Vísir - 05.02.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 05.02.1953, Blaðsíða 1
43. árg. Fimmtudaginn 5. febrúar 1953 29. tbi. I»etta er spánný uppfinning. Bíllinn hefur fimm hjól og gengur fimmta hjólið niður hjá farangursgeymslunni. Með bví er hægt að lyfta bílnum upp að aftan og færa hann til beggja handa, og þykir koma sér vel, þar sem þröngt er á á bílstæðum. íkveikja í skúr í Selsvör. Brotizt inn og eidur borínn að tveim legubekkjum. í morgun var gerð tilraun til Slökkviliðinu tókst að slökkva 'þess að kveikja í mannlausum íbúðarskúr vestur í Selsvör. Slökkviliðið var kvatt þang- að kl. 8.40 í morgun. Hafði ver- ið brotizt inn um glugga, og síðan gerð tilraun til' þess tið kveikja í tveim legubekkjum, sitt í hvoru herbergi. Á öðrum staðnum hafði slokknað í papp- írsruslinu, sem borið hafði ver - ið undir legubekkinn, en á hiu- um staðnum tókst íkveikjan. Báfagjaldeyrir eins og s fyrra* Undanfarið hafa staðið yfir samningar milli stjórnskipaðrar nefndar og fulltrúa LÍÚ . um bátagjaldeyrinn og fyrirkomu- lag á þeim málum, og voru samningar undirritaðir í gær. ¦ Meginatriði þessara samninga eru þau, að bátagjaldeyrisfyrir- komulagið verði með svipuðum hætti og verið hefur. Gert er ráð fyrir, að fiskverðið verði á- kveðið í dag. — f nefnd þeirri, sem samið hefur f.h. ríkisstjórn arinnar, voru þeir ¦Gunnlaugur Briem, Þórhallur Ásgeirsson, dr. Benjamín Eiríksson og dr. Oddur Guðjónsson. Aðalfulltrú- ar LÍÚ við samningagerðina voru þeir Sverrir Júlíusson, Finnbogi Guðmundsson, Sigurð ur Egilsson og Baldur Guð- mundsson. eldinn, áður en hann læsti sig í skúrinn sjálfan, en legubekkur- inn brann ög svæflar, sem á honum voru. Fór ekki milli rnála, að þárr.a höfðu einhverjir óþokkar, cða óþokki, verið' að verki, og tók lögreglan að sér rannsókn máJs- ins, í skúr þessum býr kona. Inei- björg Guðnadóttir, en hún hef- ur undanfarið" unnið á Kefia- vikurvelli, og skúrinn þvi sta'ðið mannlaus um hríð. í gær var slökkviliðið Kvatt út nær samtímis, eða kl. 15.36 og 15.38, að Meðalholti 14 og Þórsgötu 19. Á báðum stöðun- um höfðu krakkar kveikt í rusli í miðstöðvarherbergi, og tókst að slökkva áður en tjón yrði af. . Vindhraði á Norðursjó og fldða- svæðinu komst í 100 km. í nótt pus. Kr. fiafa safnazt flS Arnasafns. I.IOO kr. herasi nú á dag. Á um það bil 9 mánuðum hafa safnazt yfir 400 þúsund kr. til húsabyggingar yfir íslenzku handritin, en stefnt er að því marki að safna 1 millj. króná. Eins og áður hefur verið get- ið gekk merkjasalan 1. des. á- gætlega og seldust merki á 5 stöðum fyrir 90 .þúsund kr., þar af fyrir 61 þúsund kr. í Reykjavík. Með þeim 400 þús., sem safnast hafa alls, eru lof- orð um framlög. Frá 1. desem- ber hafa borist að meðaltali um 1500 kr. á dag. Eru gildar ástæður til að vona, að áfram- hald verði á, og að milljónar markinu verði náð fljótlega. . Páll A. Tryggvason lögfr., sem blaðið fékk þessar uppl. frá, kvað vert aðvekja sér- staklegá athygli á því, að meg- inhluti fjársins væri smágjafir, og reynslan til þessa sýndi að þátttakan væri mjög almenn, — allir vildu verða með, og sýndi það áhuga manna fyrir málefninu. Stórgjafir eru til- tölulegar fáar. ilja po eKKI i Einkaskeyti frá AP. — Tokyo í morgun. Shou- En-lai, forsætis- ráðherra stjórnarinnar í Peking, vill nú, að samkomu- lagsumleitanir um vopnahlé verði teknar upp aftur, en þær hafa legið niðri í fjóra mánuði. Ekki þykir blása byrlega fyrir þessari uppá- stungu, því að Kínverjar vilja, að málin verði rædd á grundvelli tillagna frá Rúss- um, en þeim hafa Samein- uðu þjóðirnar þegar hafnað. Var 'því fyrir fram vitað, að uppástungu kommúnista mundi verða hafnað. VerSIag svipað iuí og í janúar. Skrifstofa verðgæzlustjóra hefur gefið út tilkynningu um hæst og lægst verð á nauðsynj- um hér, svo og meðalverð verzl- ana hér. Lítil breyting hefur orðið á verðinu frá því í janúarbyrjun. Þó hefur hækkun átt sér stað á nokkrum vörum en lækkun á fleiri. Þó.er um sáralítinn mun að ræða^ og verðmunur á sömv vörutegundum stafar af mis- munandi tegundum og innkaup um verzlana. ¥iHg©rð á Pan- amaslktii'rr' Flugbjörgunarsveitin fær í slysatilfeHum fll um- ráSa fbgvélar björgunarliisins í Kefbvík. Sveitin þarf að kaupa ný tæki og útfoúnað fyrir 53- |sás. kr. Flugbjörgunarsveitin hélt ] þeim haldið áfram. Ennfremur aðalfund sinn um s. 1. mánaða- i hafa æfingar verið