Morgunblaðið - 07.07.1933, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 07.07.1933, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ BranswlGk. Nýjungar teknar upp þessa daga. 2 plötur í kaupbæti þegar keyptar eru 3 plötur getið þjer valiS 2 skemtilegar plötur í kaupbæti. . Hljóðfærahásið, Bankastræti 7. Ailafcnð, Laugaveg 38. Svínakjöt. Nautakjöt. Ærkjöt. Sími 1834 Tímaritstiórinn í gapastokknum. 2834. Hjötbúðin Bnrg. Laugaveg 78. Frá Borgarnesi á ÍDróttamétið hjá Ferjukoti, fara bifreiðar frá Bifreiðastöð Borgarness, sunnudaginn 9. júlí. Tryggið yður farseðla í tíma hjá ferðaskrifstofu Islands Ingólfshvoli. Sími 2939'. sem gefur allar nánari upplýsingar ..Fyrir höncl ráðherra. Eftir Tim- boði skrif stof ust jóra''!! Með þessari „skýringu" gat Tíminn bætt við þriðju stórlýg- irni. Hún var sú, að Guðmundur Sveinbjörnsson hefði „skriðið á bak við'' fulltrúa sinn, Gissuv Bergsteinsson, og „látið" hann skrifa undir, enda þótt Gissur væri algerlega ósamþykkur þeirri afgreiðslu málsins, sem í brjefinu fólst. Þetta varð til þess, að hjer í blaðinu var só'nnuð þriðja stór- lýgin & ritstjóra Tímans í þessu máli. Birt var rökstudd álits- gjörð Gissurar Bergsteinssonar í þessu gjaldþrotamáli, þar sem lagt var til að opinber málshöfð- un yrði ekki fyrirskipuð. Og samkvæmt þessari álitsgjörð var málið afgreitt til lögreglustjóra. af ÍlrtttaiDlHii íijá Ferjnkoti. E.s. „Suðurland" fer aukaferð frá Reykjavík til Borgarness, sunnudaginn 9. júlí kl. 7 árd. ¦og t'il baka um kvöldið. Viðkoma á Akranesi í báðum leiðum. Allar nánari upplýsingar bjá f erðaskrífstofu Islaads. Ingólfshvoli. Sími 2939. lomutSskar nýkomnar í öllum' tisku litum. WEEKEND töskur sem má stækka eftir vild. FEKÐATÖSKUR; baíjarins tæg sta verð. — leðursiörusieiídar HLJÓÐFÆRAHÚSSINS, Bankastræti 7. HLJÓÐFÆRAHÚSS AUSTURBÆJAR, Laugaveg 38. En hvar var Jónas? Nó kemur nýtt aukablað Tímanum í gær. Aðalvörn blaðsins er nú það, að nafn Jónasar frá Hriflu sjáist hvergi á brjefum þeim, sem birt bafa verið og um málið fjalla. Af þessu dregur blaðið svo þá á- lyktuU að málið hafi verið af- greitt í forboði Jónasar. En Tíminn er þá orðinn furðu- lega gleyminn. Man hann ekki hvert var aðalstarf Hriflurjettvís- innar síðustu dagana sem Jónas frá Hriflu sat við völd? Er hann búinn að gleyma þeim mörgn sakamálshöfðunum, sem Hriflu- rjettvísin fyrirskipaði þessa daga? Jónas frá Hriflu var síðustu daga síns ógæfusama valdaferils önnum kafinn við það, að fyrir- skipa sakamálshöfðanir gegn póli- tískum andstæðingum. Hver trúir því, að Jónas frá Hriflu hafi á þessum tíma slept vir höndum sjer máli, þar sem pólitiskur andstæðingur átti í hlut? Og hver trúir því, að Gissur Bergsteinsson hafi farið að af- greiða slíkt mál í forboði Jónasar? Enginn trúir þessu. Þáttur Hermanns. Það er undarlegt með lögreglu- st.jórann okkar, Hermann Jónas- son, að í hvert sinn sem hann kem- ur nálægt umræðu um opinbert mál, verður hann til almenns at- hlægis. f álitsgjörð Gissurar Bergsteins- sonar, sem birt hefir verið hjer í