Vísir - 24.10.1957, Blaðsíða 5

Vísir - 24.10.1957, Blaðsíða 5
Fimmtudagina 24. október 1957 VÍSIR :is Aflakongur Eyja sækir þorsk í ísafjarðardjúp. Sjö stórir Eyjabátar fórti nýfega vestur. ísaf. 14. okt. 1957. Af netaveiðunum » ísafjarð- atdjúpi er nýjast að segja að í síðastl. viku komu bingað sjö stórir vélbátar frá Vest- mannaeyjum til 'bess að stunda ;Þorsknetaveiðar, þar á meðal aflakóngurinn í Vestmannaeyj- iim, Benóný Friðriksson á Gull- borginni. Einnig kom hingað' vélb. Geysir frá Bíldudal með þorska net, er var hér aðeins einn dag. Eins og geta má nærri hefir aldrei verið grundvöllur fyrir þorsknetaveiðar hér í Djúpinu af miklum bátaflota. Þegar svo er komið spillir hver fyrir öðr- imi. — Vestmannaeyjabátarnir hafa líka enn sem komið er fiestir aflað lítið, og hafa við orð að snúa heimleiðis aftur. Heimabátum, er stunda |>orsknetaveiðar, hefir lítið fjölgað. Hinsvegar eru nokkrir ibátar hér og í nágrannaveiði- stöðvum tilbúnir til þorskneta- veiða, en hafa frestað að fara til veiða vegna þess, að mikið hefir dregið úr afla en báta- mergð vaxið. Afli undanfarna daga hefir verið yfirleitt tregur. Sumir foátarnir ekkert fengið; aðeins 3—400 kg., sumir jafnvel að- eins fáeina fiska. Aðrir bátar hafa fengið 6—8 smál. í lögn. Aðalbjörg frá Rvk. hefir að jafnaði verið aflahæst síðan hún hóf veiðar. Margir fleiri foátar hafa aflað vel, svo sem Ásdís og Hermóðiu’ frá Rvk. Ásdís byrjaði fyrst af aðkomu- foátunum og er búin að afla sem svarar ágætri veiði í þorska- netin hér. Allir aðkomubátarnir dásama aðstöðu til veiðanná ög útgerð- arskilyrði hér frá ísafirði. Benóný á Gullborg snéri héð- án eftir einn dag. Fékk ekki fisk. Leitaði fyrir sér austur og norðúr með. Hafði t. d. lagt Inflúensan... Framh. af 1. síðu, vantáði 27 af hundraði. Kennara- Mðið er hins vegar ósnortið af veikindafaraldrinum, sagði skóla stjórinn. í Menntaskólanum voru 70 nemendur af 472 fjarverandi. Fjarvistir voru ekki allar af völdum inflúenzunnar, en veik- indaforföll hafa ágerzt undan- íarna daga.. Hér eru ekki allir skólar bæj- arins upp taldir en f jarvistir eru taldar svipaðar i þeim ílestum. Inflúenzufaraldurinn virðist á- gerazt daglega og veikindafoi’- föll verða fleiri með degi hverj- itm. vegna er'farið svona djúpt með hitaveitustokkinn? Er meining- in að sprengja þarna niður fyrir veginum og hvers vegna? Og að siðustu hvað kostar allt þetta? Hitaveitustjóri og bæjarverk- fræðingur geta eflaust svarað þessu. Mér þætti ékki óliklegt að 'foetra og ódýrara væri fyrir bæ- inn að gefa íbúum við Hátthlíð olíö til íángs tiiaa heldur én að íéggja állan þennau . kostnað fctótna8''veghá’-$ösarþ#5|«ia.;-- 5 vái' óskfcst. «2 ÍSkatígrélðaadi." í Hafnarál, út af Hornvík, eli ókunnugt er mér um aflafeng. Ekki er nú meira rætt um annað meðal sjómanna en þorsknetaveiðar hér í Djúpinu. Sumir telja, að þessar veiðar séu alveg að fjara út. Reynslan ein sker úr, hverjir hafi rétt fyrir sér. Ef ekki lifnar neitt yfir afla aftur má búast við, að sumir, máske margir af bátun- um, hætti