Morgunblaðið - 03.11.1913, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 03.11.1913, Blaðsíða 1
Talsími 500 (Ritstjórn) MORGUNBLADID Talsími 48 (afgreiðsla) Reykjavík, 3. nóvember 1913. Ritstjóri: Vilhjálmur Finsen. ísafoldarprentsmiðja 1. árgangur, 2. tölublað Bio Bio Biografteater Reykj avíkur. Leundarmát vagnstjórans. Leikrit i 2 þáttum. Leikið af tiiinskum leikurum. Aðalhlutverkið leikur Holger Reenberg. Hr. ,Kakerlak' á ferðalagi. Gamanmynd. Bio~kaffif)úsið (ingangur frá Bröttugötu) mælir með sínum á la carte réttum, smurðu brauði og miðdegismat, Nokkrir meun geta fengið fult fæði. Virðingarfylst, Tíartvig Jlietsen Talsími 349. QJE3ŒŒU3ŒEODC8^E3DE Tt- *- gi Nýja Bíó: Einstæðingarnir \ j Leikrit í 3 þáttum og fbrleik. ^ 2 Leikið af frakkneskum leifc j endum. *••*••#«•••••«•••<•##•• Heykið Godfrey Phillips tókbak og cigarettur sem fyrir gæði sín hlaut á sýningu í London 1908 sjö gullmedaliur og tvær silfurmedalíur. / Fæst í tóbaksverzlun H. P. Leví. \ Sa =1 L L Sælgætis- og tóbaksbúðin LANDSTJARNAN á Hótel Island. 3IE=H úQin ] J Skrifsfofa^ Eimskipafétags ístands Austurstræti 7 Opin kl. 5—7.________Talsimi 409. appna gmmn mmng H. Benediktsson. Umboðsverzlun. — Heildsala. Hvar veracla menn. helzt? Þar sem vörur eru vandaðastar! Þar sem úr meatu er að velja! Þar sem verð er bezt eftir gæðnml Hver uppfyllir bezt þessi skilyrði? óefað Vöruhúsið Reykjavlk. Saga gjaldkeramálsins. JJm það leyti, sem þessar línur eru lesnar, er verið að kveða upp í landsyfirrétti dóm í hinu margum- talaða gjaldkeramáli, þvi máli, sem mesta eftirtekt hefir vakið allra mála hér í landi síðustu áratugina. Enginn veit enn hvernig sá dóm- ur verður, en Morqunblaðið sendir þegar út fregnmiða, er dómurinn verður kunnur og þá fá menn að vita niðurstöðuna. En vér ætlum, að fróðlegt sé að rifja upp í dag allan gang málsins frá fyrstu, og skal það því gert í þessum línum. Upphaf gjaldkeramálsins er það, að bankastjórar Landsbankans, þeir Björn Kristjánsson og Björn Sigurðsson, sendu stjórnarráðinu þ. 13. des. 1912 kæru á gjaldkera Landsbankans, sem verið hafði gjaldkeri bankans frá stofnun hans árið 1886. Aðal inntak þeirrar kæru var að þeir hefðu fundið misjellur á Jor- vaxtareiknin^i gjaldkerans, er þeir töldu svo alvarlegar, að þeir réðu til að rannsókn yrði hafin og gjaldker- anum vikið frá, meðan á henni stæði. Næst gerðist það síðast í desem- ber s. á., að stjórnarráðið í samráði við bankastjórnina, skipaði þá Gisla Sveinsson yfirdómslögm. og Þorst. Þgrsteinsson cand. polit til þess að rannsaka forvaxtareikning gjaldkera á timabilinu frá 1. sept. til 31. des. 1911. Skýrsla rannsóknarmanna þessara kom fram þ. 7. febr. 1912. Niðurstaða þeirra í aðalatriðinu varð sú, að á þessu timabili hafði bankinn átt að fá 1252 kr. 40 aur. meira úr höndum gjaldkera en hann hafði fengið. Gjaldkeri hélt þvi fram, að villur þær, er kynnu að vera á forvaxta- reikningi, stöfuðu