blaðinu, segir, að hann (Gissur) hafi átt tal við „dómarann" um gjaldþrotamál L. C. Magnússonar, og hafi „dómarinn" tjáð, að hann hefði ekki fundið neitt „sjerstak- lega fellandi fyrir gjaldþrota". Með „dómaranum" hlýtur að vera átt við Hermann Jónasson, því að mál þetta heyrði undir hans embætti. Nu kemur þessi „dómari" fram Þakpappi. Lífsreglurnar. Það er óskemíilegt verk, sem ritstióri Tímans verður að vinna. Hann er ráðinn vio stjórnmála- blað til þess að verja verk Jón- asar frá Hriflu. Hann veit það, ritstjórinn, að' verk þessa manns verða ekki varin nema með blekk- ingum og lygum. Hann veit enn- fremur, að það er vilji húsbónd- ans að þessi meðul verði notuð, euda hafði Jónas frá Hriflu brot- ist til valda á þessum meðulum eíngöngu. Aðstaða Tímaritstjórans er enn verri sakir þess, að þjóðin er far- in að sjá gegn um lyga- og blekk- ingavefinn. Jafnvel sjálfir flokks- menn Jónasar frá Hriflu trúa hon- mn ekki framar, enda hafa þeir tekið upp baráttu innan flokks, til að brjóta á bak aftur Arald þessa ólánsama manns. En ritst.ióri Tímans heldur enn dauðahalcli í þær lífsreglur, sem Jónas frá Hriflu setti honum i upphafi. Brennimerktur hóf hann sína pólitísku göngu. — Brenni- merktur vill hann áfram vera, og hann verður það vafalaust. Hrinffsnúningur ^Tímans.' Fátt sýnir betur eymdarástand ritstjóra Tímans en skrif hans um hið tveggja ára gjaldþrotamál, sem Lúdvíg 0. Magnússon A'ar við ríðinn. Hier í blaðinu hafa verið sann- aðar þrjár stórlygar á ritstjóra Tímans í sambandi við skrif hans um þetta gjaldþrotamál. í fyrstu frásögninni af þessu máli gaf Tíminn (24. júní) ótví- rætt í skyn, að Magnris Guð- mundsson hefði úrskurðað að ekki skyldi höfða sakamál gegn L. C. M. iit af gjaldþrotinu, enda þótt margt og mikið hefði þar verið athugavert. Þessa ákvörðun átti M. G. að hafa tekið þegar eftir stjórnarskiftin vorið 1932. Sannað var þá hjer í blaðinu, að afgreiðsla málsins fi'á dóms- málaráðuneytinu fór fram fyrir stjórnarskiftin, eða m. ö. o. með- an Jónas frá Hriflu var þar æðsti maður. Þá kemur önnur frásögn Tím- ans (í aukabl. 28. jtíní) og segir þar. að Guðmundur Sveinbjörns- gon skrifstofustjóri hafi afgreitt málið í blóra við ráðherra og í fullkomnu heimildarleysi hans. Sannið var þá hjer í blaðinu, að þessi ^firásögn Timans valf einnig lýgi, með því að birt var orðrjett brjef dómsmálaráðuneyt- isins. Brjefið var ekki með undir- skrift Guðmundar Sveinbjörns- sonar, heldur Gissurar Bergsteins- sonar, fulltnía í dómsmálaráðu- neytinu. Hann skrifar undir brjef- ið, en ofan við nafn hans stendur þessi skammstöfun: F.h.r. E.u., w>r- býði'-: Fyrir hönd ráðherrpj, Tímanum og vill stimpla Gissur Wftfr w»l»ðt U.rm ósannindamann fyrir. þessi .r>;ii'tia v.';- bá búið að sanna imrmiæli. ¦¦*-n'i- Iví.- :' TíraaBB í einu og i Mbl hefir enga löngun til að grpa n'''lii ii. >cra upp á milli Gissurar og Her- Og nú IíoÍb bn?'