Vísir - 29.07.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 29.07.1940, Blaðsíða 1
Ritstjóri: Kristján Guðtaugsson Skrifstofur: Félagsprentsmiðjan (3. hæð). Ritstjóri Blaðamenn Áuglýsingar Gjaldkeri Afgreiðsla Sími: 1660 5 línur 30. ár. Reykjavík, mánudaginn 29. júlí 1940. 172. tbl. Bretar gera miklar loft- árásir á hernaOarstöOvar ÞjóOverja í Frakklandi. EINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. Franska stjórnin hefir mótmælt loftárásum Breta á Cherbourg, Nantes og St. Nazaire, þar sem mikið manntjón varð. Bretar tilkyntu í gær og fyrradag, að nauðsynlegt væri að eyðileggja semmestaf olíubirgðum þeim, semfalliðhefði i hendur Þjóðverja í Frakklandi, og þess vegna hefði verið gerðar árásir á ýmsa slíka staði þar í landi, með miklum árangri. Mótmæli frönsku stjórnarinnar, segir i bresk- um blöðum, sanna hversu miklu tjóni bresku sprengjuflugvélarnar valda, þegar þær gera árásir á olíustöðvar og slíka staði. S. 1. föstudagskvöld gerðu breskar sprengjuflugvélar árásir á skipasmíðastöðvar, og olíubirgðastöðvar við ósa Loire. — Einna mest tjón varð við Nantes og i St. Nazaire yarð allmikið manntjón, að því er hermt er í mótmælum irönsku stjómarinnar. : 1 öllum hafnarborgunum, sem árásir voru gerðar á, voru Þjóðver jar að því er talið er, að draga að sér skip og herskip, auk þess sem þeir höfðu þar mikið af flug- vélum alt til undirbúnings árásinni miklu. Miklir loftbardagar á sigl- við Bretland. EINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. I breskum blöðum er nú farið að leiða ýmsum getum að því, hvernig á því muni standa, að „forleikurinn" að innrásinni (þ. e. hinar stöðugu loftárásir, sem byrjuðu 18. júní) dragast á lang- inn. Auk þess sem annarstaðar er getið, að Hitler vilji tryggja sér frið á Balkan fyrst, ræða sum blöðin um það, að Hitler muni ætla að þreifa frekara fyrir sér um frið, í von um að þurfa ekki að gera innrásina, en það sé nú svo komið, að ýmsir helstu menn nazista, ráði frá því, að hún verði gerð, vegna óvissunnar, að hún geti hepnast. Þjóðverjar leggja mikla áherslu á, að reyna að hnekkja sigl- ingum við Bretland og gerðu þeir nýjar árásir á skip á siglinga- leiðum við Bretland í gær og hernaðarstaði þar. En 9 þýskar f lugvélar voru skotnar niður fyrir þeim, þar af 5 Messerscmidt- flugvélar, en þetta eru árásarflugvélar, sem Þjóðverjar eru nú farnir að nota sem sprengjuflugvélar. En þær eru þyngri í vöf- unum sem árásarflugvélar og reynast síst betur en sprengju- flugvélarnar, sem Þjóðverjar hafa hotað til þessa. Alls hafa Þjóðverjar nú mist 31 Messerscmidtflugvél í bardögunum við Bretland á tiltölulega skömmum tíma. Manntjón og eigna varð lítið í loftárásunum á Bretland í gær. Per Albin 'Ilansson forstætisráðli. Sví- þjóðar f lytui* ræðu. Hann vcr sÉjorii sína fyrir að leyfa Þjóðverjmii að fara yfir Svíþjoð. EINKASKEYTI FRÁ UNITED PRESS. — London í morgun. Fregnir frá Stokkhólmi herma, að PerAlbinHansson,forsætis- ráðherra, hafi haldið útvarpsræðu í Njurunda nálægt Sundsvall, og varið stefnu Svía í utanríksmálum. Hann kvaðst ekki neita því, að Svíar hefði breytt um stefnu með því að leyfa þýskum hermönnum í heimferðarleyfi að fara yfir Svíþjóð, frá því sem var áður í stríðinu milli Norðmanna og Þjóðverja, en þetta