Grønlandsposten - 16.03.1942, Blaðsíða 4

Grønlandsposten - 16.03.1942, Blaðsíða 4
GRØNLANDSPOSTEN Nr. 1 Kolonier var der endda Beholdninger af Salt- fisk fra 1939. Den gamle Saltfisk fra 1939 nødsagedes vi til at kassere og destruere, idet den ikke mere kun- de garanteres egnet til Eksport. De 350 Tons, der maatte kastes i Havet, medførte et Tab for Administrationen paa over 100.000 Kroner. Saltfisk af 1940 Produktion var i Efteraaret 1940 solgt til et engelsk Firma, og vi ventede paa, at Fisken skulde blive afhentet. Men det lykkedes ikke Køberen at skaffe Skib. Hen paa Forsommeren 1941 var Situationen kritisk, idet Fisken stadig ikke blev afhentet, og vi forudsaa, at Fiskeriet eventuelt maatte indskrænkes den kommende Sommer, idet den solgte Fisk optog al disponibel Pakhusplads ved de omtalte Kolo- nier. En Del af Fisken kunde forudses at blive daarlig og ved yderligere Henliggen paaføre det grønlandske Samfund et saa stort økonomisk Tab, at der skulde mange Aars Fiskeri til at genoprette et saadant Tab. Administrationen besluttede derfor at ophæ- ve , Salget, og der indlededes Underhandlinger med et portugisisk Firma, hvilket resulterede i, at Saltfisken købtes af Firmaet og blev afhentet i September Maaned. Desværre var der paa dette Tidspunkt odelagt et Par Hundrede Tons, der maatte frasorteres, før Partiet blev udskibet. Den for Fisken opnaaede Pris var efter Omstændighederne tilfredsstillende. 1941's Fi- skeproduktion, der andrager ca. 2700 Tons, er delvis solgt til samme Firma. En Del af Fisken blev sendt til Portugal via New York, og noget medtog samme Skib, som afhentede 1940 Fi- sken. Hovedparten, nemlig 1850 Tons, henligger endnu her i Landet, men vil blive afhentet af det Skib, der fra Portugal bringer Salt herop, hvilket — som Tør meddelt — vil blive i Slut- ningen af April Maaned. Det er glædeligt for Grønland, at vi har faaet afsat vor Saltfisk. Fiskeriet i den kommende Sæson er dermed sikret, og den grønlandske Fi- sker, der har været ængstelig for, at dette hans Hovederhverv skulde ophøre, kan i denne Hen- seende roligt se det kommende Aar i Møde. De grønlandske Ræveskind indbragte ikke det Beløb, som vi havde regnet med, men Be- sultatet blev dog nogenlunde hæderligt. Med Hensyn til Hajskind og Havkatteskind saa har begge disse Skindsorter hidtil vist sig usælgelige. Der synes dog at være en svag Chance, for at vi kan komme til at afsiette Haj- skind, idet en Fabrik har anmodet om og faaet tilsendt Prøver af disse Skind. Hidtil har vi heller ikke faaet afsat de mange Hvalroshuder, der nu ligger her i Landet, men ogsaa for disse synes der at være en Chance, idet Forhandlin- ger er i Gang om Salg til England. Desværre er Afsætningsmulighederne for Hellefisk ganske ringe i Amerika; af de 1000 Tønder, der er oversendt, er kun solgt ca. 200 Tønder og det til Priser, der daarligt da'kker Fremstillings- og Fragtomkostningerne. Forhaa- bentlig bliver der et bedre Marked for denne dejlige Fisk; bliver der ikke det, ser vi ingen an- den Udvej for Jakobshavns ilittige Fiskerbefolk- ning end, at de søger over til Hajfiskeri og Torskefiskeri. Heldigvis er der Mulighed for et godt Hajfiskeri ved Jakobshavn, og Torskemæng- den har ogsaa de senere Aar tiltaget i Farvandet omkring denne Koloni. Af Vinterfiskeriets Hel- lefiskeudbytte fremstilles der som bekendt de dejligste Ræklinger, og saavel ved Jakobshavn som vel Claushavn er der givet Bevillinger til Opførelse af store Tørreanlæg, saaledes at den- ne sunde og vitaminrige Spise kan fabrikeres og udsendes til samtlige Kolonier og Udsteder i den kommende Sommer. Tørreriet ved Claushavn kommer dog først rigtig i Gang til næste Vinter. Faareavlsprodnkleme fra 1940 blev afsat dels til Island og dels til det amerikanske Marked. 1941's Produktion henligger endnu delvis ved Julianehaab, men de ca. 000 Tønder Lamme- kød, der henligger der, forventer vi ikke vil væ- re saa vanskelige at faa afsat. Administrationen undersøger for Tiden Mu- ligheden for Indkøb af en Kartemaskine, der kan behandle den grønlandske Uld, idet vi har Opmærksomheden henledt paa del urimelige i, at vi indfører udenlandsk Uldgarn til meget høje Priser, medens de Priser, vi opnaar for den gode grønlandske Uld, ikke staar i passende Forhold hertil. Det er endnu ikke lykkedes at finde Afsæt- ning for de ca. 30.000 S<vlskind, vi har liggende i Behold heroppe. Det samme er Tilfældet med de sidste Sommer nedsaltede Laks og de siden Efteraaret 1939 indhandlede Fuqlefjer og Eder-

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.