Morgunblaðið - 30.12.1922, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 30.12.1922, Blaðsíða 4
MökGUNBL&ÐIÐ ** t~ Enskar húfur og hattar komu með Gullfossi. Hvergi v&rbur betra að kaupa i nýjársmatinn en í MÉÉil SÉW SiÉMÉ s v o scra; Reykt sauðakjöt, Frosið dilkakjðt, Saltað — Nýtt svínskjöt. j AUsk. niðursuðu o.m.il. Ennfremur: Glœnýtt smjör ög nýtt s k y r frá Sólheimatungu. lílil í iíl 211. naktir Arabar steyptu sjer yfir bæði borð skipsins. Þeir hrórraðu, öskruðu, vœldu og ýlfruðu og ryktu í alt lauslegt og tileinkuðu sjer það. -o~ Dagbók Áramótamessur: . í dóinkirkjunni: Gamlárskvöld kl. 6 síra Bjarni Jónsson. Kl. 11% S. A. Gíslason cand. theol. Nýársdag kl. 11 biskupinn. Kl. 5 síra Fr. Friðriksson. I Fríkirkjunni í Reykjavík á gaml- ársdag kl. 6 síra Arni Sigurðsson og á nýjáresdag kl. 12 síra Arni Sigurðs- son. Kl. 5 próf. Haraldur Melsson. í Lanelakotskirkju: Gainlársdagur: Hámessa kl. !) £'. h. og kl. 6 e. h. guðs- þjónusta rneö' „Te Deurn" og prjedik- un. A nýjársdag: Hámessa kl. 9 í'. ii. og kl. 6 e. h. guðsþjónusta með prje- dikun. í fríkírkjunni í Hafnarfirði á gaml- árskvöld kl. G síra Ól. Ól. og á nýjcárs- dag kl. 2 e. h. síra Ól. Ól. f Garðaprestakalli: A gantlársdag á Bessastiiðum kl. I e. h. I Hafnarfirði kl. 6 e. m. Á nýjársdag • í Hafnar- f jarðarkirkju kl. 1 e. h. ¦ porsteinn Björnsson gu'ðfræðingur flutti nýlega síðari fyrirlestur sinn um útlegð ístendinga í Ameríku, og sagði þat' ýmislegt i'róðiegt og skemtilegt um fjelag»Kf, stjóromál o. fl. vestra. Erindi þessi eru útdráttur úr allstóru riti, gem hanfl er að eemja um íslend- inga ve.stra, ög sjáli'sagt yrði mikið lesið, eí' það yrði prentað, ef dæma má eftir viotökutium, sem t'yrirlestrarnir lengu Og því umlali, sem þeir ltaí'a vakíð. pað mun einnig vera í ráði að p. B. flytji níi et'tir nýárið erintti fyr- ir stúdentafræðsluiia. JarðarfÖr pórðar Pájssonar læknis fer fram í áag frá dómkirkjunni og ltefst kl. 1. Kvergi "ódýrara Neerfatnaður. Tilbúinn karlmannafatnaður, sokkar, skyrtur svuntur, Ijereft flónel, gardinuefni, og margar fleiri góðar vörur hvergi ódýr- ari en f útsölunni Lækjargötu 2 Þessi nómer komu upp í happ- drættí »Rinso< og »Tvink«. 1. 2542 2. 4154 3. 945 Vinninganna verði vitjað á 8krifstofu Ásgeir8 Sigurðssonar. Hapndrsettismiðar „A.B.C." Lucana A.B.C. Basarinn. Á þessi númer hefir unnist: 1831, 100 kr. í peningum. 4037, 50 kr. í peningum. 838, 25 kr. í peningum. 697, 10 kr. í peningum. 3543, regnkápa. 9007, matarstell. 5501, kaffistell. 3196, þvottastell. .3693, gullfesti. 710, gullmen. 9632, gnllhringur. 3321, veggmynd. 1469, aukkurúm. 7010, þvottakarfa. 5244, þvottabali. 6937, borðteppi. ísfisksalan. Afla sinn hafa selt ný- lega í Engfandi þessir togarar: Yín- laad fyrir 1100 stpd., Skallagrímur fyrir tæp 1400, Jón Forseti fyrir tæp 800, Apríl fyrir tæp 1400 og Egill Skallngrímsson fyrir tæp 1302 stpd. \ Kaupsamningar eru nú byrjaðir milli prentara, annars vegar og prent- smiðjustjóra hins vegar. Falla núver- audi samningar þeirra úr gildi nú við áramótin. Samningar cru stutt á veg' komnir eim. Tilboð hefir. þó komið f'ram frá prentsmiðjunum, og er þar gi-rt r.'ið i'yrir 19% lækkun á kaupi. prentaranna og að niður falli styrkur fyrir veikindadaga og sumarleyfi. En heyrst hefir að prentarar mundu ekki vilja lækka kaupið meira en 4-5%. Er búist við, að ef til vill verði samn- ír.gum ekki lokið fyrir áramót, svo að vinna verði að falla niður í prentsmiðj- ímum um nokkra daga. En um það verður ekkert sagt með vissu. Otur og Maí, sem urðu hvor óðrum of