Vísir - 24.10.1957, Blaðsíða 4

Vísir - 24.10.1957, Blaðsíða 4
VlSIl Fimmt.udaginn 2-|.. nktQber 1957 WISIBS. """ ~"r'~ “ DAGBLAD Vísir kemur út 300 daga á ári, ýmist 8 eða 12 blaðsíður. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hersteinn Pálsson. , Skrifstóíur blaðsins eru í Ingólfsstræti 3. Ritstjómarskrifstofur blaðsins eru opnar frá kl. 8,00—18,00. Aðrar skrifstofur frá kl. 9,00—18,00. Afgreiðsla Ingólfsstræti 3, opin frá kl. 9,00—19,00. Sími: 11680 (fimm línur). Útgetendi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Vísir kostar kr. 20,00 í áskrift á mánuði, kr. 1,50 eintakið í lausasölu. Félagsprentsmiðjan h.f. Katdhæðni á háu stigi. í gær segir Þjóðviljinn meðal annars frá því, að komið sé út nýtt hefti af Rétti, tímá- riti kommúnista, og sé þar meðal annars biit grein eftir Einar Olgeii’sson. Fjallar hann þar um „vinstri stjórn og verkalýðshreyfingu, ís- land og Evrópu“. Segir í frá- sögn biaðsins, að þar sé mik- ið ritað um samvinnu verka- iýðsflokkanna, sósíaldemó- krata og kommúnista, bæði hér á landi og í Evrópu, því að þeir þurfi að vinna sam- an af heilum hug og hafa fsamvinnu við bændur og samtök þeirra. Og þá er i komið að setningu, sem er L sannkallað gullkorn. I»ar er komizt svo að orði: „í i þriðja hluta greinar sinnar [ ræðir Einar um frelsi og rík- J isvaid, rekur, hvernig frels- ishugsjónin er snarasti þátt- \ ur sósíalismans og í fyllstu andstöðu við kúgun ríkis- valdsins." Þá menn, sem eru ekki andlega blindir vegna kommúnisks ofstækis, hlýtur að i-eka í rogastanz við lest- ur slíkrar setningai- í blaði kommúnista. Það er sannar- lega kaldhæðni að lesa ann- að eins í blaði þessarra elsk- enda ofbeldis og ofurvalds hins opinbera — og lesa það að auki, þegar allar frjálsar þjóðir heims minnast þess, er kommúnistar sýndu \ „frelsishugsjón“ sína í verki einmitt um þetta leyti ' fyrir ári. Manni kemur til hugar, hvort Einar Olgeirsson og umsagn- arhöfundurinn í Þjóðviljan- um geri raunverulega ráð fyrir því, að óbreyttir les- endur — þeir, sem eru ekki eldheith’, sannfærðir komm- únistar, sem allt gleypa, er frá foringjunum kemur — trúi því, að sósíalisminn eigi frelsishugsjónina að sínum snarasta þætti. Hvernig hef- 'ir þessi ríkasti þáttur sósíal- ismans komið frara á undan- förnum árum og áratugum? er, að sósíalisminn eigi eitt- hvað skylt við frelsi og frels- ishugsjón? Hvernig er til dæmis sú eink- Frá Alþiiigi: Hvar eru tekjur Hannibals af skyldusparnacHnuni? L-ngverjum vottnð samúð. Fimdur var í Samcinuðu ^ skattheimtufyrirkomulagið sízt þingi í gær. Sjö mál lágu fyrir jtil aðauka áhuga manna á þessu og voru rædd. í upphafi fundar ,máli. Jóhaim Hafstein tók í kvaddi Ólafur Thors sér hljóðs sama streng. Varð lítið um svör og bað þingmemi rísa úr sætum til minningar um að nákvæin- lega ár væri liðið síðan Ung- verjar risu gegn erlendri kúg- un. Gerðu þingmenn svo. Síðan var gengið til dagskrár, en fyrsta mál var fyrirspurn frá Sigurði Bjanasyni, þingm. N.