Grønlandsposten - 16.03.1942, Blaðsíða 3

Grønlandsposten - 16.03.1942, Blaðsíða 3
Nlr. 1 GRØNLANDSPOSTEN skal have Forsyninger. Landet hjælper dets Al- til Julianehaab og Kgedesminde; fra denne sid- lierede, og mange Fabrikker er gaaet ind i Krigs- ste Koloni vil der blive sendt Skonnerter rundt industrien. Alt dette medvirker til, at Priserne i Diskobugten og til Umanak med Saltlaster, stiger, men samtidig medfører det ogsaa Vare- Ogsaa Holsteinsborg vil faa et større Parti derfra, knaphed paa mange Omraader. Der er lange Efter de Meddelelser Administrationen har Leveringstider fra Leverandørernes Side — helt faaet, er Saltet, der i Aar udsendes i Sække, al- op til l/a Aar kan der gaa, før en bestilt Vare, lerede indkøbt, ligesom Skibsrum er sikret for som for Fks. Slædestaal, kan leveres. I Dag den første Lasts Vedkommende, har den amerikanske Hær Forret til alt, hvad Hvis Torsken derfor i Aar vil vise sig i lige den har Brug for, og alle andre maa vente, til saa store Mængder, som den er forekommet de Hærens Fordringer er opfyldt. sidste to Aar, vil der være Grand til at tro, at Under Overgangen til de nye Forhold har vi kan overstige sidste Aars Indhandlingsresultat det vist sig, at mange Varer, som vi i Tidens betydeligt, og dette var dog paa over 5 Million- Løb er blevet vant til her i Grønland, ikke kan er Kilo. skaffes i Amerika eller Canada, men paa den anden Side er der ogsaa kommet Varer til Grøn- land, som vi ikke før har kendt heroppe. SalVel af de grønlandske Produkter. Der udfoldes, saavel fra Administrationens, Som de grønlandske Læsere ved, var det umil- som fra Grønlands Delegationens Side de størst ligt for os at afsætte de store Partier Tran, der mulige Bestræbelser for at skaffe saa gode Varer var udbrændt i 1940, og som Efteraaret samme som muligt til Grønland - vel at mærke gode Aar var samlet sammen ved Kolonien Sukker- Varer til en overkommelig Pris. toppen. lait havde vi over 3000 Petroleums- Vore Skibe har været holdt i Fart paa U. tønder liggende ved Aaret 1941's Begyndelse. S. A. hele Aaret rundt. Desværre har vi for kort Det lykkedes i Forsommeren at faa nogle arne- Tid siden været ude for det Uheld at miste vort rikanske Firmaer gjort interesseret i saavel Sæl- gode Skib »Gertrud Bask«. som Hajtran, og Følgen blev, at vi fik solgt Par« Det er i Aar Administrationens Plan at lade tiet til en Pris, der lige dækkede de Udgifter, vi de store fragtede Skibe besejle henholdsvis Suk- havde haft paa Trannen og den Emballage, som kertoppen for Sydgrønlands og Egedesminde for medgik dertil. Nordgrønlands Vedkommende. Disse to Kolo- Vi var nu kommet ind paa Markedet i Arne- nier, hvor der er bygget store Pakskure, der rika, og Følgen blev da ogsaa, at de ca. 5000 hvert Sted kan rumme ea. 1200 Tons Varer, vil Petroleumstønder Tran, der i Sommerens Løb blive Stabelpladser, hvorfra Varerne senere for- blev udbrændt ved de grønlandske Kolonier og deles til de øvrige Vestkystkolonier ved Hjælp af Anlæg, alle er blevet solgt straks efter Ankom- de i Grønland stationerede 10 Motorskonnerter, sten til Amerika. De Priser, vi har opnaaet paa En Undtagelse danner dog Julianehaab, der saa de sidste Partier, er mere lovende end de første, vidt muligt vil blive besejlet direkte. vi fik. Sa>rlig godt synes Aftagerne om Hajtran- Hvorledes Østkysten vil blive besejlet, er nen. Det vil glæde Laderne at vide, at de to endnu ikke planlagt, men Thule vil i Aar blive gamle grønlandske Erhverv: Sælfangst og Haj- besejlet af »Fylla« i Lighed med sidste Aar. Det fiskeri, herefter er sikret, og at der ikke, som en er endvidere muligt, vi nødsages til ogsaa at Del af Befolkningen sidste Aar frygtede, vil fin- sende »Sigrid« derop. de nogen Indskrænkning Sled i Indhandlingen Forhaabentlig kommer der rigeligt med Salt af Spæk og Lever. Administrationen ønsker til Fiskerierne i Aar. Allerede i Slutningen af tværtimod, at Hajfiskeriet opmuntres og forøges April kan der til Sukkertoppen og Godthaab ven- alle Steder, hvor Forholdene tillader det. tes et Skib med ca. 2000 Tons Salt. Af denne Ikke alene var det Tran, der benlaa i store Forsyning vil Holsteinsborg og Frederikshaab Partier, men ogsaa hele 19-10's Produktion af Fiskerier ogsaa modtage et Parti. Endnu en Saltfisk var oplagt ved Kolonierne Julianehaab, Saltlast kan ventes i Maj Maaned, og denne gaar Sukkertoppen og Egedesminde, og ved andre

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.