veiðum. Hammarskjöld Framh. af 1. síðu. n Þetta eru Rex og Romain, sem eru meðal skemmtikrafta þeirra, er AA-samtöliin fá liingað á kabarett sinn, en hann hefst í í næstu viku. Gerð verði framkvæmda- áætlun um vegagerð. Enn eru til byggðarlög, sem eru án sambands við aðalvegakerfið. Fram er komin í sameinuðu þingi tillaga til þingsályktunar um framkvæmd um vegagerð. Flm. eru Sigurður Bjarnason, ■Magnús Jónsson og Kjartan J. Jóhannsson, og hljóðar tillagan svo: „Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta g.era í sam- ráði við vegamálastjóra sam- ræmda framkvæmdaáætlun um vegagerð til þess að koma þeim landshlutum og héruðum sem fyrst í akvegasamband, sem enn þá eru ýmist vegalaus eða án sambands við meginakvegakerfi landsins“. Greinargerðin er svo- látandi: „Enda þótt stórfelldar fram- farir hafi orðið hér á landi í vegagprð á siðustu áratugum og akfærir . vegir séu nú um það bil 10 þús. km. að lengd, eru þó einstök byggðarlög enn þá ýmist yegalaus eða án sambands við vegakerfi landsins. Er hér helzt um að ræða þá landshluta, sem afskekktir eru eða erfiðleik- um bundið að leggja vegi til þeirra .vegna torfærna af nátt- úrunnar, hendi. Méð áukinni tækni og marg- vislegum nýjum vélum og tækj- um hefúr þó vegagerð um há- fjöll, sæbrattar hlíðar, hamra og skriður orðið miklum mun auð- veldari én áður. Má nú segja að h'ægt sé áð leggja vegi um hvers konar Iandslag á íslandi, ef fé og tæki eru fyrir hendi. uð og byggðarlög, sem nú eru veglaus og akvegasambandslaus. Sem betur fer eru þau byggðár- lög ekki ýkjamörg, og því hægra um vik að béina fjármagni og tækjum að lagningu vega til þeirra og um þau. í þingsályktunartillögu þessari er lagt til, að rikisstjórnin láti í samráði við vegamálastjóra gera samræmda framkvæmda áætlun um vegagerð í þessum landshlutum og héruðum með það takmark fyrir augum að skapa þeim fullnægjandi sam- göngur á skömmum tima. Er hér um hið mesta nauðsynja- mál að ræða. — Samgöngurnar eru undirstaða framleiðslu og félagslífs. Þjóðin getur ekki lát- ið örfá héruð gjalda þess um áratugi, að þau eru landfræði- lega afskekkt og einangruð. í mörgum þeirra er haldið uppi blómlegu og þróttmiklu fram- leiðslustarfi til sjávar og sveita. Frá hagsmunasjónarmiði þjóðfé- lagsheildarinnar væri hið mesta tjón að þvi, ef fólkið þar gæfist upp fyrir samgönguerfiðleikun- \ um og hyrfi frá störfum við iand búnað eða sjósókn. En því miður hefur sú saga gerzt allt of víða í þessu strjálbýla landi. Þess vegna er nú svo komið, að þjóð- in verður að greiða þúsuridum útlendinga laun í erlendum gjald eyri fyrir vinnu við íslenzka framleiðslu. Það er von flutningsmanna þessarar tillögu, að hún geti orð- ið grundvöllur að skjótum og Kabarett hér í næstu viku. í næstn viku mun Reykja- víkurdeild A-A-samtakanna efna til kabarettsýninya hér í Reykjavík. Skemmtikraftarnir eru frá einum 5 þjóðlöndum. Munu þeir sýna töfrabrögð og ýmis konar skemmtiatriði. Áherzla verður lögð á að hafa sem léttast yfir öllu, eins og vera ber við svona skemmtun. Meðal annars kem- ur fram hluti af Tivoliballettin- um í Khöfn, sem sýnir bæði ballett og calypso. Auk þéss fjöldi trúða og akrobata. Einn- ig er í ráði að íslenzkur rokk- söngvari syngi, en ekki er full- ákveðið enn hver það muni verða. Kynnir verður Baldur Georgs og hljómsveit Aage Lo- range leikur. Sýningar hefjast 1. 