Morgunblaðið - 22.10.1926, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 22.10.1926, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ MORGUNBLAÐIÐ Stofnandi: Vllh. Fin«en. "|Kefan<Ji: Pjelag 1 Reykj»vlk. wlt8tJ6rar: Jón Kjartan»»o», Valtýr Stefánaaon. ^SlýsingastJöri: E. Hafbergf. "ifstofa Austurgtrætl 8. 8In» nr. 500. Augrlýsinga»krif»t. nr. 700. "maalmar: J. KJ. nr. 74Í. V. St. nr. 1ÍÍ0. . E. Hafb. nr. 770. A"krifta«rjald lnnanland» kr. Í.00 ¦ mánuCl. . Otanlandg kr. 2.50. fcuaasölu 10 aura elntaklt). Bein ^KLENDAR SÍMFREGNIR Frá ísafirði. ísafirði 21. okt. FB TCKJARI SEKTAÐUR. ^Qski botnvörpungurinn Girard ÖOÖ, sem Óðinn tók í land- ^ todan'Skága og flutti hing- ^j..Var dœmdur í 12.261 kr. sekt. °g veiðarfæri upptækt. AFLABRÖGÐ. ^okksfisksafli og þorskafli á" 'íifttn- r í Djúpinu. . ^dsmáiafjelagig „Vörður'' j^i' fuud ! húsi K. F. U. M. ^ ívöl<i kl. 8. Verður þar rætt lím b jj^.Sarnar.. Fjelagsmenn em *twí að koma á fimdinn og það br , ^>ótt Þeir hafi ekki feng'ið Jeflega tilkynningu um hann. I Egill Jacolisen, kaupmaðurB Khöín 21. okt. FB. STJÖRNARMYNDUN í AUSTURRÍKI. »unag er fra Vínarborg, að 'Pel hafi myndað stjórn. Blabaummjsli um yfirlýs- ^nöu fjármálamanna. Símað er frá London, að blaðið Tlmes telji yfirlýsingu fjármála-; mannanua skref í rjetta átt, þótt ^^ tolhrerndunar sje ekki vænt egt, nema úr rætist í gengis- ahoni ýmissa landa. — Á meðal j/lrra, sem skrifuðu undir yfir* Vsinguna var Morgan og forstjói- r Frakklandsbanka, Englands- .aQka 0g Þýskalandsbanka. Blöð- , ; * Frakklandi líta svo á, aÖ reir> sem skrifuðu undir yfirlýs" ^na, hafi gert það í góðum 'til" P^gi, en álíta stefnu þeirra ófram ^manlega. | ^alvin Coolidge Bandaríkjafor- . er sagður andvígur tillögun- , —igin. Yfrrkjörstjórnin faef' ís Seilt borgarstjóra brjef þess efn" jW. Vegua þess, að landskjör og ^^makjör beri upp a sama fcof^' ** megi báast við bví' al5 ^ "8&rnar gangi seinna eu vant -^J °.8 ^ri hún þess á leit, að borg «ti- . ^1 um> að undirkjör- ^ lrnar kæmn saman eigi síð- 'j^ kl. 11 árd. á kjördegi, og iv^. lokið öllum undirbúningi <tir ha kosninguna svo snemma, ; ,aa3St sje að fara að kjósa hádes?i. Ennfremur að egi- kj^j ytVegi hverri kjörstjórn ^au 1(bnn 1_15 ('hin aðstoSar* a,tw ' 0í? !oks, að hann taki til að ^ar, hvort ekki væri hægt \íÖm . tvo kjörklefa í hverri íarig • ' svo tveu' kjósendur geti ^d v.n ^11^1111^- Var kjörskrái- •^Un Su llloSmant' og mlin bví ^ö^.811111"1'1 hagað oins og ypii- 30l'n fór fram á. Svo óvænt og snögglega bar frá- fall Egils Jacobsens að, að þeg" ar jeg sest niður til að þess að rita um hann fáein minningarorð? að beiðni ritstjóra Morgunblaðs- ins, veitir mjer erfitt að hugsa mjer, að fregn sii sje í raun og vcru sönn, að hann sje ekki lentr" ur í tölu lifenda á þessari jörð. Það er ekki lengra en síðan í gær- morgun, að hann gekk hraustur og heilbrigður um meðal okkar, og hann var ekki feigðarlegur maður á að sjá. Slys það, sem bjó honum svo snögglega aldurtila var ekki að ytra útliti meira en gerist næstum daglega. En það reyndist meira. on í upphafi virtist, og gerð ist brátt