Vísir - 17.11.1951, Blaðsíða 5

Vísir - 17.11.1951, Blaðsíða 5
Laugardaginn 17. nóvember 1951 VISIR Kvikmyndin „Niðursetninprinn.'' Með mynd þessari hefir Loftur 6uð- mUndsson stígið drjiígt spor í rétta átt. Undanf arin ár haf a íslenzk- ir áhugamenn starfað tölu- yert við kvikmyndun, með mismunandi árangri. Hefir þar eflaust sannast orðtæk- ið um, að öll byrjun, er erfið. Efni hefir yfirleitt verið sótt i íslenzka menningu liðna tímans, enda þar minnst hætta á samanburði við er- lenda kvikmyndagerð. „Nið- ursetnmgmrinn'' er að efni til frá 19. öldinni, segir i inn- gangsorðunum. Söguþráður- inn er ekki margbrotinn. Niðursetningurinn er gam- all vesalingur, , sem bóndi tekur á bú sitt.'til vinnu og til að-fá meðgjöf sveitarinn- ar. Myndin segir frá þraut- um þessa manns og ungrar, fátækrar stúlku, er kemur samtímis á býlið og á i -vök að verjást fyrir ágengni bóndasonarins. Þar kemur,að hún hittir sinn draumaprins, ungan „studious" frá næsta bæ. öllu lyktar þessu þó vel. Unga stúlkan fær sinn prins, niðmsetningurinn fær verð- skuldaða hvíld frá þessum heimi og bóndasonurinn fær makleg málagjöld. En auk þessa aðalþráðar myndarmn- ar eru auðvitað margir aðr- ir spunnir þar innan um, mismunandi veigamiklir. — Sem heild mun mega segja, að efnið sé nægjanlegt i kvik- mynd og yíða ágætlega með farið frá leikaranna hálfu, einkanlega, ef dæmt er frá sjónarmiði leikrits á leik- sviði. Hér er hinsvegar leik- sviðið oft vítt til veggja og þyi eru kröfurnar oft tölu- yert aðrar en þegar leikið er á sviði leikhússihs. Nokkur deyfð er yfir fyrri hluta myndarinnar, en þegar komið er fram undir miðju, er leik- urinn og atburðarás orðin hröð, en heldur dofnar yfir, áður en lýkur. Þó er sjálf lokamyndin ágæt. Kostir leikrita og kvikmynda. Hér hefir verið drepið laus- lega á efnið og leikinn, af þvi, að það er auðvitað mergur- inn málsins i sérhverri sýn- ingu, hvort sem hún fer fram á leiksviði leikhúss, eða á tjaldi kvikmyndahússins. Þar með er líka að mestu upptalinn skyldleikinn milli þessara tveggja .tegunda af sýningum. Leikhúsið hefir þann kost fram yfir kvik- myndahúsið, að sjálfir leik- ararnir standa frammi fyrir áhorfendum sínum og geta hrifizt meira eða minna af áhuga þeirra á leiknum, eða þá skorti á ahuga. Styrkleiki kvikmyndarinnar' er af tur á móti notkun á nærmyndum einstakra atóða, sem fram- leiðandinn vill leggja sér- staka áherzlu á. Lýsingu má oft nota meira í kvikm. en á sviðinu til aS móta um- hverfi og útimyndir eru teknar i eðlilegra umhverfi, en hægt er að byggja upp á leiksviði. Að lokran má svo geta þeirra mörgu möguleika til að gefa hugmyndafluginu lausan tauminn i kvikmynd- um, eins og t.d. í hinn dásam- lega vel gerðu kvikmynd „Rauðu skórnir". Þetta má ekki skilja svo, að hægt sé *að bera saman þá möguleika, sem islenzkir áhuga-kvik- myndamenn hafa við sitt 'starf, og þá miklu tæknilegu möguleika og hstrænu þjálf- un, er erlend kvikmyndaf élög búa yfir. Hér er aðeins verið að bera saman leiksviðslist, eins og þegar hún er bezt og kvikmyndalist a sama stig- þrepi, en engum dylst, að hér- lendis ef auðvitað leiksviðs- list