Vísir - 04.07.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 04.07.1957, Blaðsíða 8
Þclr, sea jerast kanpendur VlSIS eftir 19. hveri mínaffar fá blaðið okcypis til BBÍBaðamóta. — Sími 1660. VÍSIR er ódýrasta blaðið og þó það fjöl- breyttasta. — Hringið í iíms 1660 gerist áskrifendur. FJmmtudaginn 4. júlí 1957. Tækniaðsíoð Sþ. náði nýju hámarki á síöasta ári. M.a. woru 2346 sérfrælingar sendir ví5a um heim. Flugeldasýning 4. júlí í Washington. Byggingarnar á myndinni cr J)inghúsið, minnismerki Georgs Washingtons (eindrangurinn) og Abrahams Lincoln. Hkjanna er í dag, 4. jtílí. Dagsins hefir verið miimst síðan 1776 að fengnu frelsL Árið sem leið var metúr hjá Sameinuðu þjóðunum og sjii sér- stofmmum þeirra hvað snertir tæknilega aðstoð til vanyrktu landanna. Framlög þátttökuþjóðanna voru meiri en á nokkru ári frá því að Tækniaðstoð S.Þ. tck til stai'fa 1950. Á árinu lögðu 77 þjóðir fram fé, sem svarar 28,8 milljónum dollara til starf seminnar og voru 69% fjárins notuð til að kosta 2346 sérfræð- inga, er sendir voru víðsvegar um heim. Árið 1956 nutu 56 þjóðir og 47 ; lendur, sem ekki eru sjálfstæð ríki, áðstoðar frá Tækniaðstoð- inni. Áherzla var lögð á, að hjálpa þeim löndum og lendum. þar sem þörf var mest. Einkum var aðstoðinni beint til þeirra þjóða, sem nýlega hafa öðlast sjálfstæði og stjórnmálalegt fullveldi, hún t.d. aukin til Libyu, Vietnams Cambodiu, Laos, Sud- ans, Tunis, Marokkos og Ghana. Aðstoðin til þessara landa var þrefölduð á árunusr.. 1954 til 1956. ’ og á að auka har.a enn til muna. i 80 þjóðlr styrkja Tækmi- ; nðstoðina. 2122 námsstyrkir til 88 landa. Alþjóðlegt starf Tækniaðstoð- ar S.Þ. og sérstofnana þeirra má greina af því hvert sérfræðing- arnir voru sendir og hvaöan þeir komu. íslenzkur fiskifræðingur var sendur til Indlands. Sérfræð- ingur i ávaxta og grænmetis- Fara afiur á reknet Akranesi > morgun. — Reknetaveiði hefur legið niðri um skeið, cn fjórir bátar munu byrja aftur veiðar í næstu vik.u. Aðrir Akranesbát- ar eru á síld fyrir norðan. Allmikil atvinna er á Akra- nesi við allskonar framkvæmd- ir, auk frystihúsavinnu og þá aðallega í sambandi við fryst-. ingu karfa. Togarinn Bjarni Jóhannesson var að koma með fullfermi af karfa af Græn- Gautemala. Sænskur handverks-1 maður kenndi starfsbræðrum sín rækt fra Israel kenndi bændum í iancjsrnjgum eftir stutta útivist. Útflutningur á frystu hval- kjöti er byrjaður. Fyrsti farm- um á Ceylon. Finnskur skógrækt I urinrlj 610 lestir fór með norsku arfræðingur fór til Chile og Ind-1 flutningskini til Englands. — lands að beiðni yfirvaldanna þar, Hvalveiðarnar hafa gengið vel í sumar. Ekkert varð úr því að tog- o.s.frv. Veittir voru 2122 náms- og1 um. ferðastyrkir til manna er ferðuð- ( arinn Akurey færi með salt- ust til annara landa til þess að ( fiskfarminn til Esbjerg. Skipið fullnuma sig i iðn sinni. Þessir j lá með aflann, sem var Græn- menn komu frá samtals SS lönd- j landsfiskur í hálfan mánuð, i meðan verið var að sémja um. ! verðið. Samningar tókust ekki • við Dani, því um