nærgöngulir fyrir skömmu, eru báð- ir farnir hjeðan. „Hamar" gerði ein- hverja bráðMbir<íðar-viðgerð á Maí, svo hann komst út á veiðar, og mrnt v<jrða gert við hann í Englandi í næs'tu. ferð hans þangað. En Otur fór í gærmorgun heina leið þangað til viðgerðar. Crofter heitir skip, er hjer liggur og tokur fisk til útflutnings frá Asgeíri Sigurðssyni. Einnig mun það taka í'isk í Keflavík. i Rafmagnsstöðin. Efflö á ný brást rafveitan ba'jarbúum í gærmorgun. Settist kra]t í árnar í fyrrinótt og fór að draga af ljósunum kl. 3 og koldimt var orðíð l<I. 4, og feitgtt meiin ekki Ijósin fyr en kl. 2 í gær. Olli þetta nú eins og í 'Vetur ýtnískonar vinnustöðv- un, þar á ineðal í [iretttsmiðjum iillutn, seiu reka vjelar með rafmagni. Konij Morgunblaðið ekki út í gær fyrir þtssa stoðvun fvr on síðdegis. Lítur út í'yrir, aö hafa þnrfi nákvæmt o<í stoðugt eftirlit. nteð :inum um það leyti, sem þær eru að krapa, svo þetta komi ekki íyrir. JarSarför Lúrusar Bogasonar frá Lágafelli fer fram í dag: kl. 2% frá dómkirkjunni, Frú Hólmfríður B. Rósenkranz var jíirðuð í gaT að viðstöddu fjölmenni. Sjera Ihiraldur Melsson flutti ræðu í kirk. jtiiini. Læknar báru kistuna í kirkju, eu sfcúdentar úr henni. Til N. Á helgri nótt þig himni nær hefji jólastjarnan skær, láttu jólaljósið blíða lýsa þjer til helgra tíða. Heyrirðu' ekki í hjartans innum himnasönginn undurþíða? Munt þú ekki mörgum sínnum minnast fyrri jólatíða? Sífelt dafnar sálin þín^ söngur engla þjer ei dvín ei' heiðríkt er í huga þínum, svo himinn guðs með stjörnum sínum, fái að hirta fegurð sína^ fylla hug þinn dýrðarsöngnm, og Ijósin huliðsheima skína — heílög jól þá verða löngum! Ragnar Ófeigsson. Þingmáíafunölr i Rangárvailasýslu. Besta skemtun, sem þjer fáið, er að lesa „Rauðu akurliljuna". Fæst hiá bóksölum. Gull og plett skúfhólkar fást hjá Sigurþór Jónssyni, Aðalstræti 9. — Spyrjið um verðið. Silfur-tóbaksdósir í miklu úrvali; bestar og ódýrastar hjá Sigurþór Jónssyni, Aðalstræti 9. Sími 341. Kunið að kaupa konfekt í skraut- öskjum hjá Hjálmar Guðmundsson, Pósthússtræti 11. AUir, sem þurf.i að kaupa vjela- reimar, (drifreimar úr leðri) kaupa þær i „Sleipnir", því J>ar eru þær langódýrastar og bestar. Allar breiddir fyrirliggjandi. Sími 646. Gunnar Sigurðsson alþingismað- ur er nýkominn austan úr Rang- árvallasýslu. Hefir hann haldið þar þingmálafundi með kjósénd- um sínum. — Morgunblaðið hefir fcngið hjá honum eftirfarandi fregnir af fundunum. Pundirnir voru óvenjulega vel sóttir, enda annir litlar og tíðin afbrigðagóð. Mörg mál voru rædd. Meðal annara: Bankamál. Sú stefna kom fram á öllum fundunum, að nauðsyn bæri til að ríkið hlypi undir bagga með íslandsbanka, ef með þyrfti, enda þótt á óánægju bryddi um aðgerðir ruidanfarandi þinga um það mál, Samþykt var að hraða sem mest stofnun veðbankans. Járnbrautarmálið. Almenn á- nægja var með hina nýju rann- sókn þess máls. Var samþykt áskorun til þings og stjórnar að halda rannsókninni áfram og hraða undirbúningi þess máls sem m est. Verndartollai'. Allmiklar umræðji ur urðu um verndartolla, og voru ®" V1 íilliigur samþyktar í þá átt að þar sem stefna allra nálægra þjóða væri að bíia sem mest að s'uin, værum við neyddir til að leggja toll á þær aðfluttar vörur, sem við gætum framleitt sjálfir, svo sem landbúnaðar- og sjávaraf. urðir. S;iiiflyj';t3ðslumá]. Fundirnir lýstu ána'gju sinni yfir skilningi og ábuga síðari þinga fyrir sand- græðslu og var þingmönnunum falið að leggja fram frumvarp fyiir iiresta þing um sandgræðslu, scm heimili meðal annars að taka sandflæmi