-a útgáfan. Hún nianns. Báðir vilja þeir yera dygg • 'irtist í Tímanum 1. júlí. Hún vér iv þjónar yfirboðarans frá Hriflu. aðallega í l>ví fólgin að skýra ¦ En það dylst blaðinu ekki, að — og vitanlega eftir lífsregl-, orð Gissurar eru sannari en Her- Urtrtí — vinm'brögðin í dóinsmála- manns í þessu máli. „Dómarinn" ráðuneytinu. Og ..skvringin" vai'.var nýlega búinn að blaupa 6- sú, að skammstöfunin yfir jiafni þyrmilega á sig i málinu, því að Gissurar á brjefinu fræga þýddi: fullyrt er að það hafi verið hann hann reis úr sæti sínu og gaf Notið Leittnr eldspítœr fæst i flestnm verslnnnui faæjarins. Sími eíiui, tveir, þrír, fjórir. H. B. & Co. Það hefir altaf verið viðurkent, að hvergi vaéri hægt að fá betri þakpappa heldur en hjá okk- ur. Við höfum margar stærðir og mismunandi lengdir. — Hringið í síma 1228 og gerið fyrir- spurnir yðar. Það mun borga sig fyrir yður. . Besediktsson & Co. Síml 1228. Slúkrasamlag Reykjavíkur. Skrifstofan verður framvegis opin á mánudögum kl. 2—7% síðd. Aðra daga kl. 2—5 síðd. 1 sumar verður þó lokað á laugardögum kl. 4 síðd. fengum með e.s. Goðafoss: Nýjar ítalskar kartöflur. j Appelsínur. — Epli. — Laukur. Eggerf Kristjánssoii & G«. Sími 1400 (3 línur). sem skrifaði blekkingarnar og dóttur sinni löðrung og sagði: stóryrðavaðalinn í Tímanum 28. Hjer er hefndin, dóttir mín góð. jviní. Ummælin í álitsgjörð Giss- Maðurinn þinn hefir móðgað dótt- urar ómerkja með öllu þau skrif uv mína> þess nefj je„ nefnt með og gera höfundinn að fífli, sem því að gefa konu bans utan undir. — þegar á alt er litið — fer hon iim best. k»>-» Skattur á kaupfjelög. — Norska þingið hefir nýlega samþykt lög um að ríkisskatt skuli leggja á kaupfjelög eftir sömu reglum og önnur fjelög atvinnurekenda. — Fjármálaráðherra sagði þetta vera bráðabirgðaráðstöfun. Fólksfjölgun var síðastliðið þúsuttd. í Bandaríkjunum ár ekki nema 18 í Prag hafa skólakehnarar gert með sjer sanitiik um I);ið, að sporna .uegn því. að sk-ólalclpui- 10—1;> ára noií ándlitsdttft og varasmyrs]. í Arabíu. BráíSlyndum Ai-aba sinnaðist við kimu sín;!. ög gaf lienni löðrung. HIjóp bún á brott, heim til föður síns og bað bann befna þessa. P^aðii-imi Imgsaði sig um stundarkorn, bvei'nig hann mætti koma fram liefndum, uns Aldur manna er stuttur saman- borið við aldur margra lífvera. ('yprusviður getur t. d. orðið 5000 ;'ira, kastania 2000 ára, beykitrje á besta aldri 1000 ára gamalt. Rósarunnar standa 400 ár í fullu blómskrúði. Meðal dýra verður geddan einna elst, 250 ára, fílar leikandi 200 ára, og skjaldbökur geta lifað öldum saman. Kostnaðurinn við Grænlands- málið. Danir gr.eiddu málafærslu- iiiönnum sínum í Grænlandsmál- 'ixe samtals 130 þús.krónur, fengu þeir Steglicb-Peterseh, og belR'iski lii'ófessorinn Visseher sínar 50 þiis. kr. bver. En málskostnaður Dana vai-ð allui' uiii 300.000 krónur. — Ma'lt er að kostnaður Norðmanna hafi verið Iiátt í miljón króna. Fulltvúar ráðstjórnarríkjanna á viðskiftaráðstefnunni í London, viiktu á sjer sjerstaka eftirtekt, með þvi að sýna Bretakonungi þá kurteisi að rísa úr sætum sínnmr eins og aðrir fulltrúar. er kon- ungur kom inn í fnndarsalinn.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.