bæri ekki að skilja þannig, að Svíar hefði horfið frá hlutleyssistefnu sinni eða afsalað sér sjálfsákvörðunarrétti sínum né heldur, að þeir hefði breytt um stefnu út á við. Þjóðverjar fórn aldrei M\ með samúð sína ** Einkaskeyti til Vísis. London í morgnn. Fregnir frá Berlín herma, að þýsk blöð geri að umtalséfni við- ræður þær, sem fram hafi farið í Þýskalandi síðustu daga, og gefa þau í skyn, að Þjóðverjar muni styðja 'kröfur Ungverja og Búlgara gagnvart Rúmenum. Segja blöðin, að Þjóðverjar hafi aldrei farið dult með þá skoðun, að þeir hafi haft samúð ra'eð Ungverjum og Búlgörum, og telji réttmætt, að kröfur þeirra á hendur Rúmenum hafi við full rök að styðjast. Veðurspár viku fram í tímann. "tT eðurstofa Bandaríkjanna hefir tilkynt, að hún muni á næstunni fara að senda út veðurspár viku fyrirfram. Verð- ur þetta gert tvisvar í viku. Undirbúningur fyrir þessa starfsemi hófst fyrir sex árum. Var þá einn af þektustu veður- fræðingumBandarikjanna send- ur til Þýskalands til að kynnast nýjustu kenningum Þjóðverja og jafnframt var þektum norsk- um veðurfræðingi, dr. Karl G. Rossby, boðið vestur um haf, til þess að hafa umsjón með undirbúningsstarfinu. Tilrauna-veðurspár hafa ver- ið gerðar í nokkura mánuði og reyndust þær 70—75% réttar, hvað viðkom úrkomu og hita- breytingum. Þjóðverjar munu vera lengst komnir allra þjóða um að spá um veðrið langt fram í tim- ann. Eru þær bygðar á kenn- ingum dr. Franz Bauers í Frankfurt a. M. Er talið að leit- að hafi verið umsagnar hans, áður en Þjóðverjar lögðu undir sig Niðurlönd, hvort rigningar myndi tefja framsókn vélaher- sveitanna. (U. P. Red Letter.) ».« 9 Bretar vigbúast nú af kappi heima fyrir, til þess að taka á móti Þjóðverjum, þegar þeir hef ja inn- rás sína. Hér sjást breskir hermenn vera að setja upp gaddavirsgirðingar fyrir utan flotamálaráðu- neytið. Þessar víggirðingar eru aðallega ætlaðar Ul varnar gegn „5. herdeildinni" og fallhlífarher- monnum. ðíiliiii or Hllft1181. Síldaraflinn á öllu landinu mun nú vera orðinn 7—800.- 000 mál. Þar af hafa ríkis- verksmiðjurnar fengið um 430 þús. mál. H jalteyrarverksmiðjan er búin að taka við talsverðu á annað hundrað þús. mála og Hesteyrarverksmiðja Kveld- úlfs er einnig farin að taka við síld. Rauðka og Grána hafa fengið um 38 þús. mál, eða jafnmikið og alla vertíðina í fyrra. Til Djúpavíkur eru komin 60—70 þús. mál. Þá eru ótaldar margar smærri verksmiðjur, sem töl- ur hafa ekki borist frá. Mun óhætt að áætla síldaraflann 7 —800 þúsund mál. 1 fyrra, 29. júlí, var heild- araflinn orðinn 708.158 hl. (Eitt mál jafngildir V/2 hl.) fiðræðim Hitlers við ráflherr a Rúmenin, Búlg- ariu og Slðvakiu er lokið EINKASKEYTI FRÁ UNITED PRESS. — London í morgun. Hitler ræddi í gær við forseta Slovakiu og forsætisráðherra, en áður hafði hann rætt við rúmensku og búlgörsku ráðherrana, svo sem fyrr hefir verið getið. Að afstöðnum viðræðunum við fulltrúa Slovakiu var gefin út yfirlýsing um að viðræðurnar hefði farið fram í anda vipsemdar, en engar upplýsingar gefnar um umræðuefnið. Rúmensku ráðherrarnir eru nú komnir heim og ræddu þeir við Karl konung þegar eftir heimkomuna. HatTana-ráðmtefiiaii. Eagiíi eigendaskiiti á nýlendum í Vestupálfu. EINKASKEYTI frá United Press. — London í morgun. Algert