Morgunblaðið - 11.08.1926, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 11.08.1926, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ MORGTJNBLAÐIÐ Stofnandi: Vilh. Finsen. p.fefandi: ^jelag I Heykjavlk. "¦-stjðrar: Jðn KJartansson, Valtýr Stofánsson. ^Slysingastjðri: ]_. Hafberg. BgMt-tofa Austurstræti 8. S,mi nr. 500. Auglýsingaskrifst. nr. 700. He'masímar: J. KJ. nr. 742. V. St. nr. 1220. t K. Hafb. nr. 770. SKriftagjald innanlands kr. 2.00 á manuði. f Utanlands kr. 2.50. ,a"sasölu 10 aura eintakiO. NORDPOL-STRANDIÐ. Úr sjóprófum í Stykk- ishólmi. i:nn aítur °S var sklPlð ^á sokk-jað hann hafi gert læknisaðgerð an á niestu .iarðskjálftunum xtóð jið. Liggur það á 9 faðma dýpi og á Ckimpanse-apa, svo að hann geti'hefði hverirni,- að mestu hætt að er tahð óhugsandi að því verði átt barn. — Áköf mótmæli hafa'gjósa. en í dag hefði þeir gosiS bja«rgað Framburður skipstjóra og ani Eins og kunnugt er, strandaði dagbókim gufuskipið „Nordpoi" á norðan- verðum Breiðafirði fyrir skemstu. Fregnir hafa til þessa yerið ó- ljósar um það hvernig srýsi3 komið fram gegn þessari tilraun. • ákaft. Kvaðst hann hafa tekið (\ Fyrir nokkrum dögum var eftir ]>ví að iafnan s]e það fyrir- var mjög samhl.jóða þýskt skemtiskip tekið í Ósló. Va.ivboði jarðskjálfta, ef'gos í hver- það með tvöföldum botni og fund-|Unum minka, en þegar hverirnir ust þar 5000 lítrar af spíritus, fara að gjósa aftur, þá sje jarð- sem gerður var npptækur. í skjálftarnir í rjenun. **• höfum ekki ráð Þangað á því. ^ikið FRAMBT7 RÐTT R LE[ÐSÖUU MANNS. Sna>björn Kristjánsson gat þess, ar lagðu.r að Iefni af því verð- ....... j.,ðafundur í Khöín ishoJmi er skipbrotsmenn komu maðlll. skips þessa á Breiðafirði. og hafa 120 vísindamenn, víðs- Kveðst hann hafa verið leiðsögu- vegar um heim, tilkynt að þeir jmaður skipa á norðanverðum sæki fundinn. VR DAGBOK SKIP8T.TORA. jBreiðafirði uni 20 ára skeið. Hann; _________ Sk.pstjón heitir M. Irgens. -!segir að dimt hafi veriðí er þeij. ,,-,.,,. . Bráðum eru liðin :150 ár frá því vrtd. td. bkal þvi uanar skvrt að hann befði tekið ag fá. fvm. ag hornsteilminn „ fra þessu h„er eftir bráðabirgða- ósk Hákonar alþm. í Haga, og Úraníuborg. í til s.joprof., sem haldið var í Stykk: landsímastjóra, að ve,ra leiðsögu- ur haldinn alþjóc SÍMALAGNINGAR í ÁR eru með mesta móti. Nýir símar í öllum lands- fjórðungum. Þann 30. sept. lieldur Lands- Til Kaupmannahafnar er komið síminn 20 ára afmæli sitt. — Á issimans, er :lnil, hyers virði brýrnar og veg- þar mUlh;, ,,.,., ,,. ,,. hefir verið nm það rætt g ££*££ * 5 stlurl" 2? S S^ J*" *«* K*M*t **-**¦** H >~ afmælisári' Landss ;> árum, hver nauðsyn bæri ::lnT±oZ%?i^^?ri:fl *rmtf>r!^ ? e-si lgrÞað við LangaWVekur mikið —ð að ****** * KaðviðíslendingJyrðu,!^ - P^^k F^taí ^- i^ ^* ^~5? ^ "****¦ ^ bor^ «um. <* "8". símalínum, ^föaWQ „«,*_*„. u._« . " ' *Jate>' Ha«d- og venjulegt væri. Kvaðst hanu búuin. _ní1_ X^í ..í-v ga sjálfstæð þjóð. bót, Reykjavík og Hafnarfirði. -.hafa vitað af skeri þarna aálægtj enda sýndi fjárhagsleg afkoma símans árið sem leið, að mikhr menn miiguleikar eru fyrir hendi, til en 8 þess að síminn eflist og gremist j tr víðar um landið. B ^lfstæði, að það gleymist' «ta«nxm á land. Þaðan fór svoeða ;iðru. p^þ^^ Ríkisskipið " v ^ J ^!