-ísf., um skyldusparnað ung- linga. Frumvarp um skyldu- frá Hannibal og málið tekið af dagskrá. Brunavarnir. Benedikt Gröndal lagði fram tillögu til þingsályktunar um varnir gegn brunatjóni. Kvað hann bruna á ýmsum atvinnu- tækjum s. s. síldarmjölsverk- smiðjum o. fl. vera vágest mik- sparnað var samþykkt á síðasta 'inn, jafnvel þótt tjón þetta Alþingi en síðan hefur ekkert fengÍ3t að nokkru bætt, væru um það mál heyrst. Skyldi fé iðgjöld mun hærri vegna þess það, sem þannig fengizt, renna ' hve eidSvoðar væru tíðir. Er ekki rétt að nfja það upp, j til byggingarsjóðs, en sá sjóður Litt væri gert til ag goma f til að fá staðfest, ef hægt hefði engar tekjur fengið af)veg fyrir eldsvoða hér á landi þessu enn. Hvar væru þær þó mikið væri gert j að fu]1_ millj. sem félagsmálaráðherra |komna tæki til að bæla þá nið_ hefði lofað ?. Hvað olii frestun • ur er þeir væru Upp komnir. á reglugerð þeirri, sem Hanni- 'nvatti hann Alþingi til að snú- unn, sem stjórnaríarið í bal átti að sjá um? Rússlandi hefir fengið um j Hannibal gaf þau svör að stuðning sinn. daga Stalíns? Hefir það lögin hefðu fengið gildi 1. borið með sér, að frelsishug-j júní og reglugerðin hefði komið sjónin mundi vera þar í há- út 1. nóv. Um tvær leiðir hefði ! ast vel í máli þessu og veita því ar og annarra kommúnista, ekki gefið þá lýsingu á stjórnarfarinu í Sovétríkj- unum, að þar hafi einmitt ríkt svartnætti einræðis og grimmdar, svo að tugir þús- unda manna hafi orðið að \ f •f f r r r f } \ i f sæti? Hefir Krúsév, sjálfur, vei’ið að velja í innheimtu fjár- húsbóndi Einars Olgeirsson- ins: Láta greiða féð ásamt þing- gjöldum eða nota sparimerkja- kerfið. Báðar þessar leiðir hefðu nokkuð til síns ágætis og einnig væru agnúar á báðum. Benti Sigurður á, að samkv. þessu hefði ráðuneyti Hanni- bals vanrækt að gefa út reglu- týna lífinu fyrir duttlunga' geröina í marga mánuði og vitfirrings, er tignaður var væri ráðherranum vart ljóst enn sem guð. hvernig framkvæma skyldi rauninni þarf ekki að minna sparna^inn' á fleiri atriðí úr blóðugum ferli helstefnu kommúnism- ans, en af því að október er að líða á enda, má minna á „frelsishugsjónina“, sem birtist um þetta leyti í fyrra, Hannibal kvað þá leið liafa verið farna, að nota aðra leið- ina, skattakröfuleiðina, til ára- mdta, en hina ætti að nota eftir áramót. Magnús Jónsson kvaddi sér þegar kommúnistar frömduj hljóðs °g kvað Sjáifstæðismenn U/\v»r A uovA n oi Aooro r\i /Yr þjóðarmorðið í Ungverja- landi. Þá var jafnvel sum- um kommúnistum nóg boðið, þótt foringjar þeirra hér og þvílík þý hárki nú af sér. En íslendingar ættu að minnast þess, að það er „frelsishug- sjón“ Stalíns og Krúsévs, sem „íslenzkir“ kommúnistar vilja að verði ríkjandi hér á lnadi. Þeir vilja ekkert ann- að i'relsi en það, sem veitir þeim aðstöðu til að svipta alla aðra frelsi og mannrétt- indum, ásamt öðru meira, ef þess gerist þörf. hafa bent á það á síðasta þingi að giftudrýgra mundi reynast að byrja með frjálsum sparn- aði en þær tillögur voru að vett- ugi virtar. Átaldi hann félags- málaráðherra mjög fyrir að ætla nú að skella spai-naðar- skyldunni á almenning án nokk urs viðbúnaðar og kvað hann Eftirgjöf lána. Ingólfur Jónsson flutti till. til þ.