Grønlandsposten - 16.03.1942, Blaðsíða 2

Grønlandsposten - 16.03.1942, Blaðsíða 2
GRØNLANDSPOSTEN Nr. 1 Det er klart, at som Landet saaledes ligger, maa vi være forberedt paa Indskrænkninger og Indgreb i vore tilvante Begreber. Vi har allerede mærket Prisstigninger, og tiere kan vi sikkert vente. Og der er selvfølgelig ingen Mulighed for en Imødegaaelse heraf ved en almindelig Hæv- ning af Indtægtsniveauet. Hvad der i saa Hen- seende kan stilles til Disposition maa først og fremmest anvendes til en haardt tiltrængt For- bedring af de daarligst stillede grønlandske fast- ansattes Vilkaar, saaledes som det er sket. En almindelig Hævning af Lønningerne vilde være ensbetydende med et hurtigere Forbrug af vore Reserver, og paa et Tidspunkt hvor alt maa sættes ind paa at strække Reserverne saa langt som paa nogen Maade muligt, vilde en saadan Poli- tik være forbryderisk letsindig. Kan det saaledes ikke undgaas, at Krigen sætter sine Mærker paa Livet i Grønland, saa er der dog en fundamental Kendsgerning, vi danske til Stadighed maa holde os for Øje: Den Krig, hvis Virkninger ogsaa vi maa føle, kæm- pes ogsaa for Danmarks Befrielse, for dets Ek- sistens. Det vilde dog være ganske uværdigt, hvis vi — af alle Mennesker — beklagede os over Ulemper, som har sin Rod i en Kamp, som kæm- pes ogsaa for Danmarks Sag, og som paafører dem, som udkæmper den, Lidelser, mod hvilke vore Savn dog virker saa uendeligt smaa og be- tydningsløse. Nu ved vi jo alle, at det, som først og frem- mest trykker, er ikke smaa eller store Ulemper eller Savn i det daglige Liv heroppe. Det egent- lige Tryk kommer fra den Byrde, Uvisheden lægger paa os, Uvisheden for Fremtiden og Længselen efter vort Land og dem derhjemme. Men er det saaledes der, den største Byrde er lagt paa os, er det ogsaa der, vi skal gøre vor Indsats. Vort Løsen maa være Taalmodighed. Vor første Pligt er ikke at give efter for det Pres, der er lagt paa vort Sind, men at bevare Tilliden til Fremtiden og hjælpe hinanden til at bevare Troen paa, at vi vil naa frem til de lyse Dage, der ligger forude. Hensigten med dette lille Rlad er at skabe et saadant Bindeled mellem os heroppe, et Mid- del hvormed saa megen Oplysning, om hvad der sker heroppe, som det med de uundgaaelige Restriktioner er muligt at give, kan spredes. Vore Muligheder for at faa fremskaffet et stort og righoldigt Stof er jo kun faa, men jeg tror dog, vi vil faa Glæde af Foretagendet, hvis vi alle vil samarbejde derfor, hver med sit Bidrag efter Evne. Jeg anser foreløbig Bladet for et Forsøg, men hvis Interessen er stor nok, kan det blive en fast Institution. Jeg opfordrer alle, som har noget paa Hjerte, som de mener har almindelig Interesse, at frem- bære det ad denne Vej. Grønlands Vareforsyning og Salget af de grønlandske Produkter. Af Handelsinspektør A. Malmquisi. Vareforsyningen. Aaret 1941 bragte Grønland gode Forsynin- ger af Proviant, Salt, Kul og Trælast. Supple- ret af store canadiske Skibe samt af et enkelt dansk Skib, der nu sejler under Panamas Flag, har vore egne Skibe, »Hans Egede«, »Gertrud Bask« og »Julius Thomsen« ialt bragt ca. 16000 Tons Last til de grønlandske Kolonier. Af disse 16000 Tons var 8000 Tons forskel- ligt Stykgods, saasom Mel, Sukker og andre Ko- lonialvarer, Tøjer, Isenkram, Bebslagervarer, So- larolie og Petroleum og de uendelig mange Ting, der nu engang udhandles i de grønlandske Bu- tikker. 3000 Tons var Salt til Fiskerierne, her- af kom de 2500 Tons saa langt som fra Bahama Øerne, der ligger ud for Mexikos Kyst. De øv- rige 500 Tons Salt kom fra Portugal. Af Kul fik vi 4000 Tons fra Canada og fra dette Land ligeledes 1000 Tons Trælast. Forsyningsmæssigt staar Grønland i Dag saa stærkt som nogen Sinde. Foruden de ordinære Forsyninger, der er udsendt til Kolonierne, har Administrationen yderligere foranlediget indkøbt og opsendt store Beservelagre af Krudt, Hagl og Bly samt af de for Fiskeriet saa nødvendige Fiske- kroge og amerikanske Bomuldshuer. Disse Be- redskabslagre, som for Tiden ligger ved Godt- haab, vil blive fordelt over hele Landet i den kommende Sommer. Amerika er i Krig, har en stor Hær, der

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.