^^ ^ ^* V«, ' "¦^-J"""' "s x_-.-ii_.iíixux. — .hata vitað af skeri þarna nálœgt _______ WrKÞað-h.VemÍðað^efÍ^á"lfamkTæm_ ÓSk land8Íma8tJ6ra j Sanðeyjum, en haldið að þeir [ í júlímánuði nrðu 64 3jm .i þeirr. braut a siðari ar-^kom sk.p.ð fyrst viS í Vestmanna-, væri komnir fram fyr> það ,. „jaldþrota j BmÁdrkú, Ea eyjum til þess að fá fyrirskipun eií?i geta sa{?t um hvort skipið báðu um skuldasamniníra' j a Svo má einblína á hið efna- um» 'hvar fyr.st skyldi skipa síma- liafi heldur strandað á því ske >H1 dý Éi nnætara er. skipið til Vatneyrar og tók þar strandstaðii <)l> nn síðast, var enn svo komið heilu of höldum til Seo«- ,<¦.....„,: , , , ,. „,„.,.. ^^rmnna sem við fengum full- arnafnirnar, Snæbjöra Kristjáns-!á landi En naiin \ eli' 'tm um verk þaxi, þau "> var það vegna auðs vors'bafnsögnmann fyrir Breið.fjarð- dimt veðul. að ei?i u yj ^ ^^^ þar sem ^.^^ ^ ^ ^ ^ ^.^ segir, að þeir stofnuð í fyrra. Forstjóri nýlend- fengið hjá honum eftirfarandi af unnar lætur vel yfir högum upplýsingar. "el(li okkar 'viðurkent fyrir 8 ár- son> hreppstjé.ra í Hergilsey. Var'hafi verið farnk. að" beygj Við fengnm það vegna þess "á fyrst baldið til Flateyjar og sighngaleiðinni til Flateyjar til manna þar; veðurfar hefir ve^ð ^ ho«5um rjettinn til þess vegna Þaðan t.l Hagabotar með síma-. bakboíCa, í áttina til Brjáns- gott og veiði ágæt. Eru nvlendu- flSSs; að við erum sjerstæð þjóð faur^' Barðastrandarlínuna. - lækjai, menn ... , .^ •a§ hióð erni og menninKu. efnalegu sjálfstaíðu dýr ta' eru hin þjóðlegu sjer ]x ^1111 vor, hin þjÓðlega men 516 Þangað var kominn vjelbátur frá 'Stykkishólmi til að flytja staur- ana í land. En veðu»r tók þegar að hvessa og gerði SKTPIÐ VAR 46 ÁRA GAMALT þar. danska Flotamálaráðuneytið nJao nvessa og geröl ngnmgar-' Rmíðað árið 1880 Það var um hefir fengið ,loftsk ti um það d.mmvxðn. Mldi batnrmn þa e.gt 2000 smálestir að stærð. Nýlega að skip Putman-leiðangursins am- **m hættir til að gleyma'!? ÍT_ ^' 22 t f°U"hat'ði farið fram á í>ví mikil við- eríska hafi.strandað, en komist á > ]>6 undarlegt megi virð-í^. *** ' f "'^ hæg ^ ^erð' er k.ostaðÍ 8° ÞÚSn"d ^ flot aft- <>g til Upernivik. „Is- st, f„ • ' skipa staurunum par a Jand og T>að Vfl,. fi^VnS í ATni-on.; í t *n . . , tn n << » • ¦. _. ' tyrir tekjuhalla á fiá.rlögun- , «¦ ,, „., » , «... .>» B ' að var Ilokkaö J ^oregi i I. tl. lands Falk" er farmn þangað J,ft n„ „ lagði þa Hakon alþm. Knstoiers- no. Vi5f1.vo.+ h_r )->A _im -n_illa f,7.. . ,* _-i t -_i _. . .. \ati>gt par, po eigi nema iyr- norður td hjalpar og með hon- Jít, 'íull °8 óbrúuðum ái hvers virði er hið -dó.ndi Tn- { BTJ- ^í'- ^ ií^ Ír KJ01*t;ÍÓnÍ (T°tal F°rlÍs) - ** *¦ er Kn«ð Rasmussen. .i.o gioanai færi mn tll B,rjanslækjar, þvi ao fyrir skemaum. ____«________ Var nú i. fy: Pf við' sem fensum fullveld- Jagt af stað og sg, ntið til land- ^^K 8 ánim' sleynl-,m Því' að D11^3. en «if?lingaleið er þarna taJ-i_- i l VÍ°' Kem þJóðlegt er og ómæld og sá skipstjóri því eigi I ,1Iníslenskt. VAR ÓGÆTILEGA FARIÐ? | Það mun