Morgunblaðið - 05.06.1942, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 05.06.1942, Blaðsíða 3
Fóstadagnr 5. júní 1942. ¦..;...,-,.: ... i i . <•;, <: -, ¦ , MORGUNBLAÐIÐ •5 * ' 3 Bæjarsjóðiir fær 2X\2 miljón kr. af stríðs- gróðaskattinum Fjenu varið til riauðsynlegra húsbygginga i bænum ABÆJARSTJÓRNARFUNDI í gær skýrði Bjarni Benediktsson borgarstjóri frá því, að hann hefði fengið brjef frá niður^öfnunar- nefnd, þar sem nefndin tilkynti honum að útsvör þau, er nefndin jafnaði niður á bæjarbúa að þessu sinni, næmu kr. 11700.000, og væri það 8,8% hærri upphæð en f járhags- áætlun gerir ráð fyrir að útsvarstekjur bæjarins verði. Er svo fyrir mælt í lögum, að iiiðurjöfnua sje 5—10% hærri en áætlaðar útsvarstekjur. Er með því ætlað fyrir vanhöldum. Framboð Sjálfstæðis- tlokksins Brottflutningur úr Skerjafirði I sambandi við brjef þatta «kýrði borgarstjóri svo frá: Hjer er þess að gæta, að síðan bæjarstjórnin samdi fjárhagsáætl- uii sína, hefir verið gerð breyting á skattalögunum, þess efnis, að hæstu "tekjur eru teknar undan útsvarsálagningu. I stað þess er lagður stríðsgfóðaskattur á hæstu tekjurnar, og rennur 45% af þeim skatti í bæjarsjóð. Hægt er að halda því fram, að með þessu móti sje gengið á hlut bæjaríns. Bæjarsjóður fái með þessu móti minni tekjur. Bn hjer er um lagafyrirmæli að ræða, sem bæjarstjórn hefir ekki áhrif á. Það heyrir ekki undir niður- jöfnunarnefnd að vita, hve stríðs- gróðaskatturinn nemi miklu fje. En samkv. upplýsingum, er nefnd- in hefir aflað sjer, muu hlutur bæjarsjððs af stríðsgróðaskattin- um verða 2%—3 miljónir króna. Þar sem ætla má, að verulegur hluti þessarar upphæðar hefði, að óbreyttum skattalögum komið fram í útsvarsupphæðinni, verður bæjarstjórn að taka afstöðu til þess, hvort hún mi vill lækka út- svarsupphæðina, sem þessu svarar, ellegar láta þessa fjárhæð renna til bæjarins í viðbót við útsvörin. Eins og menn muna, var því lýst yfir við meðferð fjárhags- áætlunarinnar í vetur, að útsvars- upphæðin myndi ekki nægja til þess að koma í framkvæmd þeim byggingum, sem ráðgerðar eru og nauðsynlegar fyrir bæinn, hvort heldur sem ráðist yrði í þær á þessu ári eða ekki. Meirihluti bæjarstjórnar lýsti því þá yfir, að þetta mál myndi verða tekið upp þegar sjeð væri, hvernig tekjur bæjarbúa hefðu verið og hver útkoman yrði 4 niður j öf nuninni. Jeg hygg, sagði borgarstjóri, að það sje í samræmi við vilja bæði meirihluta og minnihluta bæjar- stjórnar, að þessari upphæð, seni fæst frá stríðsgróðaskattinum, verði varið til þessara fram- kvæmda, enda var það tillaga minnihlutans í vetur, að útsvör- in yrðu hækkuð til þessara fram- kvæmda, en stríðsgróðaskattsupp- hæðin verði ekki dregin frá út- svarsupphæðihni. ';¦ Jón A. Pjetursson sagði, að hann gerði engan ^grennng, um r^AMH. Á RJÖTTU BÍBU Skotfn á fiskibðtinn á Skerjalirði Tilkynning Sendi- ráffs Bandarífcfanna Frá sendiráði Bandaríkj1 anna barst Morgunblaðinu eftirfarandi í gær^ Ameríska sendiráðiíi tilkynn- ír að Werníaðaryfirvöldin hafi strax hafið framkvæmdir út af skotxinum, sem urðu á Skerjafirði í gær. Nokkrar handtökur hafa átt sjer stað, til að komast að hverj ir voru valdir að atvikinu. Ame- ríski sendiherrann samgleðst í|s-i lendingum fyrir það, að enginn meiðsli urðu. Hann