banvænt- Síðdegis í gær var gerð tilraun til þess af lækni að bjarga lífi hans, en alt kom fyrir ekki. Fáum stundum síðar var hann farinn hjeðau. Má segja að þar hafi sannast orð skáldsins, að „kleif eru svell á feigðarskör." Alt verður nóg til aldurtila þeg- ar stundin ejp komin. Knud Egill Jacobsen hjet hann fullu nafni, og var fæddur í Kaup" mannahöfn 4. okt, 1880. — Faðir iians var P. W. Jacobsen timbur- kaupmaður, sem dáinn er fyrir iiokkrum árum. Systir hans ein vai' gift Bryde kaupmanni vnpra og iinnur systir hans var gift 01* ai'i Olafsson kaupmanni og kon- snl, eiganda Duus-vershmar, föð' ui- lngvars Ólafsson, miverandi eiganda vei-slunarinnar. S'jálfur kom Egill -Tacobsen hingað til landsins árið 1902, 22 ára að aklri. Starfaði hann fyrst við Bryde'verslun hjer í bænum og varð síðan deildarstjóri í versl' iin Th. Thorsteinsson, en árið 19ÖS setti hann á fót vefnaðarvöruversl- un þá, sem hann rak upp frá því. Kom dugnftour hans og atorka fi-ain í því, að vei'slun hans júkst hriiðuni skrefum og varð brátt ein af stau-stu verslunum ba'jarins, með útbúum í ýmsum kaupstöðum og einu útbúi hjer í bænum. Tíeisti Jaeobsen fyrir fáum árum hús fyrir verslun sína í Austurstræti, svo að þar er nú ein af myndar- legustu sölubúðum hjer á landi. .laeobscn kvæntist nokkrum át" uni eftir að hann kom hingað, Sig- ríði Zoega, en ekki báru þau g;eí'u til þess að búa saman og slitu því samvistum. Eru tvær daitur af þvi hjónabandi Hfandi erlendis. Síðar kvauitist hann (árið 1916), Soffíu Helgadóttur og lifir hún niaii') sinn ásamt tveim sonum þeirri. ' Er mikill og sár harmur að þeim kveðinn, við fráfall hans svo svip- legt og óvænt. P]n það eru miklu fleiri, sem uú sitja eftir með sáran söknuð, því að Egill Jacobsen var mjög vin- drengur svo góður, að leitun er á öðrum slíkum, tryggur og sta'ð- fastiír. En ])etta getur einnig áít heima um keppinaut hans. Á einu sviði liefir Jónas árei^- sæll maður. Haun var að vísu fulH anlega meira til brunns að bera tíða maður þegar hann fluttist hing að, og ekki var mjer kunnugt um það, hvort hann hafði gerst í:r lenskur þegn, en hitt er víst, aS hann unni íslandi af heilum hug og hafði mörgum íslendingum meiri metnað fyrir landið og á- huga á sjálfstæði ]iess. Framkoma Það er á. sviði heilbrigðismálanna. Þar hefir hann lengi verið tal" inn meðal hinna fremstu af lækrr- um landsins, og bera skrif hans ljósan vott um áhuga. hans á þeim málum. En þau málin mega að minnihyggju teljast í röð helstu þjóðmála, því að fátt er þjóðinni Nýkomið: MOLASYKUR, STRAUSYKUR, APPELSÍNUR, VÍNBER, EPLI, FÍKJUR — ný uppskera. —¦• ELDSPÍTUR (afar ódýrar). DÓSAMJÓLKIN WAF -J-.*WE?TE.._. iPSWEETCNÉÐ STERIUIW & I. Bryniúlfsson S Kvaran. Frá kolaverkfallinn. Eftir Manch. Guard. 