tæplega orka tvímælis, að þeiir, sem best skyn bera á RANNSÓKNAFÖR H. ERKES. bó —— |ástæðu til að taka dýptarmæling- þessi mal munu telja það 6__pj_ Hann kom í Öskju Og varð ^-J? Sje að Við sýn"m eftir" ar- Þóttust þeir "ú halda som11,andi að sigla svona stóru skipi ^ar var við ný eldsumbrot. á ómældum siglingaleiðum. þar ------------ sem fult er af boðum oa; blind- Moi'S"nblaðið átti í gær tal við bvn Q Þá hugulsemi, að í- leið og þeir höfðu komið frá ^..... ijeim ekki með of mikl- Flatey, þangað til þeir sáu Sauð rikisskuldum, þá má eigi eyja.v. Var þangað O. Porberg. Nýr þráður er settivr í sumar á -U'fi „ hilra> að við tókum við hríð nú stefnt á þær um skerjnm. Og allra síst hafi það ^te,lv^ím Matthíasson á Akur- símalínuna frá Búðardal um Borð- ið til leiðsögumaður verið rjett> að ætla að sigla skip. eyn, hafði frjett að hanu hefði. eyri að Hólmavík, og um leið opn- "'ist w 0rfe8runUm' S°m geym" segir' að kon,ið sje fram lljá m' inu frá Hagabót til Brjánslækjar, nýle^a farið ^P S 0skJu- aðar tvær stöðvar á svæðinn ^''ðnm híl"<1;' komandl kvn" um sker.ium og nú sje hrein sig!- enda þ6tt eigi hefði verig dhmn. Svo va.r þó eigi. Hann fór ný- Borðeyra.r og Hólmavíkur, ^i, ' ~~" arfl s,'m l"'"11 er dvr" ingaféið til Hrjánslækjar. Sá þð viðri_ . lega uppá Sprengisand, í fylgd Óspaksevri ok Litla Fiarðarl lfiU'ðs\-.,].,.,..; .,„ P;í.mmi,i. .1.1.: _:i i.....í...:*.. t?„ ..'. ..........,, .„„X TT TT'„1,_.. _:„_•_„_ L'_- i ' J ^-íynlegri h-t 'H]- hii _em eru .larmuir.r, pkki til landmiða. Bn nn var sett hin þjóölegu i fulla ferð. Fimm mínútum síð þjóðlegu s.jereinkenn 'lti f..e,lsku þjóðlögunum er fal- skeri, aem þeir eigi vita hvaða ííí(,1.'Ull's.Í(''ður fyrir íslenska f.raur|sker er. En það mun vera norð- -elfjg-. ^ingu. Sumt af þeim er vestur af Sauðeyjum. Skipið hjó mi þarna á skerina isle milli að .-ðarhorni með H. Erkes, hinum þýska J Kollafirði. ferðamanni, og alknnna íslands-j, ,Nýr síllli er lílgður frá BlSndu. ar strandar skipið á eÍBflvWjU j ERLENDAR SÍMFREGNIR ^ Erkes er nýkominii til Ak-!ós að Bólstaðahlíð (35 km.) 'með ureyrar. Hefir hann verið uud-'ankalímim að Svínavatni og Auð- ^ð oi.j!1Brj' skrásett, ef svo má °ííi "Uiujj^ k°taast. lin hjer er mikið f-ram eftir degi og fór þá að koma kefij fVerk. Hjer er maður, sem'mikill sjór í það, einkuni í vjel- ^hol^ ,^8ið í hendu-r fullkomin' ar.rúmið. Vjelin komst í ólag og "v'eita iJ^ritara til þess að varð-{varð því að stöðva hana. Hækk ^e.c,- §111 frá gleymsku anfarnar vikur uppi á öræfuni kúhl. Einkalína er lögð um leið suðu.r af Eyjafirði, og fengist við fram Biöndudal með mörgum ymsar athugainr, jarðfræðis- og aukastöðvum. landfræðislegar. Hefir haim að I f Langadalnnm . verða tvær því er Stgr. Matth. sagði, leið-'stoðvar að Holtastöðum o«r Æsi- Símað er frá Stokkhólmi, að rJett mjög uppdráttiun af örœf-' stö8um Fra Holtastöðum er auka- fregnir frá Rússlandi sje ósam- """m *H Eyfirðingavegi og aust-!lína að Kagaðarhóli — fvrir vest- Khöfn 10. ágúst. FB. ÁSTANTDIÐ f RÚSSLANDI. ÁLT* Á RINGULREIÐ. FR.1ETTARITARAR HANDTEKNIR. aði nú sjór óðum í skipinu, oghljóða og ógerningur að fá greini- w a'^ Skjálfandafljóti. *6iðvuv," ^^r befir ekki fje á.hió l)að mikið " skerinu svo að ^lega, hugmynd af þebn um ástand-' Hami *dr upp í Oskju, og var jLangadalnum verða 1 ii." an Blöndu. • Stöðvar ]iessar í opnaðar (K._, * °„ i-n,, ' r , , i- 'svo ínun skipið liafa Ivotnað m< -.lafa s r&xnui_slenskt, ættu log- . ..