segist vera viss um, að vegna þess hve á- hrifamiklar og skjótar ráðstaf- anir hernaðaryfirvöldin hafa gert, munu þær kom§ í veg fyr- ir slík vandræða slys í framtíð- inni. Sendiherrann sagði að til- gangur ameríska hernámsins s„fe tvennskonaír, að verja Is- laíid og sjá um, að enginn sak- laus þurfi að Iíða víð fram- kvæmd hernámsins. Ef til vill verður ráðist á. oss áður en við vitum af, af óvini, sem er máttugur, miskunarlaus og einnig mjög. sterkur. Þess- vegna eru svo mörg hernáðar- lega mikilvæg svæði, og þess- vegna er þeirra gætt með hlöðn- um byssum og þessvegna hætta landlið og sjóflugmenn lífi sínu daglega hjer. Stundum verður það þeim að bana. Ameríski herinn, sagði sendiherrann, er viðbúinn, og ef á hontim þarf að haída, er hann ákveðinn að| sýna sig starfi sínu vaxinn, fyr- ir land sitt og Island einnig, En, að vera viss um að hann sje alt af yiðbúinn á öllum tímum, og, að hver einstakur skynsamur, hygginn _og gætinn maður sje: þaðý er vandamál. Það er vanda 'mal, sem herstjórnin vinnur að d'ag og nótt, vegna íslending- anna og annarra borgara sem, verðaað búa við byssur og byssu PRAMH. Á SJÖTTtJ SÍÐTI SjálfstæðisHol^urimi hefir þeg ar ákveðið framboð í öllum kjördæmum landsins, nema tveim- xir (Mýrasýslu og N.-Múlasýslu), Þessi framboð flokksins hafa verið ákveðin utan Reykjavíkur og Hafnarfjarðar: Gullbr. og Kjósarsýsla: Ólafur Thors forsætisráðherra. Borgarfjarðarsýsla: Pjetur Otte- sen alþm., Ytra-Hólmi. Snæfellsnessýsla: Gunnar Thor- oddsen, prðfessor. Dalasýsla: Þorsteinn Þorsteins- son, sýslumaður. Barðastrandarsýsla: Gísli Jóns- son, forstjóri, Rvík. Vestur-ísaf j arðarsýsla: Bárður Jakobsson, eand. jur. fsafjörður: Dr. Björn Björns- son, hagfræðingur, Rvík. Norður-ísafjarðarsýsla: Sigurð- ur Bjarnason, cand. jur. frá Vig- vvp ¦ ' ^' | ' Strandasýsla: Pjetur Guðmunds .son, oddvíti, Ofeigsfirði. Vestur-Húnavatnssýsla: Guð- brandur ísberg, sýslumaður. Austur-Húnavatnssýsla: Jón Pálmason, alþm., Akri. Skagaf jarðarsýsla: Jóhann Haf- stein, eand. jur., Rvík, Pjetur Hannesson, sparisjóðsform., Sauð- árkróki. Akureyri: Sígurður E. Hlíðar, dýralæknir. Eyjafjarðarsýsla: Garðar Þor- steinsson, alþm., Rv., Stefán Stef- ánsson, alþm., Pagraskógi. Suður-Þingeyjarsýsla: Jiilíus Hafstein, sýslumaður. Norður-Þingeyjarsýsla: Bene- dikt Gíslason, bóndi, Hofteigi. Seyðisfjörður: Lárus Jóhannes- son, hrm., Rvík. Suður-Múlasýsla: Árni Jónsson, alþm. frá Múla, Jón Sigfússon, bæjarstjóri, Neskaupstað. Austur-Skaf taf ellssýsla • Helgi H. Eiríksson, skólastjóri, Rvík. Vestur-Skaftafellssýsla: Gísli Sveinsson, sýslumaður. Rangárvallasýsla: Ingólfur Jónsson, kaupfjelagsstióri, Hellu, Sigurjón Sigurðsson, bóndi, Raft- holti. Árnessýsla: Eiríkur Einarsson, bankafulltrúi, Rvík, Sigurður Ólafsson, kaupmaður, Selfossi. Vestmannaeyjar: Jóhann Þ. Jósefsson, alþm. VITAÐ ER, að krafa muni koma frá hernaðaryfirvöldun um bresku um það, að 12 hús verði rifin við Skerja- f jörð. íbúar þessara húsa. eru 82, f jölskylduraar 21. Samningar verða gerðir milli ísl. stjórnarinnar pg bresku her- stjórnarinnar um bætur handa eigendum husanna. Fundur var haldinn um málið í gærkvöldi. 