þær mundir ' undirbuðu Þjóðverjar fisk- i verðið á markaðinum í Esbjerg. j Það varð úr að Harðfisksalan. i keypti aflann. I gserdag kt. 2 hófst sátta- fundur i farmainsadeiluraní og stóð hann til kL 5 í morgnn ai5 Þjóðhátíðardagur Bandaríkj- anna er í dag. Hann var fyrst haldinn hátíðlegur hinn 4. júlí 1776, liinn sama dag og'sjálf- stæði þjóðariunar var lýst yfLr af þinginu í Fíladelfíu og hef- ir dagurinn æ síðan verið hinn almennasti og mesíi hátíðisdag- ur bandarísku þjóSarinnar. John Adams, sera var-éinn af þeim, sem gerðu uppkastið að sj áifs tæðisy fir!ýs ingunn l og seinna varð forseti Bandaríkj- anna, skrifar konu sinni nokkru síðar þessi orð: „Mér er ríær áð Tækniaðstoð Satneinuðu þjoð-j fráskildu teggja stuada matar- anna til vanyrktu' iandanna hléi í gærkveldj. greidd með frjálsum framlögum | mutiu Spásögn John Adams hefir. -ra meðlimum S.þ. i ár reynst furðulega rétt, því eins, um so ^óðir íegSÍa fé aS mörk- og hann áieit 1776, fýrir tæpumj um °S eru fengin Ioforð fyrir 200 árum, að dagsins myndi samtals .30,8 milijón. dollcr- verða minnzt hefir líka orðið' um' Þó ráða S Þ ekki yfir nægu til bessa dags. Því lýsing, John fé tU i?ess að hæ^t sé að veita Adams á hátíðahöldunum .get-, alla umbeðna tekniaðstoð. Þegar athugað er hvaða Iönd þessum bað eru' sem niéta tækniaðstoð- * arinnar kemur I Ijós, að . það skiftist á eítiríarar.di hátt milli heimsáifa: 32% aðstoðarinnar er veitt þjóðum í Asíu, 28% fer til ur átt við i bórg og bvggð um gervöll :Ðandaríkin á degí. Hinn 4. júli ávarpár Banda- ríkjaforseti þicðir.a og er inn- tak ræðunnar grunntónn 'há- tíðahaldanna. í 4. júlí ávarpi sínu í fyrra sagði Eisenhower halda, að komandi kynsióðir^ forseti: ..sameinuð í arfleifð muni minnast þessa dags með frelsis hélguín við okkur að nýju miklum hatíðahöldum. Þa'ð ætti( þeirri baráttu, að allt mannkyn þjóða I Suður-Ameríku og 19,6% rennu.r til landanna við austan- Uppgripaaíji á fyrir Norðuriandl. Akureýri, í gær. Uppgripaafli liefir miS aS. undanförnu á handfæri moríí!u.!r af Eyjafirði ®g á Skjálfara.4a- Um árangurinn af fundinum'flóa er ekki vitað með vissu, eri sam komuiag náðist ekki og til annars fundar vár ekkt boðað. ÖÍI íslenzku kaupskipin hafa nú stöðvast að tveimur undan- skildúm, Tungufossi; sem mun vrera á heimieið frá Evrópu og I íyrradág kom Björg.frá Ak- ureyri — 16 smál. bátur — fcil; Dalvíkur með 35 skippund eft- ir stutta útivúst. Sjálfir, munu . Daivíking'ár gera tvö skip út á handfæra- jyeiðar í surnar, þá' Háfþór ogl Ðettifossi, sem er í fiokkimar- |Baldur Þórvaldsson, og eru'þeir viðgerð ytra: Oltuskipín sigla í 1 ^ann ve£úin. au leggja út á uridanþágu. vert Miðjarðarhaf, anna. veiðar. Frá Hrísey verða þrír báfcar Skipin liggja eltki nærri öil'gerðir út á handfæraveiðar í í Reykjavík hsldur eru mörg'sumar. þeirra í höfnum úti á íandi, en ----- Arabaland- áhafnir, sem að mestu eru úr ■ Reykj avík, Cru kpmnar í bæinn. að minnast hans sem dags frels- isins með þakkargerð til guðs almáttugs. Það ætti líka' að minnast hans sem dags gleð- innar, með skrúðgöngu og lúðraþyt, með ieiksýningum, leikjum, íþróttum, skothvehum, klukknahringingum, breriri um og ljcsadýrð lar.dshorna á- miHi frá þessum degí "og .