15. þ. m. Tuttugasta og f jórða vikan. hans öll var svo frjálsmannleg, I meiri nauðsyn en góð heilbrigði glaðleg og einheg, að flestum seml í nánu sambandi við þetta honum kyntust varð hlýtt til hans, > stendur svo það atriðið, sem f rá en áhugi haiis og atorka aflaði m í n u s j ó n a r miði vegur mest. honum með rjettu álits og virð-;Jóuas hefir. með sínum glöggu ingar, og þótti hann heldur enjlæknisangnm sjeð, hvílíkur voði ekki liðtækur, þar sem hann beitti sta.far af áfengisnautninni fyrir sjer. ,'heilbrigði og allan hag þjóðar- Egill Jacobsen var hinn mesti innar. Þess vegna hefir hann áhugamaður um allar íþróttir, og skipað sjer í hóp þeirra manna, þó einkum knattspyrnu. Mun hann sem berjast vilja gegn þessu þjóð- eiga mestan þáttinn í því að vekja arböli með öllu'm þeim ráðum, sem þann mikla áhuga, sem hjer er á á hverjum tíma virðast vænleg" þeirri íþrótt. Var haun löngumust til góðs árangurs. „dómari" á íþróttavellinum og| Það er alkunna, að áfengismál- gaf verðlaunagripi, sem kept var ið er ofarlega á dagskrá þjóðai- um, til þess að glæða kappið og innar á. þessum tímum. Allir heil" vekja menn til þess að legg.ja fram skygnir menn sjá og viðurkenna, krafta sína- HaUn stóð fyrir móf að m\ er ef til vill meiri hætta ; „ , tökum erlendra knattspyrnufjc-. yfirvofandi af áfengisins vcildum, en nú em kolallámumenil mjög laga er hmgað komu, var heiðurs-;en nokkru sinni fyr, vegua hins famir ag lata bi]bu„ á sjer fimia. fjelagi i ^nattspymufjel. Rvík-_ mjög svo áberandi drykkjuskapar ^ bhu- þeirra eJ, nu byrjaour ur" og „Viking'' og æfifjelagi ungra manna. Stjórnmálaflokk- a ^ ru losug 8oaooo ^ Iþrottasambands íslands. — Mega. arnir hafa allir sjeð þetta. Fram" á viku _ Mest er urmið j þeim íþróttamenn mikið sakna slíks sóknarflokkurinn og Alþýðuflokk- kolanámum/er selja kol til notk- ahugamanns. urinn hafa fyrif löngu tekið bann • i j • ' v - • „ ,„ ¦ . • . . • " iinar mnanlands, mmna í þe.xm. Egill Jacobsen var hmn gjorvr og biudindi á, stefnuskrá sína, 'g legasti maður að vallarsýn, snar á síðastliðnnm vetri hefir íhalds- í hreyfingum og hraustlegnr. Þð flokkurinn einnig gefið iit yfir" að hann Væri glaðvær og skemtr lýsingu nm, að haim vilji styðja inn í umgengni var hann einnig að útrýmingu áfengisnautnar úr alvörumaður og hugsandi, og ljet landinu- Framboð Jónasar læknis ekki vershmarannir og kaupsýslu og stuðningur íhaldsflokksins að hamla sjer frá því að leggja kosningu hans, er vottur þess, rækt við sinn innra mann, þó ao að sá flokkur ætli ekki hjcr að lítið flíkaði hann slíku vit á við. láta sjer nægja með orðin ein. Er ástvinum hans og vinum mikil. .leg fyrir mitt leyti tel þessu harmbót að hugsa um það, að máli því að eins vel borgið í hann uppskeri nú af þeirri iðju þinginu að það hafi öflugt fylgi llu sinni, úr því að þeir fá ekki leng- í ur að grafar. námum, sem selja kol til útflutn- ings. ] Samband námumanna gerir. alt sem í þess valdi stendur, til aS gera sem minst úr ósigri sínum, þó hann sje nú orðinn augljós og óumflýjanlegur. Fyrir nokkru samþykti fulltrúa fundur, að skipa mönnum þeim að leggja niðnr vinnu, sem halda vörð í námunum, sjá um að þær fyllist ekki af vatni o. þvíuinl. tíður en nokkuð varð úr þessu okt. 1926. Magnús Jónsson. m stiórnmálaflokkuni. Nú , „ ... •' verkfalb, var samþykt jiessi oor- ur að njota hans hjerna megm mun það alment álit í landinu - ¦,¦ , »___v-4 1 . . m undir verkamenn. En um þetta að fylgi við það sie veikast inn- i ,¦ .. •* '*¦ i, •, •» - ,* ° ^ * : leyti var iano að bera mikið a an Ihaldsflokksins. Þess vegna er , v , , • * , e sundurþykkj\i meðal namumanna. mjer það tvöfalt gleðiefni að eiga * <,, ,._, T • . , • *„ •> l \ , . , I kolanamum Leicester hjeraos þess von að^ fá á þing thalds- , c , ,, * . , v; hafa namumenn samþykt, að gagns flokksmaim slíkan sem Jónas , „ • - , ,,„ „.