Upp á þvi að beitá öllum kröftum sín- um gegn Bretlandi, mega þeir eiga vóh á frekári iahdvinning- um Rússa í vesturátt. Þá er breski heririn i mið- austuríóndum þýrnir í augum Þjóðverjá. Ætlúriin vár, að ítalski heririn fengist ýið þann her, er\ árángurinri hefír orðið litill. Mun Hitler hafa ætlað sér að riota eitthváð af frariska flot- anum i Miðjárðarháfi til að herjá á hernáðarstQðvár Breta í Súéz bg Rauðahafi, ién hann misti flotánn áður en til þess kom.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.