Vísir - 16.01.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 16.01.1953, Blaðsíða 4
% J VtSIR Föstudaginrí 16. janúár 1953. DAGBLAÐ Ritstjóri: Hersteinn Pálsson. Skrifstofur Ingólfsstræti 3. Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. Símar 1660 (fimm línur). Lausasala 1 króna. Félagsprentsmiðjan h.f. Löndunarbannsð og Alþýðublaðið. Forustugrein Alþýðublaðsins f jallar um það í gær, að í upp- hafi síðasta Alþýðusambandsþings hafi verið samþykkt ályktun í landhelgismálinu, og sé þar „meðal annars á það bent, hvort ekki væri rétt að leita til Sameinuðu þjóðana um stuðning við málstað íslands í þessu örlagaríka máli". Það er vissulega rétt, að íslendingar eiga að sækja á í máli þessu á hverjum þeim vettvangi, þar sem þeir geta vænzt stuðnings við svo sjálfsagðar ráðstafanir sem stækkun land- helginnar er. Hér er hvorki meira né minna en um framtíð þjóðarinnar að tefla, og því verður sannarlega að standa vel á verðinum. Öllum ráðum verður að beita, til þess að viðurkennt verði lögmæti þeirra ráðstafana, sem gripið hefur verið til í þeim eina tilgangi að koma í veg fyrir að efnahagur íslendinga fari í rústir. Þær ver.ða að hljóta viðurkenningu, svo að engum klíkum, hversu öflugar sem þær kunna annars að vera, haldist uppi að taka fram f rir hendur lögmætra stjórnarvalda og gera ókleift að staðið sj . ið opinberar skuldbindingar. Slíkt er nú einmitt framferði enskra útgerðarmanna, sem hafa lengi óttast samkeppni íslenzkra fiskimanna, þar sem íslenzki fiskurinn er sá bezti, sem berst á land í Bretlandi. Um þetta geta ekki verið skiptar skoðanir, enda hafa ís- lendingar ekki sýnt eins mikla eindrægni í nokkru máli um langt skeið og einmitt landhelgismálinu. Þar eru allir í „sama báti" og þjóðin hefur sýnt á því skilning með því að'þjappa sér saman í órofa fylkingu. Bretastjórn hefur til þessa látið sér nægja, að mótmæla þessum aðgerðum íslendinga en þar sem einstaklingar í hópi þegna hennar hafa ekki allir viljað una því, hefur af því leitt, að „fallbyssurnar skjóta sjálfar" — útgerðarmenn hafa gengið fram fyrir skjöldu, og knúið fiskkaupmenn í lið með sér, til þess að vinna gegn hagsmunum íslendinga og um leið brezkra neytenda, sem sviftir eru góðri og hollri fæðu á sanngjörnu verði, þegar íslenzki fiskurinn er gerður að bannvöru á enskum markaði. Það er því áreiðanlega athugandi, hvort ekki sé rétt að skjóta málinu til Sameinuðu þjóðanna, því að á þeim vettvangi eru, góðu heilli, ráðandi þær þjóðir, sem vilja lög og réttur sé í heiðri höfð í samskiptum manna og þjóða í milli. Þarf ekki að efa það, að stjórnarvöld landsins, sem um þessi mál fjalla af hálfu íslendinga, munu hafa þessa leið í huga og athuga, hvort hún sé hin rétta eða aðrar sé heppilegri. Þetta mál er eitt hið þýðingarmesta, sem nokkur íslenzk stjórn hefur um fjallað, og aðgerðir núverandi stjórnar á undanförnum mánuðum sýna, að hún mun í öllu fara að vilja þjóðarinnar. Þótt ýmis atvik geti ráðið því, að nokkur dráttur verði á lausn þess, mun stjórn- in ekki hvika, fyrr en