af því, að hann hafi endurgreitt forvexti af víxlum, sem hafi verið greiddir fyrir gjald- daga. Þ. 13. febr. kom svo úrskurður frá stjórnarráðinu um, að >það finni eigi ástæðu til að gera frekara gagn- vart gjaldkeranumc. En 8. febr. höíðu bankastjórarnir sent stjórnarráðinu nýja kæru á gjald- kerann og telja þar misfellur á for- vaxtareikningi árið 1910 nema hátt á 5 þús. kr. Þessa nýju kæru lagði stjórnarráð- ið fyrir endurskoðendur bankans, þá Eqsrert Briem skrifstofustjóra og Bene- dikt Sveinsson ritstjóra. Þeir sendu stjórnarráðinu sina skýrslu 24. febr. Töldu þeir »athuga- semdir bankastjóranna á rökum bygð- ar«, en lýstu jafnframt yfir, að þeir skildu starf sitt svo, að eigi væri ætlast til þess, að þeir segðu álit sitt um, af hverjum rótum misfell- urnar væru runnar. Þ. 27. febr. skipaði stjórnarráðið þá Halldór Danielsson yfirdómara og Schou bankastjóra til að rannsaka for- vaxtareikning gjaldkera og láta álit sitt uppi um, hvort gjaldkeri hafi haft of-mikið að starfa i bankanum. Þeir störfuðu að því verki eitt kvöld og sendu síðan stjórnarráðinu skýrslu, sem aldrei hefir verið kunn- ug gerð almenningi. Um þetta leyti fekk gjaldkerí 2 mánaða fri frá bankanum vegna veik- inda. Þ. 14. marz var skipuð sdkamáls- rannsókn út af málinu og Masmús Guðmundsson sýslumaður skipaður rannsóknardómari, gjaldkera vikið frá embætti um stundarsakir og látinn setja 20000 kr. veð fyrir návist sinni. Magnús hafði rannsókn málsins á hendi unz hann í sept. 1912 baðst undan því starfi — þá kominn i embætti sitt norður á Sauðárkróki. Var Magnús leystur frá því starfi, en Siqurður sýslumaður Ólaýsson í Kallaðarnesi skipaður í hans stað. Undirdómurinn var síðan kveðinn upp af Sigurði Ólafssyni þ. 18. febr. 1913. Var Halldór Jónsson damdur sýkn aý ákarum réttvísinnar, en skyldi greiða allan sakarkostnað. Þ. 8. marz var þessum dómi áfrý- jað til yfirréttar, bæði af gjaldkera og stjórnarráðinu. Allir hinir reglulegu dómarar í yfirrétti viku sæti, en í þeirra stað voru skipaðir setudómarar: Páll Einarsson borgarstj., Maqnús Jónsson sýslumaður og Jón Kristjdnsson pró- fessor. Þeir eru það, sem dóminn kveða upp í dag. -----------------¦» »•»----------------- CSa ÐAGBÓIJIN. Bsa Afmæli 3. nóv. Jón Hermannsson úrsmiður. Erlingur Pálsson sundkappi. Egill Þórðarson skipstjóri. Helga Zoéga húsfrú. Jakobina Jakobsdóttir húsfrú. Guðrún Guðmundsdóttir jungfrii. Morgunblaðið var komið til allra áskrif- anda kl. 9'/« í gærraorgun. Mun það jafnan verða regla vor, að eigi verði byrj- að að selja blaðið á götunum fyr en áskrifendur hafa fengið það heimborið. Verðið er að eins 65 a. a manuði, og ættu þvi allir að gjörast askrifendur. Báruhúsið hefir póststjórnin tekið á leigu fra nýári. Er það ætiun póststjórn- arinnar að nota húsið til afgreiðslu a bögglum, sem áður he.fir verið i húsinu sunnan við sjilft pósthúsið. En nú verð- nr það brátt rifið, er smiði hefst k hinu nýja