álykt. um eftirgjöf svo- nefndra hallærislána. Voru þau veitt bændum sunnanlands vegna óþurrka þeirra er þar gengu 1955. Einnig að gefin yrðu eftir lán, er bændur austan og norð- anlands fengu vegna harðinda og óþurrka 1949—50. Páll Zóphoníasson kvað marga bændur hafa notið þess- arra lána, sem ekki þurftu þeirra með. Ingólfur bar þenna áburð Páls til baka. Sveita- stjórnir hefðu úthlutað lánun- um og þá auðvitað kynnt sér fj árhagsaðstæður lánþega. Var það látið ótalið af forseta og reis þá Bjarni Benediktsson úr sæti og mótmælti þessu orð- bragði og taldi þingsköp brotin. Var Emil forseta stirt um stef og hafði iitlu í móti að mæla. Urðu út úr þessu nokkrar orða- hnippingar. Var að lokum sam- þykkt að vísa tillögunni til 2. umr. og fjárveitinganefnd- ar. Merkilegt afmæli. f dag eru tólf ór frá því að sam- tök Sameinuðu þjóðanna tóku til stari'a. Þótt þei.m hafi ekki tekizt að leysa öll þau verkefni er þeim voru ætluð, verður því ekki í móti mælt, að þau hafa innt' af höndum merkilegt starf, sem vart hefði verið unnið án meðalgöngu og • forustu þeirra. En stofnun eins og Sameinuðu þjóðirnai’ ber þess .vitan- lega merki á inargan hátt, hvaða þjóðú' fylla raðir. hénhar. Hvað Samemuðu þjóðirnar snertir koma áhrif aðildarríkjanna fram á ýmsa vegu, og því miður hafa sum næsta lítinn áhuga fyrir því, að vinna að friði og ein- drægni, sem er þó aðalverk- efni samtakanna. Það eru þau ríki, sem telja sér og stefnu simri engan greiða gerðan með því að vinna að kyrrð og eindrægni þjóð- anna. Þau eitra hvarvetna frá sér, og því miður hefir þeim orðið miliið ágengt í . niðurrifsstaxfiv, sinup. svo að - stundum hefir næstum. orðið’ Möðruvallakirkja 90 ára. Sersíök liáiiAarguðsþjónusta s.I. sunnuda^. Frá fréttaritara Vísis. jkirkju. Síðan flutti sóknarprest Akureyri, í morgun. Sérstök hátíðarguðsþjónusta var haldin í Möðruvallakirkju í Hörgárdal sl. sunnudag í til- efni 90 ára byggingarafmælis kirkjunnar. Var mikið fjölmenni þar saman komið, ekki aðeins úr sókninni heldur víðsvegar að úr héraðinu. Hófst athöfnin með skrúðgöngu presta tij! urinn, síra Sigurður Stefánsson prófastur, minningarræðu, þar sem hann rakti kirkjusögu Möðruvalla frá upphafi, minnt- ist ennfremur fyrirrennara sinna í prestsstarfi þar og loks minntist hann kirkjusmiðsins, Þorsteins Daníelssonar á Skipa- lóni. Þá fultti Valdimar V. Snæ- varr afmælisljóð, síra Benja- min Kristjánsson á Laugalandi flutti prédikun, en fjórir prest- ar þjónuðu fyrir .altgri, þeir Stefán V. Snævarr, síra samtökunum að falli. En með samheldni hinna á slíkum vandræðum þó að vera af- stýrt, og andstreymið á að. síra geta . treyst samtakamátt| Fjalar Sigurjónsson, síra Pétur þeirra innbyrðis, Þá ætt'^i Sigurgeirsson og sira