úíri ália framtíð' fái að njóta sjálfsagðrá mann- réttinda.“ Diíræéljsgur heg5ar 'Ster ©sæimi einn traktor á leiðinni til Moskvu! segja frá Rísslandsferð. Asíu - „flensa“ í Hoílandi. Asíu-inflúenzan er nú kómin. vestur að Ailantshafi í Evrópu, hefur komið upp í Hollamdi. Breiðist hún ört út frá hafn- , arborgum latidsitiS, ög hafa FulltrúaiP Jfrá fcrezka Mtreiða* j taust/-svo að varla sé unt ralkil! mörg hundruð manns tékítf' ejgeadafélaginu nú k „rijfena skilyrði fvrir ferðamannastraum J hana, þótt óvíst sé, hversu stór sá ,hópur er. Ekki er anriars getið en að veikin sé væg eins og annars staðar. að ræða; 1 !,Bréakor tögíraeðimgur, Mar-1 ,e!ðahfri“ 5 SovétrikiUfiraroi,. i riraaái 2$ mafrai, hefir vertð sek- I •ö0'®zk yfirvöld hafa fallizt a | ur fondáua rarn óleyfilegt sam- .það' að 'b^:r ^rSam.ena, sém ; IbajitS við aflbrptameiLo. . , ha-a -hug á að korna t:I Sovét- j ríkjánna, geti tekið méð sér bif- J það, hversu litið þeir hefðu séð sem nú' eru reiðar sínar ög ekið sjáifir til aí vélum í riótkun við. lapdbún- Fulltrúar félagsins sögðu einnig, að þeir hefðu undrazt ^H^furátrtiiáíir Bandatíkjameojffl- ®g, Tyrk+^við ••tnann þenna' og afskipti' ákveðin leið, • sem 'íand hkfa sami» acnS, að Tyrkir hans-: a.f v. aálefnum afbrota-' fái fleirijherskíp vestan um feaf.1 msteás. GferJ: hann ýmsar til- Munu Tyrkír fá tundurspilli^ ratíhir tií að fá að vinna störf og kaíbát, en áður höfðu þeir. fyrir 'afbrotarr.enn, og þykir fengið 43 h-rslup af ýmsum. siíkt fyrir "neðán virðingu hans gérðum frá Sandaríkjunuat ! sem 'lögfræðirtgi Hefir" haim þar á rneðai átta kafbátu. oe verið~sv:pt?ir"cétti til'að starfa ( ofarlsga ' a bauzi í Bfétlaridi. ■ Moskvu, én þó er það 'skilýrði, > koíriu. eínmitt upp í sambandi - að eiriungis vérðt fáriri eín, i - aöarstörf, þar sem þeir fóru um sveitir Rússlands. Alla leiðina 'fjóra tundufespií’a. sem lösfræðin vjr. válin verðs:■: írá Eystrasalti til Moskvu sáú íyrir fram. „Njósnarar“ bifféiða- •' þeir 1 — einn — traktor í riótkun eigendá í- Bretlandi'hafa nu lókið eri yfirleitt sáu þeir ekkeff ný- athugunum síriurri í þessu efri, j tizkulegra landbúnaðartækt eri og hafa þeirTagt skýrslu fyrir venjulegan ljá og sigð. stjörri félagsxris um. rii'ðurstöður I Eftir þessár upplýsingár'þykir sínar, Segjast þeír áð vísu. hafa ekki sennilegt, að ferðamánriá- valið leið; en. fándí.6 sS-a.Í!a leíð- •' stratíararhai FrS Bretlándi' 'til iria tií Mosk'/u -ú.flatt 9g s«ún- 'RúSslandé 'Verðt 'óviðráðanlegtir. 700 fórust í Iran Það er nú Ijósí orðið, að Iand- skjálfíarnir í N.-Iran hafa ver ið mikhi skæðari en ætlað vai'. Gera stjórnarvöld nú ráð fyr- ir, að manntjón hafi verið tífált meira en ætlað var í öndverðu, eðá úín 700 manns, en 50,000 . frianns hafa misst heirnili sín. pað voru símslit, sem ollu þvd, hve inánntjón var talið lítið

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.