svo miklum mun framar kvikmjmdum, að mjög ólíku er saman að jafna. Framfarir leiksviðslistar. Þetta er hinsvegar svo eðlilegt, að enginn þarf að taka það nærri sér, að svo sé. Leiksviðslist er hér nú orðin vel rótföst, og með þeirri leiksviðstækni, sem Þjóðleik- húsið nú getur haft á boð- stólum sem umhverfi og bak- grunn leiklistarinnar, hefir það sýnt sig, að leikararnir eru þess megnugir að heilla jafnvel þá áhoifendm-, sem séð hafa það bezta, sem völ er á í erlendum stórborgum. Er þar skemmst að minnast ópermmar Rigoletto og leik- ritsins „Sölumaður deyr", hvort sinnar tegundar en hvorttveggja heillandi bæði í leik og umhverfi á leiksviði. — Enn eru mörg skref óf arin hjá þeim mönnum, er nú fást hér við kvikmyndagerð, en áhugamenn meðal almenn- ings gleðjast yfir hverju því spori, sem gengið er iátt til fullkomnunar. Með kvikmyndinni „Niður- setningurinn" hefir Loftur Guðmundsson ljósmyndari stigir drjúgt spor i rétta átt. Hljóð þessarar myndar er t.d. miklum mun betra en i fyrri mynd sama manns. Yfirleitt heyrist allt yel, sem sagt er i myndinni. Þó er þar eitt atriði, sem má minnast á, sem sé, að stundum er talið skírara, þegar leikendur eru fjarri, en þegar þeir eru ná- lægt. Þetta er óeðlilegt, og spillir því dálitið . heildar- áhrifum myndarinnar. Yfir- og undirlýsing. Kvikmynd þessi er'í litum. Hún er ef til vill glæsilegri fyrir þá sök. Sá mikli vandi er hinsvegar þar falinn, að litfilman þolir miklu minni yfir- "eða undirlýsingu. Auk þess er hráefnið dýrt, svo að miklu dýrara 'ef að taka upp af tur þau at- riði myndarinnar, er kynnu að hafa mistekizt vegna skakkrar lýsingar. Undirlýs- ing er of t hotuð með vilja til að fá fram rökkur-stemn- ingu og það er auðvitað ekki á neinn hátt vítavert. Hms- vegar hafa nokkur atriði í myndinni undirl}rstst óvilj- andi, t.d. nokkur atriði 'fyrir framan sveitabæina. Áhorf- endm hugsa sér þá, að ætlun- in sé, að degi sé tekið að halla. Skömmu síðar kemur svo i ljós, af atburðarás leiksins, að svo á ekki að vera. Þetta er til töluverðs baga. Á öðr- um stöðum hefir komizt falskt ljós að filmu í hægri hhð myndarinnar. Einnig þennan hluta héfði þurft að taka upp aftur. Mörg erfið skilyrði. Það kann að vera satt og rétt, að það er hægara sagt en gert. Myndin er trúlega tekin nokkurnveginn í sam- hengi, og filmurnar síðan sendar út til framköllunar. Það er miklum erfiðleikum bmadið, að safna aftur sam- an þeim leikurum og búning- um, sem með þarf til að taka upp aftur það, sem með þarf. Ennþá erf iðara en þetta auð- vitað vegna þess að um dýra litfilmu er að ræða, og mi- ið myndanna er tekið úti. Þá þarf að sæta sól og öðrum skilyrðum, sem geta verið vandfengin. En er ekki ein- faldara að nota svarthvítu filmuna til að byrja með? Hún er auðvitað ekki eins glæsileg, en hún er ekki eins viðkvæm fyrir yfir, og.undir- lýsingu, og hún er ódýrari ef taka þarf einhver atriði upp af tur. Það er nefnilega sorg- legur sannleikur, en sannleik- ur þó, að lélegu atriðin í hverri mynd festast manni fullt eins vel i minni og þau beztu, þannig að heildaráhrif myndarinnar verða mun verri en ella hefði