Alþýðublaðið - 14.10.1932, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 14.10.1932, Blaðsíða 3
AiiPÝÐUBUAÐIB Bifreiðarslys. I morgun um.. kí. 9, 40 míp. varið slys á Vesturgötunni, móts við Norourstíg. 5—6 ára göiraul stúlka varð fyrir mjólkurbifreið (R. E. 126). Sjónaryottur hefir. skýrt lögreglunni Þanaig frá, að bifneiðjn hafi farið mjög hægt og verjð réttu.miegin á götunni, Þá, hafi barniði komið hlaupandi, norður yfir götuna, pvert fyrir bifreiðiina. Biffleiðarstjórinn hafi þá hemlað undir eins, en pó Bann Mfreiðin áfram, og lenti barnið inni á milli hjólanna. Varð annair fótur pess undir. öðru afturhjól- inu og stórskemdist. Bamið slas- aðist enn fremur, mikið á höfð^ inu, þar á meðal kjálkabrotnaði það. . Barnið var flutt í sjúkrahúsið i Landakoti. Það^ heitir HólmMð- ur Eðvaldsdóttir og á heima á ¦ Bárugötu 22. i Bæjarstjóraarverk- fallið í Notodden. Þar eð' fulltrúar Verkalýðs- fookksins í bæjarstjórninnli í Nöí- jodden í Noregi halda enn áfram verkfallinu (þ. e. sækja ekki bæj- arstjórnarfundi) var heldur eigi hægt að halda bæjarstjórnairfund H/ fyrrakvöld, eins og til stóð. (NRP.-FB.) Alþýðuflokksmenn. Alþýðuflokksfundurinn eí í kvöld í Iðnó og hef st kl. 81/2- Þar vetður rætt um kosningarnar 22. þ m., stjórn ihaldsiins og hið hrynjandi auðvaldsskipulag. — Mætíð öll á fundinum, Alþýðu- flokksmenn og konur! Fylkið ykk- ur um A-listann — lista alþýðu- heimilanna! Orht í skrifstojií atvinniibótanefndarinnar. Hér er rætt og rabbað margt; rangt og satt má hlera. 'Hér er inni hlýtt og bjart. ¦ fíérx er nóg að\ gera., öllum gera vel í vil, vandi er slíkt aði leika. Hér er vit og vilji til, en vantar möguleika. Atveiwulcaes- Skiþafréttir. „Alexandrjna drottning kom í miorgun áð tiorðan og yestan. — Fisktökuskip kom í gær til saltfisk&eÍBkasöl- unnar. .Veðrid. Otlit hér um . slóðdr: jBjartyiðri og logh í dag, en Jpykn- ar sennilega upp og verður suð- austanátt í nótt. I.T.F. Hlðnr með anðvaldS" Fyrir nokkru reit maður nokk- ur grein í Verklýðsblaðið um I. T. F. — Alpjóðasamband flutn- ingaverkamanna —, sem Dags- brún og Sjómannafélagið eru í, og bar hann pví illa söguría. Kvað hann pað samansett af verkiýðssvikurum, stríðsbröskur- um, auðvaldsútsendurum o. s. frv. Veslings máðurinn er ekki ó- greindur, páð veit ég, en hann er afvegaleiddur, útfyltu'r af auð- virðilegustu og svívirðilegustu- ó- sannindum, sem samvizkulausir erlendir einkabraskarar dreifa út í blöðum og bæklingum um • al- pjóðasamtök verkalýðsins, og páð er vissa mín, að ef pesisi umræddi máður vissi betur, pá myndi hann snúa baki við því ó- gæfuliði,- sem hann nú hefir san> neyti við. Á einum stað í umræddri grein standa pessi orð: „Enn fremur var rætt um [á þingi I. T. F.] að verkalýðurinn yrði að eiga sinn pátt í að aflétta kreppunni, p. e. að lækka laun sín, svo að útgerðar- og auð-mennirnir geti háldið sama gróða og hingað til, að velta byrðum kreppunnar yfir á bak alpýðunnar." — Þannig segir, pessi- „Verk]ýðsblaðs"maður frá áliti alpjóðaþingSi I. T. F. á auðvaldsskipulaginu, kreppum pess <og afstöðu verkalýðsins. En skýrslur pær, sem Sjó- mannafélagið og Dagsbrún hafa fengið, . og blöð verklýðsisam- bandanna í Danmörku, Englandi, Noregi og Svípjóð, sem ég hefi lesið, segja annað. Skýrslunum og blöðunum ber algerlega saman um alt, er gerð- iat á pingi I. T. F. Þar eru birtar alilar ályktanirj sem á pinginu voru gerðar. — Viðvíkjandi af- stöðu verkalýðsins í auðvalds- pjóðfélaginu, sem ér að hrynja, var sámpykt eftirfarandi ályktun, sem borin var fram af Lands- sambandi bifreiðarstjóra í Ték- kó-Slóvakiu: „Óréttlæti og viðurstygð auð- valdspjóðskipulagsins hefir áldrei komið eins bert í ljós eins og í hinu núverandi fjármálaöngpveiti pess. Meðan milljónir atvinnuleys- ingja líða nauð og svelta, eru gnægtir landbúnaðarafurða brend- ar á báli eða eyðilagðar á annan hátt. /.Auðyaldspjóðfélagið berst vit- firtri baráttutil að bjarga sér frá hruni. Auðyald&stéttin er ákveðin, í pví, að reyna í lertgstu lög aö viðhalda sérréttindum sín,um og áh þess . að taka tillit til beirra staðreynda, að verkalýðurinn ber pjoðfélagsbyráarnar, lokar auð^ valdsstéttin verksmiðjum sínium og náttúrulind'um, rekur