'nóvem- ber. Tvær sýningar verða á kvöldi, kl. 7 og 11.15. Forsala á miðum hefst á mánudaginn í Austurbæjarbíói en einnig er hægt að panta þá í síma. Reyfari um |*j léyniskjöl. Rússar reyna nú að gera sér mat úr fregn í franska Le Monde, þar sem rætt er um, — í fregnum frá Sýrlandi — með hverjum hætti Rússúm hafi tekist að komast yfir leyniskjölin, sem eiga að sarina sekt Tyrkja og Bandaríkja- manna. Ekki er tekið fram, hvort erindrekar Rússa stálu umræddum skjölum eða rændu þeim, en þeir komust yfir þaur að sögn fréttaritarans, eri heimildarm. hans eru Sýrlend- ingar og Rússar. Er svo birtur mikill reyfari um sendiboða, sem fór með skjölin á bát yfir Bosphorussund, en ekkerfc frést af sendiboðanum, bátn- um eða áhöfninni. Allt horfið, og finnst ekki, þrátt fyrir mikla leit — nema skjölin. Hafði engia skjöl meðferðis. Þessi mikilvægu sönnunar- gögn áttu að hafa verið '£ vörzlu Loy Henderson aðstoð- arutanríkisráðherra, og sanria áform Tyrkja og Bandaríkja- manna um innrásaráform, éri Krúsév hafði sagt það crindi Loy Henderson, a'ð ginria Tyrki til árásar, eftii’ að hon- um hafði mistekist a$ fá Jord - aníu — og’ Libanonmenn til þess. En nú er því neitað opin- berlega í Washington, að Loy Henderson hafi haft nokkur skjöl meðferðis. — Afirleitt ér, litið á þetta sem atriði í áróð- ursleik Krúsévs — því að vit- anlega verður að gera þáð sem trúlegast, að skjallegar sann- áriir séu fyrir hendi. Nokkur dráttur varð þó á birtingúi „reyfarans“, en nú er hanjx kominn, og kemur svo brátt 'í ljós hvort menn trúa honum — eða lesa hann sér til gamans. Afgreiðslustulku helzt vana, vantar strax í matvöruverzluu. Uppl. á Laugavegi 19. Alþingi veitir nú ái’lega fé til j skynsamlegum aðgerð'um í því um það bil 230 þjóðvega. Eru þeh’ að sjálfsögðu í öllum sýsl- um og landshlutum. Er erfitt að komast hjá þessari miklu dreif- ingu vegafjárins, enda þótt mörg rök mégi færa fyrir því, að skyn- sarrilegt' væri að einbeita kröft- unum meira að einstökum vega- frarrikvæmdum en gert er. Hjá því verður þó alls ckki komizt að leggja á næstu árum aukna aherzlu á að ljúka lagn- ingu þeirra vega, sem skapa munu vegasamband við þau hér- vandamáli, sem henni er ætlað að leysa. Samræmd fram- kvæmdaáætlun um lagningu vega um þau héruð, sem enn þá eru veglaus eða akvegasam- bandslaus, er aðkallandi nauð- synjamál, sem hrinda verður í fi’amkvæmd nú þegar'." Hjólbarðar og slöngur 600x16 snjó og jeppadekk. 500x17 670x15 GáUDAB WSLASOA 11.1 BIFREIÐAVERZLUN Málfiutningsshrifstofa MAGNÚS THORLACIUS hæstaréttarlögmaSur. Aðalstræti 9. Sími 11875. Nýjustu töskurnár fáið þer í TöskubúðinnÍ, Laugavegi 21. Nýjar gerðir vikulega.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.