fullur sigur er unninn. Askonin tíE brezkra verkamanna. TT'n úr því að Alþýðublaðið getur um ofannefnda samþykkt •" síðasta Alþýðusambandsþings, er ekki úr vegi að minna blaðið á aðra samþykkt, sem sama þing gerði undir forustu nú- verandi ritstjóra Alþýðublaðsins. Þingið samþykkti, að stjórn ASÍ skyldi snúa sér til sambands flutningaverkamanna í Bret- landi, sem.er eitt öflugasta verkalýðsfélag þar í landi, og leita liðveizlu þeirra samtaka, þar sem löndunarbannið hefði mikil og hættuleg áhrif á hag íslenzks verkalýðs — það bitnaði ekki síður á honum en útgerðarmönnum hér. Vænti þing A.S.Í. þess bersýnilega, að liðveizla hinna brezku samtaka gæti orðið íslendingum að miklu gagni. Síðan þessi samþykkt var gerð á þingi ASÍ, eru nú senn liðnir tveir mánuðir, en fyrir skemmstu hafi stjórn ASÍ ekkert gert, til þess að koma ályktun þessari áleiðis til stéttarbræðra sinna í Bretlandi. L fyrstu þóttist hún hafa 'góða og gilda af- ¦ sökun fyrir aðgerðarleysi í-máli þessu, því að. hún taldi sig í „glímu" yið ríkisstjórnina. Nú eru fjórar vikur síðan .yerk- fallið var Íeyst,:;én'ekkert hiéftir gerzt enn. Hvað veldur sleifar- i ¦ ¦. > \ ¦ . ¦'. ¦ laginu nú? ,Það véeri æskilegt, að ritstjóri Alþýðublaðsins ýtti við fé- lögum sírjum í stjórn ASÍ, svo að þeir söfi ekki' lengur, á verð- inum. Það.ættu að-vera hæg heimatökin. ; íslenzkar höggmyndir á al- þjóðasamkeppni í London. Fjórir íslenzkir listanienn sendu myndir til samkeppninnar. Eftir næstu mánaðamót verð- ur opnuð sýning í London á f jölmörgum hoggmyndum, sem listamenn um allan heim haia sent bangað í sambandi við al- þjóðasamkeppni um bezta minnismerkið um óþekkta pólitíska fangann. Meðal þátttakenda eru fjórir fslendingar. — Guðm. Einars- son frá Miðdal, Ásmundur Sveinsson, Sigurjón Ólafsson og Gerður Helgadóttir. Banda- ríska sendiráðið hér hafði milli- göngu og tók við listaverkum íslenzku listamanna og sendi þau. Munu listaverkin vera komin til London. Alþjóðakeppni þessi var fyrst auglýst fyrir um ári síðan, en þar sem brátt kom í ljós, að þátttaka myndi verða geysi- mikil og ýmsir listamanna gátu ekki verið tilbúnir fyrir ákveð- inn sýningartíma var sýning- unni frestað þangað til í janúar 1953, eða í þessum mánuði. — Ógrynni listaverka mun hafa borizt, enda um talsvert að keppa, þar sem veitt verða samtals um 11 þúsund sterl- ingspund í verðlaun. En á f orsýningunni, sem hef st um næstu mánaðamót verð'a 80 myndir, sem taldar verða komn ar í úrslit, og fá þær allar ein- hver verðlaun. Auðvitað er ekkert vitað um hvernig ís- lenzku listamönnunum mun vegna á þessari sýningu, en fjórir hafa sent höggmyndir til samkeppninnar. Guðmundur frá Miðdal gerði höggmynd sérstaklega fyrir samkeppnina, sem yrði 12 metra há með stöpli, en líkanið er aðeins Yz metri, en þar var stærðin, sem sýningarnefnd á- kvað. Ásmundur sendi mynd- ina í tröllahöndum, sem harín hafði áður gert, Sigurjón og Gerður hafa bæði gert sérstak- ar myndir til þess að senda í samkeppnina. Kaupi gull og silfur BEZTAÐAUGLYSAIVISI Rafmagnsofnar 