haldnar í mót, en meðlimir hennar eru nú. fjarskiptum, göngu eftir átta- Engum varð svefn- samt, en hættan leið hja. Tala drnk.lmalbB*a fer síieUt Iiækkaneli Einkaskeyti frá AP. London í morgun. Á hættusvæðunum í Englandi og HoIIandi var almennt vakað í nótt. Beið fólk reiðubúið brottflutn ings, ef nýjar hættur skyldu steðja að. Fór þó betur en á horfðist, og komu nýjar hörm- ungar ekki til sögunnar. Því fer þó fjarri, að.hætturn- ar séu úr sögunni, og einkum . eru horfur enn taldar ískyggi- legar i Hollandi, vegna þess að varnargarðar, sem mjög hefur mætt á, kunna að sópast burtu þá og þegar. Á eyjunum í Seheldeósum fengu um 32.00G manna fyrirskipanir uns það í gær, að vera viðbúnir að fara tafarlaust, ef hættur færðust í aukana. Á allri strandlengjunni í Yorkshire og Lincolnshire og allfsuður til Thames-ósa voru varðflokkar á ferli á ströndinni. 100 km. veðurhæð. í báðum löndunum var kvíði ríkjandi, því að hvasst var á norðvestan í gær, upp undir 100 km. vindhraði á klst. sums stað ar á austurströnd Englands, en vind lægði og þegar ekk- ert hafði gerzt á háflæði fóru menn að draga andann léttara, enda leið nóttin svo, að engir válegir atburðir gerðust. Á eyjunum í Scheldeósum er svo ástatt, að mikill fjöldi fólks hefst við á landi, sem er að eins ofar sjávaryfirborði, en auk þess margt í húsum, sem eru umflotin vatni. Á einum stað fljóta lík innan um skrokka 100 að tölu. Á fundinum var stjórn Flug- vita, eldvörnum, blóðplastma- gjöf og í því að gefa ljósmerki. björgunarsveitarinnar endur- ; Þá hafa verið samskipti milii Skortir fé. Flugbjörgunarsveitih innir mikið og fórnfúst starf af hendi, því hér er einvörðungu' drukknaðra stórgripa og hvergi um sjálfboðavinnu að ræða, og ' oft leggja meðlimirnir mikinn kjörin, en hana skipa þeir björn! Flugbjörgunarsvéitárinnar og: tíma og fé í sölurnar þegar til Br. Björnsson tannlæknir, for- maður, Sigurður Þorsteinsson lögregluþjónn og Úlfar Jacob- sen kaupmaður. Skýrt var frá því á fundinum að meðlimir sveitarinnar hefðu verið blóðflokkaðir á árinu svo og flugliðar flugfélaganna, en það er gert með það fyrir aug- um að hægt sé í skyndi að fá Balboa (AP). — Gagngerðar , ,, _ ',. , ¦ „ , .. , .„ „. ., c - ,. bloð ef slys ber að hondum, og viðgerðir eru nu hafnar a skipa- ., , „ ,«¦..,. _ , * . fa það um leið fra þeim manm, stigura Panamaskurðsins. , .,.*., ,,- .,„„... ...... ..**.'.. sem er í sama bloðflokki og TJmferð fer jafnt og þett n, ¦. ¦¦ , •;.-¦•. , „7 i lunn slasaði. voxt um hann, og foru nærj 8000 skip um skurðinn. á síð- Námskeið asta ári. Er því mikið undir því og fræðslustörf. kómið, að stigarnu- sé í íull- , Náriiskeið háfa vérið haldin flugbjörgunardeildar varnar- liðsins á Keflavíkurflugvelli varðandi björgunaræfingar. Árið sem leið var Flugbjörg- unarsveitin þrívegis kölluð út vegna týndra flugvéla, og innti í tveimur þeirra tilfella mikið og lærdómsríkt starf af hönd- um. í þriðja tilfellinu fannst hin týnda flugvél án þ'ess að til kasta Flugbjörgunarsveitar- innar kæmi Utan Reykjavíkur hafa flug- björgunarsveitir verið stofnað- ar í uppsveitum Rangár\ralla- sýslu og á AkureyrL enf áðgert er að stöfna .sveit á Hellu á komnu lagi. ¦í „hjálp í viðlögum" og verður Rángárvölhim 4 næstúnni þeirra er leitað. Sveitin á nokkuð af björgunartækjum, sjúkravörum, matarbirgðum og öðru, sem alltaf verður að vera til taks ef sveitin er kölluð.út. Hinsvegar skortir hana . enn mikið af tækjum sem ekki verður komizt. hjá að afla á næstunni. Samkvæmt lauslegri áætlun mun sveitin þurfa að kaupá ný tæki og birgðir fyrir 50—60 þús. kr. en skortir til- finnanlega til þess fé. Væri því ekki úr vegi að bæði ríki og bær legði fram fé til þessa sjálfsagða og nauðsynlega björgunarstarís, en þar að auki (Fram a 8. síðu) þurr blettur líkin. til þess að grafa Tala dauðra fer hækkandi. Aldrað fólk á hættusvæðinu í. Hollandi er orðið máttfarið og að öllu leyti illa á sig komið vegna vosbúðar og matarskorts. Mikill fjöldi báta er í notkun við brottflutning fólks. Nákvæmar tölur um mann- tjón eru ekki fyrir hendi í Eng- landi, sennilegast er þó talið, að a. m. k. 260 hafi farizt, en í Hollandi er tala drukknaðra nú yfir 1270, og hækkar stöðugt. Þrír brezkir herflokkar eru: komnir til Hollands frá Vestur- Þýzkalandi, svo og bandárískir: :Frh. á 5, síðu. . ,

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.