„„irf„n;„„ laust væri. að halda verkiallmn Kristiánsson er. Jeg geri sem sie ,» i » ¦.' *• e ™i-__ J ,...-•? afram, þar eð havaðmn at verka ráð fyrir, að málinu sie vel borgi𠕦 , ™- *j „;„« f ¦•¦¦•¦; monnum eru byrjaðir a vmnu. I innan hinna þmgflokkanna, en að" .^ ^^ gmgnst 1]ámumenn j aláherslnna. þurfi einmitt að fyrij. leynilegri atkvæðagreiðslu. mjiig hljótt legSÍa á W við það innan þess Þ&r vgr meirihluti Yerkamanua :sins, sem fram að síðasta fariun j namurnar. Greioa átti at- F R Á M f N U SJÓNARMIÐI Það virðist vera um landskjörið á, la.ugardaginn kemur.. Má vera, að það sje fynr l,in^ hrfir verið *&** tregastur kvæði um þa0j hvort beldllr verka- þá sök, að aðalþiiigmamiaefnin, tu W&* Vlð ^ °? ^ el^kl menn vildu koma fullkomnu verk sem í kjöri eru, eru Norðlend- slst Þar s(>m ^m, er að ra,ða ^' falli á aftlir, ellegar gangast fyr' ingar og því tiltölulega litt þekr- 111P1111asta þingflokkinn. ir hjer syðra. Jeg efa ekki, að báðir sjeu álitlegir; og án þess að jeg ;etli m.jer að kasta ncinni rýrð á Jón Sigurðsson, vil jeg þó í sem fæstum orðnm skýra frá því, hvers vegna jeg tek Jóii" as lækni Kristjánsson fram yfir hann. Jeg vil aítla, að áhöld s.jeu um búnaðarþekkingu beggja. Báðir eru uppaldir í sveit, og iiáðir hafa stundað búskap, því að þau árin, sem Jónas var la'knir á Austurlandi, kom hann upp blóni" legu búi og rak það með miklutn dugnaði. ITm samanburð á iiðrum svi8nm er mjer óhægt, vegna þess, að jeg, ]>ekki ekki Jón megilega til þeasj En um Jónas er mjer ]>að kunu-j ugt, að hann er bæði gáfumaðt.r í besta lagi, vel máli farinn >g Mjer er það ekkert launungai-- iuál. að jeg mundi hafa greitt Jónasi atkvaðSi mitt við þessa kosningu, enda. þótt einhver hinna stjórnmálaflokkanna hefði tnaelt tn(>ð honum. En jeg geri þ.'ið með enn meiri gleði. einmitt vegna Jæss^ að hann er í kjöri af hálfu ]>ess flokksins, sem löngum het'ir verið brugðið nm fylgis- leysi við ]>etta hiál. sent jég nú hel'i niinst á. og sem frá mínu ir því, að sjerstakir verkasamp'- ingar yrðu gerðir í því hjeraði. Oook form. verkamannasam- bandsins er reiður yfir l^essu til- ta>ki, en verkamenn segja að þeim þyki betra, að taka þeim umbót- um, sem fáanlegar eru, heldur en halda áfram verkfalli, sem engar umba^tur hafi í för með sjer. Svohljóðandi einnkaskeyti barst hingað til l)æjarins í gærkvöldi: — Samningar hafa eigi ve.rið -.11 meðal allra'teknir upp (.n - „a,r unllu 2í?4.00O mestu velferðarmála þjóðarinm á yfirstandandi tíð. Keykjavík, 21. okt. 1926. Sig. Jónsson, skólastjóri. verkamannn í námnnum. KoSningaskrifstofa B-listanna. verður í Iðnó kosningadagana, á morgun, og hefir þessi símanúmer: 1641, 1611. 1654, 1695, 596 og'276.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.