5 gerðir og stærðir. Bankastræti 10. Sími 2852. — Tryggvagötu 23. Sími 81279. ICILLY U/vu*t<?fieJ0d2 Mgólbaröar Slöngur fyrir- Eftirtaldar stærðir f liggjandi: 400X15 (Traktor) 700X15 650X16 700X16 900X16 700X20 750X20 1100X20 900X24 (Traktor) 1100X24 (Traktor) H.F. RÆSIR snjófteöiur 500X15 550X16 600X16 650X16 750X16 900X16 700X20 750X20 825X20 900X20 H.F. RÆSIR PappirspokagerðÍD h.f. i/Uastíg 3. All3k. pappirspolear Móðir skrifar Bergmáli á þessa leið: „Mér var nýlega fengið í hendur lítið kver, sem fjallar um meðferð unglinga, og mun Heilsuverndarstöð Reykja- víkur afhenda öllum mæðrum kver þetta. Þess er getið, að læknarnir Katrín Thoroddsen og Kristbjörn Tryggvason hafi aðstoðað við samningu þessara leiðbeininga, og séu þær að öllu leyti í samræmi við reglur stöðvarinnar. Mörg góð heilræði. Þótt kver þetta hafi margar góðar bendingar að geyma er ekki þyí að leyna, að sumt virð- ist orka mikils tvímælis. T. d. stendur orðrétt í VIII. kafla. „ungbörn þarfnast mikils svefns. Látið barnið sofa eirís mikið og það getur. Haldið aldrei fyrir því vöku. Látið það með öllu afskiptalaust, þegar það vakir, ef ekkert er að því. Ungbörn þarfnast engra skemmtana og einslds annars ensinnt' sé líkamleguríí þöi"fttm þess/' ¦ •' < '¦ ¦¦ .''¦¦ Börn þarfnast '" ástríkis. Svo mörg eru þau orð. Vit- anlega eru allir sammála um, að ungbarn eigi að sofa eins mikið og það getur, hinsvegar munu sálfræðingar og margir aðrir, sem sérþekkingu hafa á uppeldi barna ekki vilja viður- kenna, að nægilegt sé að sinna líkamlegum þörfum þeirra. Eftir því sem fróðir menn hafa sagt mér er það eitt af grund- vallarboðorðum barnasálfræð- innar, að sýna börnunum sem allra mest ástríki án þess þó að gera þau að leikföngum, eins og réttilega er varað við á öðr- um stað í umræddu kveri. Má þó ekki verða sýnisgripur. Þar eð kver þetta mun verða fengið í hendur hverri móður hér í bænum, finnst mér full ástæða til að taka þessa algeru áfskiptaleysiskenningu lækn- anna til endurskoðunar. Eg gæti hugsað mér, að hún hefði slæðzt'-þarígað \k:. sínum. tíma sökum þess að vitað er, að margar mæður, ömmur og frænkUf' gera allt'-of.rríikið' að því. að'-haríipá ¦iitlum'böxnum. og oft þegar sízt skyldi, sem sé þegar barnið ætti að sofa. Lítið barn er vissulega ekki neinn sýningargripur, en það er held- ur ekki sálarlaus ögn. Það þarf á eðlilegu ástríki föður og móð- ur að halda engu síður en. mjólkinni sem það nærist á. Kemur af ' • sjálfu sér. Vonandi verður þetta atriði. lagað við næstu endurprentun leiðbeininganna." „Þannig lýkur bréfinu. Berg- mál getur lítið lagt þarna til málanria. Það er þó sýnilegt, að höfundar kversins gera ráð fyrir, að ekki þurfi að hvetja foreldra til þess, að sýna börn- um ástríki, heldur frekar kann- ske letja. Eg hefi kynnt mér pésann og tel hann mjög góð- an, svo langt sem hann nær. kr. Gáta dagsins, Nr. 341: Ég heiti þáð, sémf átækur ér. Gáta m. 340: ; j es Æður, öndi lóa„)un.di. ¦. , r i'l'ii ' iíi ' i i í. ...in'l'

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.