eignarnámi, sem eyði- lagt geta annara manna lönd, ef sandfokið er ekki hindrað. Heilsufar manna segir Gunnar Sparnaðarmál, Nokkrar umræð-' gott þar áystra og líðan inönna nugl. dagbók Grár foli hefir tapast. — Mark: stýí't vinstra. Skilist að Tungu. S'veif af oifreiS tapaSist í fyrradag. Skilist gegn fundarlaunum. A. v. á. Tóm'ir kassar og tómar tunnur til sölu mjög ódýrt. ViSskiftafjelagið, Hafnarstræti 16. Dansskóli Sig. Guðmundssonar byrj- ar afur fimtudaginn 4. janúar í Bár- unni kl. 5 fyrir börn og M. 9 fyrir fullorðna. Nokkrir fleiri geta komist á skólann. MánaSarg.jald aSeins 5 kr. fyrir börn og 8 krónur fyrir fullorðna. Prívat-tímar hvenær sem fólk óskar. Jóladansleikur 13. janúar á Hótel Is- land, nemendur sæki aðgöngumiða í Bókaverslun ísafoldar, Til viðtals á Hótel SkjaldbreiS eftir kl. 7 e. m. pið, sem eruti að byggja' og viljið leigja 14. maí eða fyr, 2—3 herbergi og eldhús, et5a 1 hæð í húsi — getið fcngið trjesmíðavinnu sem fyrirfram- greiðslu. Hjálprœðisherinn. Opinber jólatrjes- hátíð í kvöld kl. 8 s.d. ASgangur 35 aura fyrir fullorðna, 20 aura fyrir hörn, fæst við innganginn. LÍKKISTUVERSLUN og vinnustof an, Lfcugaveg 11, sími 93, selur blóm- svtiga, aak alls anuars, sem jarSarför- vm tilheyrir. Helgi Helgason. ^Æakogi' chriotal barnatúttnr kosta aðeins 30 aura stykkið. Fást aðeins í versluninni „Goðafoss" á Lauga- vegl 5. — Póstkort, stórt úrval nýkomið til ur urðu um sparnaðartilraunir síð- asta þings og þótti mönnum að vonum þær bera lítinn árangur, þar sem einstök embætti voru tek- in út úr sambandi, svo sem t. d. sameining Árness- og Rangárvalla.^ sýslna, sem menn voru eindregið mótfallnir. Sömuleiðis töldu menn sameining hæstarjettarembætt- anna og lagadeildar afar óheppi- lega, vildn heldnr fækka mönn- nm við báðar stofnauirnar. Dömuveski og Dömutöskup Það sera eftir er, selst næstu daga rneð IO°/o afslœtti. yfirleitt góða og tíðarfar dæma- laust, engri skepnu gefið tilþessa nema kúm og lömbum sumstaðar, og þó víðast nýtekin. frá frjettaritara Morgnabla^sÍBS. Khöfn 29. des. Skuldir Breta í Amerllcu. Símað er frá London, að fjár- málaráðherrann bretski og for- stjóri Englandsbanka hafi haldið af stað til Washington í gær, til þess að semja við stjórn Banda- ríkjanna um skuldir Breta í Ame- ríku. Nema þær 900 miljón sterl- ingspundum. (Aður en stjórnar- skiftin urðu í Bretlandi í haust var för þessi ráðin, en var frest- að vegna þeirra). Slcað'abótaþófio*. Símað er frá París, að skaða- bótanefndin hafi sent út opinbera tilkynningu um.að Þjóðverjar hafi af ásettu ráði láti'ð farast fyrir að láta af hendi timbur, sem þeim bar' að afhenda (Frökkum, og ennfremur 60.000 smálestir af kalí. \ar samþykt með öllum atkvæð- um nefndarmanna gegn einu (enska fulltrúans) að gefa út þessa tilkynningu. Blöðin í Berlín eru kvíðandi út af ráðstöfunum þeim, er Frakkar kunni að gera, og viðurkenna að þeir hafi rjett til þess, fyrst sann- ast hafi, að Þjóðverjar hafi van- rækt að inna kvaðirnar af hendi. Varúðarráðstöfun Englendinga. London: Vegna þese að ýnisar ó<ánæ,gjulegar frjettir hafa borist frá Lausanne, hefir Miðjarðarhafs floti Bnglendinga fengið þá skip- un, að halda til KonstantinopeL Atvinnumál í Noregi. Kristjaníu: Atvinuurekendur ýmsir hafa sagt upp kaupsamn- iiignm við 50.000 verkamenn. Tyrkir óbilgjarnir. Konstantinopel: Tyrkir hafíí lýst því yfir við umboðsmenn. bandamanna, að ekkert herskip yfir 1000 tonns megi koma í tyrk- neska höfn, nema með fyrirfram gefnu leyfi tyrkneskra yfirvalda.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.