orðið. Eitt atriði til, einnig tæknilegs eðlis við upptöku myndarinnar, er að sums- staðar eru horn myndanna á léfeftinu svort. Þetta getur e.t.v. orsakast af, að sól- skyggni á linsimni hafi náð það langt fram, að það hafí skyggt á hluta myndflatarins í hornunum. Þenna galla hefði verið mjög auðvelt að vera laus við, þar eð prófa hefði mátt sólskyggnið áður en upptaka kvikmyndarinnar hófst, sé þessi tilgáta um á- stæðu fyrir svörtu hornun- um í myndfletinum rétt. Afbragðsgóðar myndir. Frá myndrænu sjónarmiði «ru margar myndir í kvik- myndinni afbragðsgóðar. T.d. er uppbygging myndflatar- ins, þar sem niðmsetningur- inn kemur skríðandi upp brekkuna til ungu stúlkunn- ar við þvottabalann og segist vilja tala við hana, alveg piýðileg. Efst til vinstri á léreftinu sést höfuð stúlk- unnar á ská aftanfrá, én höf- uð og axlir niðursetmgsins fylla mestan hluta myndflat- arins. Þessi mynd er tekin ofanfrá og sj'nir, að höfund- ur hefir mikinn myndrænan skilning á verkefninu. En í kvikmynd er ekki nóg að einskorða sig við hverja ein- staka mynd. Þar er samræmi og samhengi þeirra mynda, er koma hver á ef tir annarri mikil nauðsyn. Hér er aftur gott að bera saman leiksvið leikhúsanna og kvikmyndir. Á leiksviðinu er fjarlægðin milli áhorfanda og leikara svo til hin sama allan tímann, og áhorfanda er í sjálfsvald sett, á hvorn leikara hann horfir hverju sinni, t.d. þegar tveir talast við. 1 kvikmyndinni aftur á móti er myndatökmnannin- vim i lófa lagið að skipta milli yfirlitsmynda, milli fjarlægðarmynda og nær- mynda. Það er þannig mynda- tökumaðurinn, sem ákveður, á hvern leikanda áhorfand- inn horfir, og þessi möguleiki er mikilsverður þáttuf kvik- myndanna til að gef a auganu nóg að starfa allan tímann, auk þess, sem eyrað hlustar á tal og tón. Það er því að vanrækja þessa möguleika kvikmyndarinnar, að láta tvo tala saman lengi, án þess að skipta á einhvern hátt um sjónarsvið eða skipta milli nærmynda og fjarmynda. — Hér er stigið spor í rétta átt. Þessi galli var miklu meira álDerandi á fyrrikvikmyndum islenzkum en þessari, þannig, að einnig hér er stigið gott spor áleiðis til bættra kvik- mynda. Þó virðist sem sums- staðar hefði mátt nota sér enn meira af nálægum nær- myndum til að setja líf í myndina. Einkanlega er t.d. dauð frásögnin um það, fyrst í myndinni, þegar unga stúlk- an kveður heimilið, þar sem VARÐABFVN i landsmálaféiagið Vörðnr ©Shiís til kndar í Sjálfstæðishúsinu, surtnudaginit 18, þBm. M. 2 e.h. | Fundarefni: \ 1. Landsfundur S;álfstæðismanna: \ \ Framsögumaður, Tóhann Hafstein alþm. , ¦ : 2. Shattamál: ^ ,^ J I FramsögumaSur, Sigurbjörn Þorbjörnsson fulitrúi. \ í M framsöguræðum lohnum verða frjálsar umræður. | Allt SjálfstæSisfóik er velkcmið á tundinn meðan húsram leyfir. Stiórm Varðar \ ¦ í/ '¦¦-".;•, .,''¦.- -¦¦ ''.¦: • s',,. ¦ ,'•..'.- ., ¦'". •'.'.' '" ..; .'.,< ."•''.' ¦ ^**«*««****#»*«B«Hff«««*««BII»«**«a«**iaaí»«»»****B«*««*«*II«*^.. ^^»«««**«rf«««*****«**«W*«««««««*«eeBí;***«C«**««*a«KCC*«««*«N*«**CB«'«««««*«C*««««Ke***CB««*««K«B*«B«*R«**«*«C*«**XK*«**«*.«W

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.