____•*. -w * _rl_ ^öri. * . . ¦ . tueira um vielarumM., þvi að i s'ew rii að temja sjer að . _. , ...,.., I foL/ « yfi."v«f., t - i • i ii );"' -treymdi mt, svo mikill sjor sk %(.!, KVotandi tekjuhalla og': _ ., . , , *• I tvj,: llln áin n i . ,, mu' n^ eldurmn sloknaði. sk Hjjj , ^onclum til þess að ferðast|kefi,liim riðaðl a'lnr °S lyftist ið í landinu. Vafalaust er þar þó l)ar «n_ kyrt í 4 daga. Eldsum-^^^ dftga t.ióðiaaildið °- vinna að söfnun'að ^™ 4 þumlunga. T.ikst^áð hí'vð ha.rátta um viildin og bröt hafa verið þar talsverð £| J Skagafirðinuij er 1 - p.^aiiiiH. jþó síðar að kveikja upp eld í mcon sumlur])vkkia cr m_6*l suuiar. Er komiii ný eyja í \ SU11UU. fr§ S.-mðárkrók að Víði- C>í<,RÍn ,l,,illlila ekki styrk. |r,ðnl eldstæðiim og koina upp st.jóriuinnatma. Fullyrt er. a8 á- Öfikjuvattt, og & vatuið nú 1~->° mýv\ (-M) kln , im,ð stoðvum tt5 ,f'ÍHi Sfl1' iiiii 1.4* ¦. ¦. x K|1,,u- Var 1U1 (lil,lt u111 stn"<l OR arif tjekunhar í'an' þverrandi. 'hvn* l'a" t'i' að ræoa, ao ',,_..,, . __ ' lf.f+ *> 'itíin -.;< ,¦•, i •— lœkkaði þa austnrmn að mun. En Rvkow viðurkeimir að .dt sji st aj, ^1 ^'ð glotun, semþjoo- _ . ._ °- r„„, 'i , , ,, ,•• 'svo niun skipið ^niiniislenskt, ætt.u log ffitastig þess var áður Reynistað qg Stúru-Seilu. lieilt. fá.m gí'áðum \-fir frostmark. ¦'ni^ ain, tn þess að ekkert ",1^,ein efiil' og fegrar hið Is- f^ ^ÓÍSHf. . _ T,ar má ekkeH 1 t*i Í° Viðllal(li^ kosti fje - S v Þ,loðloo.u Sjóllat,niðli m. °kki efai 'VI. A votnað mestu íingnlreið í landiim. Símað er frá Moskva, að strangt céytaeftii-lit hafi verið fyrir- skipað o<>' margir frjéttaritarar Hákon alliingismaður kom uú 'liandtekni.r fyrir uppr-ignarfregn- út að skipinu og fóru tveir nienn ir til erlendra hlaða með honuin til Flateyjar, en liinir urðu <>ftir í skipinu. En þegar svo var komið að skijiið var koni- ið í kaf að framan, stigu ]ieir á skjpshátinn og hjeldu til Brjáns- lækjar. Jarðskjálftarnir í rjenun. ERLENDAR FREGNIR. LíffaTafnvðingar frá ýmsum (indmn sitja mi á fundi í Stok!;- Iiólmi. l'ar h<>fir franskur lasknir, gærdag. IÁ AusturlaiKli verða lagðir sím- ar frá Egilstiiðum um IMlorms- stað að B_-ekI.ii. — Aukalína frá [Hallormsstað í Skriðdal. Stöð í Vallanesi. Morgnnblaðið hafði í ga>rkvöhli Prá Þorlákshöfn vestur í ~~ lal af vitaverðinum á l.eykjanesi vog er lagður sími. og b;ett og vildi fá fregnir af .iarðskjálft- iþræði, frá Ölfnsárbrú að Þjórs- imiun. Sagði hann að í gii>rmorg-;árbrú, en lögð ný lína upp að mi hefði komið 9 kippir í rennu, Húsatóftum Og Sandhek á SkeiS- en eigi m.jög snarpsr, og síðan'um. liefði kippir komið .'iðru hvoru íj Eiiikalími var lögð í vor frá Höfnum að Reykjanesvita, Seinna var farið á strandstað-.Voronof frá París skýrt frá ]ivi,l Hann sagði ennfremur, að með-.byrjað á símalími. frá Akurevri

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.