Kristján sámtökin i ekkí að vera t£L Róbevtsspn. Kirkjukór Möðru- einskis, framvegís. vaBákirkju söng undir stjórn Jóhanns Ó. Haraldssonaf tón-* skálds. Að athöfn í kirkjunni lokinní var lagður blómsVeigur á minn- ismerki Þorsteins Daníelssonar kirkjusmiðs. Við þetta tækifæri bárust Möðruvallakirkju miklar og góðar gjafir og kveðjur þ. á m. frá biskupi íslands og fleiri fjarstöddum kirkjunnar mönn- um. Meðal viðstaddra við hátíðar- guðsþjónustuna voru tveir há- skólaprófessorar, þeir dr. theol. Hal Koch frá Kaupmannáhöfn og síra Magnús Már Lárusson. 1 bréfi því, sem hér. fer á eftir, er eindregið hvatt til stuðnings %dð Leikfélag Reykjavikur, sem Reykvikingar fyrr og síðar og raunar landsmenn allir, eiga miklar þakkir að gjalda, Styðjiun L. R. Einn er sá félagsskapur í Reykjavik, sem öðrum fremur hefur veitt bæjarbúum ánægju- stundir, en það er Leikfélag Reykjavíkur. í hálfa öld eða rúm lega það hefur þetta ágæta félag starfað við léleg skilyi’ði en með slíkum ágætum að vert er að muna. Flest okkar í þessum bæ hafa einhvern tíma horft á leik- sýningu í gömlu Iðnó, og skemmt sér vel. Já, svo vel, að hörðu bekkirnir gleymdust, en fæst okkar vita hvað leikararnir hafa átt við erfið skilyrði að búa, en ekki er mér grunlaust um að þeir hafi tíðum haft mikla vinnu en lítil laun, öfugt við það sem nú mun véra tízka, enda öll leik- starfsemi þessa fólks unnin í hjáverkum. En þetta félag setur merkið hátt, og nú er komið að ykkur, bæjarbúar góðir, að end- urgjalda örlítið starf þessa fé- lags — þær gleði- og ánægju- stundir, er það hefur veitt okkur. Leikhúsáforniið. Eins og allir vita er hugmynd- in að reisa leikhús, og til þess að afla fjár er félagið nú að selja happdrættismiða. Ef við erum samtaka getum við keypt hveru einasta miða, og það ætti að vera takmark okkai'. Leikkonurnar eru tíðum að selja miða í Bankastræti, ekki sitjandi inni í bíl, eins og hálf- dauðh’ hlutir, heldur úti á göt- unni í kalsa veðri glaðar og hressar að vinna fyrir félagið sitt, já fyrir okkur öll. Þegar Þjóðleikhúsið tók til starfa virtist svo sem blóminn úr Leikíélaginu færi þangað, og var það vel, en þeir, sem eftir urðu hafa sannariega sýnt, að það var töggur I þeim, og að starfsemi þeirra sé þéss verð að hlúð sé að henni, og gætum við líka betur heiðrað minningu Indriða Einarssonar, Stefaníu Guðmundsdóttur og fjölmargra annarra leikhússmanna og kvenna, lífs og liðinna, en einmitt með því, að koma upp leikhúsi á vegum þess félags er þetta á- gæta fólk stofnaði og starfaði í um langan aldur. Og þegar hús- ið er komið upp, mundum við.þá ekki öll vilja eiga lítinn stein í þessari byggingu? - L. -I. Hitaveitan. Eftirfarandi bréf hefur borizt frá „Skattgreiðanda": Mér var nýlega reikað um Öskjuhlíðina og sá ég þá að ver-, ið var að grafa skurð fyrir hita- veitustokk og sýndist mér skurð- urinn verá á þriðja metra á dýpt, sprengdur niður í klöpp. Nú langar mlg að vitá: hvers

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.