milljóniy verkamanna út í eymd og sult og lækkar laun peírra, siem eftir jeru. í þessu hræðilega vandræða- ástandi, par sem lífsskilyrði verkalýðsins eru eyðálögð, er það nauðsynlegt ,jað menn finni leiðír , til að koma í veg fyrir það, að t auðvaldsstéttínni takist að leggja frekari byrðar á bök verkalýðsins i viðleitnd hennar tíl að bjarga hinu hrynjandi áuðvaldsskipulagi. Verklýðsstéttín skilur það betur og betur, hvaða leið hún á að velja í frelsi&baráttu sinni. Og Þessi leið er leið stéttartilfinning- arinnar.einihgarinnar og baráttu- Þreksins. Orðin nægja ekki, starf- ið eitt bjargiar. Þingið skorar Þvi á fiutninga- verkamenn um heim allan, sem eru sameinaðir í I. T. F., ad: bei\jast eindregid, gegn öll,u( pi>í, sem mið\ar $S. i>v{ úfð viðhaída tilvervu qn'bl v al d s s k i pu,l a g 3 in s. Það hlýtur að vera skylda vor, aS bjarga verklýðsstéttinni með Því að undirbúa fullkomna og nægjanlega árás gegn hinu deyj- andi auðvaldsskipulagi og byggja Þyí næst upp nýtt og réttlátt pjóðfélag jafnaðarstefnunnar." Hér hefir alpióðaping I. T. F. talað svo skýru máli, að enginn 'parf að efast um stefnn Þ^ss. Og sýnir Það enn einu sinni, að starf- semi kommúnista er ekki annað en lyga- og rógburðar-starfsemi um samtök alÞýðunnar. Barnaverndarnefnd Reykjavíknr skifti með sér störfum 11. Þ^sisa mánaðar. Jón Pálsson, fyrverandi bankaféhirðjr, var kosinn formað- ur nefndarjnnar (sími 1925), ung- frú Katrín Thoroddsen læknir er varaformaður (símar 1561 og 1786). Frú Aðalbjörg Sigurðar- dóttír skólanefndarformaður er ritari nefndarinnar (shni 2068). Aðrir nefndarmenn eru: Frú Gnðrún Jónasson bæjarf ulltrúi (sími 491), Hallgrímur Jónsson, yfirkennari Miðbæjar-barHaskól- ans, (sími 1384), Maggi Magnús, læknir, (sími 410) og skólastjóri Miðbæjarskólans, Sigurður Jóns- son, (sími 109). Nefndin tók til starfa í ágúst s. L Hún hefir í hyggju, meðal ann- ar;s, að hiutast til um, að börn og unglingar hafi betri hættur en hingað til, Það er mikill ávinn1- ingur fyrir börn og unglinga að ganga snémma' til hvilu, en fara tímanlega á fætur. Þá mun nefndin ekki láta af- Sikiftalaust, hvers kpnar myndir kvikmyndahúsin sýna börnum og unglingum. Samkvæmt lögum um. barnavernd fór 23. júní þessa árs, sjá 15. gr., er „sérhverjum peim, sem kunnugt er um börn eða heimili, sem getið er um í 8. gr. Þessara laga, skylt að tílkynna Það nefndinsná tafarlaust." En 8. gr. Þessara laga er Þannig'- „Nefndin hefir rétt ,til að, úr- skurða, ab barn skuli táka >a$ heimili þess eða ungling af heto- ili hans og ráðstafa hvorutveggju annars staðar: 1. Þegar bam undir 16 ára aldri hefir brotið almenn hegningarlög; 2; Þegar það er svo ódælt, að bersýnilegt þykir, að foreldrar Þess éða húsbændur ráði ekki vi'ð það. 3. Þegar drykkfeldni, illindi eða ^nnaö siðleysi hefir spilt heimilr inti svo, að velferð^ barnsins er hættabúin. ........ 4. Þegar, barninu er misboðið með líkamlegu ofbeldi, ilílti at- lætí, ofmikilli vinnu, skemum að- búnaðá, eða heimilisástæðurhaír erii pahnig, að Leitt geti til heiilsúi-'' tjóns fyrir pað, og ef pví er ekki séð fyrir lögskiþuðu Hamfc 5. Þegar barnið er ékki heilt á sál eða líkama og heimili Þ©ss getur ekki veitt Þ^í Þa hjúkrjun og Það uppeldi, sem barnið parfn- ast" Barnavarnarnefndin vill benda almenningi á að kýnna sér lög' Þessi, og ef Þess gerist Þöíf, aðj snúa sér tíl nefndaTihnar nieð rök- studdar kærur skriflegar ura^aé, sem aflaga fer við uppeldi barna og áfátt kann að vera um meðr ferð, aðbúnað, atlætí og fjæðslu peirra. Einn af nefndamiömiuman, EJm dftginoi ,og vesimn ST, SKJALDBREIÐ. Fundur. í. kvöld k'. 8V2 í Templarahúsinii uppi. ST. „FRÖN". Fundnr í kvöld. Aukalagabreyting. Folgerö, skipstjóri á vikingaskipinm „Roald Amtundsen", er nýlega kominn til Osióar til Þ^ss að. halda fyrirlestra um íeriMx sínar. Heilsufarsfréttir, % (Frá skrifstofu landlæknisins.) Nú er: fengið-yfirlit um farsóttii'- á öllu landinu í septembermán- Gefgn lyfJaohri, htisalelnnokrl ofi mjólknrokri. Fyrip lœkkun á lyfJaTerði, tyr- ir verkamannabustððnm, raðktun bæjarlandsins og miéíkurbúum. Burt, með fhaldið. — Kjósið A* listana, BBunið fundinn f kvoíd.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.