samkomulag hefir náðst í allsherjarnefnd Havanaráð- stefnunnar um yfirlýsingu þess efnis, að eigendaskifti á nýlend- um Vesturálfu geti ekki komið til greina, með þeim hætti, að yfirráðin verði fengin í hendur öðrum ríkjum en Vesturálfu- ríkjum. Vesturálfuríkin lýsa yfir fylgi sínu við kenningu Woodrow Wilson's, Bandarikjaforseta um sjálfsákvörðunarrétt þjóðanna, og ennfremur að þau séu á einu máli um það, að ráðstafanir verði gerðar til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem þörf þyki Vesturálfulöndum til verndar. Yfirlýsingin verður nú lögð fyrir ráðstefnuna í heild og er búist við, að hún verði einróma samþykt. Eitt af hinu mikilvægasta, sem samkomulag hefir náðst vim er það, að eitt eða fleiri Vestur álfuríki haf a heimild til að hefj- ast handa þegar i stað, til vernd- ar öðrum Vesturálfuríkjum, ef þau skyldi verða fyrir árás, og þurfa þá ekki að leita ráða hinna fyn- en eftir á. STENDUR FREKARI f SKIFTING RÚMENlU FYRIR DYRUM? Það er að sjálfsögðu uppi ýmsar getgátur um viðræðurn- ar á þessum fundum, markmið Þjóðverja á Balkanskaga o. s. frv. Einna líklegast þykir, að áliti þeirra, sem um alþjóða- stjórnmál skrifa í bresk blöð, að fyrir Hitler vaki að koma því til leiðar, að liann þurfi ekki að hafa frekari ahyggjur af Balk- anskagamálum, meðan hann gerir úrslitatilraunina til þess að sigra Breta. Hvort honum hepn- astBalkanskagaáformin er hins- vegar mjög óvíst, ekki síst vegna þess að enginn veit hvað Rússar muni gera, en þeir lita bersýni- lega á Balkanskaga sem rúss- neskt áhrifasvæði, og hafa þeir beitt sér mjög til þess að efla á- hrif sin þar að undanf ömu, ekki síst i Jugoslaviu, Búlgaríu og Rúmeníu. Rúmenar hafa orðið að beygja sig fyri'r öllum kröf- um Rússa til þessa, seinast að lofa bót og betrun út af um- kvörtunum Rússa um harðn- eskjulega meðferð á flótta- mönnum frá Bessarabiu. Lilclegt þykir, að Hitler ætli að styðja kröfur Ungverja og Búlgara um Transylvaniu og Suður-Dobrudja, og það er bent á, að blað Görings hefir komist svo að orði, að landamæraskip- unRúmeniu eftir|Heimsstyi-jöld- ina hafi verið hin héimskuleg- asta, og verði að bæta fyrir það. Er þetta skilið svo, að Rúmenar verði að láta Transylvaniu af hendi, við Ungverja, og senni- lega einnig Suður-Dobrudja við Búlgara. En grípi Rúmenar til vopna til að koma i veg fyrir það getur alt komist i bál og brand á Balkanskaga öllum, en auk þess er afstaða Rússa óviss sem fyrr segir. Tillögur um vöru- skifti milli Bretlands cg Bandaríkjanna. Einkaskeyti frá United Press. London, í morgun. IBandaríkjunum hafa ýmsir merkir menn komið fram með tillögur um að viðskifti Breta og Bandaríkjamanna verði látin fara fram sem vöru- skifti meðan styrjöldin stendur yfir. Er þá ætlunin að Bretar greiði fyrir flugvélar, fallbyssm- og önnur hergögn með tini og gúmmii. Á þann hátt yrði komr ið i veg fyrir,. að alt gull Breta safnaðist i Bandaríkjunum, Bretar myndu geta keypt meira en áður og utanríldsverslun Bandaríkjanna aukast þar af leiðandi. Bandaríkin eru hinsvegar fá- tæk af tini og gúmmíi og ef þau lentu t. d. í ófriði við Japani, væri ekld verra að hafa næg- ar birgðir fyrirliggjandi af þess- um hráefnum, ef flutningur á þeim teptist.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.