4 \ Barn fæðist með sviplegum hætti , i.,__i— En móðirin devr um leið SÁ sviplegi atburður gerðist hjer í bænum í fyrra dag, að kona ól barn inni á salerni, og fanst þar örend, en barnið lá á gólfinu við hlið and- aðrar móður, er að var komið. Barnið, sem er sveinbarn, mun hafa vantað riál. mánuð til þess að vera fullburða. Það lifir við góða hjúkrun á Landspítal- anum. Breskur íslands- vinur kominn til bæjarins Slldarverksmiðjan I li Frá frjetteritara vorilm í Djúpavík. Vinna er nú að hefjast við byggíngu hinnar nýju síld- arverksmiðju, sem Geir Thor- steinsson og Beinteinn Bjárna- son eru að láta reisa í Ingólfs- firði. Munu vinna þar 20—30 manns. Móðirin, er andaðist með ávo sviplegum hætti, hjet Guðrún Haraldsdóttir, ættuð frá Heið- arseli í Bárðardal. Hún hafði verið í vist hjer í Mosfellssveit, en var flutt hingað til bæjarins fyrir skömmu. Hafði hún fengið húsaskjól hjá systur sinni, sem er í vist hjer í bænum í Suður- götu 39 (Valhöll). • Systir hennar hefir íbúðar- herbergi í kjallara hússins. Er hún fór til verka sinna um morg uninn, vissi hún ekki að neitt væri að Guðrúnu heitinni, nema hvað hún hafði kvefast og var með mikinn hósta. En er hún skrapp niður í herbergi sitt um kl. 121/2 um hádegið, yar Guð- rún þar ekki. En henni þótti það ekkert grundsamlegt, hjelt að hún hefði brugðið sjer eitthvað frá. Um svipað leyti, ætlaði stálpuð telpa að fara inn á sal- erni, sem þar er í kjallaranum, en kom að því lokuðu og hyarf þaðan. En nokkrum mínútum yfir kl. 1, heyrir fólk í kjallaranum barnsgrát inni í salerninu.Hurð- in lokuð sem fyrr og því ekki greitt um vik, að vita hvað um var að vera. Nú hringir systir Guðrúnar í Slökkvistöðina og biður um að sendur verði sjúkrabíll í skyndi. Kjartan ÓlafssQn brunavörður - verður fyrir svörum. Sjúkrabíll bæjarins var í flutiiingi. En Kjartan hringir á lögregluna og segir frá orðsendingunni og biður um að kallað sje á lækni. En Karl Bjarnason tekur Rauða Kross bílinn, sem á stöðinni var og fara þeir Kjartan og hann suður eftir. Þegar þeir koma þangað eru lögreglumenri" komnir þar, og búið að opna hurð salernisins, Hafði systir Guðrúnar komist Grace Thornton. rT ,inga)ð til lands .er kominn •*--¦- góður breskur íslandsvin- ur, dr. Grace Thornton.Ungfrú- in er nú fulltrúi í upplýsinga- málaráðuneytinu breska (Mini- stry of Införmation) og kemur hingað í erindum þesis. Ungfrú Thornton sagði mjer í gær, er jeg hitti hana sem snögg vast á skrifstofu Mac Kenzie, breska blaðafulltrúans, að hún væri hingað komin til að ræða við Mac Kenzie um hvort hægt væri að bæta á einhvern hátt upplýsingastarfsemi Breta hjer á landi.: ., / ÁHUGI FYRIR ÍSLANDI I SVÍÞJÓÐ Þá sagði ungfrúin, að hún myndi athuga möguleika á því, áð fá frjettir frá Islandi í því skyni að koma þeim áleiðis til Svíþjóðar. en Svíar væru mjög áhugasamir um að fá frjettir frá Islandi. Hvernig íslensku þjóðinni farnaðist nú á tímum, hvað gerðisthjer í atvinnumál' um, listum, vísindum og svo framvegis. Þegar frjettir þessai' j inn um glugga og opnað að inri- væru koninar til Svíþjóðar opn-' anverðu. uðust moguleikar fyrir því, að j Guðrún heitin sat þar örend þær .þærust .til, Danmerkur. en^upp við vegg og hafði höfuðið þar væri ¦eínníg að sjálfsögðu [ hnigið ofan á bringu. En svein- FRAMH. Á SJÖUNDU SÍÐU. I FRAMH. Á SJÖUNDU SÍÐU.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.