pósthúsi höfuðstaðarins, sem alþingi veitti fé til i siðustn fjárlögum. Mun areiðanlega mörgum þykja leitt að þurfa að sækja bögla sina, er með póst- um koma, niður i Bárn; en svo verðnr að vera, þareð eigi er völ & neinu hæfi- legu húsnæði fyrir afgreiðsluna i nind við pósthúsið. Er alitið, að eitt ár mnni taka að reisa hið nýja pósthús. Og nm það timabil verða bæjarbúar ennfremur af þvi eina húsnæði, sem notanlegt er hér i bæ til hljðmleika. Altarisganga var i dómkirkjnnni i gær. Skemtanir í gœr. Ýmislegt er það, sem ibúar höfnðstaðarins hafa sér nú orðið til afþreyingar a sunnndögnm. 1 gær var knattspyrnukappleiknr & tþróttavellinnm kl. 2. Kl. 5 gátu menn heyrt Bjarna frá Vogi tala i Iðnó. TTm kvöldið gátu menn valið um að fara i leikhúsið og sjá >Q-amla Heidelbergc, >fara i Bió< i öðrn hvoru kvikmyndaleikhúsinn, & tombóln i B&runni, hlusta & hljóðfæraflokkinn hans Bemburgs i Hotel »Reykjavík< 0. s. frv. Alþýðufyrirlestur Bjarna Jónssonar frá Vogi (Brot úr sögn lslands) í Iðnó i gær var mjög vel sóttnr. Knattsparkið & íþróttavellinum i gær var eigi vel sótt, og var það leitt, bæði vegna þess, að leikurinn var fjörngnr, og hins, að Iþróttavöllurinn átti að njóta ágóðans. Tveir flokkar úr Fram-félaginn, þ. e. s. knattspyrnufélaginu Fram, en eigi stjórnmálafélaginn, keptu, og kom hvor flokkurinn knettinum tvisvar i mark. Fyrir einhvern misskilning hefir M 0 r g- unblaðið enn eigi fengið erlendar sim- fregnir. Simafyrirspurn hefir verið gerð um astæður og væntum vér þess fastlega, að daglegar skeytasendingar, eða sama sem daglegar, byrji í dag. Dálkarnir f neðanmálssögunni a ðftustn bls. Morgunblaðsins i gær vorn ekki i réttri röð. Þriðji og f jórði dilkar ittu að vera fyrstir. Vér biðjum afsöknnar. Aðbðkn var með mesta móti að b&ðum kvikmyndaleikhúsunum i gær. Virðist oft, sem bæði húsin sén að verða of litil. Framfundurinn. Svo mikil brögð vorn að ryskingunum & framfnndi & laugardags- kvöldið, að sækja varð bæjarfðgeta til að stilla til friðar. Fljótari fréttir en menn eiga að venjast hér fengu menn í Morgnnblaðinu i gær. Þar birtist öll tekju- og eigna- skattsskr&in, sem lögð var fram i gær, og spara þeir,semkanpa Morgnnblaðið, ser þvi ferðina upp i Hegningarh&sið til þess að gá að þvi, hvað þeir eiga að greiða i skatt. Sagt var fra leiknnm i leikhúsinu & langardagskvöldið og birtnr &rangurinn af Framfundinum, sem lokið var kl. 2 nm nðttina. Alt þetta g&tn kanpendnr Morgnnblaðsins lesið heima hj& sér, með morgnnkaffinn (kl. 91/*)- ^^r mnnum gera oss far um að l&ta menn framvegis f& allar fréttir fljðtastar af öllnm. Dáin. í gær dð hér i bænnm Guðrið- nr Guðnadóttir, kona önðm. Guðmundg- sonar ishússtjðra Grettisg. 3, 62 &ragöm- ul. Sjálfur liggur Gruðm. á spitalanum; hefir fengið blóðeitrnn. Botnia fer i kvöld áleiðis til útlanda — hlaðin kjöti, skinnnm, fiski, görnum — og 20 farþegum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.